★ Free online encyclopedia. Did you know? page 83

                                               

Koci Cliffs

Koci Cliffs er ei klippe i Antarktis kalla opp etter Bruce Koci ved Polar Ice Coring Office ved University of Alaska. Han var ein ekspert på isboring og arbeidde mange år med dette i Antarktis og Sør-Grønland.

                                               

Fisher Peak

Fisher Peak er eit fjell med ei høgd opp mot kring 1100 moh, 5 nautiske mil søraust for Mount Leek i Hauberg Mountains i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi i U.S. Navy, 1961–67, og vart klatra i ...

                                               

Cape Howard

Cape Howard er eit høgt, flatt, snødekt nes ytst på halvøya mellom Lamplughfjorden og Odomfjorden, på austkysten av Palmer Land i Antarktis. Det vart oppdaga av medlemmar frå U.S. Antarctic Service som utforska langs denne kysten på bakken og frå ...

                                               

Omega Nunatak

Omega Nunatak er ein isolert nunatak med flat topp 21 nautiske mil sør-sørvest for Whichaway Nunataks i Coats Land i Antarktis. Han vart først kartlagd i 1957-58 under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og fekk dette namnet fordi han var det ...

                                               

Halpern Point

Halpern Point er eit nes på nordkysten av Trinityhalvøya i Antarktis, like sør for austsida av Duroch Islands. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Martin Halpern frå Geophysical and Polar Research Center ved Universi ...

                                               

Babushkin Island

Babushkin Island er ei lita øy som ligg 5.5 nautiske mil nord for Archer Point og 5 nautiske mil aust for Matusevichbretunga i Oates Land i Antarktis. Ho vart kartlagd av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen og kalla opp etter Mikhail Babusjkin, ...

                                               

Cape Polar Sea

Cape Polar Sea er eit nes på vestenden av Coulman Island nordvest i Rosshavet. Det vart namngjeve i 1998 av Advisory Committee on Antarctic Names etter USCGC "Polar Sea", ein isbrytar nytta av United States Antarctic Program i Sørishavet 1980-199 ...

                                               

Felder Peak

Felder Peak er eit fjell med ei høgd opp mot 1970 moh mellom enden av McClearybreen og vestsida av Starbuck Cirque i Cook Mountains i Antarktis. Det vart kalla opp etter Robert P. Felder frå Institute of Polar Studies and Department of Geology an ...

                                               

Stwosz Icefall

Stwosz Icefall er eit isfall ved utløpet av Krakow Dome inst i Legru Bay på King George Island i Antarktis. Han vart namngjeven av 1980 den polske antarktisekspedisjonen etter kunstnaden Wit Stwosz, som var ein utskjerar som lagde treutskjeringan ...

                                               

Almirante Ice Fringe

Almirante Ice Fringe er ein smal randis på grensa til sørvestsida av Andvord Bay på Danco Coast i Graham Land i Antarktis. Han vart namngjeven av den polske antarktisekspedisjonen, kring 1995, etter Almirante Brown-basen på nærliggande Coughtrey ...

                                               

Brier Icefalls

Brier Icefalls er ei gruppe isfall kring 150 meter over havet og 9 km breie ved austsida av Vantage Hill i Britannia Range. Dei vart kalla opp etter Frank Brier frå Office of Polar Programs ved National Science Foundation, som var ingeniørsjef fo ...

                                               

Thomas Cove

Thomas Cove er ei vik sør for Haigh Point på Danco Coast. Ho vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey, 1956-57. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1985 etter Joan Ena Thomas, ein personleg assisten ...

                                               

Journal Peaks

Journal Peaks er to grupper fråskilde fjelltoppar og nunatakar som strekkjer seg over 8 nautiske mil. Dei ligg 17 nautiske mil søraust for Seward Mountains sentralt i Palmer Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå flyfotografi frå U.S ...

                                               

Kennedybreen

Kennedybreen er ein bratt isbre, 1.5 km lang, som flyt aust frå Kottmeier Mesa til øvre Matterhornbreen i Victoria Land. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Henry Kennedy, visedirektør i Antarctic Peninsula System f ...

                                               

Blue Icefalls

Blue Icefalls er nokre bratte isfall av blåis heilt vest i Forbidden Plateau på Danco Coast. Dei er 7.5 km lang, og ligg oppom den austlegaste vika i Andvord Bay. Dei vart namngjevne av den polske antarktisekspedisjonen kring 1995.

                                               

Sputnik Islands

Sputnik Islands er eit par isdekte øyar, den eine mykje større enn den andre. Dei ligg mellom Cape Cheetham og Cape Williams i innløpet til Ob Bay. Øyane vart fotografert frå lufta av U.S. Navy Operation Highjump, 1946-47. Ho vart kartlagd av Den ...

                                               

Himalia Ridge

Himalia Ridge er ein rygg som går aust-vest på nordsida av Ganymede Heights, nordaust for Jupiterbreen, aust på Aleksanderøya i Antarktis. Han vart fotografert frå lufta av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon i 1947 og kartlagt frå bilete av D ...

                                               

2S4 Tjulpan

2S4 Tjulpan er ein sovjetisk sjølvdriven bombekastar. Han vart utvikla i 1969 og godkjend av den sovjetiske hæren to år seinare. Produksjonen byrja i 1974. Tjulpan er det største bombekastarsystemet i bruk i dag.

                                               

2B9 Vasiljok

2B9 Vasiljok er ein automatisk 82 millimeters bombekastar som vart utvikla i Sovjeunionen i 1867 og utplassert på 1970-talet. 2B9 kan skyte enkeltskot eller automatlading med 4 granatar om gongen. Han kan ladast frå munningen eller ved sluttstykk ...

                                               

Surveyors Range

Surveyors Range er ei fjellkjede i Antarktis, som er 48 km lang og som strekkjer seg nordover langs austsida av Starshotbreen frå Thompson Mountain til endebreane ved Rossisen. Ho vart namngjeven av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedit ...

                                               

Thomsonbreen

Thomsonbreen er ein isbre kring 8 nautiske mil lang på Bryan Coast som flyt mellom Rydberg Peninsula og Wirth Peninsula ut i Fladerer Bay. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Janet W. Thomson i British Antarctic Sur ...

                                               

Blorenge Buttress

Blorenge Buttress er ei markant, oransjefarga klippe av sandstein, 4 km vest for toppen av Flaggship Mountain ved vestenden av Viking Hills i Convoy Range i Victoria Land. Klippa grensar i vest til bratt blåis og ein snøfonn frå Flight Deck Neve ...

                                               

Right Whale Bay

Right Whale Bay er ei buktmellom Craigie Point og Nameless Point langs nordkysten av Sør-Georgia. Namnet går attende til minst 1922. Sørkaper er ein kvalart som finst i området og Sør-Georgia var kjend for kvalfangstindustrien her. Ho har samband ...

                                               

Wilson Harbour

Wilson Harbour er ei bukt mellom Kade Point og Cape Demidov langs sørkysten av Sør-Georgia. Denne kysten vart grovt kartlagd av ein russisk ekspedisjon under Bellingshausen i 1819. Wilson Harbour fekk namnet sitt kring 1912, truleg etter J. Innes ...

                                               

Doris Bay

Denne artikkelen inneheld stoff som er offentleg eige frå United States Geological Survey-artikkelen "Doris Bay" innhald frå Geographic Names Information System.

                                               

Cape Harcourt

Cape Harcourt er eit nes på austenden av Harcourt Island på nordkysten av Sør-Georgia, og dannar nordsida av innløpet til Royal Bay. Namnet går attende til minst 1920.

                                               

Undine South Harbour

Undine South Harbour er ei bukt mellom Ducloz Head og Leon Head langs sørkysten av Sør-Georgia. Namnet vart truleg gjeve av Den tyske antarktisekspedisjonen under Wilhelm Filchner, 1911-12.

                                               

Robertson Point

Robertson Point er eit nes på austsida av innløpet til Fortuna Bay på nordkysten av Sør-Georgia. Robertson Point er ein namn som går attende til minst 1920.

                                               

Luck Point

Luck Point er eit nes på vestsida av innløpet til Sea Leopardfjorden i Bay of Isles på Sør-Georgia. Namnet ser ut til først å ha blitt nytta av mannskap med Discovery Investigations som kartla dette neset i 1929-30.

                                               

Doubtful Bay

Doubtful Bay er ei lita, bukt, som ligg 1.5 km aust-nordaust for Smaaland Cove og like vest for Rumbolds Point på søraustkysten av Sør-Georgia. Ho vart kartlagd av Den andre tyske antarktisekspedisjonen under Wilhelm Filchner, 1911–12, som namnga ...

                                               

Weddell Point

Weddell Point er eit lågt, graskledd nes på austsida av innløpet til Schlieper Bay på sørkysten og nær vestenden av Sør-Georgia. Namnet Cape Weddell vart gjeve av David Ferguson, ein skotsk geolog, då han vitja Sør-Georgia i 1911-12. Neset er kal ...

                                               

Leon Head

Leon Head er eit kupert nes, på sørsida av munningen av Broggerbreen og søraustsida av innløpet til Undine South Harbour, på sørkysten av Sør-Georgia. Neset vart grovt kartlagd i 1819 av ein russisk ekspedisjon under Bellingshausen. Det vart namn ...

                                               

Zero Point

Denne artikkelen inneheld stoff som er offentleg eige frå United States Geological Survey-artikkelen "Zero Point" innhald frå Geographic Names Information System.

                                               

Kelp Point

Kelp Point er eit nes med mykje tang og tare rundt på sørsida av innløpet til Husvik, den sørlege armen av Strømnesfjorden, på nordkysten av Sør-Georgia. Det vart kartlagd og namngjeven av mannskap på Discovery Investigations i perioden 1926-30.

                                               

Lagoon Point

Lagoon Point er eit nes som ligg aust for innløpet til Little Jason Lagoon i Jason Harbor, på nordkysten av Sør-Georgia. Det vart kartlagd av DI i 1929 og kalla Bluff Point. Dette namnet vart endra til Lagoon Point på eit kart publisert i 1930.

                                               

Pirner Point

Pirner Point er eit nes på nordsida av innløpet til Little Moltke Harbor i Royal Bay i Sør-Georgia. Det vart først kartlagd av den tyske gruppa under Det internasjonale polaråret, 1882–83. under Schrader, og vart namngjeven av dei etter kaptein P ...

                                               

Calf Head

Calf Head er eit nes på nordkysten av Sør-Georgia, 3 nautiske mil nordvest for Cape Harcourt. Namnet "Kalber-Berg" vart gjeven av ei tysk gruppe under Det internasjonale polaråret, 1882–83, men berre om toppen av neset. Det vart kartlagd av South ...

                                               

Trollhul

Trollhul er ei lita vik 4 nautiske mil nordvest for Cape Disappointment ved enden av Graaebreen, langs sørkysten av Sør-Georgia. Trollhul vart kartlagd av South Georgia Survey i perioden 1951-57. Namnet har lenge vore i lokal bruk.

                                               

Markham Point

Denne artikkelen inneheld stoff som er offentleg eige frå United States Geological Survey-artikkelen "Markham Point" innhald frå Geographic Names Information System.

                                               

Rookery Point

Rookery Point er eit nes på austsida av innløpet til Rookery Bay, på nordkysten av Sør-Georgia. Namnet vart først nedskrive på eit kart av Admiralitetet frå 1930.

                                               

Johannesen Point

Johannesen Point er det sørvestlege neset på Main Island i Willisøyane utanfor vestenden av Sør-Georgia. Neset vart kalla "All Johannesens Point", visstnok av eit lag frå Discovery Investigations som kartla Sør-Georgia i perioden 1926–30. Etter e ...

                                               

Hercules Bay

Hercules Bay er ei bukt som ligg 1 nautisk mil vest-nordvest for Cape Saunders langs nordkysten av Sør-Georgia. Ho vart namngjeven av norske kvalbåtar etter "Hercules", ein kvalbåt som vitja bukta.

                                               

Skua Point

Skua Point er eit nes som ligg mellom Rookery Point og Long Point på austsida av Barffhalvøya i Sør-Georgia. Namnet vart først nedskrive på eit kart av Admiralitetet frå 1930.

                                               

Teie Point

Teie Point er eit nes mellom Mercer og Harpon Bay ved neset Cumberland West Bay i Sør-Georgia. Det vart først kartlagd av Den svenske antarktisekspedisjonen, 1901–04, under Nordenskjöld. Det vart kartlagd av South Georgia Survey i perioden 1951-5 ...

                                               

Wood Point

Wood Point er eit nes ved Jason Harbor i Cumberland West Bay i Sør-Georgia. Det vart kartlagd og namngjeven av mannskap på Discovery Investigations i 1929.

                                               

Harcourt Island

Harcourt Island er ei lita øy på nordsida av innløpet til Royal Bay i Sør-Georgia. Ho vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1971 etter Cape Harcourt, den austlegaste punktet på denne øya.

                                               

Morris Point

Morris Point er eit nes 1 km aust for Pearson Point på sørsida av Birdøya i Sør-Georgia. Det vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter løytnant, seinare kommandør, Roger O. Morris, sjøoppmålar på HMS "Owen" under opp ...

                                               

Hope Point

Hope Point er eit nes, 20 meter høgt, på nordsida av innløpet til King Edward Cove, på vestsida av Cumberland East Bay i Sør-Georgia. Det vart kartlagd av Den svenske antarktisekspedisjonen under Otto Nordenskjöld, 1901–04, og kalla opp etter H.W ...

                                               

First Point

First Point er det nordvestlege punktet på Annenkovøya utanfor den sørlege, sentrale kysten av Sør-Georgia. Det vart kartlagd og namngjeven av Discovery Investigations på "Discovery" i perioden 1926–30.

                                               

Nameless Point

Nameless Point er eit nes på nordvestsida av innløpet til Right Whale Bay, nær vestenden av nordkysten av Sør-Georgia. Det vart kartlagd og truleg namngjeven av mannskap på Discovery Investigations i perioden 1926-30.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →