Back

★ Lagdeling

                                     

★ Lagdeling

Lagdeling eller stratifisering er oppbygging av lag. Lagdelt eller stratifsert er eit adjektiv som viser til at noko er delt i lag. Lagdeling kan vise til:

i matematikk, statistikk og praktisk forsking
 • Lagdelt sampling, ein metode for å redusere varians i Monte Carlo-metoden.
 • Lagdelt forbrenning.
i geofysikk
 • Lagdeling eller lagning, er lagdelinga stratum / strata av bergartar.
 • Lagdeling i arkeologi, er danninga av forskjellige lag som ein finn lekamar i.
 • Stratigrafi, studiet av geologisk eller arkeologisk lagdeling og strata.
 • Lagdeling i vatn, danninga av vasslag basert på salinitet og temperatur.
 • Atmosfærisk lagdeling, oppdelinga av jordatmosfæren i lag.
i samfunnvitskap og humaniora
 • Sosial lagdeling, delinga av eit samfunn i forskjellige nivå eller lag ut frå makt eller sosioøkonomisk status.
 • Lagdeling i musikk, lagdeling av musikalsk tekstur.
i biologi og medisin
 • Lagdeling i botanikk, der frø vert førehandsama for å simulere vinter slik at det oppstår spiring.
 • Lagdelt medisin, der pasientar vert plassert i grupper som får same biologisk behandling og resultat.
                                     
 • Sosial lagdeling eller sosial stratifikasjon er eit omgrep innan sosiologi om ei hierarkisk inndeling av eit samfunn i klassar, grupper, kastar eller
 • Innsjøstratifikasjon er ei lagdeling av innsjøar i tre lag: Epilimnion - toppen av innsjøen. Metalimnion eller termoklin - det midtre laget som kan
 • stratigrafiske metodar. Stratigrafien er den greina av geologien som forskar på lagdelinga alderen, samansetninga, fordelinga osv. av lagdelte geologiske avleiringar
 • omkrystallisert og gradvis omdanna til is. I tillegg oppstår det ei lagdeling i isen, fordi snø som er avsett om sommaren har ein annan oksygenisotop - samansetnad
 • titlar og akademiske titlar. Uformelt skjer dette gjennom ry. Sosial lagdeling Den engelskspråklege wikipediaen, art. Social hierarchy, som lesen 28
 • fargen. Lateritt finst i fuktige tropiske strøk og har ingen tydeleg lagdeling På grunn av kjemisk forvitring er dei fleste silikatminerala borte slik
 • det dominerer store delar av landskapet. Materialet manglar vanlegvis lagdeling og dei einskilde steinane er lite runda og kan ha skuringsstriper. Ved
 • vil vårfullsirkulasjonen starte og varer til det er danna ei termisk lagdeling i innsjøen, kalla sommarstratifikasjon. Utover hausten vil temperaturen
 • Steinen er massiv og ganske grovt korna. Nokre gongar har gabbro ei lagdeling gjerne med koronastruktur. Gabbro kan vere svakt metamorf, da har berget
 • er kartlegging av dei ulike bergartstypane og avgjere strøk og fall av lagdeling eller andre planstrukturar, retninga av sprekker og gangar, i tillegg
 • al - Khali - ørkenen nær Wadi ad - Dawasir i sør. Han er 600 meter høg og har ei lagdeling frå midtre juratida. Austsida heller slakt nedover, medan vestsida endar
 • FIDS Det fekk dette namnet frå FIDS på grunn av ei markant horisontal lagdeling av bergartane på dette fjellet. Lamina tyder flak eller tynn plate. Mount
 • oseanografi får richardsontalet ei meir generell form som tar med effekten av lagdeling Det er eit viktig mål for mekaniske effektar og tettleikseffektar i ei
                                     
 • vorte råka av ei bombe, og vart ikkje bygd opp att. Løseth, Arnljot 1996 Likskap og lagdeling Fylkeshistorie for Møre og Romsdal. Oslo: Samlaget.
 • Baroklinitet er i væskedynamikk eit mål på lagdelinga i ei væske. Ein baroklin atmosfære er ein atmosfære der tettleiken avheng av både temperatur og lufttrykk
 • dømes vere flytestruktur og putestruktur hos lavabergartar og rytmisk lagdeling og kulestruktur hos djupbergartar. Døme på primære sedimentære strukturar
 • søkk mot botn, og det lettare og kaldare vatnet stig mot toppen. Denne lagdelinga har ein heilt til våren, då vatnet igjen vert varmt nok til at ein kan
 • fylt av avsetjingar - anten frå vind eller vatn - og det er tydelege lagdelingar og terrassar nokre stader i krateret. I krateret finst det òg grøfter
 • . Dette verket inneheld detaljerte opplysningar om religion, sosial lagdeling levekår og styringsorgan hos fleire germanske stammar. Ifølgje dei tidlege
 • mørkt lag kalla hypolimnion. Denne lagdelinga om sommaren vert kalla sommarstratifikasjon. Denne termiske lagdelinga hindrar at vassmassane sirkulerer
 • fått endra struktur. Han har vorte lagdelt og fått ein bølgja utsjånad. Lagdelinga og den bølgja utsjånaden kjem av at dei opphavlege bergartane i ulik grad
 • er ein storleik som er proporsjonal til prikkproduktet av kvervling og lagdeling som for ein pakke med luft eller vatn, berre kan endrast av diabatiske
 • Torvgeologi er ei grein av kvartærgeologien som handsamar lagdelinga i torvmyrene, og som med utgangspunkt i samansetnaden i torvlaga og fossilinnhald
 • Nordre Østerdalen Norges geol. Undersøkelse nr. 73, 1915 Torvmyrenes lagdeling i det sydlige Norges lavland Norges geol. Undersøkelse nr. 90, 1922
 • kommunikasjon med andre system. Prinsippa som vart lagt til grunn for denne lagdelinga var følgjande: Eit lag vart laga når eit nytt abstraksjonsnivå var nødvendig
                                     
 • påverkar tettleiken til sjøvatn, spelar han ei rolle i den vertikale lagdelinga i vatn. I hovudsak er vatn med lågare salinitet lettare enn vatn med høgare
 • skjer strukturen i sidebergarten, eller laggangar som er parallelle med lagdelinga der. Eruptivgangar er magma som har størkna i ei spalte eller ein sprekk
 • kvartsitt, der dei enkelte sjikta står skrått i forhold til den regionale lagdelinga Diagonalsjikting oppstår ved avleiring på flater som heller nedover i
 • avgrensa til eit lite område i høgda eller djupna på grunn av forskjellig lagdeling eller vind. Her er bølgja sagt å vere fanga, og det kan oppstå ei vertikal
 • funksjonell reiskap, men ei pynteøks - eit symbol på rikdom og sosial lagdeling Kanskje høyrte ho til ein lokal høvding. Sidan 1799 har jernmalmleiene

Users also searched:

lagdeling, humaniora. lagdeling,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →