★ Free online encyclopedia. Did you know? page 51

                                               

Ajjul

Ajjul er ein palestinsk landsby i Ramallah og al-Bireh guvernement nord på Vestbreidda, kring 19 kilometer nord for Ramallah. Det er to arkeologiske stader aust for landsbyen. Ein av desse er tileigna ein tidlegare innbyggjar i Ajjul, sjeik Abdul.

                                               

Alkoholhaldig drykk

Alkoholhaldig drykkar eller alkoholhaldige drikkar er drikkevarer som inneheld alkoholen etanol. Til dagleg blir dei gjerne berre kalla "alkohol". Alkoholen i drykken er fremstilt ved gjæring eller destillering. Nokre vanlege typar alkoholhaldig ...

                                               

Læger

Læger eller fall er liggjande, daud stammeved i skogen. Ordet er fleirtal av ei låg, men vert likevel ofte bruka som eit eintalsord. Læger vert klassifisert i tre nedbrytingsstadium. Læger speler ei nøkkelrolle for det biologiske mangfaldet i sko ...

                                               

Christ lag in Todesbanden

Christ lag in Todesbanden eller Christ lag in Todes Banden, BWV 4, er ein kantate komponert av Johann Sebastian Bach. Han vart skriven for påske, truleg i 1707 og er truleg knytt til då Bach flytta frå Arnstadt to Mühlhausen. Han er basert på ein ...

                                               

E-laget

E-laget eller Kennelly–Heaviside-laget, eller berre Heaviside-laget er eit lag i ionosfæren, kring 90-150 km over bakken. Det er eit av fleire lag i ionosfæren og består av eit lag med ionisert gass. Laget reflektert radiobølgjer av mellomfrekven ...

                                               

Ionosfæren

Ionosfæren er den øvste delen av jordatmosfæren og skil seg frå atmosfæren under ved at han vert ionisert av solstråling. Han spelar ei viktig rolle i atmosfærisk elektristet og dannar den indre grensa av magnetosfæren. Mellom anna spelar ionosfæ ...

                                               

Eftir eitt lag

"Eftir eitt lag" er ein song av den islandske songaren Gréta Mjöll Samúelsdóttir, som vil verte gjeven ut i 2014. Songen er skriven av Ásta Björg Björgvinsdóttir og Bergrún Íris Sævarsdóttir.

                                               

Gradert lag

Graderte lag kan innanfor geologien finnast i lausavsettingar og i sedimentære bergartar. Sedimentære bergartar er lausavsettinger som er herda til stein. Graderte lag er bygd opp ved at dei største korna i laget ligg nedst. Oppover i laget minka ...

                                               

Lag som militær eining

Denne artikkelen handlar hovudsakleg om den militære tydinga av lag. For å lese alternative artiklar sjå lag i tydinga klubb og foreining. Eit lag eller avsnitt eller team er ei gruppe personar som opptrer samla for å utføre ei oppgåve. Det kan v ...

                                               

Appletonsjikt

Appletonsjiktet, Appleton-laget, Appleton-Barnett-laget eller F-laget er ein del av ionosfæren i jordatmosfæren og ligg mellom 160 og 400 km over jordoverflata. Sjiktet ligg rett over Heaviside-laget og under protonosfæren. Det er kalla opp etter ...

                                               

Blanda lag under sommar-OL 1896

Eit blanda lag deltok for fyrste gong under sommar-OL i 1896, som òg var dei fyrste moderne olympiske sommarleikane. Tre blanda lag deltok, med utøvarar frå Storbritannia, Tyskland, Hellas og Australia.

                                               

Kroppsleg avstraffing

Kroppsleg avstraffing eller korporleg avstraffing er straffemetodar som er retta mot lekamen til den som skal straffast, fyrst og fremst for å pine eller drepe vedkomande, og dessutan ofte for å utsetje vedkomande for offentleg spott og vanære ve ...

                                               

Reklame

Reklame kjem av det latinske ordet reclamare, som tyder å ropa høgt. Ein definisjon som vert brukt på reklame, er: "Ein bodskap med identifiserbar sendar, på ein betalt plass i eit massemedium, som har som føremål å oppnå ein økonomisk transaksjo ...

                                               

Pornografi

Pornografi, eller porno, er framstilling av seksuell åtferd med opphissing som siktemål. Det er definert i Store norske leksikon som "fremstillinger som søker å virke seksuelt opphissende i form av ord, bilder, film."

                                               

Drosje

Drosje, òg kalla taxi, er ein personbil med sjåfør som folk kan leige for ei ferd til ein stad eller ei adresse, eller for ei avtalt tid. Ofte vert vederlaget fastsett etter eit generelt takstsystem, og oppgjeret vert utrekna etter køyrelengda og ...

                                               

Sheer Point

Sheer Point er eit nes aust for Fine Point på nordsida av Prince Olav Harbor i Cook Bay i Sør-Georgia. Det vart kartlagd og gjeve namnet "Steep Point" av Discovery Investigations i 1929, men dette namnet var alt i bruk nær Possession Bay. For å i ...

                                               

Rùm

Rùm er ei øy i Small Isles i Indre Hebridane i Skottland. Gjennom det meste av 1900-talet heitte øya Rhum, ei staving som den tidlegare eigaren Sir George Bullough kom på, fordi han ikkje likte tittelen "godseigar av Rum". Ho er den største av Sm ...

                                               

Trettande dag jul

Trettande dag jul, heilage tre kongars dag, gamle juledag, epifani eller Kristi openberringsdag er ein kristen høgtidsdag som fell på 6. januar, eller søndagen mellom 2. og 8. januar. Dagen er til minne om openberringa av Jesus til verda, i austl ...

                                               

Nettstad

Ein nettstad er ei samling nettsider vanlegvis samla innanfor eit domene eller subdomene på verdsveven på Internett. Ei nettside er eit dokument. Dette er vanlegvis skriven i HTML som er ein måte å kode ei nettside på, og vil nesten alltid vere t ...

                                               

Bengalsk nyttår

Bengalsk nyttår markerer byrjinga av den bengalske kalenderen og blir feira i Bangladesh og indiske Vest-Bengal, der han begge stader er offentleg høgtidsdag, og av bengalarar verda over. Feiringa blir kalla nôbobôrsjo, som tyder ‘nyttår’, eller ...

                                               

University of Alberta

University of Alberta er eit offentleg universitet i Edmonton i Alberta i Canada. Universitetet vart grunnlagt i 1908, og er med over 36 000 studentar eit av dei fem største universiteta i Canada.

                                               

Rosita Harbour

Rosita Harbor er ei lita bukt som ligg 1.5 km nord for Camp Bay på vestsida av Bay of Isles i Sør-Georgia. Bukta vart kalla Rosita Harbour og Allardyce Harbour i perioden 1905-12, og begge har sidan vore nedteikna på kart over området. Etter ei k ...

                                               

Den internasjonale olympiske komitéen

Den internasjonale olympiske komitéen er ein internasjonal ikkje-statleg organisasjon, skipa av den franske baronen Pierre de Coubertin 23. juni 1894. Hovudkontoret ligg i Lausanne i Sveits og organisasjonen har i dag 105 aktive medlemmar og 34 æ ...

                                               

Distriktet Lefkoşa

Distriktet Lefkoşa er eit distrikt i Nord-Kypros. Distriktet ligg sentralt på øya Kypros og har eit areal på 502 kvadratkilometer. Fram til den tyrkiske invasjonen i 1974 var området ein del av distriktet Levkosía i Republikken Kypros, med unntak ...

                                               

Distriktet İskele

Distriktet İskele er eit distrikt i Nord-Kypros. Distriktet ligg på den austlege delen av øya Kypros og har eit areal på 774 kvadratkilometer. Distriktet vart skild ut frå distriktet Gazimağusa i 1998. Fram til den tyrkiske invasjonen i 1974 var ...

                                               

Klatrerute

Ei klatrerute er ruta ein klatrar nyttar for å komme seg til toppen av eit fjell, ein stein eller ein isvegg. Klatrerutene kan ha svært ulike graderingar, også for same fjellet. For ein klatrar undervegs mot toppen vil det vere svært vanskeleg å ...

                                               

Distriktet Girne

Distriktet Girne er eit distrikt i Nord-Kypros. Distriktet ligg i den nordlege delen av øya Kypros og har eit areal på 690 kvadratkilometer. Fram til den tyrkiske invasjonen i 1974 høyrde området til distriktet Kerýnia i Republikken Kypros.

                                               

Anders Nordström

Anders Nordström er ein svensk lege som var konstituert generaldirektør i Verdshelseorganisasjonen frå 22. mai 2006, då Lee Jong-wook til døydde, til 8. november 2006. Nordström er utdanna ved Karolinska institutet i Stockholm. Han har erfaring m ...

                                               

1733

Kristian VI av Danmark-Noreg var på reise i Noreg frå juni til september med følgje av ektemaken Sophie Magdalene, svigermora Sophie Christiane av Wolfstein, embetsmenn og tilsette ved hoffet i tillegg til kunstnarar som skulle dokumentera reisa. ...

                                               

Kristoffer Columbus

Kristoffer Columbus var ein opphavleg italiensk oppdagar og handelsmann, kjend for den europeiske "oppdaginga" av Amerika. I 1492 leidde Columbus ein flåte som kryssa Atlanterhavet frå Kanariøyane til Bahamas i Karibia. Han gjekk i land på ei av ...

                                               

Rammstein

Rammstein er eit tysk Neue Deutsche Härte /industrimetall-band. Rammstein syng nesten utelukkande på tysk, men er eit suksessfullt band globalt. Rammstein blei grunnlagd i 1994. Namnet kjem indirekte ifrå den vest-tyske byen Ramstein-Miesenbach d ...

                                               

Overlyssnøggleik

Overlyssnøggleik eller overlyshastigheit syner til informasjon eller reiser som har ein snøggleik som er raskare enn lysfarten. Emnet er populært innanfor fysikk og science fiction.

                                               

Los

Statistisk signifikans, ein metode som blir brukt for å vurdere nullhypotesar. Lipooligosakkarid, ein kortare variant av lipopolysakkarid. Servicenivå, ei måling som blir brukt av trafikkingeniørar. Nøyaktigheitstap, uønskte verknader ved bruk av ...

                                               

Eduardo dos Reis Carvalho

Eduardo dos Reis Carvalho, eller berre Eduardo er ein portugisisk fotballspelar og keeper for det portugisiske landslaget og, i 2013 / 14-sesongen, Braga i den portugisiske toppdivisjonen, der han spelar på lån frå Genoa i italiensk Serie A. Edua ...

                                               

Døgnvill

Døgnvill, døgervill eller å ha jetlag er ei kjensle av trøttleik og søvnplager som kan oppstå ved forstyrring av døgnrytmen. Dette er ein fysiologisk tilstand som kan oppstå ved skiftarbeid eller etter ei rask reise over fleire tidssoner. Det er ...

                                               

Samuel P. Huntington

Samuel Phillips Huntington var ein USA-amerikansk statsvitar, mangeårig professor ved Harvard University. Huntington er særleg kjent for boka The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order frå 1996.

                                               

Fønikia

Fønikia var ein semittisk sivilisasjon som i oldtida låg langs kysten av det som i dag er Syria og Libanon, nord i det gamle Kanaan, mellom Libanonfjella og Middelhavet. Dei fønikiske handelsrutene gjekk frå hamnebyane Sidon, Byblos og Tyr og før ...

                                               

Age of Empires II: The Conquerors Expansion

Age of Empires II: The Conquerors Expansion er ein tilleggspakke til strategispelet Age of Empires II: The Age of Kings frå 1999. The Conquerors er den fjerde Age of Empires -utgjevnaden til Microsoft Game Studios og Ensemble Studios. Spelet baud ...

                                               

Arnold J. Toynbee

Arnold Joseph Toynbee var ein britisk historikar og historiefilosof, den siste såkalla universalhistorikaren. Han er særleg kjend for tolvbandsverket A Study of History, ei metahistorie som kom ut i tida 1934-61 og undersøkte historia frå eit glo ...

                                               

Egypt i oldtida

Egypt i oldtida eller det gamle Egypt er historia om den egyptiske statsdanninga som vart til kring 3300 f.Kr. og vara i to tusen år, arkeologiske funn tyder på at det eksisterte eit utvikla samfunn i Egypt òg lenge før denne epoken. Pyramidene v ...

                                               

Caral

Caral er ein ruinby som ligg i Supe-dalen 180 km nord for Lima i Peru frå førkeramisk periode VI. Eldste datering er omtrent frå tida då Giza-pyramidane i Egypt vart bygd. Denne arkeologiske plassen inneheld pyramidar, steintemplar, alter og bust ...

                                               

Tegl

Tegl er eit keramisk materiale laga ved brenning av leire i spesielle omnar. Ordet kjem frå latin tegula frå verbet tegere som betyr "å dekke". Teglstein er kunstig stein i standardformat, laga av leire som enten er brent i omn ved høg temperatur ...

                                               

Piauí

Piauí er ein delstat nordaust i Brasil som grensar mot delstatane Pará, Tocantins, Bahia, Pernambuco og Paraíba og Ceará. Delstadshovudstaden er Teresina. Piauí blei kolonisert av portugisarar på 1600-talet. Økonomien er hovudsakleg basert på lan ...

                                               

Age of Empires II: The Age of Kings

Age of Empires II: The Age of Kings er eit sanntidsstrategispel utvikla av Ensemble Studios. Dataspelet vart utgjeve av Microsoft i 1999 for både Microsoft Windows og Macintosh. Spelet er ein del av Age of Empires-serien, og er det andre spelet i ...

                                               

Mesoamerika

Mesoamerika er det geografiske området som strekkjer seg frå det sentrale Mexico i nord og sørover mot den nordvestre grensa mot Costa Rica. Mesoamerikansk er eit omgrep som vert assosiert med ei gruppe kulturar og sivilisasjonar som voks opp i o ...

                                               

Dionysos

Dionysos var ein opphavleg thrakisk gud for vin og grøde som sidan påverka gresk og romersk gudelære og den europeiske kulturen som tok opp att arva etter Renessansen. Guden stod for det ville og sanselege i mennesket, og var assosiert med galska ...

                                               

Mayaer

Mayaer er ei mesoamerikansk folkegruppe med ei rundt 3000 år gammal historie. Mayaene utvikla ei rekke bystatar i ein sivilisasjon som hadde stotordomstida si frå 250 til 900. Mayaene var ein del av den amerikanske precolumbianske kulturen, men d ...

                                               

Jørgen

Namnet stammar frå greske Geôrgios Γεώργιος, eit mannsnamn sett saman av geô jord og ergo å arbeida. Det tyder altså jordbrukar eller bonde. Namneforma Jørgen har lågtysk opphav, og har vore mykje brukt i Danmark og Noreg. På norsk har ho og vore ...

                                               

Sekkepipe

Sekkepipe er musikkinstrument sett saman av eit blåserøyr, ei eller fleire piper og ein sekk brukt til å senda luft gjennom dei. Instrumenta finst i fleire utformingar, og er kjende frå Europa, Nord-Afrika, Midt-Austen, Sentral-Asia og India. Sek ...

                                               

Storkefamilien

Storkar omdirigerer hit, sjå også Storfolk Storkefamilien er ein familie av 19 store fuglar, og einaste familie i ordenen storkefuglar, Ciconiiformes. Dei er spreidde i alle verdsdelar unntatt Antarktis. Det karakteristiske for desse fuglane er l ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →