★ Free online encyclopedia. Did you know? page 70

                                               

Moyes Peak

Moyes Peak er eit lite fjell som stikk like over isdekket 2 nautiske mil nord for Pearce Peak, 12 nautiske mil sørvest for Falla Bluff. Det vart oppdaga i februar 1931 av British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition under Mawson, ...

                                               

Dimick Peaks

Dimick Peaks er to fjelltoppar, det høgaste med ei høgd opp mot 1495 moh, ved sørsida av munningen av Dalebreen i Victoria Land. Dei vart namngjevne av Advisory Committee on Antarctic Names i 1994 etter Dorothy Dimick, ein kartograf frå US Geolog ...

                                               

Allen Peak

Allen Peak er eit fjell i Antarktis med ei høgd på 1880 moh. Det står 9 km vest for Mount Wyatt Earp og heilt nord på hovudryggen av Sentinel Range. Det vart oppdaga av Lincoln Ellsworth på den transantarktiske flyturen hans den 23. november 1935 ...

                                               

Raineybreen

Raineybreen er ein sidebre på nordsida av Archambault Ridge, som stig ned frå Deep Freeze Range og ut i Campbellbreen i Victoria Land. Han vart namngjeven av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 1962– ...

                                               

Schulz Crag

Schulz Crag er ei kalla opp etter Thomas J. Schulz, som var kartograf i US Geological Survey og medlem av ei gruppe som oppretta geodetisk kontroll i McMurdo Dry Valleys i 1982-83, det første samarbeidet mellom USA og New Zealand for å kartlegge ...

                                               

Schmutzler Nunatak

Schmutzler Nunatak er ein nunatak med ei høgd opp mot kring 1500 moh, 1 nautisk mil nordvest for Neff Nunatak og 1.5 nautiske mil sør-sørvest for Gaylord Nunatak i Grossman Nunataks i Palmer Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå fly ...

                                               

Barker Nunatak

Barker Nunatak er ein av Grossman Nunataks, 2.2 nautiske mil nordaust for Fletcher Nunataks. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Kenneth Barker, ein kartograf i US Geological Survey som i lag med James B. Fletcher, ...

                                               

Knox Peak

Knox Peak er eit lite, men markant fjell, eller nunatak, mellom Vann Peak og Lackey Ridge ved vestenden av Ohio Range. Han vart kartlagd av gruppa frå US Antarctic Research Program som kryssa Horlick Mountains i desember 1958 og vart namngjeven a ...

                                               

Gaylord Nunatak

Gaylord Nunatak er ein nunatak med ei høgd opp mot kring 1500 moh, 1.5 nautiske mil nord-nordaust for Schmutzler Nunatak søraust i enden av Grossman Nunataks i Ellsworth Land i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar ...

                                               

Ellis Ridge

Ellis Ridge er ein isdekt rygg, 10 nautiske mil lang og 1.5 nautiske mil brei som strekkjer seg nordaust frå Jenkins Heights mellom Dorchuckbreen og Keysbreen på Walgreen Coast i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Sur ...

                                               

Metzgar Nunatak

Metzgar Nunatak er ein nunatak med ei høgd opp mot kring 1700 moh, 3 nautiske mil sør for Tollefson Nunatak i Yee Nunataks i Palmer Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy i 1961–68, og ...

                                               

Graser Nunatak

Graser Nunatak er ein nunatak som er isolert utanom Hinely Nunatak 1 nautisk mil mot søraust, 16 nautiske mil aust for Sky-Hi Nunataks i Palmer Land i Antarktis. Han vart namngjeven i 1987 av Advisory Committee on Antarctic Names etter William F. ...

                                               

Holmes Block

Holmes Block er ei blokkliknande klippe, med ei høgd opp mot 1855 moh på vestsida av Ruecroftbreen, 3.5 km vest for Cooke Bluff i Victoria Land i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i 1994 etter John W. Holmes, ...

                                               

Riddiford Nunatak

Riddiford Nunatak er ein liten, men kjenneleg nunatak med eit tilstøytande lågare frambrot, som ligg 2.5 nautiske mil vest-nordvest for Abercrombie Crests i Darley Hills i Churchill Mountains. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarcti ...

                                               

Fiebelman Nunatak

Fiebelman Nunatak er ein av Grossman Nunataks i Antarktis, som ligg 3.5 nautiske mil aust-nordaust for Cheeks Nunatak. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå flyfotografi teken av U.S. Navy 1965–68, og vart namngjeven i 1987 av Advisory Co ...

                                               

Voight Nunatak

Voight Nunatak er ein nunatak med ei høgd opp mot kring 1500 moh, 3 nautiske mil nord-nordvest for Tollefson Nunatak i Yee Nunataks i Palmer Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy 1961- ...

                                               

Gardner Nunatak

Gardner Nunatak er ein nunatak med ei høgd opp mot kring 1670 moh, 5.5 nautiske mil vest-sørvest for Tollefson Nunatak i Yee Nunataks i Palmer Land i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U ...

                                               

Mount Meunier

Mount Meunier er eit fjell med ei høgd opp mot 665 moh i Kohler Range, 3 nautiske mil aust for Mount Strange. Nordsida er delvis isfri og ligg oppom Dotsonisen ved Walgreen Coast i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå la ...

                                               

Mount Randall

Mount Randall er eit fjell med ei høgd opp mot 3 000 m ved sørenden av Hackerman Ridge i Victory Mountains i Victoria Land. Fjellet, som dannar den øvste delen av denne delen av ryggen, ligg 2 nautiske mil vest for Mount Riddolls og 3.5 nautiske ...

                                               

Ain-distriktet

Ain-distriktet ligg nordvest i Shabwa, nær Hareeb-distriktet i Marib guvernement. Det er eit av dei raskast veksande områda i guvernementet. Dei fleste innbyggjarane i Ain-distriktet er kjøpmenn og gjetarar, og arbeider i jordbrukssektoren. Mange ...

                                               

Al Kifl

Al Kifl er ein by i det søraustlege Irak ved Eufrat, mellom Najaf og Al Hillah. Folketalet i og nær byen er kring 15 000. Grava til den heilage mannen Dhul-Kifl skal liggje i Kifl. Ein trur at han er den bibelske profeten Esekiel. Eit prosjekt fo ...

                                               

Elsehul

Elsehul er ei bukt like vest for Cape Pride langs nordkysten av Sør-Georgia. Mellom bukta og Undine Harbour ligg det smale Survey Isthmus. Namnet "Elsehul" går attende til perioden 1905–12 og vart truleg nytta av norske sel- og kvalfangarar som a ...

                                               

Framnes

Framnes er eit nes sørvest for Cape Saunders, på nordsida av Strømnesfjorden i Sør-Georgia. Namnet was gjeve før 1920. truleg av norske kvalfangarar som opererte i området.

                                               

Romerof Head

Romerof Head er eit markant nes med bratte klipper, på vestsida av innløpet til Schlieper Bay på sørkysten og nær vestenden av Sør-Georgia. Namnet, som truleg vart gjeve av tidlege kvalfangarar, går attende til minst 1912.

                                               

Factory Point

Factory Point er eit lite nes på vestsida og nær neset Leith Harbour i Strømnesfjorden i Sør-Georgia. Namnet vart truleg gjeven av kvalfangarar på grunn av nærleiken til Messrs. Salvesen and Company sin kvalstasjon nær Leith Harbour.

                                               

Pumphouse Lake

Pumphouse Lake er den sørlegaste innsjøen i Three Lakes Valley på Signy Island. Han fekk dette namnet av UK Antarctic Place-Names Committee på grunn av eit nedlagt pumpehus og røyrleidning på austsida av innsjøen som vart bygt av kvalfangarar.

                                               

Harbour Point

Harbour Point er eit nes mellom Leith Harbour og Stromness Harbour i Strømnesfjorden i Sør-Georgia. Det skildrande namnet vart nytta så tidleg som 1920 og vart truleg nytta av kvalfangarane som opererte frå Strømnesfjorden.

                                               

Stygian Cove

Stygian Cove er ei vik som ligg like vest for Berry Head nord på Signy Island i Sør-Orknøyane. Vestsida av vika er bratt og stig opp mot Robin Peak. Ho vart grovt kartlagd i 1912-13 av Petter Sørlle, den norske kvalfangaren, og igjen i 1933 av ma ...

                                               

Williamson Peninsula

Williamson Peninsula er ei isdekt halvøy midtvegs langs sørsida av Thurston Island. Ho strekkjer seg sørvest ut i Abbot isbrem mellom Schwartz Cove og ODowd Cove. Ho vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter kapteinløytnant H. ...

                                               

Dogs Legfjorden

Dogs Legfjorden er ein 11 km lang fjord på Den antarktiske halvøya. Han ligg sør for German Peninsula, like aust for Ridge Island med opning mot Bourgeoisfjorden, langs Fallières Coast på vestsida av Graham Land i Antarktis. Han vart oppdaga av B ...

                                               

Cape Roux

Cape Roux er eit nes heilt nordvest på Pasteur Peninsula nord på Brabant Island i Antarktiske Arkipel. Det vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, og vart namngjeve av Charcot etter Emile Roux, ein kjend fransk lege og bakter ...

                                               

Mount Galla

Mount Galla er eit snødekt fjell, 2520 moh, som ligg like oppom Usas Escarpment, 31 nautiske mil aust for Mount Petras i Marie Byrd Land i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1959–6 ...

                                               

Hampton Bluffs

Hampton Bluffs er ei gruppe på tre fjellskrentar på austsida av Larsenfjorden i Graham Land i Antarktis. Dei vart kartlagte frå landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey og vart namngjevne av UK Antarctic Place-Names Committee etter Ia ...

                                               

Skvadron

Skvadron er ei militær avdeling i krigsflåter og flyvåpen. Skvadron tyder den taktiske eininga i eit luftforsvar og er vanlegvis under kommando til ein major. Talet på fly i ein flyskvadron kan variere, oftast frå 12 til 24, avhengig av oppgåvene ...

                                               

Tropp

Ein tropp er ei militær eining som inneheld 30-40 soldatar. Troppssjefen er vanlegvis ein løytnant, som kan bli assistert av ein fenrik og fleire lågare befal. Ein tropp kan verta delt inn i to til fire lag, kvar med 8-10 soldatar. Tre eller fire ...

                                               

Ciampino

Ciampino er ein by og ein kommune i provinsen Roma i regionen Lazio i Italia. Kommunen har i kring 38 000 ibuarar og dekker ei flatevidd på 13 km². Ciampino ligg ved foten av Albanarfjella, 18 kilometer søraust for Roma. Kommunen er særleg kjend ...

                                               

Browning Arms Company

Browning Arms Company er ein amerikansk våpenprodusent, som mellom anna lagar maskingevær til bruk i fly og elles i militæret. Føretaket vart grunnlagt i Utah i 1927.

                                               

Divisjon i militæret

Ein divisjon er eit stort militært forband, vanlegvis med rundt 10 000 soldatar. I dei fleste armear består ein divisjon av fleire regiment eller brigadar. Fleire divisjoner utgjer eit armékorps eller ein armé. Ein divisjon blir oftast leia av ei ...

                                               

Springfield-rifle M1903

Springfield M1903 er eit amerikansk repetérgevær med innebygd magasin for fem skot. Det vart utvikla og produsert av den føderale regjeringseigde våpenfabrikken Springfield Armory i Massachusetts. M1903 byggjer på eit mauserkonsept. Dei første ri ...

                                               

Purple Heart

Purple Heart er ei USA-amerikansk militær utmerking som blir gjeven til personell i det amerikanske forsvaret som er blitt skadd eller drepe i kamphandlingar. Medaljen blei innstifta i 1932, og blei utdelt fyrste gong den 22. februar same året.

                                               

9. kommando- og kontrollbrigade

9. kommando- og kontrollbrigade er ein sambandsbrigade underlagt 20. kombinerte armé i det russiske forsvaret. Han er forlagt til garnisonen Voronezj.

                                               

Kamenka

Kamenka er ein militær garnison i Vyborgskij rajon i Leningrad oblast som husar 138. motoriserte infanteribrigade. Områda sør for garnisonen var under Andre verdskrigen ein del av Mannerheimlinja.

                                               

Taylor Spur

Taylor Spur er ein kileforma utstikkar på nordsida av enden av Guerrerobreen, på austsida av Sentinel Range i Ellsworth Mountains. Han vart først kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1957-59. Han vart ...

                                               

Mount Hicks

Mount Hicks er eit ryggliknande fjell med to toppar, kring 12 nautiske mil sørvest for Husky Massif i Prince Charles Mountains i Antarktis. Det vart kartlagd frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions tekne i 1960. og ...

                                               

Summers Peak

Summers Peak er det høgaste fjellet av Stinear Nunataks i Mac. Robertson Land. Det vart oppdaga av den sørlege gruppa til ANARE leia av R.G. Dovers, som namngav det etter dr. R.O. Summers, militærlege ved Mawson-stasjonen i 1954.

                                               

Gorelovo flyplass

                                               

Ackroyd Point

Ackroyd Point er eit nes som ligg like aust for OHarabreen langs sørsida av den indre delen av Yule Bay, på nordkysten av Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–62. Det vart n ...

                                               

Kellybreen

Kellybreen er ein bratt sidebre som heller ned sørvest frå Mount Peacock og ut i Tuckerbreen like sør for Mount Titus i Admiralty Mountains. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-62. Han v ...

                                               

Dalgliesh Bay

Dalgliesh Bay er ei bukt som ligg mellom Lainez Point og Bongrain Point på vestsida av Pourquoi Pas Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart først grovt kartlagd i 1936 av British Graham Land Expedition under Rymill. Ho vart kartlagd på ...

                                               

Mount Dowie

Mount Dowie er eit ryggliknande fjell kring 4 nautiske mil vest for Mount Hollingshead i Aramis Range i Prince Charles Mountains. Det vart oppdaga av den sørlege gruppa til Australian National Antarctic Research Expeditions leia av W.G. Bewsher i ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →