★ Free online encyclopedia. Did you know? page 91

                                               

JSP

                                               

Mount Gudmundson

Mount Gudmundson er eit stort sett isfritt fjell, 2040 meter over havet, som ligg 6 nautiske mil nordaust for Fault Bluff i Cook Mountains i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1959–63, og var ...

                                               

Arab al-Aramshe

Arab al-Aramshe, offisielt Aramisha, er ein beduinsk landsby i Vest-Galilea i Israel, like sør for den libanesiske grensa, ikkje langt frå middelhavskysten. Landsbyen høyrer til Mateh Asher regionale kommune. Aramshe, som han vert kalla på folkem ...

                                               

M-21OF

M-21OF er ein prefabrikkert rakett som er eigna til bruk i BM-21 rakettkaster med høgeksplosiv fragmenteringsgranat. Ladningen er eigna til å øydeleggja bombekasterstillingar, artilleristillingar, spreiingsområde for infanteri og støttepunkt. Rak ...

                                               

Naudrakett

Ein naudrakett er ein type rakett som vert skoten ut frå t.d. ein båt for å signalisere at han er i fare. Raketten gjev frå seg eit lys slik at andre kan sjå kvar han kjem frå.

                                               

Explorer 5

Explorer 5 var ein amerikansk satellitt. Han vart freista skoten opp 24. august 1958 frå Cape Canaveral med ein Jupiter C / Juno I-rakett. Oppskytinga gjekk gale då fyrstetrinnet på raketten kolliderte med andretrinnet etter fråskiljing, slik at ...

                                               

Soyuz-17 Cliff

Soyuz-17 Cliff er ei markant klippe, 6 km lang, på nordsida av Carlyonbreen i Cook Mountains. Klippa ligg 7 km vest-nordvest for Cape Murray og har ei høgd på ca. 500 moh. og kalla opp etter det sovjetiske romfartøyet Soyuz 17 sendt opp 17. janua ...

                                               

Linfen

Linfen er eit byprefektur sørvest i provinsen Shanxi i det nordlege Kina, i vest grensar det mot provinsen Shaanxi. Byprefekturet har eit areal på 20 275 km² og hadde vel 4.3 millionar ibuarar i 2010. Byprefekturet Linfen omfattar eitt distrikt ...

                                               

Semidiesel

Semidiesel, eller tungolje er ei fellesneming på raffineriprodukt som har større viskositet enn dieselolje har. Semidiesel vert mellom anna brukt som drivstoff på større skip. Skipsmotorane vert likevel fyrst starta og køyrde varme med diesel.

                                               

Robert Street

Robert Street var ein engelsk oppfinnar som 1794 fekk patent på ein forbrenningsmotor som nytta terpentin- eller oljedamp som drivstof. Han eksperimenterte fyrst med å nytta kolstøv som drivstoff og seinare med kolgass.

                                               

Gentile Point

Gentile Point er eit avrunda, isdekt nes 7 nautiske mil nord for Cape Parr, som strekkjer seg utover frå Darley Hills på vestsida av Rossisen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Peter A. Gentile, som var kaptein på ...

                                               

Farman Nunatak

Farman Nunatak er ein nunatak, 655 moh, som ligg vest for Mount Morton i Bleriotbreen, på vestkysten av Graham Land. Han vart fotografert av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition i 1956–57, og kartlagd frå desse bileta av Fal ...

                                               

Hengshui

Hengshui er eit byprefektur i provinsen Hebei i Kina. Prefekturet, som i søraust grensar til provinsen Shandong, har eit areal på 8 815 km² og 4 340 773 innbyggjarar i 2010. 460 240 menneske budde i sjølve byen. Byprefekturet Hengshui omfattar ei ...

                                               

Suzhou i Anhui

Suzhou er eit byprefektur nordaust i provinsen Anhui i Kina, og grensar mot provinsane Jiangsu i nord og aust og Henan i vest. Prefekturet har eit areal på 1 686 km² og 5 161 423 innbyggjarar. Byprefekturet Suzhou består av eitt distrikt og fire ...

                                               

Allison i Texas

Allison er eit utanforliggjande område nordaust i Wheeler County i Texas i USA. Han vart grunnlagd i 1929 som ein stoppestad for Panhandle and Santa Fe Railway og byen vart kalla opp etter direktøren for jernbanelinja, R. H. Allison. Byen hadde f ...

                                               

Yueyang

Yueyang er eit byprefektur nordaust i provinsen Hunan i Folkerepublikken Kina. Byprefekturet, som grensar mot begge provinsane Hubei og Jiangxi, har eit areal på 14 896 km² og 5 477 911 innbyggjarar i 2010. Av desse budde 977 036 menneske i storb ...

                                               

Xuchang

Xuchang er eit byprefektur midt i provinsen Henan i det sentrale Kina. Byprefekturet har eit areal på 4 997 km² og hadde vel 4.3 millionar ibuarar i 2010. Byprefekturet Xuchang omfattar eitt bydistrikt 区 qū, to byfylke 市 shì og tre fylke 县 xià ...

                                               

Zhuzhou

Zhuzhou er eit byprefektur aust i provinsen Hunan i Folkerepublikken Kina. Byprefekturet, som i aust grensar mot provinsen Jiangxi, har eit areal på 11 262 km² og 3 855 609 innbyggjarar i 2010. Av desse budde 806 988 menneske i storbyen. Byprefek ...

                                               

H.323

                                               

Løpekatt

Ein løpekatt eller laupekatt er ei vogn som heng i ein berekabel, og som ei last vert festa i. Løpekattar vert nytta i samband med kabelkran og taubaner. Vogna har ei eller fleire trinser som rullar langs berekabelen. På kabelkranar for transport ...

                                               

Douglas DC-3

Douglas DC-3 – Douglas Dakota eller C-47 er eit av dei mest produserte transportflya i verda. Prototypen flaug første gong den 22. desember 1935. Flyet vart utvikla av Douglas Aircraft Corporation og er ei vidareutvikling av DC-2, som er eit pass ...

                                               

Frontogenese

Frontogenese er danninga eller forsterkinga av ein vêrfront eller ei frontsone mellom to luftmassar. Under frontogenesen vert temperaturgradient sterkare og termalvinden kjem i ubalanse. For å oppretthalde balansen, vert den geostrofiske vinden o ...

                                               

Pipe Peak

Pipe Peak er eit spisst fjell på ein rygg, 1720 moh, som ligg 1.5 nautiske mil nord for Matney Peak i Founders Peaks i Heritage Range. Det vart namngjeven av medlemmar av den geologiske gruppa frå University of Minnesota i 1963–64 fordi dei gløym ...

                                               

Vertikalt missil-avfyringssystem

Vertikalt missil-avfyringssystem er eit missil-avfyringssystem som vert brukt ombord på ubåtar og overflateskip i fleire marinar rundt om i verda. Systemet er utvikla frå avfyringssystema for ballistiske missil ombord på ubåtar. Fleire av systema ...

                                               

SCUMM

Script Creation Utility for Maniac Mansion er eit scriptspråk laga av LucasArts, som på den tida var kjend som Lucasfilm Games, for å gjere utviklinga av eventyrspelet Maniac Mansion lettare. Det er ein mellomting mellom ein spelmotor og eit prog ...

                                               

Kompensator

Ein kompensator er eit apparat til å motverke eller kompensere ei forandring. Det kan vise til: Elektrisk kompensator. Kompensator på gevær. Optisk kompensator.

                                               

Potter Nunataks

Potter Nunataks er ei gruppe små, heller isolert nunatakar kring 6 nautiske mil sørvest for Helliwell Hills og 20 nautiske mil nordaust for Welcome Mountain i Outback Nunataks. Dei vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto ...

                                               

Mikroelektronikk

Mikroelektronikk er ein fellesnemar på integrerte kretsar konstruert på mikro- eller submikronivå, dvs. i ein skala der lengda på den minste transistoren vert oppgjeven i mikrometer. Vanleg storleik med dagens prosessteknologi ligg på 0.35 mikrom ...

                                               

Dataskjerm

Ein dataskjerm er eit apparat som viser informasjon anten tekstleg eller grafisk til ein brukar. Eit anna ord for ein slik skjerm er monitor. Det finst ulike typar skjermar, dei viktigaste er katodestrålerøyr-, flytande krystall- og plasmaskjermar.

                                               

DualShock

DualShock er ei rekkje spelekontrollar av Sony for PlayStation 2 og PlayStation 3 spelekonsollane. Han blei introdusert i Japan i slutten av 1997, og lansert i det nord-amerikanske marked i mai 1998. Han vart fyrst introdusert som ein sekundær pe ...

                                               

Deutz-Fahr

Deutz-Fahr er eit tysk føretak som produserer traktorar. Føretaket har røter tilbake til 1864, då Nicolaus August Otto stifta Motorenfabrik N.A. Otto & Cie., som seinare skifta namn til Klöckner-Humboldt-Deutz AG. Traktorproduksjonen tok til i 19 ...

                                               

Navistar International Corporation

                                               

Sandbach

Sandbach er ein marknadsby i grevskapet Cheshire i England. Han har kring 17 500 innbyggjarar. Sandbach er mest kjend som heimstaden til lastebilprodusentane Foden og ERF. Ingen av selskapa held lenger til i byen i dag.

                                               

Gamage Point

Gamage Point er eit nes på nordsida av innløpet til Herofjorden på sørvestsida av Île Anvers. Den amerikanske Palmer Station ligg ved dette neset. Namnet, som vart gjeve av Advisory Committee on Antarctic Names, er i samband med Herofjorden fordi ...

                                               

Adak

Adak er ein liten tettstad i Malå kommun i Västerbottens län i Sverige. Adak er omgjeven av myrområda Stora Adakträsket og Lilla Adakträsket. Gjennom Adak renn òg Adakbäcken og Skäppträskån. Adakgruvan var eit gruvesamfunn ca. 3 km nord for Adak, ...

                                               

Vevling på fartøy

Vevlingar vert festa på vant på seglfartøy for å gi fotstøtte under entring av riggen. Dei har tradisjonelt vorte laga av tau, men trelekter og liknande har og vorte brukt. Den som monterer vevlingane står på mellombels oppsurra lekter. Om ein le ...

                                               

Merck

                                               

Google Groups

Google Groups er eit Google-produkt som gjev tilgang til å søka i, lesa og posta til nyheitsgrupper. Arkivet går 20 år tilbake og omfattar meir enn 700 millionar postar. Ein kan også laga private epostlister ved hjelp av Google Groups.

                                               

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird er ein epost-lesar med utspring i Mozillas originale e-postlesar. Thunderbird støttar IMAP og POP3, og dessutan NNTP for nyhetsgrupper. Thunderbird har innebygt spamfilter og støttar utvidingar. Thunderbird har mange gode stan ...

                                               

Kvadrattal

Kvadrattal er heiltal som samstundes er produkt av to like og heile tal. Med andre ord er talet x {\displaystyle x} eit kvadrattal viss det finst eit heiltal y {\displaystyle y} slik at x = y 2 {\displaystyle x=y^{2}}. Å multiplisere eit tal med ...

                                               

Sirkeldeling

Sirkeldeling er det å dele periferien eller omkrinsen til ein sirkel ei viss mengd like store bogar. Dette er ekvivalent med å innskrive ein regulær mangekant i sirkelen. Carl Friedrich Gauss viste i 1801 at sirkeldeling berre kan utførast ved ko ...

                                               

Multiplum

14, 49, 0 og -21 er multiplum av 7 medan 3 og -6 ikkje er det. Dette kjem av at det er heiltal som 7 kan mulitpliserast med for få verdiane 14, 49, 0 og-21, medan det ikkje finst slike heiltal for 3 og -6. Kvar av produkta er oppførte nedanfor: 4 ...

                                               

Robison Peak

Robison Peak er eit snødekt fjell som ligg 3 nautiske mil nordaust for Mount Dearborn, nær nordenden av Willett Range i Victoria Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Leslie B. Robison, ein sivilingeniør i US Geo ...

                                               

Amosbreen

Amosbreen er ein 5.5 km lang isbre som flyt søraust frå Bettle Peak til samløpet med Bluebreen i Victoria Land i Antarktis. Han vart namngjeven i 1992 av Advisory Committee on Antarctic Names etter Larry Leon Amos, ein sivilingeniør i US Geologic ...

                                               

Hinely Nunatak

Hinely Nunatak er ein liten nunatak, isolert utanom Graser Nunatak 1 nautisk mil i nordaust, 16 nautiske mil aust for Sky-Hi Nunataks i Palmer Land i Antarktis. Han vart namngjeven i 1987 av Advisory Committee on Antarctic Names etter John A. Hin ...

                                               

Mount Boennighausen

Mount Boennighausen er eit snødekt fjell som ligg 4 nautiske mil sør-sørvest for Mount Kosciusko i Ames Range i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1959-65. Det vart namngjeve ...

                                               

Anderson Knoll

Anderson Knoll er den sørlegaste nunataken i Granite Knolls, 1 nautisk mil sør for hovudmassivet og ved kanten av Bluebreen i Victoria Land. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Klaus G. Anderson, ein sivilingeniør i ...

                                               

Lupelampe

Ein lupelampe er eit optisk hjelpemiddel som har mykje til felles med handluper, men i staden for å verta halden i hendene er han festa i eit meir fleksibelt stativ / armsystem, som skal gjera det mogleg å nytta begge hendene til handarbeid, skri ...

                                               

Stativlupe

Ei stativlupe er eit optisk hjelpemiddel som finst både med og utan ljoskjelde, og med forstørring på om lag 2–20×. Stativlupene er kjenneteikna ved at den korrekte avstanden mellom objektet og lupa er sikra gjennom konstruksjonen av lupa. Dei so ...

                                               

Konkavgitter

Konkavgitter er eit optisk gitter rissa inn på ei konkav, vanlegvis sfærisk, spegelplate. Konkavgitteret blir brukt i spektroskop og spektrografar. Det overflødiggjer linser eller holspegel i det gitteret sjølv virkar som ein holspegel. Konkavgit ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →