Back

★ Nordmenn

                                               

Nordmenn

Nordmenn viser til folk frå Noreg. Dei snakkar norsk, som regel som morsmål. Juridisk kan nordmenn definerast som personar med norsk statsborgarskap. Omgrepet "etnisk norsk" blir ofte nytta om nordmenn som stammar frå fleire generasjonar nordmenn og som ikkje tihøyrer nasjonale minoritetar, som samar eller romanifolk. Denne gruppa utgjer fleirtalet av befolkninga i Noreg. I denne samanhengen er nordmenn rekna som eit germansk folkeslag. Germanarane slo seg ned i Skandinavia allereie før Kristi fødsel. Nordmenn er nærskylde med danskar, svenskar og andre germanske nabofolk.

                                               

Waffen-SS

Waffen-SS var den militære greina av NSDAP-organisasjonen Schutzstaffel. Kjernen til det framtidige Waffen SS vart skapa i Berlin i 1933 med etableringa av ei spesiell Stabswache, og etter dette SS-Verfügungstruppe i 1938. Under andre verdskrig blei Waffen-SS i stor grad bruka som ein elitestyrke. Heinrich Himmler var som Reichsführer-SS øvstkommanderande gjennom heile krigen.

                                               

Internett

Internett er eit verdsomfattande ope datanett basert på protokollane TCP / IP. I Noreg er 64 prosent av alle privathushaldningar tilknytte til Internett, og den vanlegaste måten å kopla seg opp på, er via ADSL. 41 prosent av alle nordmenn som er på nett, har tilgang via breiband heimefrå. To av dei mest kjende tenestene på Internett er e-post og Verdsveven. Datamaskina over heile verda er kopla saman i eit nettverk, og det er dette store nettet som vi kallar Internett.

                                               

EM i friidrett 1958

Europameisterskapen i friidrett 1958 vart avvikla på Stockholms stadion i Stockholm 19. – 24. august 1958. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og tolv øvingar for kvinner. Dana Zátopková frå Tsjekkoslovakia sette europarekord i spydkast med 56.02 m, medan vesttyske Martin Lauer tangerte europarekorden på 110 meter hekk med tida 13.7. Nordmennene Audun Boysen og Egil Danielsen fekk kvar si sølvmedalje for prestasjonane på høvesvis 800 meter og i spydkast. Ingen andre nordmenn plasserte seg mellom dei seks beste i andre øvingar.

                                               

Serie A

2020 / 21-sesongen: Hellas Verona. Sampdoria. Genoa. Roma. Atalanta BC. Benevento Calcio. Spezia Calcio. Sassuolo. Milan. Bologna. Inter Milan. Juventus. FC Crotone. Udinese. Cagliari. Lazio. Napoli. Torino. Parma. Fiorentina. Brescia. Nordmenn spelar på følgjande lag: Sampdoria 2020.

                                               

Misjon

Misjon kan tyde fleire ting. Særleg er det bruka om verksemd for å spreie ein religion, som kristendommen. Opphavleg gjaldt dette spreiing til andre folkeslag, men blir òg nytta om kristeleg og sosialt arbeid blant nordmenn, indremisjonen. Ulike religionar legg større eller mindre vekt på misjon. Særleg innan kristendommen, islam og bahai er spelar misjon ei viktig rolle. I Noreg er det mange aktive organisasjonar som driv misjonsarbeid både i innland indremisjon og i utlandet ytremisjon. Misjon blir òg nytta som synonym til livsoppgåve eller kall, det kan òg nyttast om ein delegasjon, sær ...

                                               

Den Kongelege Norske St. Olavs Ordenen

Den Kongelege Norske St. Olavs Ordenen er ein fortenesteorden innstifta av kong Oscar I den 21. august 1847 og kalla opp etter Olav den heilage. Han blir tildelt som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten". Med unnatak av kongelege og statsoverhovud blir ordenen berre gjeven til nordmenn. St. Olavs Orden er inndelt i fem grader: Storkross. Kommandør. Riddar av 1. klasse. Riddar. Kommandør med stjerne. Kongen av Noreg er stormeister av ordenen. Dekorasjonane som høyrer til ordenen er kongen sin eigedom, og må leverast tilbake til han når mottakaren døyr.

                                               

Ola og Kari Nordmann

Sjå òg Ola Nordmann av Plumbo. Ola og Kari Nordmann eller berre Ola og Kari er eit omgrep som ofte blir bruka som ei personifisering av vanlege nordmenn. Det blir mykje brukt i media, til dømes i snakk om folket som heilskap, om typiske eller gjennomsnittlege nordmenn. Namna er også brukt som døme i utfylling av skjema, lik Nomen nescio, NN.

                                               

Norsk utvandring til Amerika

Norsk utvandring til Amerika viser til straumen av nordmenn frå Noreg til Nord-Amerika. Utvandringa var særleg stor frå 1820-talet til 1920-talet, og gjekk i første rekkje til USA. I høve til folketalet var Noreg lenge det europeiske landet med mest utvandring, før irsk utvandring skaut fart etter 1900. I den største utvandringsperioden frå 1865 til 1920 reiste ein million nordmenn til USA, sjølv om mange av dei også vende tilbake. Innvandrarane i USA grunnla norsk-amerikanske samfunn som har halde på fleire norske tradisjonar sidan. Dei fleste av desse slo seg ned i øvre Midt-Vesten. Frå ...

                                               

Kombinert

Kombinert er ein vinteridrett som er sett saman av to delar, hopp og langrenn. Det blir rekna som ein av dei nordiske greinene. I kombinert blir prestasjonane til utøvaren i dei to greinene blir vekta mot kvarandre for eit endeleg resultat. Som regel bruker ein Gunder-metoden, ved at ein hopper først, og deretter går eit jaktstartløp i langrenssporet der bestemann i bakken startar først. Verdsmeisterskap og dei olympiske leikane føre andre verdskrig vart dominerde av nordmenn. Johan Grøttumsbråten, Thorleif Haug, Hans Vinjarengen og Oddbjørn Hagen var blant dei som vann mest. I nyare tid h ...

                                               

Stortingsvalet 2017

Stortingsvalet 2017 var eit parlamentsvalg i Noreg som gjekk føre seg 11. september 2017. Då skulle nordmenn velje stemme på politiske parti som hadde valt ut representantar til Stortinget for perioden 2017–2021. Raudt kom inn på Stortinget for første gong, med eit mandat. Den sittande regjeringa til Solberg og søttepartia beheldt fleirtallet på Stortinget.

                                               

EM i friidrett 1954

Europameisterskapen i friidrett 1954 vart avvikla på Stade de Suisse i Bern 25. – 29. august 1954. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og elleve øvingar for kvinner. Norske Sverre Strandli vann sølvmedaljen i sleggjekast, medan landsmennene Audun Boysen og Ernst Larsen fekk kvar sin bronsemdalje for prestasjonane på høvesvis 800 meter og 3000 meter hinder. Ingen andre nordmenn kom mellom dei seks beste i andre øvingar.

                                     

★ Nordmenn

 • Nordmenn nordmann, nordbu viser til folk frå Noreg. Dei snakkar norsk, som regel som morsmål. Juridisk kan nordmenn definerast som personar med norsk
 • gjennom heile krigen. Over fire tusen nordmenn var med i Waffen SS, og mange av dei kjempa på austfronten. De var nordmenn som kjempet i tyske Waffen - SS: Her
 • vanlegaste måten å kopla seg opp på, er via ADSL. 41 prosent 2005 av alle nordmenn som er på nett, har tilgang via breiband heimefrå. To av dei mest kjende
 • 7. Nordmennene Audun Boysen og Egil Danielsen fekk kvar si sølvmedalje for prestasjonane på høvesvis 800 meter og i spydkast. Ingen andre nordmenn plasserte
 • Milan Napoli Parma Roma Sampdoria Sassuolo Spezia Calcio Torino Udinese Nordmenn spelar på følgjande lag: Sampdoria 2020 Thorsby var blant de første koronasmittede
 • andre folkeslag, men blir òg nytta om kristeleg og sosialt arbeid blant nordmenn indremisjonen. Ulike religionar legg større eller mindre vekt på misjon
 • Med unnatak av kongelege og statsoverhovud blir ordenen berre gjeven til nordmenn St. Olavs Orden er inndelt i fem grader: Storkross Kommandør med stjerne
 • personifisering av vanlege nordmenn Det blir mykje brukt i media, til dømes i snakk om folket som heilskap, om typiske eller gjennomsnittlege nordmenn Namna er også
 • i mange andre land, ikkje minst i Polen, Jugoslavia og Sovjetunionen. Nordmenn flest vart sedde på som folk av rett rase som det var om å gjera å vinne
 • Norsk utvandring til Amerika viser til straumen av nordmenn frå Noreg til Nord - Amerika. Utvandringa var særleg stor frå 1820 - talet til 1920 - talet, og gjekk
 • Verdsmeisterskap og dei olympiske leikane føre andre verdskrig vart dominerde av nordmenn Johan Grøttumsbråten, Thorleif Haug, Hans Vinjarengen og Oddbjørn Hagen
 • parlamentsvalg i Noreg som gjekk føre seg 11. september 2017. Då skulle nordmenn velje stemme på politiske parti som hadde valt ut representantar til Stortinget
 • prestasjonane på høvesvis 800 meter og 3000 meter hinder. Ingen andre nordmenn kom mellom dei seks beste i andre øvingar. Punktewertung von 1934 Denne
                                     
 • Kgl. Frederiks Universitet vart grunnlagd i Christiania Oslo måtte nordmenn reisa til København for å studera. Universitetet vart innvigd 1. juni 1479
 • har som mål å vere ein kyrkjeleg, kulturell og sisal møtestad for alle nordmenn i utlandet. Organisasjonen vart grunnlagd i Bergen 31. august 1864 under
 • til å forsvara eit utal overgrep. I dag bruker ein gjerne ordet etnisitet om folkegrupper. Nordmenn Skandinavar Romanifolk Jødar Samar Tamilar Parsarar
 • Academy of Sciences PNAS er det offisielle tidsskriftet til akademiet. Nordmenn som er valt inn som foreign associate i NAS er Per Andersen 1994 Agnar
 • nasjonalistisk parti, i og med at dei m.a. la vekt på å skilje mellom nordmenn og samar og la dei sørgje for eiga utvikling kvar for seg. Registreringa
 • mellom gatene Ullevålsveien, Akersbakken og Akersveien. Mange kjende nordmenn er gravlagde på denne gravlunden, dels i ein særskild æreslund, dels i
 • Waschera gjest 2008: Senkveld med Thomas og Harald gjest 2008: 9 av 10 nordmenn gjestedeltakar 2008: Praksisjobben programleiar 2009: Manshow gjest
 • halvparten 45, 5  av heile Noreg. Likevel bur berre rundt ein av ti nordmenn 10, 1 465 628, her. Nord - Noreg er dermed prega av lange avstandar og
 • og 42. I tillegg deltok dei i Vemork - aksjonen i Telemark fylke. I løpet av krigen gjorde 530 nordmenn teneste i kompaniet og 57 av desse misse livet.
                                     
 • sett av mange. I 2003 vart til dømes programmet sett av 1, 4 millionar nordmenn I Oaxaca i Mexico er dagen kjend som Noche de Rabanos, reddikkvelden
 • Årets Nordmenn Vitja 15.01.14 Ny Tid, 15.12.11: Derfor er de Årets Nordmenn Vitja 15.01.14 Ny Tid, 15.12.11: Derfor er de Årets Nordmenn Vitja
 • ein oftast gran eller furu, men edelgran og brake einer vert òg brukt. Nordmenn kjøper rundt 2 millionar juletre kvart år. 20  25  av desse i 2003 drygt
 • så tidleg som på slutten av 1100 - talet. Tettstaden er mest kjend bland nordmenn flest for Brønnøysundregistra. Den 6. mars 1995 la Brønnøysunds Avis som
 • av Antiokia tok slutt. Krig braut ut mellom Noreg og Sverige etter at nordmenn gjekk til åtak på svenske landområde vest for Göta älv, Vänern og Klarälven
 • Den norske grunnlovsdagen er den norske nasjonaldagen og blir feira av nordmenn i Noreg og utlandet. Dagen blir feira den 17. mai kvart år, og blir vanlegvis
 • Sentralt i dette forslaget stod den såkalla innfødsretten einast innfødde nordmenn skulle få embete. Til grunn for forslaget låg ei frykt for at storting
 • nest viktigaste sykkellaupet i verda for profesjonelle syklistar. Fire nordmenn har vunnet etappesigrar i Giroen: Knut Knudsen seks etappar Dag Erik

Users also searched:

nordmenn,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

nordmenn

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →