★ Free online encyclopedia. Did you know? page 57

                                               

Sjemá‘ Jisraél

Sjemá‘ Jisraél eller Sjemá‘ er namnet på den jødiske truvedkjenninga. Kjerneverset er 5. mosebok 6:4: שְׁמַ֥ע יִשְׂרָאֵ֑ל יהו֥ה אֱלֹהֵ֖ינוּ יהו֥ה ׀ אֶחָֽד׃ ‘éin’ med siste andedraget sitt. Talmúd Bablí, Berakhót 61b

                                               

Det saudiarabiske flagget

Det saudiarabiske flagget er eit grønt flagg med kvite symbol. Sentralt på flagget står den muslimske truvedkjenninga i thuluth-skrift, under denne er det plassert eit rett sverd. Flagget blei teke i bruk som nasjonalflagg si noverande form den 1 ...

                                               

Filioque

Filioque er eit tillegg i den nikenske truvedkjenninga. Truvedkjenninga var opphavleg skriven på gresk, men fekk eit tillegg då ho blei omsett til latin: No ser ikkje dette så dramatisk ut med først augekast, men eit slikt tillegg får store konse ...

                                               

Den evangelisk-lutherske kyrkja

Den evangelisk-lutherske kyrkja er ei gruppe kristne kyrkjesamfunn som bygger på den protestantiske læra til Martin Luther. Dei er særleg utbreidd i Nord-Europa og USA, og omfattar mellom anna den norske kyrkja.

                                               

Påskeaftan

Påskeaftan eller påskeeftan er dagen før påskedag. I kyrkjeleg tradisjon er dagen prega av minnet om at Jesus låg i grava, og at læresveinane hadde låst seg inne, i frykt for dei som hadde krossfesta han. Etter Peters fyrste brev 3.18-19 og 4.6 f ...

                                               

Jødiske trusprinsipp

Jødiske trusprinsipp er trusprinsipp innan jødedommen. Medan jødedommen alltid har halde på eit tal trusprinsipp, så finst det ikkje noka universelt godteken truvedkjenning, nokon fast dogmatikk, nokon fast definert korpus av ortodoks tru eller n ...

                                               

Det somalilandske flagget

Det somalilandske flagget er ein trikolor med like breie, horisontale felt i grønt, kvitt og raudt. I det grøne feltet er den muslimske truvedkjenninga Sjahádah, og i det kvite feltet er det ei svart stjerne. Flagget vart teke i bruk av den de fa ...

                                               

Kyrkjemøtet i Kalkedon

Kyrkjemøtet i Kalkedon var eit økumenisk konsil som blei halde frå 8. oktober til 1. november 451 i Kalkedon i Bitynia, aust for Bosporossundet i Vesle-Asia. Det var det fjerde av dei sju universelt anerkjende økumeniske konsila, og blir dermed r ...

                                               

Rotte

Rotter er ei gruppe gnagarar som ofte har spiss snute, utståande øyro og hårlaus hale. Dei er i slekt med mus, men er vanlegvis større. Rotte vert brukt som samnemning for ei lang rekkje artar av gnagarar i mange familiar, først og fremst den stø ...

                                               

Sjiva

Sjiva ofte òg stava Shiva, er ein viktig guddom i hinduismen. Han blir kalla den øydeleggjande guden i trimurtien, og blir framstilt som ein ustyrleg og kraftfull, men òg godgjerande gud som kjempar mot vondskap. Mange hinduar ser på Sjiva som de ...

                                               

Supermann

Supermann er ein figur i teikneserien Superman av DC Comics. Supermann blei fødd som Kal-El på planeten Krypton, og blei som barn send til jorda av faren hans, Jor-El, og mora, Lara rett før Krypton eksploderte. Fartøyet med Kal-El landa på jorda ...

                                               

Adolf Eichmann

Adolf Eichmann var ein Obersturmbannführer i SS i det nasjonalsosialistiske Tyskland og ein av dei hovudansvarlige for logistikken under Holocaust. Han organiserte identifisering og transporten av dei som skulle sendast til konsentrasjonsleirane, ...

                                               

Noah

Noah, òg skrive Noa på norsk, "kvile", og arabisk ‏نوح‎, Nuh) er den siste av patriarkane i Bibelen før Syndfloda, kjend for å ha bygd og sigla i Noahs ark. Noah er ein viktig figur i jødedommen, kristendommen og islam. Ifølgje kapittel 5-9 i Før ...

                                               

Kathakali

Kathakali er ei form for indisk danseteater særleg knytt til Kerala ved vestkysten av Sør-India. Dansen kan førast tilbake til 1600-talet. Kathakalidansarar er kjenneteikna av særs omfattande kostyme, sminke og masker. Tradisjonelt blir alle roll ...

                                               

Peter Pohl

Peter Pohl er ein svensk forfattar og lektor. Han vart fødd i Hamburg i Tyskland. Bøkene hans vert ofte selde og marknadsførte som barne- eller ungdomsbøker, sjølv om han sjølv meiner at bøkene ikkje er retta mot ei særskild aldersgruppe. Bøkene ...

                                               

Judasbrenning

Judasbrenning eller judashenging er ein tradisjon som har vore utbreidd i fleire kristne tradisjonar. Skikken går ut på å brenna, henga eller på anna vis straffa ei dokke som førestiller Judas Iskariot for at han sveik Jesus. Ofte blir han hengd, ...

                                               

Mor Courage og borna hennar

Mor Courage og borna hennar, på norsk òg kalla Mor Godhjarta, originaltittel på tysk Mutter Courage und ihre Kinder, er eit skodespel skrive av den tyske forfattaren og teatermannen Bertolt Brecht i 1938-1939, medan han var flyktning i Sverige. S ...

                                               

Nirrti

Nirrti eller Nirriti er ei vedisk gudinne for død, forderving og ulukke. Ho er nemnd i Vedaene og i seinare hindulitteratur, som Mahabharata. Gudinna er nemnd i Rigveda og fleire gonger i Atharveda. Ho skal vera ein mørk skapnad kledd i mørke kle ...

                                               

Aleutane

Aleutane er ei øygruppe på meir enn 300 små vulkanske øyar som dannar ein øyboge nord i Stillehavet. Ho dekkjer eit areal på 17 666 km² og strekkjer seg 1900 km vestover frå Alaskahalvøya i USA mot Kamtsjatkahalvøya i Russland. Ho kryssar 180°-me ...

                                               

Basil Davidson

Basil Risbridger Davidson var ein britisk journalist og historikar, særleg kjend for sin studiar av afrikansk historie. Han tok aktivt del i Afrika si frigjering frå kolonialisme og apartheid, både som talar ved møte haldne i studentmiljø og for ...

                                               

Black History Month

Black History Month er ei årleg tilstelling som tek for seg historia til den afrikanske diasporaen. Ho oppstod i USA for å gjera afroamerikansk historie betre kjend, men har sidan blitt spreidd til andre land som Canada, Storbritannia, Irland og ...

                                               

Bantuekspansjonen

Bantuekspansjonen viser til utbreiinga av bantufolk i Afrika gjennom fleire tusenår med vandring, og er ein særs viktig prosess i afrikansk historie. Talarar av proto-bantuspråk oppstod i dagens Kamerun og Nigeria, og utvandringa ser ut til å ha ...

                                               

Chicago

Chicago er den tredje største byen i USA med eit offisielt folketal på 2 896 016 i 2005, med forstadar mellom 9 og 11 millionar. Byen går og under kallenamna "Second City" og "The Windy City". Chicago ligg i delstaten Illinois på kysten av Michig ...

                                               

Det sørafrikanske kommunistpartiet

Det sør-afrikanske kommunistpartiet SACP blei danna i 1921, med namnet Communist Party of South Africa. SACP er ein partner i den trepartsalliansen som elles består av ANC og fagrørsla COSATU. I førstninga var partiet heilkvitt, men frå 1924 begy ...

                                               

Ommadawn

Ommadawn er det tredje studioalbumet til den engelske musikaren Mike Oldfield, gjeve ut 28. oktober 1975 på Virgin Records. Det nådde fjerdeplassen på UK Albums Chart. Albumet kom ut på ny på Mercury Records i juni 2010 med ekstra innhald. Ein op ...

                                               

Laurent Gbagbo

Laurent Gbagbo er ein ivoriansk politikar. Han var president i Elfenbeinskysten frå 2000 til han blei arrestert i 2011. Gbagbo skulle eigentleg ha gått av då han tapte presidentvalet til Alassane Ouattara i november 2010. Då han nekta å gje frå s ...

                                               

Songhairiket

Songhai- eller Songhayriket var eit stort vestafrikansk handelsrike på 1400- og 1500-talet, grunnlagd av muslimske songhaiar. Riket dekte store delar av område rundt Nigerelva med tyngdepunkt ved den store bøyen i elva som ligg i dagens Niger og ...

                                               

Egyptisk historie frå 1805 til 1882

Egyptisk historie frå 1805 til 1882 er avgrensa av at Muhammad Ali tok makta i Egypt i 1805, og at britane tok kontrollen over landet i 1882. Perioden baud på storstilt modernisering og gigantiske reformforsøk. I spissen for desse prosessane er d ...

                                               

Nubia

Nubia er ein region langs Nilen som dekkjer området mellom Aswan i sørlege Egypt og Khartoum i sentrale Sudan. I oldtida husa området ein av dei eldste sivilisasjonane i Afrika, med ei historie som kan sporast til minst 2500 f.Kr. med Kerma-kultu ...

                                               

Lars Widding

Svenska äventyr 1979. Skuggan av en herrgårdsfröken 1966. När häxbålen brann 1980. Oroa icke kärleken 1952. På ryttmästarns tid 1968. Guldfeberns folk 1983. Rödaste smultron 1991. Visst gör det ont 1953. Äventyret Vasa 1960. På jakt efter Pistole ...

                                               

Marine

Ein marine er ei forsvarsgrein som hovudsakleg opererer på sjøen. Dei fleste statar med kystlinje har ein marine. Marinen er ofte særs forskjellig frå hæren og flyvåpenet når det gjeld organisering, uniformer og tradisjonar. Marinepersonell ber s ...

                                               

Gallipolifelttoget

Gallipolifelttoget var eit felttog på den tyrkiske halvøya Gallipoli under den første verdskrigen. Felttoget fann stad frå april 1915 til januar 1916, og involverte styrkar for Det osmanske riket på eine sida og allierte frå Frankrike, Storbritan ...

                                               

Sjuårskrigen

I sjuårskrigen var alle dei europeiske stormaktene på denne tida med, og mellom 900 000 og 1.4 millionar menneske miste livet. Britane kom med i krigen to år etter han starta og kalla han seinare sjuårskrigen, sjølv om han i røynda varde ni år. P ...

                                               

Den USA-amerikanske marinen

Den USA-amerikanske marinen, engelsk United States Navy er marinen til USA. Marinen består av kring 300 skip og over 4 000 stridsklare luftfartøy. Han har kring 430 000 menn og kvinner i teneste og i beredskapsreserven.

                                               

Koralar av Johann Sebastian Bach

Denne lista over koralar av Johann Sebastian Bach består av 189 koralar av Johann Sebastian Bach som har fått numra 250–438 i Bach-Werke-Verzeichnis, Bach-katalogen av Wolfgang Schmieder. Det er mange koralharmoniseringar i kantatane, motettane o ...

                                               

Johann Christoph Bach

Fleire medlemmer av musikarfamilien Bach hadde namnet Johann Cristoph Bach: Johann Christoph Friedrich Bach 1732–1795, den nest yngste av Johann Sebastian Bach sine fire komponerende sønner. Johann Christoph Bach III 1671–1721, eldstebroren til J ...

                                               

Johann Christian Bach

Johann Christian Bach var ein tysk komponist. Han var den ellevte sonen til Johann Sebastian Bach og vert ofte kalla London-Bach.

                                               

Songar og ariar av Johann Sebastian Bach

Dette er ei liste over songar og ariar av Johann Sebastian Bach. Desse komposisjonane følgjer rekkefølgja til Bach-Werke-Verzeichnis frå katalogen til Wolfgang Schmieder. Sjå òg: Koralar av Johann Sebastian Bach BWV 250–438. Musikkverk av Johann ...

                                               

Johann Ambrosius Bach

Johann Ambrosius Bach var ein tysk musikar, far til Johann Sebastian Bach. Johann Ambrosius Bach var fødd i Erfurt som tvilling til Johann Christoph Bach. Som son av Christoph Bach, bymusikar i Arnstadt, fekk Ambrosius tidleg ei musikalsk utdanni ...

                                               

Johann Christoph Bach III

Johann Christoph Bach var ein tysk organist frå Bach-familien, storebroren til Johann Sebastian Bach. Johann Christoph Bach var fødd i Erfurt. Foreldra Johann Ambrosius Bach 1644 / 45–1695 og Maria Elisabeth Lämmerhirt ca. 1663-1694 døydde då Joh ...

                                               

Johann Christoph Friedrich Bach

Johann Christoph Friedrich Bach var ein tysk komponist, og den niande sonen til Johann Sebastian Bach. Han vert nokre gonger referert til som Bückeburg-Bach. Han vart fødd i Leipzig og undervist i musikk av faren sin. Han studerte ved St. Thomas- ...

                                               

Johann Christoph Bach (1645-1693)

Johann Christoph Bach var ein tysk barokkmusikar frå familien Bach. Johann Christoph Bach var fødd i Erfurt. Han var son av bymusikanten Christoph Bach d.e. og tvillingbror til Johann Ambrosius Bach, som igjen var far til Johann Sebastian Bach. H ...

                                               

Johann Christoph Bach I

Johann Christoph Bach var ein tysk komponist frå familien Bach, og blir rekna som den viktigaste komponisten i famlien frå sin generasjon. Johann Christoph Bach var fødd i Arnstadt. Han var son av Heinrich Bach, som var grandonkel av Johann Sebas ...

                                               

Bach-Werke-Verzeichnis

Bach-Werke-Verzeichnis er det mest kjente registeret over musikkverka til Johann Sebastian Bach. Det er tematisk ordna og den første utgåva kom i 1950. Forfattaren er musikkvitaren Wolfgang Schmieder. Seinare er det gjort enkelte utvidingar og ko ...

                                               

Carl Philipp Emanuel Bach

Carl Philipp Emanuel Bach var ein tysk musikar og komponist, og den andre av Johann Sebastian Bach og Maria Barbara Bach sine fem søner. Han var ein essensiell komponist i overgangsperioden mellom barokken og wienerklassisismen, og er kjend som d ...

                                               

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo, BWV 191, er ein messekantate komponert av Johann Sebastian Bach. Han vart komponert i Leipzig i 1743-1746 på latinsk for første juledag. Det er den einaste kyrkjekantaten hans med latinsk tekst. Han vart truleg framført i ...

                                               

With The Beatles

With The Beatles er det andre albumet til The Beatles og vart spelt inn fire månader etter debutalbumet og gjeve ut 22. november 1963. Albumet inneheld åtte originale komposisjonar og seks coverversjonar, hovudsakleg Motown- og R&amp,B-hittar. De ...

                                               

Revolver av The Beatles

Revolver er det sjuande albumet til det engelske rockebandet The Beatles og kom ut 5. august 1966. Albumet viste ei ny stilmessig utvikling, som skulle verte meir framtredande på seinare album. Mange av songane på Revolver er markert av ein elekt ...

                                               

Beatles for Sale

Beatles for Sale er det fjerde albumet til The Beatles. Det kom ut seint i 1964 og vart produsert i George Martin for Parlophone. Albumet synte eit lite vendepunkt i korleis Lennon og McCartney skreiv tekstar, og særleg Lennon viste ei interesse ...

                                               

I Will av The Beatles

"I Will" er ein song av The Beatles frå dobbeltalbumet The Beatles frå 1968. Han er skriven av Paul McCartney, men på vanleg vis tilskriven Lennon / McCartney. "I Will" er ein av fleire liknande balladar McCartney har skrive. Den norske Beatles-e ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →