Back

★ Vêr i Noreg

                                               

Vêr

Vêr er eit system av krefter og krinslaup som opptrer naturleg i atmosfæren til ein planet. Vêr har ein tidsskala på opp til eit par dagar, medan snittet av veret over ein lang periode blir kalla klima. Vitskapen om vêret vert kalla meteorologi, og personar som arbeider med vêret meteorologar. Så godt som alt vêret på jorda opptrer i den lågaste delen av atmosfæren kalla troposfæren, og dei vêrfenomena me oftast opplever er sky, vind, torevêr, regn, sludd, hagl og snø. Det oppstår òg enkelte vêrfenomen i stratosfæren som har effekt på vêret i troposfæren, men ein veit lite om korleis desse ...

                                               

Klima i Noreg

Klimaet i Noreg er overraskande temperert for eit land som ligg så pass langt nord, særleg viss ein samanliknar Noreg med andre landområde på same breiddegrad. Årsaka til dette er den varme Golfstraumen, som fører varmt havvatn nordover langs heile vestkysten av Noreg, i kombinasjon med vestavind.

                                               

Haugesund lufthamn, Karmøy

Haugesund lufthamn, Karmøy er ein stamflyplass som ligg på Karmøy omtrent midt mellom byane Kopervik og Haugesund i Rogaland fylke. Flyplassen vart opna i 1975. Han ligg utsett til for vêr, på utsida av Karmøy og med Nordsjøen ved enden av rullebanen. Eventuelle stengingar grunna vêr er oftast på grunn av tåke. Det hindrar ikkje at Haugesund lufthamn, Karmøy er blant dei mest punktlege stamflyplassane i Noreg. I 2004 hadde Haugesund lufthamn, Karmøy ein regularitet på 98.1 prosent 77 av 4116 planlagde flygingar vart kansellert. Målet på kor punktleg flyselskapet er var oppe i 91.3 prosent ...

                                               

Fyr i Noreg

Fyra i Noreg har i lange tider vore viktige for navigeringa langs heile den 100 915 km lange kystlina i Noreg, frå grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Totalt har det vore 212 fyrstasjonar her i landet, og av desse har opp til 154 vore i drift samstundes. No er det totalt 107 anlegg som er definerte som fyrstasjonar. Det ligg til fyr- og merketjenesta i Kystverket under Kystdirektoratet å take seg av dei mange fyra og seglmerka.

                                               

Almanakk

Ein almanakk er ein årleg kalender som inneheld informasjon om eitt eller fleire emne knytte til dei ulike dagane. Ordet almanakk kjem truleg av arabisk al-manākh, klimaet, og reflekterer det opphavlege føremålet med almanakken: Å informere om korleis vêr og klima kom til å påverke jordbruket. Seinare almanakkar har mellom anna innehalde astronomiske data, statistikk, høgtidsdagar, generell informasjon og underhaldning som gåter og treffande vendingar.

                                               

Yr.no

yr.no er ein norsk nettstad for vêrvarsel og annan meteorologisk informasjon. Nettstaden blir drive som eit samarbeid mellom Norsk rikskringkasting og Meteorologisk institutt. På nettstaden kan ein finne automatgenererte vêrvarsel som grafar og kart for 700 000 stader i Noreg og 6.3 millionar stader i resten av verda. For Noreg er det i tillegg utarbeidde tekstvarsel frå Meteorologisk institutt, radar- og satellittbilete, klimatologiske data og ei rekkje spesialvarsel. Vidare er det nyheitssaker og populærvitskapelege artiklar relatert til vêr og klima. Vêrvarsla er basert på data frå Mete ...

                                               

Søndre Katland fyrstasjon

Søndre Katland fyrstasjon er eit fyr som ligg på 2.5 sjømil ut frå Farsund i Vest-Agder. Det er eit leifyr i innseglinga til Farsund og uthamna Loshavn. Søndre Katland er særs utsett for vêr og vind og er ei dårleg hamn. Fyret vart bygd i betong samstundes med Grønningen fyr utanfor Kristiansand. Begge desse fyra vart sett i drift 1. september 1878. Under stormar har sjøen slått inn vindauga i 2. etasje og gjeve store vasskadar. Heile fyrbygningen kunne bli overskyld og sjølv pipa kunne verte fylt med vatn. Hamna på innsida av skjeret hadde opphavleg eit naust av tre. Etter at hard sjø øyd ...

                                               

Palmesundag

Palmesundag eller palmesøndag innleier den stille veka i den kristne påskefeiringa. Dagen har fått namn etter skildringa av Jesus sitt inntog i Jerusalem, ridande på eit esel medan folk la palmegreiner på vegen framfor han.

                                               

Sølen

Sølen, òg kalla Søln, Rendalssølen og Rendalssøln, er eit fjellmassiv i Rendalen kommune i Innlandet, sørvest for Sølensjøen. Det mest spesielle med fjellet er eit stort V -forma skard tvers gjennom fjellmassivet. Ein kan tydeleg sjå skardet på mange mils avstand og frå fly. Det høgaste punktet i skardet ligg på 1250 moh. medan toppen nord og sør for skardet ligg på 1755 moh. og 1688 moh. Skardet gjev fjellet form som ein sadel, noko som òg er opphav til namnet på fjellet. Sølen kjem av norrønt sǫðull, som tyder sadel. Frå toppen skal ein med godt vêr visstnok kunne sjå sju kyrkjesokn inn ...

                                               

Groblad

Groblad er ein fleirårig planteart i maskeblomfamilien. Planten blir 5–30 cm høg og har eggrunde blad og lange aks med små, grågrøne blomar med fiolette pollenknappar. I fuktig vêr blir frøa klebrige, noko som bidreg til spreiing ved at dei kleber seg til skosålar og dyreføter. Groblad er vanleg i Noreg, og veks ved vegar og tun og på havstrender. I folkemedisin er blada blitt brukt som omslag på sår, noko som har gjeve planten namnet groblad. Han er også blitt brukt mot bronkitt, luftvegskatarr og blærelidingar.

                                               

29. juli

Merke: St. Olavs øks, greip. Namn: Olsok, Olavsok, St.Olav, Olavsmesse, Olavsvaka. Praktisk tyding: "Er Olavsdagen våt, skal bonden hauste med gråt". Fint vêr Olsok tydde gjerne godt haustvêr. Den viktigaste kyrkjefesten i mellomalderen.

                                               

Norske vêrrekordar

Dette er ei oversikt over norske vêrrekordar. Oversikten tar for seg dei vanlegaste meteorologiske parametrane, mellom anna temperatur, nedbør og vind. Alle rekordane er frå offisielle målestasjonar der dei fleste er eigd og driven av Meteorologisk institutt. Ein del stasjoner vert drifta av andre aktørar og leverer data til instituttet gjennom samarbeidsavtalar. Listene er ajourførte per 12. september 2010.

                                               

Skjelle

Skjelle er eit namn nytta om ein kald austavind frå innlandet og ut fjordane på Vestlandet. Namnet kjem frå det norrøne ordet skjalla, som tyder å smelle eller å kvine.

                                               

Vêret i Noreg 2009

Vêret i 2009 vart ikkje prega av dei store utslaga og både temperatur og nedbør låg nær normalen. For heile landet sin del vart middeltemperaturen for 2009 1.0 ºC over normalen, og dette var det 19. høgaste som då var registrert. Varmast i forhold til normalen var det søraust i Finnmark og delar av Nord-Trøndelag som fekk 1.5-2 ºC over normalen. Svalbard hadde eit særs mildt år med temperaturar 2-3 ºC over normalen. Nedbørsmessig fekk det meste av landet nedbør som normal, medan delar av områda austafjells i Sør-Noreg fekk 125-150 % av normale nedbørsforhold.

                                               

Land- og havgule

Solgangsbris eller sjøbris er ein vind frå sjøen eller store innsjøar som utviklar seg over land nær kysten. Den oppstår ved at landoverflata vert oppvarma raskare enn vatnet, og dette får den varme lufta til å stige slik at det oppstår eit lågtrykk ved bakken og eit høgtrykk i høgda over land. Kjøligare luft frå sjøen strøymer så innover mot land for å fylle igjen lågtrykket. Den same effekten kan òg oppstå i samband med varmeøyar. Når byar fungerer som varmeøyar kan det oppstå eit lokalt vindregime der lufta stig over den varmare byen og luft frå dei kjøligare omgjevnadane strøymer inn m ...

                                     

★ Vêr i Noreg

 • vêret. For hanndyret vêr sjå sau. Vêr er eit system av krefter og krinslaup som opptrer naturleg i atmosfæren til ein planet. Vêr har ein tidsskala på
 • Klimaet i Noreg er overraskande temperert for eit land som ligg så pass langt nord, særleg viss ein samanliknar Noreg med andre landområde på same breiddegrad
 • Barentshavet. Noreg ligg i ei sone der polarfronten skaper ein vestleg luftstraum, og dette dominerer vêr og klima i stor grad. Klimaet i innlandet er
 • grunna vêr er oftast på grunn av tåke. Det hindrar ikkje at Haugesund lufthamn, Karmøy er blant dei mest punktlege stamflyplassane i Noreg I 2004 hadde
 • manuelt, i dag går mykje automatisk, men vêr skyer, bølgjehøgd, nedbørmåling og sikt må framleis meldast manuelt. Mange av fyrstasjonane i Noreg var familiestasjonar
 • uansett vêr 6. oktober 1975 vart fyret avbemanna og automatisert. Stiftinga Frohavet har i dag teke over drifta av fyret og om sommaren er det i periodar
 • almanakken er rekna å vere den greske vêr - kalenderen, parapegma. Den aleksandrinske astronomen Ptolemaios, som levde i det 2. hundreåret, skreiv avhandlinga
 • Vidare er det nyheitssaker og populærvitskapelege artiklar relatert til vêr og klima. Vêrvarsla er basert på data frå Meteorologisk institutt og dei
 • sjømil ut frå Farsund i Vest - Agder. Det er eit leifyr i innseglinga til Farsund og uthamna Loshavn. Søndre Katland er særs utsett for vêr og vind og er ei
 • tolv store høgtidene i den ortodokse kyrkja. Palmesundag er i norsk tradisjon ein merkedag mellom anna for vêr og årsvekst. I Noreg er er seljetreet knytt
 • planteart i maskeblomfamilien. Planten blir 5 30 cm høg og har eggrunde blad og lange aks med små, grågrøne blomar med fiolette pollenknappar. I fuktig vêr blir
 • Frå toppen skal ein med godt vêr visstnok kunne sjå sju kyrkjesokn inn i Sverige. Høgaste fjell i Noreg Høgaste fjell i Noreg etter primærfaktor Denne geografiartikkelen
 • Den viktigaste kyrkjefesten i mellomalderen. Praktisk tyding: Er Olavsdagen våt, skal bonden hauste med gråt Fint vêr Olsok tydde gjerne godt haustvêr
                                     
 • For studiet av vêr og klima, sjå meteorologi. Metrologi frå gresk μέτρον, metron, mål og λόγος, logos, fornuft, lære er læra om mål og vekt, målemetodar
 • viktig del av klimaet i store delar av Asia. Store fjellsystem lagar vanlegvis eit todelt vêrsystem med vått vêr på eine sida og tørt vêr på den andre. Himalya
 • av insekt, tusenbein og edderkoppar, som ho jaktar etter på bakken. I kaldt vêr kan ein ofte observera dei sola seg på fuktige stadar med mykje vegetasjon
 • omfattar vêr som er ekstremt ut frå det vêret ein klimatisk kan forvente. Ekstremvêr vert nesten utelukkande nytta om kraftige uvêr eller vêr som oppstår
 • nedbør under 100 mm, medan det i eit maksimalområde i søraust truleg er 10 gonger så mykje. Svalbard har mykje overskya vêr sjølv når det er høgtrykk. Det
 • stad der skip kunne ligge i le for vêr og fiendar. Denne naturhamna er såleis truleg opphav til namnet Fosen. Litt lenger sør i skipsleia låg ein noko mindre
 • hjuldamparane snøgt ut or bruk, då skip med propell eigna seg mykje betre i hardt vêr Hjuldamparane var særleg eigna for grunne farvatn som til dømes elvar
 • verte losa i hamn om vêret tvinga dei mot land. På danskesida var berre den langgrunne Jammerbukt utan naturlege hamner å søke tilflukt imot vêr og vind
 • Byggplanten er ein svært hardfør kornart som trivst betre i kaldt vêr enn rug, og i saltare jordsmonn enn kveite. Dyrka bygg er ein domestisert avart
 • strok nær desse. Då kan ein få ekstremt vêr alt frå uventa haglbyer aprilvêr til snøstormar og orkanar. I USA kjem soleis dei fleste tornadoane om
                                     
 • vêr fekk seinare på året Agnar i oktober 1995 Flaumen vart uoffisielt kalla Vesleofsen sidan han var den nest største flaumen sidan Storofsen i 1789
 • Sameinte Nasjonar for meteorologi vêr og klima, operasjonell hydrologi og tilknytte geovitskapar Hovudsete er i Geneve i Sveits, og den noverande administrande
 • samtalar mellom ein nordmann og ein russar der dei diskuterer prisar, handel, vêr og vind og familieliv. Ei sentral hypotese innanfor moderne pidginspråkforsking
 • noko arktisk dyr har, sett i tilhøve til storleiken. Dyret toler ekstrem kulde, og kan la seg snø ned i svært dårleg vêr Det finst to ulike typar pelsfarge
 • skjønnsmessig vurdering av vêr - sikt - og skyforhold. Dei fleste av desse stasjonane sender òg meldingar som vert nytta i vêrvarslinga. Observasjonstidene
 • båten igjen nyttast til fraktfart til Nord - Noreg etter at dårleg vêr hadde hindra både fly, MTB - ar og andre båtar i nå fram til Trænstaven ved Lurøy innanfor
 • som i regelen gjer sesongmessige trekk nemner ein flyttfugl eller trekkfugl. Fugletrekk oppstår som respons til endringar i fødetilgang, habitat, vêr eller
Asenvågøy fyrstasjon
                                               

Asenvågøy fyrstasjon

Asenvågøy fyrstasjon er eit fyr som ligg aust på Asen, om lag 9 km nordvest for Lysøysund i Ørland kommune i Trøndelag. Fyret stod ferdig i 1921 og vart oppretta for å sikre trafikken under sildefisket mellom Stoksund og Lysøysundet. Fyret har ei unik hamn der ein kan legge til uansett vêr. 6. oktober 1975 vart fyret avbemanna og automatisert. Stiftinga Frohavet har i dag teke over drifta av fyret og om sommaren er det i periodar omvising på fyret.

                                               

Årlege temperaturekstrem i Noreg

Meteorologisk årbok 1956–1979, utgitt av Det Norske Meteorologiske Institutt DNMI – nå met.no. Oversikt over luftens temperatur og nedbøren i Norge 1883–1956. Utgitt av Det Norske Meteorologiske Institutt DNMI - nå met.no. Gustav Bjørbæk: Norsk vær i 100 år. Utgitt av Teknologisk forlag, 1998.

Users also searched:

vêr i noreg,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →