★ Free online encyclopedia. Did you know? page 84

                                               

Rundle Peaks

Rundle Peaks er ei gruppe hovudsakleg isdekte fjelltoppar ved sørsida av Byrdbreen, like aust for Seftonbreen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Arthur S. Rundle, eit medlem av US Antarctic Research Program som utf ...

                                               

Wyckoffbreen

Wyckoffbreen er ein isbre, som er 11 km lang, og som flyt vestover frå Grindley Plateau i Queen Alexandra Range, like nord for Lamping Peak. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Kent A. Wyckoff, ein meteorolog i US A ...

                                               

Roberts Cliff

Roberts Cliff er den tredje markante fjellskrenten sør for Seabee Hook på austkysten av Edistofjorden. Han vart namngjeven av geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 1957–58, etter Charles L. Roberts jr., ein meteoro ...

                                               

Mount Langway

Mount Langway er eit kystfjell 2.5 nautiske mil sørvest for Mount LeMasurier i Ickes Mountains i Marie Byrd Land. Fjellet vart først fotografert frå lufta av U.S. Antarctic Service, 1939-41, og vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Na ...

                                               

Lake Thomas

Lake Thomas er ein innsjø av smeltevatn som i nordvest og nordaust grensar til Robertson Ridge og Clarkbreen i Victoria Land. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert H. Thomas, som deltok i US Antarctic Research ...

                                               

Aitken Nunatak

Aitken Nunatak er ein liten nunatak, 2785 moh, som ligg 4.5 km sørvest for Mount Bumstead i Grosvenor Mountains. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter William M. Aitken i US Antarctic Research Program, som forska på p ...

                                               

Bettle Peak

Bettle Peak er eit fjell, 1490 moh, som ligg vest for Bowers forlandsbre og 6 nautiske mil nord for Granite Knolls i Victoria Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter James F. Bettle, ein meteorolog i US Antarctic R ...

                                               

Tranterbreen

Tranterbreen er ein isbre nord i Queen Elizabeth Range, som flyt ut i Nimrodbreen mellom Mount Chivers og Mount Boman. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Han vart namngjeven av Advisory Committ ...

                                               

Burgessbreen

Burgessbreen er ein isbre som er 13 km lang, og som flyt nordvest gjennom Otway Massif og ut i Mill Streambreen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert W. Burgess, ein forskar i US Antarctic Research Program på ...

                                               

Mount Petlock

Mount Petlock er det mest markante fjellet i den nordaustlege delen av Otway Massif, som ragar over nordenden av ryggen som grensar til austsida av Burgessbreen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter James D. Petlock, ...

                                               

Headwall Pond

Headwall Pond er eit særs lite, isdekt tjern i Labyrinth i Wright Valley i McMurdo Dry Valleys i Antarktis. Tjernet ligg langs ein fjellvegg like nordaust for Craig Pond. Det skildrande namnet vart foreslått av ei feltgruppe frå United States Ant ...

                                               

Engelhardt Ice Ridge

Engelhardt Ice Ridge er ein isrygg mellom Whillans Ice Stream og Kamb Ice Stream nær samløpet ved Gould Coast og Siple Coast i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Hermann Engelhardt frå ...

                                               

Thompson Peaks

Thompson Peaks er to fjelltoppar ved skiljet mellom øvre Moodybreen og Bingleybreen i Queen Alexandra Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Douglas C. Thompson, ein forskar på kosmisk stråling for US Antarctic R ...

                                               

Kolich Point

Kolich Point er eit nes halvvegs mellom Spike Cape og Gneiss Point på austkysten av Victoria Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Thomas M. Kolich, ein geofysikar som deltok i US Antarctic Research Program si ge ...

                                               

Rosen Peak

Rosen Peak er eit fjell med ei høgd opp mot 1220 m sør i Gross Hills i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Lawrence C. Rosen, ein geolog i US Antarctic Research Program Ellsworth ...

                                               

Benbrookbreen

Benbrookbreen er ein isbre, som er 9 km lang, i Churchill Mountains. Han flyt sør-søraust frå Egress Peak i Carlstrom Foothills, og ut i Flynnbreen. Han vart kalla opp etter James R. Benbrook frå Department of Physics ved University of Houston i ...

                                               

OHarabreen

OHarabreen er ein isbre like vest for Ackroyd Point, som flyt nordvest til sørsida av Yule Bay i Victoria Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og US Navy flyfoto, 1960-63. Han vart namngjeven av Advisory Committee on A ...

                                               

MacKinnonbreen

MacKinnonbreen er ein isbre som flyt nordover langs vestsida av Reilly Ridge og ut i Sledgersbreen i Lanterman Range i Bowers Mountains. Han vart namngjeven i 1983 av New Zealand Antarctic Place-Names Committee etter D.I. MacKinnon, ein geolog, s ...

                                               

Mount Spohn

Mount Spohn er eit markant fjell som ligg i Otway Massif og er med 3240 moh den høgaste toppen i massivet, på ryggen som grensar til vestsida av Burgessbreen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Harry R. Spohn, ein m ...

                                               

Detrick Peak

Detrick Peak er eit spisst fjell, kring 700 moh, som ligg 1 nautisk mil aust-søraust for Lutz Hill i Kyle Hills på Ross Island. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Daniel L. Detrick, ein fysikar og ingeniør ved Insti ...

                                               

Tilman Ridge

Tilman Ridge er ein rygg som dannar nordvestarmen av Allan Hills i Oates Land. Han vart undersøkt av New Zealand Antarctic Research Program i 1964 som gav han namn etter W.H. Tilman, ein fjellklatrar knytt til Shipton and Odell, som dei nærliggan ...

                                               

Mount Boman

Mount Boman er eit fjell, 1630 moh, mellom Tranter- og Dossbreen i nordlege delar av Queen Elizabeth Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarc ...

                                               

Peters Peak

Peters Peak er eit snødekt fjell, 2220 moh, som ligg 4 nautiske mil nord for Melrose Peak sentralt i Holyoake Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee ...

                                               

Mount Alford

Mount Alford er eit isfritt fjell med flat topp ved sørsida av Boggs Valley i Helliwell Hills. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarcti ...

                                               

Swarm Peak

Swarm Peak er eit fjell som er den austlegaste av Birchall Peaks i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Det vart fotografert av lufta og grovt kartlagd av Byrd-ekspedisjonen, 1928–30, men fullt kartlagde av U.S. Antarctic Service, 1939-41. Det vart nam ...

                                               

Sullivan Knoll

Sullivan Knoll er ein einsam nunatak halvvegs mellom Marty Nunataks og Raven Mountains i Britannia Range. Det vart kalla opp etter Paul J. Sullivan, ein elektrikar i U.S. Antarctic Program ved McMurdo-basen.

                                               

Miscast Nunataks

Miscast Nunataks er ei gruppe på fire nunatakar som stig til 910 moh på sørsida av Byrdbreen. Dei ligg mellom Mount Tadpole og Mount Madison i Churchill Mountains. Fjella vart geologisk kartlagde som Dick Formation, ei klastisk eining av sandstei ...

                                               

Melrose Peak

Melrose Peak er ein fjelltopp 4 nautiske mil sør for Peters Peak i Holyoake Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert L. ...

                                               

Fremouw Peak

Fremouw Peak er eit markant fjell, 2550 moh, på sørsida av munningen av Prebblebreen i Queen Alexandra Range i Antarktis. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Edward J. Fremouw, ein polarlysforskar frå US Antarctic Re ...

                                               

Jacobs Nunatak

Jacobs Nunatak er ein nunatak på vestsida av MacAlpine Hills i Antarktis, like vest for toppen av Sylwesterbreen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Willis S. Jacobs, ein geomagnetikar og seismolog i US Antarctic R ...

                                               

Jorgensen Nunataks

Jorgensen Nunataks er to nunatakar, som ligg oppom den isdekte ryggen som går ned austover frå Mount Picciotto i Queen Elizabeth Range. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Arthur E. Jorgensen, ein meteorolog i US An ...

                                               

Mayeda Peak

Mayeda Peak er ein fjelltopp, 2890 moh, som ligg i Marshall Mountains i Queen Alexandra Range, 4.5 nautiske mil nord for Mount Marshall. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Fred H. Mayeda, ein meteorolog i US Antarct ...

                                               

Falkenhofbreen

Falkenhofbreen er ein sidebre som er 13 km lang, og som flyt vestover frå nærleiken av Tricorn Mountain og ut i Snakeskinbreen nordvest for Mount Clarke i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Jack J. Falke ...

                                               

Websterbreen

Websterbreen er ein isbre i Founders Peaks i Heritage Range, som flyt generelt nord mellom Frazier Ridge og Pipe Peak og ut i Minnesotabreen. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961-66. Han ...

                                               

Gootee Nunatak

Gootee Nunatak er ein liten, men markant nunatak, kring 250 moh, og det einaste nakne fjellet som stikk opp av isen på vestenden av Couzens Bay ved Shackleton Coast i Antarktis. Nunataken vart geologisk kartlagd av ei feltgruppe frå United States ...

                                               

Windwhistle Peak

Windwhistle Peak er eit firkante sandsteinsfjell sør for Punchbowl Cirque i Allan Hills i Oates Land. Det vart undersøkt av New Zealand Antarctic Research Program Allan Hills Expedition som gav dette namnet til fjellet på grunn av eit merkeleg vi ...

                                               

Mount Lorius

Mount Lorius er eit fjell, 1690 moh, som ligg 2.5 nautiske mil nord for Mount Allison i Monument Nunataks. Det vart kartlagd av US Antarctic Research Program Victoria Land Traverse Party, 1959-60. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antar ...

                                               

Ritala Spur

Ritala Spur er ein stort sett snødekt utstikkar som strekkjer seg nordaust frå austsida av Lexington Table i Forrestal Range i Pensacolafjella. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i 1979 etter Keith D. Ritala, ein geofysi ...

                                               

Rowell Peak

Rowell Peak er det høgaste fjellet på Reilly Ridge i Lanterman Range i Bowers Mountains. Det vart namngjeve av New Zealand Antarctic Place-Names Committee i 1983 etter A.J. Rowell, ein geolog og medlem av geologgruppa til R.A. Cooper i New Zealan ...

                                               

Nottarpbreen

Nottarpbreen er ein liten isbre som flyt austover og ut i Lowerybreen like sør for Mount Damm i Queen Elizabeth Range. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Han vart namngjeven av Advisory Committ ...

                                               

Findlay Range

Findlay Range er ei fjellkjede som ligg parallelt til og vest for Lyttelton Range som strekkjer seg mellom Grigg Peak og Sorensen Peak i Admiralty Mountains i Victoria Land i Antarktis. Ho vart namngjeven av New Zealand Antarctic Place-Names Comm ...

                                               

Symes Nunatak

Symes Nunatak er ein nunatak nær midten av Evans Neve i Victoria Land, som ligg 14 km søraust for Mount Staley. Han vart namngjeven av New Zealand Antarctic Place-Names Committee i 1983 etter J. Symes, ein geologisk assistent for R.A. Cooper, som ...

                                               

Kovacsbreen

Kovacsbreen er ein isbre ved søraustsida av Lexington Table, som flyt aust-nordaust og inn i Support Force-breen i Forrestal Range i Pensacolafjella. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i 1979 etter Austin Kovacs, leiaren ...

                                               

Rutkowskibreen

Rutkowskibreen er ein isbre som drenerer den nordlege delen av Dominion Range aust for Mount Mills. Han flyt nordaustover og ut i Meyer Desert der han endar utan nå Beardmorebreen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names ette ...

                                               

Redpath Peaks

Redpath Peaks er ei gruppe, låge, snødekt fjell som ligg 3 nautiske mil søraust for Mount Shattuck og Independence Hills, heilt sør i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Dei vart namngjevne av Advisory Committee on Antarctic Names etter Bruce B ...

                                               

Mount Johnstone

Mount Johnstone er eit fjell, 1230 moh, som ligg ved austsida av Liv-breen, kring 2.5 nautiske mil sørvest for Mount Blood i Dronning Maudfjella i Antarktis. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter C. Raymond Johnstone, ...

                                               

Bauhs Nunatak

Bauhs Nunatak er ein markant nunatak i Antarktis på 2225 moh. Han ligg ved nordsida av Walcott Neve, kring 3.5 nautiske mil sør-søraust for Mount Sirius. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Luvern R. Bauhs, ein fors ...

                                               

Heilmanbreen

Heilmanbreen er ein isbre nord i Queen Elizabeth Range i Antarktis, som flyt nordvest frå Mount Sandved og ut i Nimrodbreen. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960–62, og vart namngjeven av Advisory Co ...

                                               

Mount Steinfeld

Mount Steinfeld er eit fjell ved vestenden av ein isdekt rygg oppom samløpet mellom Hullbreen og Kirkpatrickbreen, nær kysten av Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1959-65. D ...

                                               

Dorrerbreen

Dorrerbreen er ein isbre like sør for Mount Heiser, som flyt aust og ut i Lowerybreen frå nordaustsida av Queen Elizabeth Range. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960–62, og vart namngjeven av Advisor ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →