★ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

                                               

Storknolten

Storknolten er ein fjelltopp kring 1 nautisk mil vest for Müllerkammen ved sørenden av Filchnerfjella i Dronning Maud Land. Det vart fotografert frå lufta av Den tyske antarktisekspedisjonen. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmåling ...

                                               

Simensentoppen

Simensentoppen er eit fjell, 2215 moh, som ligg på nordsida av Glitrefonnabreen i Sør-Rondane. Det vart kartlagd av norske kartografar i 1957 frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump 1946-47 og kalla opp etter Erik Simensen, som var f ...

                                               

Nupshamrane

Nupshamrane er nokre fjelltoppar som ligg like aust for Klumpane, på vestsida av Ahlmannryggen i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og namngjeve av dei.

                                               

Rimebrekka

Rimebrekka er ein isbakke med mange bresprekker 7 km sør for Rimekalvane i Weyprechtfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og namngjeven av dei.

                                               

Skjegget

Skjegget er ein fjelltopp, 360 moh, oppom nordvestenden av Skarvsnes på austsida av Lützow-Holmbukta. Det vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto tekne under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37, og namngjeve Skjegget.

                                               

Skoddemedet

Skoddemedet er eit fjell kring 5 nautiske mil sørvest for Høgfonna i Borgmassivet i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen.

                                               

Stridbukken

Stridbukken er eit fjell kring 1 nautisk mil sørvest for Møteplassen i Borgmassivet i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen.

                                               

Berrodden

Berrodden er eit bert klippenes langs søraustkysten av Lützow-Holmbukta, som ligg 4 nautiske mil nord for Rundvågskollane. Det vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37.

                                               

Gavlpiggen

Gavlpiggen er eit lågt, isolert fjell 2 nautiske mil sørvest for Klakknabben, like nord for Kirwanveggen i Dronning Maud Land i Antarktis. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og frå ytterle ...

                                               

Høgskavlnasen

Høgskavlnasen er eit nes heilt sør på Høgskavlen i Borgmassivet i Dronning Maud Land i Antarktis. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og namngjeve Høgskavlnasen.

                                               

Osøya

Osøya er ei øy midt i Osen, på nordkysten av Skarvsnes, på austsida av Lützow-Holmbukta. Ho vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37, og namngjeven fordi ho låg i Osen. Denne artikkelen i ...

                                               

Pingvinane

Pingvinane er ei gruppe nunatakar som ligg like nord for Tanngarden i Sør-Rondane. Han vart kartlagd av norske kartografar i 1957 frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i 1946–47, og namngjeven av dei.

                                               

Svellnuten

Svellnuten er eit lågt fjell ved austsida av Jøkulskarvet i Borgmassivet i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen, og namngjeve Svellnuten i samband med nærliggande Breidsv ...

                                               

Utrinden

Utrinden er eit nes på nordvestsida av Kuven, nær sørvestenden av Kirwanveggen i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av NGSAE og fleire flyfoto teken 1958–59.

                                               

Ruvungane

Ruvungane er ei gruppe småtoppar like nord for Ryvingen i sørlege delen av Borgmassivet i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og namngjeve Ruvungane.

                                               

Bolten

Bolten er eit lite isolert fjell 3 nautiske mil nord for Litvillingane, på austsida av Ahlmannryggen i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og frå flyfoto av Maudheimekspedisjonen og frå flyfoto av Den sjet ...

                                               

Price Nunatak

Price Nunatak er ein nunatak ved nordenden av Trillingnutane, 3 nautiske mil sør for Mount Burnett i Framnesfjella i Mac. Robertson Land. Han vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto tekne under Thorshavn-ekspedisjonane i 1936-37. Han vart ...

                                               

Filsponen

Filsponen er ein nunatak som ligg nordaust for Steinfila i den sørlege delen av Payerfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Den sjette norske antarktisekspedisjonen og namng ...

                                               

Hamarskorvene

Hamarskorvene er ein fjell- og isskrent like aust for Kvithamaren i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagt og namngjeven av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Den sjette norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Hovdeneset

Hovdeneset er eit nes som markerer nordenden av Langhovde på austkysten av Lützow-Holmbukta. Det vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936-37. Det vart kartlagd av Den japanske antarktisekspe ...

                                               

Skorvehallet

Skorvehallet er ei snødekt bakke med mange klippeframspring, som ligg like vest for Kurzefjella i Orvinfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå flyfoto og landmålingar av den norske antarktisekspedisjonen i 1956–60 ...

                                               

Swithinbankhallet

Swithinbankhallet er ein halvsirkelforma isbakke, kring 46 km lang, mellom Hallgrenskarvet og Newmayer Cliffs i Kirwanveggen i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og fly ...

                                               

Ottehallet

Ottehallet er ein isbakke mellom Straumsvola og Brekkeristein i H.U. Sverdrupfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og flyfoto av den norske ekspedisjonen 1958–59 ...

                                               

Skalleviksodden

Skalleviksodden er eit nes heilt nordvest i Skallevikhalsen langs søraustkysten av Lützow-Holmbukta. Det vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37, og namngjeve Skalleviksodden i tilknytin ...

                                               

Vesletind

Vesletind er eit lite fjell 3 nautiske mil aust-søraust for Aurhø på Ahlmannryggen i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og namngjeve Vesletind.

                                               

Teltet

Teltet er ein markant nunatak 2 nautiske mil nord for Vengen i Sør-Rondane. Han vart kartlagd av norske kartografar i 1957 frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i 1946–47, og namngjeven av dei.

                                               

Småtind

Småtind er eit lite fjell like søraust for Fasettfjellet, nær austenden av Borgmassivet i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og flyfoto av den norske ekspedisjonen.

                                               

Kattaugo

Kattaugo er to eksponerte klipper 9 km aust for Såta, som ligg ved foten av Botnneset på sørsida av Lützow-Holmbukta. Dei vart kartlagte av norske kartografar frå flyfoto tekne under Thorshavn-ekspedisjonane i 1936–37 og namngjeve av dei.

                                               

Flårjuvnutane

Flårjuvnutane er ei gruppe små fjelltoppar kring 1 nautisk mil vest for Flårjuven på Ahlmannryggen i Dronning Maud Land i Antarktis. Dei vart kartlagde av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen.

                                               

Dungane

Dungane er to fjelltoppar, 2870 moh, som står 9 nautiske mil vest for Dufekfjellet i Sør-Rondane. Dei vart kartlagde av norske kartografar i 1957 frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946–47.

                                               

Skorvebradden

Skorvebradden er ein isbakke med store bresprekker som strekkjer seg kring 21 km aust-søraust frå Hamarskorvene i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av den norske antarkt ...

                                               

Fasettfjellet

Fasettfjellet er eit fjell, 2425 moh, som står nord for Flogstallen nordaust i Borgmassivet i Dronning Maud Land i Antarktis. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og flyfoto av den norske ek ...

                                               

Fløymannen

Fløymannen er ein nunatak like nord for vestenden av Neumayerskarvet i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og frå flyfoto av den norske ekspedisjonen 1958–59.

                                               

Sørhortane

Sørhortane er ei gruppe fjellknausar langs nordaustkanten av Horteriset, sør for Petermannkjedene i Dronning Maud Land. Dei vart fotograferte frå lufta av Den tyske antarktisekspedisjonen og kartlagte av norske kartografar frå landmålingar og fly ...

                                               

Flogstallen

Flogstallen er eit flatt, isdekt fjell med bratte sider like nordaust for Jøkulskarvet i Borgmassivet i Dronning Maud Land i Antarktis. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og frå flyfoto av ...

                                               

Huldreskorvene

Huldreskorvene er ei gruppe fjelltoppar like nord for Skorvehalsen og vest for Tussenobba i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Dei vart kartlagde av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Den sjette norske antarktis ...

                                               

Skorefjell

Skorefjell er eit fjell, 1520 moh, som ligg 9 nautiske mil nordaust for Stor Hånakken i Napier Mountains i Enderby Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto tekne under Lars Christensen-ekspedisjonen i 1936–37 og vart namngjeven S ...

                                               

Slettfjellnutane

Slettfjellnutane er to små fjelltoppar kring 2 nautiske mil nord for Slettfjell på Ahlmannryggen i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen, og namngjeve Slettfjellnutane for ...

                                               

Galtefjellet

Galtefjellet er den søraustlege av to klipper på sørsida av Purka i Hansenfjella i Antarktis. Han vart kartlagt og namngjeve Galtefjellet av norske kartografar frå flyfoto tekne under Thorshavn-ekspedisjonane i 1936–37.

                                               

Drabanten

Drabanten er ein isolert nunatak kring 10 nautiske mil vest for Tunga, like nord for Kirwanveggen i Dronning Maud Land. Han vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og fleire flyfoto.

                                               

Straumsida

Straumsida er ein isdekt fjellskrent kring 46 km lang som ligg som ein del av austhellinga av Ahlmannryggen og oppom enden av Jutulstraumen i Dronning Maud Land. Han vart kartlagt av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspe ...

                                               

Knotten i Dronning Maud Land

Knotten er ein nunatak 5 nautiske mil sørvest for Krylen, nord i Ahlmannryggen i Dronning Maud Land. Han vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og flyfoto av den norske ekspedisjonen 1958–59 og na ...

                                               

Kaunen

Kaunen er eit bert fjell, 155 moh, på nordenden av Byvågåsane på austsida av Lützow-Holmbukta. Det vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto tekne under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936-37. Det vart kartlagd på ny av Den japanske antark ...

                                               

Gårenevkalven

Gårenevkalven er ein nunatak, 2250 moh, 3 nautiske mil nord for Gårekneet i austlege delen av Payerfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagd og namngjeven av norske kartografar frå flyfoto tekne under Den sjette norske antarktise ...

                                               

Glopenesranen

Glopenesranen er ein nunatak oppom nordenden av Glopeneset ved sørsida av Glopeflya i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart fotografert frå lufta av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen. Han vart kartlagd av norske kartografar frå landmålin ...

                                               

Fjomet

Fjomet er ein isolert nunatak kring 8 nautiske mil aust-søraust for Hallgrenskarvet, langs Kirwanveggen i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagd av norske kartografar frå landmålingar og flyfoto av Maudheimekspedisjonen og frå flyfoto ...

                                               

Rogerstoppane

Rogerstoppane er eit lita gruppe fjelltoppar som ligg like sørvest for Dufekfjellet i Sør-Rondane. Det vart kartlagd av norske kartografar i 1957 frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946–47, og kalla opp etter kapteinløytnant Wi ...

                                               

Nordtoppen i Dronning Maud Land

Nordtoppen er ein nunatak, 1100 moh, som ligg 16 nautiske mil nord for Austkampane i Sør-Rondane. Han vart kartlagd av norske kartografar i 1946 frå flyfoto tekne under Thorshavn-ekspedisjonane i 1936–37, og i 1957 frå flyfoto tekne under U.S. Na ...

                                               

Indrehovdeholmen

Indrehovdeholmen er ei øy som ligg 2.4 km vest for Hovdeneset i den austlege delen av Lützow-Holmbukta i Antarktis. Ho vart kartlagd av norske kartografar frå flyfoto teken under Lars Christensen-ekspedisjonen, 1936–37, og namngjeven på grunn av ...

                                               

Gløymdehorten

Gløymdehorten er ein nunatak på vestsida av Horteriset, like vest for Weyprechtfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart fotografert frå lufta av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen. Han vart kartlagd av norske kartografar frå landmål ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →