★ Free online encyclopedia. Did you know? page 87

                                               

Whiting Peak

Whiting Peak er ein fjelltopp som ligg 5.5 nautiske mil aust for den nordlege delen av Gaylord Ridge i Nebraska Peaks. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter L. Whiting, medlem av den geofysiske feltgruppa frå US Antarc ...

                                               

Worthley Peak

Worthley Peak er eit fjell, 840 moh, ved nordenden av Benson Ridge oppom nedre Robbbreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter El ...

                                               

Mount Judd

Mount Judd er eit markant, nakent fjell, over 2400 moh, som ragar over ryggen nordover frå Mount White i Supporters Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert C. Judd, ein meteorolog i US Antarctic Research Pr ...

                                               

Kalafut Nunatak

Kalafut Nunatak er ein nunatak som markerer søraustenden av Haines Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Han vart kartlagd av U.S. Antarctic Service og av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy. Han vart namngjev ...

                                               

Mount Shute

Mount Shute er eit fjell som ligg 22 km søraust for Austin Peak i Mirabito Range i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy 1960 63. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic ...

                                               

Mount Toogood

Mount Toogood er eit fjell ved sørsida av toppen av Edwardsbreen i Daniels Range i Usarp Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Ant ...

                                               

Mount Tedrow

Mount Tedrow er eit fjell i Queen Elizabeth Range, 1490 moh, som ligg ved austsida av munningen av DeBreuckbreen ved samløpet med Kentbreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Det vart namngjev ...

                                               

Kelly Nunataks

Kelly Nunataks er nokre nunatakar heilt aust i Clark Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959-65. Dei fekk namn av Advisory Committee on Antarctic ...

                                               

Kinsey Ridge

Kinsey Ridge er ein delvis isdekt rygg med flat topp midt i Straussbreen, nær kysten av Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959-65. Han vart namngjeven av Advisory Committee ...

                                               

Mount Corbató

Mount Corbató er eit fjell, 1730 moh, 4.5 nautiske mil aust for Mount Fairweather i Duncan Mountains. Fjellet vart geologisk kartlagde den 13. januar 1975 av ei feltgruppe frå Ohio State University under US Antarctic Research Program, og vart nam ...

                                               

Tuning Nunatak

Tuning Nunatak er ein liten, berr nunatak 1 nautisk mil nord for Darling Ridge i Ohio Range. Han vart kartlagd av gruppa frå US Antarctic Research Program som kryssa Horlick Mountains i desember 1958. Han vart namngjeven av Advisory Committee on ...

                                               

Mount Ronca

Mount Ronca er eit fjell på over 2200 moh. som ragar over sørenden av Quest Cliffs i Geologists Range i Antarktis. Det vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto i 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee o ...

                                               

Pavlakbreen

Pavlakbreen er ein isbre som flyt aust frå Queen Elizabeth Range og ut i Lowerybreen like sør for Mount Predoehl. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Han vart namngjeven av Advisory Committee on ...

                                               

Weaver Nunataks

Weaver Nunataks er ei gruppe nunatakar like sør for Meyer Hills i Heritage Range. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961-66. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names et ...

                                               

Lanyon Peak

Lanyon Peak er eit spisst fjell 2.5 nautiske mil aust for Victoria Upperbreen i Saint Johns Range i Victoria Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Margaret C. Lanyon frå New Zealand som i mange år i 1960-åra og 1 ...

                                               

Kirchner Peak

Kirchner Peak er eit noko isolert fjell, 1170 moh, 2 nautiske mil nord-nordaust for Gaylord Ridge i Nebraska Peaks. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter J.F. Kirchner, eit medlem av den geofysiske feltgruppa frå US An ...

                                               

Seaquist Peak

Seaquist Peak er ein fjelltopp, 800 moh, som ragar over nordvestenden av Meyer Hills i Heritage Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961-66. Det vart namngjeve av Advisory Committee o ...

                                               

Garcia Point

Garcia Point er eit kjenneleg nes på sørsida av enden av DeGanahlbreen, der denne renn saman med Liv-breen i Dronning Maudfjella i Antarktis. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Leopoldo Garcia, som var meteorolog i ...

                                               

Rowlandbreen

Rowlandbreen er ein isbre på nordsida av Frigate Range, som flyt aust og ut i Lowerybreen. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter ...

                                               

Mount Van Veen

Mount Van Veen er eit stupbratt, hovudsakleg isfritt fjell med ei høgd opp mot 1510 m ved sørsida av Jupiter Amphitheatre i Morozumi Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63, og vart ...

                                               

Sharpendbreen

Sharpendbreen er ein fjellbre som er 2.4 km lang, og som flyt ut i Alatna Valley frå sørenden av Staten Island Heights i Convoy Range i Victoria Land. Det skildrande namnet vart gjeve av den skarpe enden av breen av ei feltgruppe frå New Zealand ...

                                               

Mount Shelton

Mount Shelton er eit fjell som ligg like vest for den øvre delen av Rastorferbreen i aust og sentrale delar av Homerun Range i Admiralty Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. ...

                                               

Gliozzi Peak

Gliozzi Peak er eit fjell, 1475 moh, som står 3 nautiske mil sør for Plummerbreen i Douglas Peaks i Heritage Range i Antarktis. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter James Gliozzi, ein glasiolog under den første traver ...

                                               

Sullivan Nunatak

Sullivan Nunatak er ein lang, smal nunatak 2 nautiske mil aust for sørenden av Wellman Cliffs i Geologists Range. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Han vart namngjeven av Advisory Committee on ...

                                               

Dossbreen

Dossbreen er ein liten isbre like aust for Mount Boman, som flyt ut i Nimrodbreen frå nordsida av Queen Elizabeth Range. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960–62, og vart namngjeven av Advisory Commit ...

                                               

Mount Ester

Mount Ester er eit fjell over 2200 moh, som ragar over den vestlege delen av McKay Cliffs i Geologists Range i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960–62, og vart namngjeven av Advisory Commi ...

                                               

Mount Heiser

Mount Heiser er eit fjell like nord for Dorrerbreen i Queen Elizabeth Range i Antarktis. Det vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960–62, og vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Paul ...

                                               

Brodie Peak

Brodie Peak er eit fjell i Bristly Peaks, med ei høgd opp mot 1410 moh,5 nautiske mil sør-søraust for Mount Castro, sentralt på Den antarktiske halvøya. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names i 1977 etter Earl E. Brodie, ein ...

                                               

Mount Przywitowski

Mount Przywitowski er eit fjell, 2770 moh, som ligg på søraustsida av Holdsworthbreen, 2.5 nautiske mil vest for McNally Peak i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64 ...

                                               

Linder Peak

Linder Peak er eit noko lågt, men likevel imponerande fjell som står like sør for Mount Dolence i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961-66. Det vart ...

                                               

Rinehart Peak

Rinehart Peak er ein fjelltopp som ligg på ein rygg i Pomerantz Tableland i Usarp Mountains. Fjellet ligg ved sørsida av toppen av Helfferichbreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy, 196 ...

                                               

Koerner Bluff

Koerner Bluff er ein berr fjellskrent nordvest i Mount Bursey i Flood Range i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy tekne frå 1959 til 1965. Formasjonen vart namngjeven av Adviso ...

                                               

Townrow Peak

Townrow Peak er eit markant fjell i utkanten av Tilman Ridge i Allan Hills i Oates Land. Det vart undersøkt av New Zealand Antarctic Research Program Allan Hills Expedition og kalla opp etter J.A. Townrow frå University of Tasmania, som var paleo ...

                                               

Pfrogner Point

Pfrogner Point er eit isdekt nes nordvest på Fletcher Peninsula. Det ligg delvis inneslutta i Abbot isbrem. Neset markerer skiljet mellom Eights Coast og Bryan Coast. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av ...

                                               

Gaylord Ridge

Gaylord Ridge er ein einsam rygg, som strekkjer seg nord til sør i 2 nautiske mil, 3 nautiske mil nordvest for Eilers Peak vest i Nebraska Peaks. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter D.R. Gaylord frå University of Ne ...

                                               

Espenschied Nunatak

Espenschied Nunatak er den vestlegaste av Snow Nunataks på English Coast i Ellsworth Land i Antarktis. Denne nunataken vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–66, og vart namngjeven av Advisory ...

                                               

Grass Bluff

Grass Bluff er ein kileforma fjellskrent 7.5 km nordvest for Fluted Peak i den sørlege delen av Roberts Massif i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert D. Grass, ein meteorolog i US Antarctic Research ...

                                               

Mount Katsufrakis

Mount Katsufrakis er eit utstikkande fjell på austsida av Markham Plateau i Queen Elizabeth Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Eckins Nunatak

Eckins Nunatak er ein liten, isolert nunatak som ligg,5 nautiske mil nordaust for Matador Mountain i den austlege delen av Shackletonbreen i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Henry J. Eckins, ein meteor ...

                                               

Bengaard Peak

Bengaard Peak er eit markant fjell, 2110 moh, 6 nautiske mil sør for Fazekas Hills, på austsida av Queen Elizabeth Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Hans J. Bengaard, ein forskar frå US Antarctic Research Pr ...

                                               

Hayman Nunataks

Hayman Nunataks er ei lita gruppe isolerte nunatakar ved austenden av Grosvenor Mountains i Antarktis, 6 nautiske mil nord for Larkman Nunatak. Dei vart namngjevne av Advisory Committee on Antarctic Names etter Noel R. Hayman, ein polarlysforskar ...

                                               

Borowski Peak

Borowski Peak er eit lite, men særeige fjell, 1176 moh, 5.6 nautiske mil sørvest for Rand Peak i Nebraska Peaks i Britannia Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter D. Borowski, eit medlem av den geofysiske gruppa ...

                                               

Stauffer Bluff

Stauffer Bluff er ein fjellskrent heilt nordaust på Mount Takahe i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og U.S. Navy sine flyfotografi, 1959-66. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names e ...

                                               

Mayewski Peak

Mayewski Peak er ein fjelltopp i Saint Johns Range i Victoria Land, midtvegs på ryggen på nordsida av Baldwin Valley. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Paul A. Mayewski, som deltok i US Antarctic Research Program g ...

                                               

Eltanin Bay

Eltanin Bay er ei bukt i Antarktis sør i Bellingshausenhavet på kysten av Ellsworth Land vest for Wirth Peninsula. Ho vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1961-66, og vart namngjeven av Advisory Co ...

                                               

Vann Peak

Vann Peak er eit lite, men markant fjell som er det sentrale og dominerande av tre toppar som ligg på linje ved vestenden av Ohio Range. Det vart kartlagd av gruppa frå US Antarctic Research Program som kryssa Horlick Mountains i desember 1958, o ...

                                               

Mount Leech

Mount Leech er eit fjell i Walker Mountains, som står 5 nautiske mil nordvest for Mount Hubbard på Thurston Island. Det vart skissert frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i desember 1946. Det vart namngjeve av Advisory Committee o ...

                                               

Lie Cliff

Lie Cliff er ei markant klippe ved den austlege foten av Mount Steere i Crary Mountains. Ho vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi frå U.S. Navy i 1959-66 og namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names ette ...

                                               

Muusbreen

Muusbreen er ein isbre på nordsida av Odomfjorden mellom Snyder Peninsula og Stromme Ridge, på austkysten av Palmer Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey i 1974 og namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter David Muus, ei ...

                                               

Meyers Nunatak

Meyers Nunatak er ein nunatak som ligg 10 nautiske mil aust-søraust for Mount Manthe, ved søraustenden av Hudson Mountains. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-66. Han vart namngjeven av ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →