★ Free online encyclopedia. Did you know? page 53

                                               

Bavianar

Bavianar er ei gruppe apar i smalnaseapefamilien. Dei er nært i slekt med mandrill, drill og gelada. Bavian finst hovudsakleg i Afrika, men nokre lever også i Midtausten. Dei lever mest på savannar og sletter, men finst også i fjellstrok. Baviana ...

                                               

Ajjanar

Ajjanar er ein hinduisk landsbygud som blir dyrka i store delar av Tamil Nadu. Han blir ofte identifisert med Ajjappan, som blir dyrka i Kerala, og med Sjasta og Tsjátan, som blir dyrka i både Tamil Nadu og Kerala. Guden vernar mot vonde ånder og ...

                                               

Figuren Harry Potter

Harry Jakob Potter er hovudfiguren i Harry Potter-serien. Han er fødd 31. juli 1980. I bøkene er han skildra som spinkel og låg for alderen, med grøne auge og svart hår. I filmane blir Harry Potter spelt av Daniel Radcliffe. Harry er ein trollman ...

                                               

Bihu

Bihu er namnet på fleire årstidfestivalar i den indiske delstaten Assam, og på musikk og dans som er viktige delar av festivalane. Tradisjonelt har alle typar assamesarar, frå ulike stammergrupper, kastar og religionar, feira desse høgtidene. Bih ...

                                               

Fyrst Voldemort

Fyrst Voldemort er erkefienden til Harry Potter i Harry Potter-serien. I filmatiseringa av Harry Potter blir Voldemort hovudsakleg portrettert av Ralph Fiennes, men også av Hero Fiennes-Tiffin, Christian Coulson og Richard Bremmer.

                                               

Køyretøydekorasjon i Sør-Asia

Køyretøydekorasjon i Sør-Asia er ein tradisjon for å utsmykka køyretøy med og utan motor i Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal og Pakistan. Særleg lastebilar i området er kjende for rike dekorasjonar, men ein kan også pynta bussar, bilar, ricks ...

                                               

Slaget ved Hastings

Slaget ved Hastings fann stad 14. oktober 1066, og var det avgjerande slaget som førte til at normannarane klarte å innta England. Sigerherren og den nye kongen av England var hertugen av Normandie, Vilhelm erobraren.

                                               

The Sims 3

The Sims 3 er eit livsimuleringsspel i The Sims -serien, opphavleg skapt av Maxis. Det vart gjeve ut på DVD for Microsoft Windows og på CD for Macintosh. Spelet blei lansert i Nord-Amerika den 2. juni 2009, i Australia 4. juni og i Europa 5. juni ...

                                               

Alexandre Dumas den eldre

Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie, kjend som Alexandre Dumas den eldre var ein verdskjend fransk forfattar. Alexandre Dumas den eldre er mest kjend for dei talrike historiske romanene og eventyra sine. Dei har gjort han til den mest lesne fr ...

                                               

Tasmansk djevel

Tasmansk djevel eller pungdjevel, er eit lite dyr på storleik med ein stor katt. Han har fått namnet sitt fordi han i forhold til storleiken sin har ein av verdas sterkaste kjevar. Dersom han føler seg trua lagar han eit brøl som kan høyrast ut s ...

                                               

Chesterfield

Chesterfield er ein marknadsby eit administrativt distrikt i Derbyshire i England. Han ligg på staden der elvane Rother og Hipper møtes. Byen fekk marknadsrettar frå kong Johan utan land i 1204. Han voks sakte men sikkert fram til 1800-talet, då ...

                                               

Jobs bok

Jobs bok er ei bok i Det gamle testamentet / Tanakh som handlar om prøvelsane til Job. Skrifta skil seg ut ved at ho blandar diktarisk tekst med forteljing. Boka kan delast inn i tre delar: Kap. 3-42:6: ein lang del med samtalar i poetisk form. K ...

                                               

1. sundag i faste

1. sundag i faste, òg kalla kvadragesima eller quadragesima, av latin, den førtiande dagen, eller invocavit, han kallar, etter opningsorda i den gamle inngangssalmen, henta frå Salmane 91, 15-16, er den fyrste sundagen i fastetida før påske. Dage ...

                                               

Vlad III Dracula

Vlad Ţepeş også kjend som Vlad den III Ţepeş var ein hospodar / gospodar av Vallakia,som no er ein del av Romania. Tilnamnet Ţepeş tyder spiddaren på rumensk. Han var fødd i Transsilvania, som den gongen var ein del av det ungarske kongeriket. Ha ...

                                               

Musikkgruppa 666

Musikkgruppa 666 er eit tysk house / trance-prosjekt skapt av Thomas Detert og Mike Griesheimer. Tekstane til songane deira er på ei blanding av engelsk og spansk og har ofte djevelen som tematikk. Debutalbumet deira, Paradoxx, kom ut i 1998. I N ...

                                               

Lucifer Hill

Lucifer Hill er ein raudfarga, ås av sinder og svovel på toppen av den nordlege delen av Candlemas Island i Sør-Sandwichøyane. Han var ein av dei mest aktive vulkanventilane på denne øya under kartlegginga frå HMS "Protector" i 1964. Namnet vart ...

                                               

Zappa in New York

Zappa in New York er eit dobbelt konsertalbum av Frank Zappa. Det vart innspelt i løpet av fleire konsertar i Palladium i New York City i desember 1976. Zappa in New York vart berre gjeve ut i Storbritannia på Zappa sitt DiscReet Records i 1977, ...

                                               

Freistingsfjellet

Freistingsfjellet er sagt å vere fjellet i Judeaørkenen der Jesus var freista av djevelen. Det eigentlege fjellet er ukjend og umogeleg å avgjere. Det vert likevel generelt rekna for å vere Quarantania, eit fjell som er 366 meter høgt, og ligg 11 ...

                                               

Salman Rushdie

Salman Rushdie er ein forfattar av romanar og noveller, kjend for fantastisk handling frå det indiske subkontinentet. Verka hans er i grenselandet mellom ulike retningar som magisk realisme, postmodernisme og postkolonialisme. Han brukar språket ...

                                               

Unitarisme

Unitarisme er kristne retningar som voks fram etter reformasjonen og som førte til etablering av frie trudomssamfunn utan felles dogme og utan felles organisasjon. Felles for dei fleste unitarkyrkjene er at dei meiner at læra om treeininga stride ...

                                               

Sosialistpartiet i Nederland

Sosialistpartiet er eit sosialistisk parti i Nederland. Det blei danna i 1972 som eit maoistisk parti, men forlet i 1991 formelt "marxismen-leninismen" som grunnlag, etter i praksis å ha gått bort frå desse dogmene lenge før. I 1994 fekk partiet ...

                                               

Pave Pius XII

Den framtidige paven var fødd i Roma i Italia som Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, son av advokaten og adelsmannen Filippo Pacelli og Virginia Graziosi. Han studerte teologi og tok dessutan doktorgraden i juss før han lèt seg prestevie. F ...

                                               

Pave Pius IX

Den salige Pius IX, født Giovanni Maria Mastai Ferretti, var pave frå 1846 til han døydde i 1878. Han var pave i 31 år, som då var lengre enn nokon annan pave sidan apostelen Peter. Pave Pius IX blei fødd i Senigallia som del av adelsfamilien Gir ...

                                               

Tidleg nytid

Tidleg moderne tid eller tidleg nytid er eit historisk tidsrom som særleg viser til Europa frå slutten av mellomalderen og byrjinga av det lange nittande hundreåret, frå kring 1450 til 1789. Den tidlege moderne tida er karakterisert av ei raskare ...

                                               

Kevin Smith

Kevin Patrick Smith er ein USA-amerikansk regissør, forfattar og skodespelar frå New Jersey. Han er saman med Scott Mosier, grunnleggjar av View Askew Productions. Filmane hans er kjende for å ha mange fellestrekk, både i karakterar, handlingstre ...

                                               

When the Wind Blows

When the Wind Blows er ein animert film som kom ut i Storbritannia i 1986. Filmen er basert på den grafiske novella med same namn av Raymond Briggs. Filmen var regissert av Jimmy Murakami og hadde stemmer av John Mills og Peggy Ashcroft. Filmen v ...

                                               

Erasmus frå Rotterdam

Desiderius Erasmus Roterodamus, eller Erasmus frå Rotterdam, var ein kjend humanist frå Nederlanda. Han er truleg den førande representanten for den nordlege humanismen i renessansen. Han vart kalla "den førande humanisten" i samtida, og "den mes ...

                                               

Pave Pius X

Den heilage Pius X var pave frå 1903 til han døydde i 1914. Han var den første paven som blei kanonisert sidan Pius V. Som pave er han kjend for ei konservativ haldning som var kritisk til teologisk modernisme, men også ein pådrivar for personleg ...

                                               

Howard Shore

Howard Leslie Shore er ein kanadisk filmmusikkomponist. Howard Shore voks opp i Toronto. Han reiste til Sambandsstatane for å studera musikk ved Berkeley College of Music i Boston, og spelte nokre år i rockebandet Lighthouse. På syttitalet skreiv ...

                                               

Alan Rickman

Alan Sidney Patrick Rickman var ein britisk skodespelar frå London. Han var særleg kjend for rolla som Severus Slur i filmane om Harry Potter.

                                               

Paulus

Paulus var ein romersk jøde, og ein av dei første kristne teologane og misjonærane. Mykje av Det Nye Testamentet er knytt til han og omgangskrinsen hans. Paulus vert mest omtala i Apostelgjerningane, og vert frå først av skildra som ein ihuga far ...

                                               

Dei synoptiske evangelia

Dei synoptiske evangelia i Det nye testamentet er evangelia etter Matteus, Markus og Lukas. Desse tre evangelia har ei felles ramme om framstillinga av Jesu liv og virke. Dei startar med ein omtale av Johannes døyparen, sidan fortel dei om Jesu f ...

                                               

Svovelpredikant

Svovelpredikant er eit folkeleg omgrep på ein kristen predikant som freistar å skremma forsamlinga til omvending og frelsa ved å truga med evig tortur i helvete. Omgrepet oppstod fordi predikantane la særleg stor vekt på at helvete var ein stad f ...

                                               

Catherine Booth

Catherine Booth, fødd Mumford var ein engelsk forkynnar og forfattar som var gift med William Booth og saman med han grunnla Frelsesarmeen. Ho er kjend som "mor til Frelsesarmeen".

                                               

Valdensarar

Valdensarar var ei kristen rørsle før og under reformasjonen skipa av Petrus Valdés om lag 1173. Rørsla byrja som eit religiøst samfunn under leiing av kjøpmannen Petrus Valdés frå Lyon. Dei fyrste valdensarane breidde seg over Frankrike, Italia, ...

                                               

Huldrych Zwingli

Ulrich Zwingli eller Huldrych Zwingli var ein teolog som vert rekna som grunnleggjaren av den reformerte kyrkja.

                                               

Apollos

Apollos blir nemnt i det nye testamentet fyrste gongen i Apostelgjerningane då han kom til Efesos og fekk rettleiing av Akvilas og Priskilla. Han drog seinare derifrå til Korint for å forkynna om Jesus, og samarbeidde elles med Paulus. I Paulus’ ...

                                               

Metodisme

Metodismen er ei retning innan kristendommen med om lag 70 millionar tilhengjarar. Metodistane omfattar i dag fleire kyrkjer, der mange samarbeider i World Methodist Council. Den største kyrkja er United Methodist Church med ca. 14 millionar medl ...

                                               

William Booth

William Booth var ein engelsk vekkingspredikant som i 1865 skipa Frelsesarmeen i London saman med kona si Catherine Booth.

                                               

The Smiths

The Smiths var ei engelsk rockegruppe som var aktiv frå 1982 til 1987. Gruppa baserte seg på låtskrivarduoen Morrissey og Johnny Marr, og skreiv plateavtale med det uavhengige plateselskapet Rough Trade Records. Mange reknar The Smiths som det vi ...

                                               

Raki

Raki er eit brennevin med anissmak som er utbreidd i Tyrkia og nærliggjande land. Raki kan lagast av druer, rosiner, dadlar eller fiken.

                                               

Taslima Nasrin

Taslima Nasrin er ein bangladeshisk forfattar som har levt i eksil sidan 1994. Taslima Nasrin blei fødd i Mymensingh nord i Bangladesh og er utdanna lege. Bøkene hennar tek særleg opp vanskane til kvinner i Bangladesh, men også dei vanskeleg tilh ...

                                               

Bat Ayin

Bat Ayin er ei israelsk busetjing i Gush Etzion på den okkuperte Vestbreidda, mellom Jerusalem og Hebron. Han er underlagt Gush Etzion regionale kommune og er busett av kring 200 familiar. Busetjinga vert, saman med dei andre israelske busetjinga ...

                                               

Nokdim

Nokdim hebraisk skrift נוֹקְדִים, tyder Gjetarar) er ein fellesbusetnad og israelsk busetjing på den okkuperte Vestbreidda, sør for Betlehem og nord i Judeafjella. Det er eit blanda samfunn av sekulære og religiøse innbyggjarar, både innfødde isr ...

                                               

Pervez Musharraf

Pervez Musharraf er ein tidlegare general og leiar av Pakistan. Musharraf tok makta i Pakistan som sjølvutnemnd Chief Executive den 12. oktober 1999 og som president frå 20. juni 2001. Han var leiar for det pakistanske militæret frå 1998 fram til ...

                                               

John Stratton Hawley

John Stratton Hawley er ein amerikansk religionsforskar som særleg er kjend for verka sine om hinduismen og bhaktirørsla. I 2016 blei han utnemnd til Claire Tow Professor of Religion ved Barnard College ved Columbia University i New York, etter å ...

                                               

Hama-massakren

Hama-massakren skjedde medan Hafez al-Assad regjerte i Syria. Den 2. februar 1982 bomba den syriske hæren byen Hama for å slå ned eit opprør frå Det muslimske brorskapet. Amnesty International har estimert at mellom 10 000 og 30 000 menneske vart ...

                                               

Tehrik-i-Taliban Pakistan

Tehrik-i-Taliban Pakistan, ofte kjend som Pakistansk Taliban, er ei samanslutning av militante pakistanske islamistgrupper med base i Dei føderalt styrte stammeområda nordvest i Pakistan. Mange, men ikkje alle, pakistanske Taliban-grupper sluttar ...

                                               

Sol Invictus

Sol Invictus er ein solgud som blei dyrka i seinromersk tid. Han hadde ei viktig stilling i offisiell romersk kultus på 200- og 300-talet, fram til all heidenskap blei forboden då kristendommen blei romersk statsreligion. Solguden blei framstilt ...

                                               

Fjodor av Kyrenia

Fjodor er ein helgen i den russiske ortodokse kyrkja med minnedag 4. juli. Fjodor var ein biskop i Kyrenia i Hellas som levde då keisar Diokletian regjerte. Han var ein god skrivar som kopierte mange bøker for kyrkjene. Sonen hans Lej melde frå t ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →