★ Free online encyclopedia. Did you know? page 94

                                               

Sageneset

Sageneset er ein blindveg på Salbu i Fana bydel i Bergen som går sørover frå Krokeidevegen. Vegen er omkring 650 meter lang. Namnet på vegen vart vedteke i 1976.

                                               

Rødshella

Rødshella er ein todelt blindveg ved Rød i Fana bydel i Bergen som går ned mot Fanafjorden frå Krokeidevegen. Dei to greinene av vegen er 250 og 300 meter lang. Namnet på vegen vart vedteke i 1994.

                                               

Nedre Bjørkåsen

Nedre Bjørkåsen er ein blindveg i Fana i Bergen kommune. Vegen går nordvestover frå Bjørkåsen. Vegen om lag 400 meter lang. Namnet vart vedteke i 1962. I enden av vegen ligg Bjørkåsen skole.

                                               

Dynevoll

Dynevoll er ein veg på Øvsttun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går vestover frå Øvsttunvegen og er om lag 200 meter lang. Øvsttun kyrkjegard ligg på begge sider av vegen. Namnet vart vedteke i 1949.

                                               

Øvsttunbrekka

Øvsttunbrekka er ein veg på Øvsttun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går sørover frå Totlandsvegen. Vegen er om lag 230 meter lang. Namnet vart vedteke i 1952, kalla opp etter garrden Øvsttun.

                                               

Midtunbrekka

Midtunbrekka er ein veg på Midtun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordaustover frå Ulsmågvegen til Midtunlia, men gjennomkøyring til Midtunlia er forbode. Vegen er 350 meter lang. Namnet vart vedteke i 1982. Vegen var tidlegare ein del av ...

                                               

Øvsttunlia

Øvsttunlia er ein blindveg på Øvsttun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går i ein sving mot sør og vest frå Solåsen. Vegen er om lag 400 meter lang. Namnet vart vedteke i 1978. Tidlegare heitte vegen Sollia.

                                               

Nybøvegen i Bergen

Nybøvegen er ein veg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går sørover frå Troldhaugvegen til Sundts veg. Vegen er om lag 900 meter lang. Han er kalla opp etter gardane Søre og Nedre Nybø som vart skilt ut frå Hop i 1872 og 1882. Namnet vart ...

                                               

Nøttveitlia

Nøttveitlia er ein blindveg nær Nøttveit og Smørås i Fana i Bergen kommune. Han går sørvestover frå Smøråsvegen. Vegen er 200 meter lang. Vegen heitte tidlegare Nøttveitåsen, men fekk det noverande namnet i 1985.

                                               

Nesttunhalsen

Hopsvegen er ein veg på Nesttun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nord og så sørvestover frå Nesttunvegen til Kloppedalsvegen og er om lag 600 meter lang. Vegen går på nordsida av Litla Nesttunvatnet. Namnet vart vedteke i 1947.

                                               

Venåsen

Venåsen er eit bustadområde og ein veg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går sørover frå Hopsåsen og attende til Hopsåsen etter 350 meter. Namnet vart vedteke i 1955. Vegen var fram til 1964 regulert sør til Skjoldvegen.

                                               

Botnegrenda

Botnegrenda er ein blindveg på Rød i Fana bydel i Bergen som går nordvestover frå Krokeidevegen i fleire greiner. Vegen er omkring 900 meter lang og strekkjer seg nedover mot Fanafjorden. Frå 1979 heitte vegen Botnedalen, medan det noverande namn ...

                                               

Engevikvegen

Engevikvegen er ein veg i Fana bydel i Bergen kommune. Vegen ligg på Engevik og Lyngbø ved Kalandseidet og er ein blindveg nordover frå Bahusstraumen, på austsida av Bahusvatnet og Hauglandsvatnet. Vegen er 1.8 km lang. Namnet vart vedteke i 1986.

                                               

Bahustræet

Bahustræet er ein veg i Fana bydel i Bergen kommune. Vegen ligg på Bahus ved Kalandseidet og er eit blindvegsystem. Vegen er om lag 300 meter lang. Namnet vart vedteke i 1986.

                                               

Eidehaugen

Eidehaugen er ein blindveg i Fana bydel i Bergen kommune. Vegen ligg ved Kalandseidet og går sørover frå Kismulvegen, parallelt på vestsida av europaveg 39 eller Osvegen. Vegen er opp mot 500 meter lang. Namnet vart vedteke i 1991.

                                               

Nedre Smøråsvegen

Nedre Smøråsvegen er ein veg på Smørås i Fana i Bergen kommune. Han går søraustover frå Apeltunvegen til krysset ved Smøråslia og Nedre Smøråsflaten, og frå her vidare sørover som blindveg. Vegen er om lag 800 meter lang. Smørås skole ligg i Nedr ...

                                               

Nordvikvegen

Nordvikvegen er ein blindveg sørvestover frå Fanafjellsvegen på Nordvik nord for Lysekloster i Fana i Bergen kommune. Vegen er om lag 800 meter lang. Namnet vart vedteke i 1974.

                                               

Skjoldhøgda

Skjoldhøgda er ein blindveg og eit bustadområde i Fana i Bergen. Vegen går frå Lille Skjolddalen og endar i ein stor sirkel på toppen av høgda. Sirkelen er derimot stengd for gjennomkjørsel. Vegen er om lag 1 km lang. Namnet vart vedteke i 1971.

                                               

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen er ein veg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordover frå Kloppedalsvegen til Nesttunvegen og er om lag 500 meter lang. Det er innkjørsel frå Nesttunvegen, men utkjørsel denne vegen er forbode. Namnet vart vedteke i 1947.

                                               

Hopsnesvegen

Hopsnesvegen er ein blindveg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går frå Troldhaugvegen og nordover på Hopsneset i Nordåsvatnet. Vegen er om lag 1.4 km lang. Namnet vart vedteke i 1947.

                                               

Fortunbakkane

Fortunbakkane er ein veg i Fana bydel i Bergen kommune. Vegen ligg på Fortunet ved Kalandseidet og er eit blindvegsystem. Vegen er litt over 500 meter lang. Namnet vart vedteke i 1988.

                                               

Nedre Nøttveit

Nedre Nøttveit er ein blindveg ved Apeltun i Fana i Bergen kommune. Han går sørover og så austover frå Apeltunvegen. Vegen er om lag 500 meter lang med bustadområde på sørsida og næringsområde på nordsida. Vegen har namn etter garden Nøttveit, ve ...

                                               

Birkelandsbotn

Birkelandsbotn er ein blindveg på Kirkebirkeland i Fana bydel i Bergen kommune. Han går sørover frå Totlandsvegen til Kirkebirkeland, men det er ikkje gjennomkøyring. Vegen er om lag ein kilometer lang. Vegen går på austsida av Birkelandsvatnet. ...

                                               

Bahusstraumen

Bahusstraumen er ein veg i Fana bydel i Bergen kommune. Vegen ligg på Bahus og Lyngbø ved Kalandseidet og er ein blindveg austover over Straumen, ei saktegåande elv mellom Bahusvatnet og Røyenesvatnet. Vegen er 600 meter lang. Namnet vart vedteke ...

                                               

Hovdenflaten

Hovdenflaten er ein veg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordover frå Hovdenvegen og er om lag 170 meter lang. Namnet vart vedteke i 1988.

                                               

Nesttunkollen

Nesttunkollen er ein blindveg på Nesttun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går søraustover frå Stasjonsvegen og er om lag 250 meter lang. Vegen heitte tidlegare Bjørkevegen. Det noverande namnet vart vedteke i 1978.

                                               

Dyngelandseidet

Dyngelandseidet er ein blindveg på Dyngeland i Fana bydel i Bergen kommune. Han går austover frå Dyngelandsvegen ved Milleshaug mellom Dyngelandsvatnet og Myrdalsvatnet. Vegen er om lag 400 meter lang og har grusdekke. Namnet vart vedteke i 1987.

                                               

Øvre Hopsnesvegen

Øvre Hopsnesvegen er ein blindveg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går sørvestover frå Hopsnesvegen og er om lag 300 meter lang. Namnet vart vedteke i 1966.

                                               

Vestre Hopsvegen

Vestre Hopsvegen er ein veg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordaustover frå Kloppedalsvegen er om lag 300 meter lang. Namnet vart vedteke i 1953.

                                               

Smøråslia

Smøråslia er ein veg på Smørås i Fana i Bergen kommune. Vegen er om lag 700 meter lang og går frå krysset mellom Nedre Smøråsvegen og Nedre Smøråsflaten i ein boge før han går tilbake til Nedre Smøråsvegen. Namnet vart vedteke i 1961.

                                               

Ertrevågen

Ertrevågen er ein blindveg ved Kalandseidet i Fana bydel i Bergen kommune. Han er ein sideveg til Kismulvegen og er 250 meter lang. Vegen er kalla opp etter ein våg heilt aust i Kalandsvatnet, og ligg like aust for denne vågen. Namnet vart vedtek ...

                                               

Øvsttunvegen

Øvsttunvegen er ein veg på Øvsttun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordover frå Elvenesvegen og er om lag 800 meter lang. Øvsttun kyrkjegard ligg på vestsida av Øvsttunvegen. Namnet vart vedteke i 1949.

                                               

Vallalia

Vallalia er ein blindveg på Valle i Fana bydel i Bergen kommune. Han går austover frå Vallaheiane og er om lag 450 meter lang. Namnet vart vedteke i 1986. Jehovas Vitner har eit samlingshus i denne vegen.

                                               

Elvenesvegen

Elvenesvegen er ein veg på Øvsttun og Ulsmåg i Fana bydel i Bergen kommune. Han går austover frå Osvegen langs vestsida av Birkelandsvatnet til Totlandsvegen. Vegen er ein del av fylkesveg 184 og er om lag 1.2 km lang. Namnet vart vedteke i 1960.

                                               

Øvsttunåsen

Øvsttunåsen er ein veg på Øvsttun i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordaustover frå Austlia og er om lag 300 meter lang. Namnet vart vedteke i 1962.

                                               

Hednemyrsvegen

Hednemyrsvegen er ein blindveg i Fana bydel i Bergen kommune. Vegen går nordaustover frå Hednevegen og er om lag 850 meter lang. Namnet vart vedteke i 1988 og er kalla opp etter garden Hedno.

                                               

Søre Vallavegen

Søre Vallavegen er ein gang- og sykkelveg på Valle i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordover frå Osvegen til Vallaheiane og er om lag 150 meter lang. Vegen var tidlegare ein bilveg og namnet vart vedteke i 1987.

                                               

Hatlestadlia

Hatlestadlia er ein blindveg og eit bustadområde på Hatlestad i Fana bydel i Bergen kommune. Vegen går austover frå Osvegen og er om lag 450 meter lang. Namnet vart vedteke i 1987 og er kalla opp etter garden Hatlestad.

                                               

Øvre Kirkebirkeland

Øvre Kirkebirkeland er ein blindveg på Kirkebirkeland i Fana bydel i Bergen kommune. Han går austover frå vegen Kirkebirkeland og er om lag 350 meter lang. Namnet vart vedteke i 1997.

                                               

Svartefjorden

                                               

Vallaskaret

Vallaskaret er ein blindveg på Valle i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nordaustover frå Vallaheiane og er om lag 400 meter lang. Namnet vart vedteke i 1986.

                                               

Hovdenlia

Hovdenlia er ein blindveg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går søraustover frå Hovdenvegen og er om lag 180 meter lang. Namnet vart vedteke i 1960.

                                               

Storehovden

Storehovden er ein blindveg på Nesttun og Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går nord frå Nesttunhalsen og er om lag 130 meter lang. Namnet vart vedteke i 1947.

                                               

Torpevikvegen

Torpevikvegen er ein blindveg på Hop i Fana bydel i Bergen kommune. Han går hovudsakleg nordvestover frå Wernersholmvegen til Torpeviken på austsida av Nordåsvatnet og er om lag 350 meter lang. Namnet vart vedteke i 1947.

                                               

Vallahøgda

Vallahøgda er ein blindveg på Valle i Fana bydel i Bergen kommune. Han går vestover frå Osvegen mot Kråkåsen og er om lag 270 meter lang. Namnet vart vedteke i 1962.

                                               

Midtunlia

Fv184 Ulsmågvegen. To sidevegar mot søraust 180 m. Sideveg mot vest 80 m. Sideveg mot nordvest 250 m. Avkjørsel til Midtunbrekka, men gjennomkjørsel er forbode. Avkjørsel til sideveg av Ulsmågvegen. Sideveg mot nordaust 100 m. Sideveg mot nord 50 ...

                                               

Vestre Vallavegen

Vestre Vallavegen er ein blindveg på Valle i Fana bydel i Bergen kommune. Han går sørvestover frå Osvegen i to parallelle løp og er om lag 450 meter lang. Namnet vart vedteke i 1964.

                                               

Fylkesveg 181 i Hordaland

Sjå òg fylkesveg 181 fleirtyding. Fylkesveg 181 i Hordaland går mellom Skjoldskiftet og Smørås i Bergen kommune. Vegen er 2.9 km lang. Den første delen av vegen heiter Apeltunvegen før han går over i Smøråsvegen ved Apeltun skole. Smøråsvegen hel ...

                                               

Sineset

Sineset er eit nes på nordsida av Kalandsvatnet. Her ligg Kaland skole og Kalandseid stadion. Sineset er òg namnet på vegen som går utover neset frå Osvegen. Vegen er om lag 350 meter lang. Namnet vart vedteke i 1979.

                                               

Fylkesveg 259 i Akershus

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →