Back

★ Politikk

                                               

Politikk

Politikk handlar om fordelinga av gode og byrder i eit samfunn. Vanlegvis meiner ein den fordelinga av gode og byrder som det offentlege står for, men ordet politikk kan au brukast om korleis gode og byrder fordelast i mindre samfunn. Det politiske systemet i Noreg er eit parlamentarisk demokrati. Eit tal politiske parti følgjer meir eller mindre nokre grunnleggande ideologiar.

                                               

Samanliknande politikk

Samanliknande eller komparativ politikk er ei faggrein innan statsvitskapen, som er særmerkt ved sin bruk av samanliknande metode. Forskarane Seymour Martin Lipset og Stein Rokkan er med sine vitskaplege arbeid rekna som nokre av grunnleggjarane av denne faggreina. Oftast er faggreina underlagd meir ålmenn statsvitskap, men på Rokkans eige universitet, Universitetet i Bergen, har dei eit Institutt for samanliknande politikk, der dette vert undervist i som eit eige fag.

                                               

Institutt for samanliknande politikk

Institutt for samanliknande politikk har eksistert som eiga eining med dette namnet sidan 1. januar 1980 ved Universitetet i Bergen. Sosiologisk institutt skifte i 1977 namn til Institutt for sosiologi og statsvitskaplege fag. I nokre år femnde instituttet om avdelingar for sosiologi, offentleg administrasjon og organisasjonskunnskap attåt samanliknande politikk. Frå 1980 vart avdelingane skilde ut som eigne, sjølvstendige institutt. Mannen som er kjend som grunnleggjaren av instituttet, Stein Rokkan, var alt i 1966 utnemnd som professor i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen.

                                               

Sentrum i politikk

Når ein snakkar om politikk er sentrum ei skildring av kva for politisk retning ein person eller eit parti tradisjonelt sett høyrer til. Utanom sentrum snakkar vi, i tradisjonell politikk, òg om venstresida og høgresida. Den første kjende inndelinga ei politisk høgre- og venstreside finn vi i det første franske parlamentet Etter den franske revolusjonen. Der vart dei mest "radikale" dei som t.d. ville innføre allmenn røysterett for menn plasserte til venstre for talarstolen og dei meir "konservative" Dei som ynskte å bremse den revolusjonære utviklinga plasserte til høgre for talarstolen. ...

                                               

Opposisjon i politikk

Opposisjon i politikk er eit eller fleire politiske parti eller ei anna form for organisert gruppe, som er motstandar av ei regjering, eit parti eller ei gruppe, som har den politisk styrande kontrollen over eit område. Eit område kan vere ein stat, ein nasjon eller eit land, eller ein delstat, ein fylkeskommune eller ein kommune. Det kan også dreie seg om intern opposisjon innan eit politisk parti, eller i ein organisasjon. Eit kjent eksempel i Noreg er Fagopposisjonen av 1911 innan LO, som Martin Tranmæl stod i spissen for.

                                               

Haitisk politikk

Haitisk politikk føregår under den haitiske grunnlova av 28. april 1987, som seier at Haiti er ein republikk der makta er fordelt mellom ei folkevald nasjonalforsamling, ein folkevald president, ein statsminister og ei regjering, og domstolane. Likevel har tida både før og etter grunnlova vore meir prega av autoritære styre og undertrykkande diktatorar, som François Duvalier og sonen hans, Jean-Claude Duvalier. Frankrike og USA har også fleire gonger intervenert militært i haitisk politikk, nokre gonger på førespurnad frå eit av partia i landet.

                                     

★ Politikk

 • Politikk frå gresk politikos, det som vedkjem byen eller staten handlar om fordelinga av gode og byrder i eit samfunn. Vanlegvis meiner ein den fordelinga
 • Samanliknande eller komparativ politikk er ei faggrein innan statsvitskapen, som er særmerkt ved sin bruk av samanliknande metode. Forskarane Seymour Martin
 • Institutt for samanliknande politikk har eksistert som eiga eining med dette namnet sidan 1. januar 1980 ved Universitetet i Bergen. Sosiologisk institutt
 • Når ein snakkar om politikk er sentrum ei skildring av kva for politisk retning ein person eller eit parti tradisjonelt sett høyrer til. Utanom sentrum
 • For andre tydingar av oppslagsordet, sjå opposisjon. Opposisjon i politikk er eit eller fleire politiske parti eller ei anna form for organisert gruppe
 • Haitisk politikk føregår under den haitiske grunnlova av 28. april 1987, som seier at Haiti er ein republikk der makta er fordelt mellom ei folkevald nasjonalforsamling
 • med løynleg val for alle folkevalde verv. Sidan 1950 - åra har japansk politikk vore dominert av Det liberaldemokratiske partiet, som har danna regjeringar
 • Det har vore publisert mykje stoff rundt temaet Politikk i Harry Potter - serien av J.K. Rowling. Stoffet varierer frå kritikk av rasisme til anti - statlege
 • Ein politikar er ein person som driv med politikk anten ved sida av anna arbeid eller på heiltid. Politikarar er ofte anten tillitsvelde ikkje berre
 • mellomfag historie, mellomfag samanliknande politikk og har fullført tre eksamenar i hovudfag samanliknande politikk Han har jobba som marknadssjef i Trygge
                                     
 • studiet av politikk og politiske prosessar. Det har ei rekkje ulike fagdisplinar som ofte har utydelege grenser, til dømes samanliknande politikk offentleg
 • høgreparti som byggjer sin politikk på den norske grunnlova og eit kriste livssyn. Partiet står på mange område for ein konservativ politikk og var med i regjeringa
 • Når ein snakkar om politikk er Høgresida ei skildring av kva for politisk retning ein person eller eit parti tradisjonelt sett høyrer til. Utanom Høgresida
 • Når ein snakkar om politikk er Venstresida ei skildring av kva for politisk retning ein person eller eit parti tradisjonelt sett høyrer til. Utanom Venstresida
 • sovjetiske kommunistpartiet i 1985, og endra både stil og innhald i sovjetisk politikk Den politiske endringa fekk namna glasnost openheit og perestrojka omdanning
 • matematikk Sentrum i statsvitskap Sentrum i politikk dei partia som plasserer seg mellom høgre - og venstresida i politikken Sentrum i sosiologi Sentrum, partiavisa
 • klimaekspert blånekter Kronikk: Om politikk tryllepulver og sånn NRK: Stensbøl bør fjernes. Stortinget.no - Biografi Om politikk tryllepulver og sånn Kronikk
 • og arbeidsmiljø, arbeidsretta ytingar, pensjonar, sosiale stønader og politikk retta mot funksjonshemma. Arbeids - og sosialkomiteen har tolv medlemmar
 • Realpolitikk er politikk som i motsetnad til idépolitikk søkjer å nå dei overordna måla sine gjennom kompromiss som er baserte på praktiske vurderingar
 • stordomstid under Josip Broz Tito. Han vart kjend for sin sjølvstendige politikk i høve til Sovjetunionen. Namnet Jugoslavia tyder Sørslavia Kongedømet
                                     
 • Akershus sidan 2009. Han kunngjorde 1. juni 2016 at han vil trekke seg frå politikken og ikkje søke attval i 2017. Solhjell er fødd i Kristiansand og oppvaksen
 • Sosialpolitikk er politikk som omhandlar alle tilhøve som er viktige for velferda til menneska, som helse, rettsvesen, familie, utdanning og arbeid, eller
 • renessansen var dansens gullalder men gjorde seg òg gjeldande innan politikk vitskap og sjølve menneskesynet. Renessansen tok til i Italia på 1300 - talet
 • og unngå radikale, politiske idear. Då Rolling Stone satsa på å dekke politikk på byrjinga av 70 - talet, var det gjennom den særeigne gonzojournalistikken
 • professor i samanliknande politikk ved Universitetet i Bergen, og året etter han døydde vart Institutt for samanliknande politikk skipa der. Stein Rokkan
 • demokratiske regjeringar tok i bruk nye verkemiddel i økonomisk og sosial politikk for å motverke krisa, såleis bruka til dømes både den norske Nygaardsvoldregjeringa
 • viktige personar i ein stat som har ein lang og respektabel karriere innan politikk på eit nasjonalt eller internasjonalt nivå. Nemninga gir respekt og det
 • to himmellekamar som står i motsett retning på himmelen. Opposisjon i politikk dei som er motstandarar til dei som styrer, som er i posisjon, f. eks
 • av eit felt i eit dielektrisk materiale Magnetisk polarisasjon Innanfor politikk og psykologi kan polarisering syne til ein prosess der ei gruppe deler
 • KrFU er eit kristendemokratisk parti som plasserer seg i sentrum av norsk politikk I 2017 vart Martine Tønnessen vald til leiar i KrFU. Ungdomspartiet er

Users also searched:

politikk,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

politikk

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →