Back

★ Skapningar

                                               

Morfologi

Morfologi er læra om former. Nemninga blir brukt innanfor ulike fagfelt om korleis ting er bygde opp, og ho vart laga av Johann Wolfgang von Goethe i 1796. Han brukte nemninga i biologien, som læra om den ytre forma til levande skapningar. Seinare har ho vorte brukt innanfor fleire andre fagfelt, mellom anna desse: Astronomisk morfologi. Kulturmorfologi. Matematisk morfologi. Biologisk morfologi. Psykologisk morfologi retning eller skule innanfor psykologien. Lingvistisk morfologi. Krystallmorfologi. Urban morfologi. Geomorfologi. Hydromorfologi.

                                               

Fabeldyr

Fabeldyr eller fabelvesen er nemninga på dei artane av dyreliknande skapningar eller andre vesen som er kjende frå gamal tid gjennom skriftlege skildringar og bilete som skapningar ein i desse tidene trudde var til, men som aldri verkeleg har eksistert. Dersom dyret eller den dyreliknande skapningen er ein guddom, eller ein av dei dyreliknande skapnadene som ein guddom kunne framstå i under visse vilkår eller i visse samanhengar, reknar ein ikkje dyret eller vesenet som eit fabeldyr sjølv om det ikkje liknar på verkelege dyr, dette er gudar eller gudinner.

                                               

Etikk

Etikk er studiet av moralske verdiar. Viktige spørsmål i etikken er til dømes: "Kva er ei god handling?" og "Kva skal eit menneske gjera når det står overfor eit moralsk val?" Det finst ulike etiske teoriar som legg vekt på ulike ting når menneske skal avgjera korleis dei skal handla: Me bør utvikle dygder, som det å vera ærleg, rettvis og modig dygdsetikken. Me bør skapa mest mogleg lykke for flest mogleg menneske eller alle levande skapningar utilitarismen. Me bør laga oss faste prinsipp og utvikla ei pliktkjensle slik at me handlar i samsvar med prinsippa våre pliktetikken.

                                               

Maoriar

Ordet māori tyder normal eller vanleg på maori, men i segner eller andre muntlege overleveringar tener det til å skilja dødelege skapningar frå ånder eller guddomar. "Māori" tilsvarar uttrykk i somme andre polynesiske språk, til dømes hawaiispråk, der ordet maoli har om lag den same tydinga. Det er også namnet på menneska og språket på Cookøyane, Cook Islands Māori. Maori-nemninga for newzealandarar som ikkje er maoriar, særleg dei av europeisk avstamming, er pākehā.

                                               

Evangelistsymbol

Evangelistsymbol er særskilde symbol som frå gamalt av har vore nytta i den kristne biletkunsten for kvar av de fire evangelistane Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Symbolet for evangelisten Matteus er eit menneske, eller eit menneske med venger eigentleg ikkje ein engel, slik det ofte vert sagt. For evangelisten Markus er symbolet ei løve, eller ei løve med venger, for evangelisten Lukas ein okse, eller ein okse med venger, for evangelisten Johannes ei ørn. Desse symbola finn ein både i mellomalderkyrkjer og moderne kyrkjer, anten som symbol knytt til ei biletframstilling eller ein skul ...

                                               

Huldrefolk

Huldrefolk eller underjordiske, også kalla tusser eller haugfolk, er ein type skapningar frå folketrua som stort sett er usynlege og bur ein annan stad enn menneska, som i haugar, berg eller under jorda. Dei kan likevel ha ulike møte og samkvem med menneske, anten ved at dei vitjar menneskeverda eller ved at enkeltmenneske kjem til deira verd. Det finst mange soger om underjordiske, og mange av dei er vidt spreidde vandresoger. Ei utbreidd forteljing er ei opphavssoge som fortel at dei underjordiske stamma frå barna til Eva som ho ikkje hadde stelt og derfor gøymde bort frå Vårherre ein go ...

                                               

Demon

Demon er eit lågareståande guddommeleg vesen, ofte skremmande og vondsinna. Det finst demoniske skapningar innanfor mange religionar, men den grunnleggjande typen som demonar i både kristendommen og islam byggjer på kjem frå jødisk tru. Demon eller den latinske skrivemåten dæmon er blitt brukt som namn for mange moderne varer og oppfinningar. I tillegg går demonliknande skikkelsar igjen i mange fantasyverk.

                                               

Patologi

Patologi er ei medisinsk vitskapsgrein som tek føre seg tilstanden til levande skapningar under sjukdom eller skade. "Patologisk" er eit adjektiv som gjerne vert nytta som eit meir generelt omgrep på sjukelege tilstandar. Substantivet patologi blir ofte òg bruka i tydinga "sjukdomstilstand", men dette vert av mange rekna som mindre god språkbruk. Patologisk undersøking inneber testing av prøver i eit medisinsk laboratorium og diagnostiserer helseproblem frå deira bevis. Eit laboratorium vil granska materialet, t. d. kroppsvesker eller lokale prøver biopsiar og resultatet kan då visa evt. p ...

                                               

Aristoteles

Aristoteles var ein gresk filosof og naturforskar. Saman med Platon vert han ofte sett på som ein av dei to største filosofane i den antikke verda. Skolastikken, som spelte ei stor rolle innanfor mellomalderkristendommen, har røter i aristotelisk tenking. Aristoteles er særleg kjent for å ha utvikla læra om syllogistiske slutningar, for si årsaks- og forandringslære og for si lære om praktisk skjønn og den gylne middelvegen.

                                               

Johannes openberring

Johannes openberring, òg kalla apokalypsen, er den siste boka i Det nye testamentet, tradisjonelt tilskriven apostelen Johannes, son av Sebedeus. Boka gjev ei openberring av dei siste tider og verdsundergangen.

                                               

Cethlenn

Cethlenn var i keltisk mytologi, og spesielt i den irske mytologien, kona til guden Balor. Dei hadde dottera Ethlinn saman. De høyrde til ei gruppe kjempestore mytiske skapningar som vart kalla "fomorianarane". Byen Enniskillen er oppkalla etter henne, det irske namnet Inis Ceithleann tyder Cethlenns øy.

                                               

Antropomorfisme

Antropomorfisme er det å gje mennesketrekk til noko som ikkje er menneskeleg. Omgrepet er vidt og kan famna om menneskeleggjering av livlause ting, av ikkje-menneskelege skapningar, som dyr, eller av abstrakte omgrep som tankar, idear, kjensler, eigenskapar, naturfenomen, ånder og gudar. Ein finn døme på antropomorfisme i mykje menneskeleg kultur, til dømes i eventyr og fablar, i barnelitteratur og i ulike former for biletkunst. Antropomorfisme kan ha mange ulike funksjonar, frå å gjera noko enklare å fatta til å framkalla humor.

                                     

★ Skapningar

 • Han brukte nemninga i biologien, som læra om den ytre forma til levande skapningar Seinare har ho vorte brukt innanfor fleire andre fagfelt, mellom anna
 • artane av dyreliknande skapningar eller andre vesen som er kjende frå gamal tid gjennom skriftlege skildringar og bilete som skapningar ein i desse tidene
 • skapa mest mogleg lykke for flest mogleg menneske eller alle levande skapningar utilitarismen Me bør laga oss faste prinsipp og utvikla ei pliktkjensle
 • segner eller andre muntlege overleveringar tener det til å skilja dødelege skapningar frå ånder eller guddomar. Māori tilsvarar uttrykk i somme andre polynesiske
 • knytast til dei fire skapningane det vert fortalt om i Openberringa kapittel 4: Og i midten, rundt trona, var det fire skapningar Dei hadde fullt av
 • Huldrefolk eller underjordiske, også kalla tusser eller haugfolk, er ein type skapningar frå folketrua som stort sett er usynlege og bur ein annan stad enn menneska
 • guddommeleg vesen, ofte skremmande og vondsinna. Det finst demoniske skapningar innanfor mange religionar, men den grunnleggjande typen som demonar i
 • er ei medisinsk vitskapsgrein som tek føre seg tilstanden til levande skapningar under sjukdom eller skade. Patologisk er eit adjektiv som gjerne vert
 • ordning av alle gjenstandane i naturen i eit hierarkisk system. For levande skapningar kan final årsak seiast å vera økologisk nisje, eller naturleg plass. Den
 • fire skapningar som alle hadde med seks vengar, ein lik ei løve, ein lik ein okse, ein med menneskeandlet og ein som ei ørn i flòg. Skapningane omgav
 • hadde dottera Ethlinn saman. De høyrde til ei gruppe kjempestore mytiske skapningar som vart kalla fomorianarane Fomorians Byen Enniskillen er oppkalla
 • menneskeleggjering av livlause ting besjeling av ikkje - menneskelege skapningar som dyr, eller av abstrakte omgrep som tankar, idear, kjensler, eigenskapar
                                     
 • Dei tek vanlegvis for seg tema som magi, overnaturlege hendingar og skapningar og eksotiske fantasiverder. Sjangeren skil seg frå science fiction - filmar
 • med ei årsaking og hevda I motsetnad til einhjørningar, finst slike skapningar - og fortener å bli feira med sin eigen spesielle opus I eit intervju
 • hinduismen som viser til at verda er ein illusjon, sjå maya i hinduismen ein skapning i buddhismen, sjå Mahamaya. eit dataprogram for 3D - modellering og - animering
 • Sjå òg nymfestadiet Nymfer er vakre, kvinnelege skapningar i gresk mytologi. Dei er knytte til naturen, ofte ein særskilt del av han, som tre eller vatn
 • gudinna Fauna, som stod for jord og grøde, og er knytt til guden Faunus og skapningane faunar. Alle desse namna er avleidde av den greske guden Pan. Pattedyr
 • Kupe er ein skapning i maori - mytologi som var involvert i oppdaginga av New Zealand kring år 1000. Denne religionsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe
 • venda meg mot den mannen og rydja han ut or folket hans. For livet til ein skapning er i blodet, og eg har gjeve dykk blodet på altaret til soning for dykk
 • ørkenvandrarar i bakhald, drep dei og et dei. Ghoular og ghoul - liknande skapningar har ofte vorte brukt i litteratur, film, spel og musikk. Ein kan finna
 • doleritt og er ein kvass rygg. Det vart kalla opp etter gorgonane, tre skapningar med vengjer i gresk mytologi, der berre ein av dei kunne drepast Medusa
 • bruk av historiske metodar. Karbondatering utreknar alderen på levande skapningar frå fortida ved å måla proporsjonen av karbon - 14 - isotopen i karboninnhaldet
 • fiskemenn eller pakepakehā, ein annan type mytiske menneskeliknande skapningar med lys hud og lyst hår. Den enklaste forklaringa er at ordet tyder utlending
                                     
 • respekterte han som ein særs kompleks song Songen skildrar fleire av Guds skapningar store og små som store byggverk som Taj Mahal og Babeltårnet, alle
 • verd som er dekt av eit hav av skyer. Menneskja lever på og inni levande skapningar kjende som Titans, saman med Blades, som er kraftfulle vesen som kan påkallast
 • marka og bles livsande inn i nasen hans, så mannen vart til ein levande skapning Seinare skapte Gud Eva av Adam sitt ribbein. Adam vart sett til å passa
 • bad Hel om å få han tilbake. Ho gjekk med på det, men berre dersom alle skapningar i verda ville gråta for han. Det gjorde dei alle, bortsett frå ein: Loke
 • var det ei pil av misteltentre som drap Balder. Planten var den einaste skapningen mor hans ikkje hadde bede om å skåna han. Teikneseriane om Asterix speler
 • former av ordet jotun er jøtun, jøtul og jutul. Andre namn på same type skapning er rise, rimtuss, bergtroll. Tussane er rekna som mytologisk nærskylde
 • gitar, Leslie - og wah - wah steelgitar, banjo Steve Forman - perkusjon, skapningar tamburin, conga, surdo Andre Donald Fagen - Arp Odissey, Arp string ensemble

Users also searched:

skapningar,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →