Back

★ Novi Sad

Novi Sad
                                     

★ Novi Sad

Novi Sad er den nest største byen i Serbia, etter Beograd. Han ligg nord i landet og er det administrative senteret i provinsen Vojvodina og distriktet Sør-Bačka. Byen ligg ved breidda av Donau og Donau-Tisa-Donau-kanalen på nordsida av fjellet Fruška Gora.

Novi Sad har om lag 381 388 innbyggjarar 2006. Han vart grunnlagd i 1694 og har sidan den gong vore eit senter for serbisk kultur. Dette har gjeve han kallenamnet "Serbisk Aten". I dag er Novi Sad både eit økonomisk eit og kulturelt sentrum med ei viktig stilling i serbisk finans og industri.

                                     

1.1. Historie Opphav

Det har vore menneskeleg busetnad i området der Novi Sad i dag ligg sidan steinalderen om lag 4500 f.Kr. Denne busetnaden låg på høgresida av Donau, der dagens Petrovaradin ligg. Regionen vart erobra av keltarar på 300-talet f.Kr. og av romarane i det første hundreåret f.Kr. Keltarane grunnla den første festninga i området, som låg på høgresida av Donau. Under Romarriket vart det bygd ei større festning i det første hundreåret e.Kr. kalla Cusum. Dette vart ein del av det romerske Pannonia. På 400-talet vart Cusum øydelagd under invasjonen til hunarane.

Mot slutten av 400-talet hadde austromarane bygd opp att byen og kalla han Cusum og Petrikon. Byen vart seinare erobra av austgotarar, gepidar, avarar, frankarar, bulgarar, og igjen av austromarane.

Regionen vart erobra av Kongedømet Ungarn mellom 900- og 1100-talet. Byen vart først nemnd som Petrovaradin Pétervárad i kjelder frå 1237. Same året vart fleire andre busetnader her nemnde. Mellom 1526 og 1687 var regionen under Det osmanske riket. Dei fleste landsbyane her vart då busett av etniske serbarar.

                                     

1.2. Historie Grunnlegginga av Novi Sad

Då Habsburg tok over området mot slutten av 1600-talet hadde ikkje folk med ortodoks tru lov å busetje seg i Petrovaradin, og serbarar fekk derfor ikkje byggje heimane sine her. På grunn av dette vart ein ny busetnad grunnlagd i 1694 på andre sida av Donau. Det første namnet på denne nye busetnaden var Den serbiske byen Ratzen Stadt. Eit anna namn på busetnaden var Petrovaradinski Šanac. I 1718 flytta innbyggjarane i landsbyen Almaš til Petrovaradinski Šanac, der dei grunnla Almaški Kraj Almaš-kvarteret.

Etter ei folketeljing i 1720 hadde Ratzen Stadt 112 serbisk, 14 tyske og 5 ungarske hus. Busetnaden fekk offisielt namnet Novi Sad Neoplanta på latin i 1748 då han vart ein "fri kongeleg by".

Det meste av 1700- og 1800-talet var Novi Sad den største byen i verda busett av etniske serbarar. Han var eit kulturelt og politisk senter for serbarar, som ikkje hadde sin eigen nasjonalstat på denne tida. På grunn av den kulturelle og politiske påverknaden, vart Novi Sad kalla "Serbisk Aten" Srpska Atina på serbisk. Etter ei folketejling i 1843 hadde Novi Sad 17 332 innbyggjarar. Den største etniske gruppa var serbarar, etterfølgd av tyskarar. Byen hadde også mange ungarsk innbyggjarar.

Under revolusjonane i 1848 var Novi Sad ein del av Serbisk Vojvodina, ein serbisk sjølvstyrt region i Habsburgmonarkiet. I 1849 bombarderte den ungarske hæren byen frå Petrovaradin festning og øydela byen. I 1850 var det berre litt over 7000 innbyggjarar att. Mellom 1849 og 1860 vart byen ein del av det fråskilde austerrikske kronlandet Vojvodina av Serbia og Tamiš Banat. Etter at denne provinsen vart løyst opp, vart byen ein del av Bačka-Bodrog fylke.

Etter 1867 vart Novi Sad ein del av den ungarske delen av Austerrike-Ungarn. I denne perioden førte ungarniseringa av området til at den demografiske strukturen endra seg drastisk frå å vere dominert av serbarar til å verte meir etnisk blanda.

                                     

1.3. Historie Etter den første verdskrigen

25. november 1918 erklærte den serbiske forsamlinga Bunjevci, og andre nasjonar i Vojvodina ein union mellom regionen Vojvodina og kongedømet Serbia. Dette vart gjort i Novi Sad. Sidan 1. desember 1918 var Novi Sad ein del av Kongedømet av serbarar, kroatar og slovenarar, og i 1929 vart han hovudstad i Donau Banovina, ein provins i Kongedømet Jugoslavia.

I 1941 vart Kongedømet Jugoslavia invadert og delt mellom aksemaktene, og dei nordlege delane med Novi Sad vart annektert av Ungarn. Under den andre verdskrigen vart om lag 5000 innbyggjarar myrda og mange andre vart flytta til andre stader. I løpet av det tre dagar lange Novi Sad-raidet i 1942 21 23. januar 1942 tok det ungarske politiet livet av 1246 innbyggjarar, mellom andre 800 jødar. Lika deira vart kasta i isvatnet i Donau. Totalt mista rundt 2500 menneske livet i raidet. Innbyggjarar av alle folkeslag kjempa imot autoriteten frå aksemaktene. I 1975 fekk heile byen tittelen heltestatus i Jugoslavia.

Dei kommunistiske partisanane frå Srem og Bačka gjekk inn i byen 23. oktober 1944 under leiing av Todor Gavrilovics Rilc, og tok livet av mange ungarar og tyskarar som vart skulda for å samarbeide med ungarske fascistar.

Novi Sad vart ein del av det nye sosialistiske Jugoslavia. Sidan 1945 har Novi Sad vore hovudstad i Vojvodina, ein provins Jugoslavia og Serbia. Byen opplevde ein rask industrialisering og folketalet meir enn dobla seg i perioden mellom den andre verdskrigen og oppdelinga av Jugoslavia. Etter 1992 vart Novi Sad ein del av den føderale republikken Jugoslavia, som i 2003 vart gjort om til statsunionen Serbia og Montenegro. Sidan 2006 har Novi Sad vore ein del av det sjølvstendige Serbia.

Byen vart øydelagd under NATO-bombinga i Kosovokrigen i 1999. Dei tre bruene over Donau vart øydelagd, i lag med kommunikasjon, vatn og elektrisitet. Fleire bustadområde vart bombardert med klasebomber, medan oljeraffineriet vart bombardert dagleg, noko som førte til alvorleg forureining og omfattande økologiske skader.

                                     

2. Næringsliv

Novi Sad er ein industriby med variert industri, mellom anna petroleumsraffinering, kjemisk, verkstads- og næringsmiddelindustri, framstilling av keramikk, elektriske apparat og anna. Det blir halde ei internasjonal landbruksmesse her kvart år.

Byen har fleire byer over Doanu, elvehamn og jernbane.

                                     
 • august 1968 er ein serbisk fotballtrenar og tidlegare fotballspelar frå Novi Sad Han er no hovudtrenar for storklubben Partizan, som òg var det fyrste
 • EHF - spesifikasjon for hallen i Belgrad EHF - spesifikasjon for hallen i Novi Sad EHF - spesifikasjon for hallen i Vršac EHF - spesifikasjon for hallen i Niš
 • og Det osmanske riket 1716 1718 ved Petrovaradin, i dag ein del av Novi Sad i Vojvodina i Serbia. I 1716 samla storvesir Damad Ali ein arme på 160 000
 • Gojko Kačar fødd 26. januar 1987 i Novi Sad i Vojvodina er ein serbisk fotballspelar. Han har spela for Hamburger SV i tysk Bundesliga, og det serbiske
 • ein av dei sju tidlegare kommunane i Novi Sad i Serbia. Serbia: Apatin Bačka Palanka Beočin Futog Veternik Novi Sad hovudstaden i Vojvodina Sremska Kamenica
 • eurohandball.com. 18. juni 2012. EHF - spesifikasjon for SPENS - hallen i Novi Sad EHF - spesifikasjon for Millenniumhallen i Vršac EHF - spesifikasjon for Čair
 • granica 1702 - 1751 Muzej Vojvodine, Novi Sad 2003. Dr. Dušan J. Popović, Srbi u Vojvodini, knjige 1 - 3, Novi Sad 1990. Oleg Trubačov, Etnogeneza i kultura
 • Beograd Čačak Jagodina Kraljevo Kragujevac Kruševac Leskovac Loznica Novi Pazar Novi Sad Niš Pančevo Požarevac Priština Smederevo Sombor Sremska Mitrovica
 • og søraustover, eit stykke parallelt til motorvegen mellom Beograd og Novi Sad Ho munnar ut i Donau ved landsbyen Stari Banovci. Denne artikkelen bygger
 • pannoniske sletta i Mellom - Europa. Den største byen og sete for området er Novi Sad med over 300 000 innbyggjarar, medan den nest største byen er Subotica
 • sidan 1991. Det meste av dette området dannar Vojvodina - regionen i Serbia. Novi Sad hovudstaden i Vojvodina, ligg ved grensa mellom Bačka og Syrmia. I følgje
                                     
 • 1998 og EM i 2000. På klubbnivå vann han seriemeisterskapen med Vojvodina Novi Sad i 1989 og med Raude Stjerne vann han seriemeisterskapen i 1991 og i 1992
 • europeiske friidrettsforbundet etter dei to gullprestasjonane sine frå U20 EM i Novi Sad Fleire år har Kondis gjeve henne gullskostatuettar som Årets løpar. Etter
 • Лединачко језеро er ein liten kunstig innsjø i fjellet Fruška Gora, nær Novi Sad i regionen Srem i Serbia. Innsjøen vart skapt under NATO - bombinga av Jugoslavia
 • til Ungarn. Subotica er i dag den nest største byen i Vojvodina etter Novi Sad med om lag 100 000 innbyggjarar. Det gjer han til den femte største byen
 • byen i den serbiske delen av Banat, den tredje største i Vojvodina etter Novi Sad og Subotica og den sjette største i Serbia. Zrenjanin fekk det noverande
 • engelsk oppgav desse kjeldene: Slobodan Ćurčić, Broj stanovnika Vojvodine, Novi Sad 1996. Offisiell side www.so - sombor.com www.sombor.org.yu Kart over Sombor
 • kommunikasjon med skipsverft i Kina. Albatross D.O er eit skipsingeniørfirma med i Novi Sad i Serbia Omega Technology AS er eit selskap som leverer ingeniørtenester
 • i Tisa. Sjølv om myra ligg i trekanten mellom dei store byane Beograd, Novi Sad og Zrenjanin, er det berre mindre busetnader nær Carska bara. Den næraste
 • serbisk Крагујевац er den fjerde største byen i Serbia etter Beograd, Novi Sad og Niš, hovudbyen regionen Šumadija og det administrative senteret Šumadija
 • Celtic tok seg til finalen ved å slå ut FC Zürich, FC Nantes, Vojvodina Novi Sad og Dukla Praha, medan Inter vann over høvesvis Torpedo Moskva, Vasas Budapest
                                     
 • kanalen. Ein av dei viktigaste strukturane er demninga over elva Tisa nær Novi Bečej som regulerer vassregimet i hovudkanalen i Banat. Interaktivt kart
 • og med Sør - Europa via Sava Dei to største serbiske byane, Beograd og Novi Sad har store hamner ved Donau. Beograd har òg hamn ved Sava. Den nordlege
 • byen i Sør - Serbia og den tredje største byen i landet etter Beograd og Novi Sad Byen dekkjer eit område på 597 km², som omfattar sjølve byen Niš, kurstaden
 • Bosnia og Hercegovina. Serbia in the 19th century seen by foreigners. 2016. Novi Sad Prometej. A town in Europe through 2, 400 years: Stari Grad Pharos on
 • sortert etter retninga dei renn i, U står for Ungarn Donau Tisa munning ved Novi Sad i Serbia Slaná ved Tiszagyulaháza, U Hornád ved Ónod, U Torysa ved
 • Freistadt Temesvar, 1853 Dr. Dušan J. Popović, Srbi u Vojvodini, band 1 - 3, Novi Sad 1990 Timișoara the Capital of Banat Victor Babes University of Medicine
 • resultat. Det beste resultatet kom i Europameisterskapen for landslag i Novi Sad 21 - 31. oktober 2009, der han spelte på første bord for det norske landslaget
 • Ilok - Kroatia Bačka Palanka - Serbia Bezdan - Serbia Sombor - Serbia Novi Sad - Serbia Beograd - hovudstad i Serbia Smederevo - Serbia Drobeta - Turnu
 • byen. Derifrå er Wensum seglbar inn til Norwich, og han blir kryssa av Novi Sad Friendship Bridge. Det finst organiserte båtturar gjennom byen og ut til

Users also searched:

novi sad, serbisk geografi. novi sad,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →