Back

ⓘ Byar i Noreg                                               

Byar i Noreg

Byar i Noreg er ei liste over 104 byar i Noreg. Desse er blitt til i ein urbaniseringsprosess som tok til for meir enn tusen år sidan. 64 av desse er anten blitt til i mellomalderen eller dei er tildelte bystatus av konge eller statsmakt. Dei 40 yngste blir kalla byar etter vedtak i eigen kommune. Dette har skjedd etter endring av Lov om kommuner og fylkeskommuner i 1996. For å kalla seg by i dagens Noreg må ein kommune ha bystatus frå før 1996 eller ha minst 5 000 innbyggjarar i kommunen og ein bymessig tettstad med handels- og servicefunksjonar og konsentrert busetnad. Frå 1996 kan kommu ...

                                               

By

Ein by er eit tettbygd, meir eller mindre avgrensa geografisk område av ein viss storleik og/eller viktigheit. Karakteristiske trekk for ein by er tett busetnad, høvesvis stor folkesetnad, eit næringsliv dominert av handel, handverk og administrasjon, avgrensa vekt på jordbruk og sentral plassering med omsyn til kommunikasjonsårene i eit samfunn. Byar skil seg frå mindre tettstader og landsbyar ved at det bur meir folk der, men grensa er uklår, og som regel vil ein statleg definisjon avgjera kva som er ein by. Det finst ingen allmenn internasjonal vedteken definisjon av by-omgrepet. Ulike ...

                                               

Venskapsbyar i Noreg

                                               

Bruer i Noreg

Dei mange bruene i Noreg kryssar fjordar, elvar, sund og byar. Her er eit oversyn over dei lengste bruene og nedanfor ei lengre, alfabetisk liste over bruer i Noreg.

                                               

Noreg under andre verdskrigen

Den andre verdskrigen råka Noreg hardare enn nokon annan moderne krig hadde gjort. Landet opplevde totalitært styre frå den tyske okkupasjonsmakta og bombeåtak frå dei allierte, rasjonering av mat og utstyr og mangel på informasjon. Embetsverket, politiet o.l. samarbeidde så godt dei kunne med den nye statsmakta. Men det blei og utvikla ei motstandsrørsle som arbeidde i og utanfor landet, medan det blei skapt eit fiendebilde av ekte eller tenkte overløparar, som medlemmer av det norske nazistpartiet Nasjonal Samling og "tyskartøser", jenter som gjekk med tyske soldatar. Noreg var under tys ...

                                               

Vestlandet

Vestlandet er eit vanleg fellesnamn for landsdelen i Noreg som ligg sør for Trøndelag og vestom Langfjella, og som består av dei tre fylka Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal. Namnet "Vestlandet" blir i dag nytta med noko varierande geografisk innhald, men er stort sett brukt om dei fire nemnde fylka som heile. Området utgjer 58 552 km² 18.1 % av landarealet i Noreg med 1 318 398 innbyggjarar 2013, om lag 26 % av folketalet i Noreg. På Vestlandet er det 22 byar og 121 kommunar fordelt på 15 distrikt. Før i tida høyrde dei øvre delane av dalane på Austlandet i fleire administrative samanh ...

                                               

X Factor 2009 Noreg

X Factor 2009 var den 1. sesongen av songtalentprogrammet X Factor. Det vart sendt 11. september 2009 med sending vidare utover hausten 2009. Premieren hadde 566 000 sjåarar. Vinnaren var Chand Torsvik.

                                               

Kommunenummer

Kommunenummer er eit nummer som er gjeve til kvar kommune i Noreg. I 1946 vart alle bykommunar og herad, i tillegg til ladestadar som ikkje var eigne kommunar, tildelt ei firesifra nummerkode av Statistisk Sentralbyrå. Dei to fyrste tala viser kva fylke kommunen ligg i. Bykommunar fekk kommunenummer med tredje siffer lik null.

                                               

Kaupang

Kaupang er eit norrønt ord for handelsstad. Ordet har i eldre tider vorte nytta om stader eller byar der det går føre seg verksemd knytt til handel, og har fleire stader rett og slett vorte eit stadnamn. Det finst fleire stader i Noreg som kunne verta kalla Kaupang. Kaupang i Tjølling, Kaupanger i Sogn, Koppang i Østerdalen, Kaupangen i Trøndheimen, Borgundkaupangen på Sunnmøre og Hamarkaupangen. Ordet tilsvarar det svenske ordet "köping". Jamfør òg kaupunki på finsk, som tyder by.

                                               

Landsby

Ein landsby er ein mindre folkesett stad der folk bur tett saman, tradisjonelt med jordbruksland omkring. I moderne tid finst også landsbyar som har vokse til små byar, og der ein driv lite eller inkje jordbruk. Buforma er vanleg fleire stader i verda, men i Noreg har meir grisgrendte bygder vore vanlegare. Større norske tundanningar kan tilsvara landsbyar i andre land.

                                               

Almanakk for Noreg

Almanakk for Noreg er ein almanakk som har vore utgjeven av Universitetet i Oslo kvart år sidan 1814. Almanakken vert redigert av ein almanakk-komité utnemnd av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo. Almanakken kjem ut både på nynorsk og bokmål. På bokmål heiter han Almanakk for Norge. Tabellane blir rekna ut ved Institutt for teoretisk astrofysikk. Almanakken har sidan 1912 komme ut med parallellutgåver på nynorsk og bokmål. Boka har no eit A6-format og 128 sider. Av innhaldet er kalendarium med merkedagar, solrenning og soleglad ei rekkje byar, kulminasjon og nedgang for sol, ...

                                               

Norske mellomalderbyar

Norske mellomalderbyar er byar i Noreg som kan føra historia si attende til mellomalderen. Med grunnlag i grav- og skattefunn har det vore teoriar om at ein kaupang frå vikingtida kan ha vore lokalisert i Vikkilen i Grimstad i Aust-Agder. Fleire norske byar som voks fram i mellomalderen har i fylgje nyare arkeologiske undersøkingar vorte grunnlagde kring år 1000, og kanskje noko tidlegare. Det gjeld Trondheim, truleg òg Oslo, medan Bergen Bjørgvin truleg er ein yngre by enn Trondheim Nidaros og Oslo. Arkeologar har prøvd å påvisa busetnad frå tidleg 1000-tal i Tønsberg, medan Stavanger og ...

Bysykkel
                                               

Bysykkel

Bysykkel er eit omgrep for syklar som er til utleige i byar. I Noreg er det to løysingar som blir bruka mot kundene. Den eine er automatisk utleige som krever eit abonnement betalt i forvegen. Byar som Oslo har denne løysinga. Den andre er å leige ut syklane på betjente stader. Bysyklane i Tønsberg er eit døme på dette.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →