★ Free online encyclopedia. Did you know? page 5

                                               

Vitskap i 1831

27. september - British Association for the Advancement of Science heldt sitt første møte i York.

                                               

Vitskap i 1995

Elizabeth Loftus skildra Lost in the mall technique om konfabulasjon.

                                               

Vitskap i 1915

Nobelpriser. Copleymedaljen: Ivan Pavlov, russisk fysiolog, psykolog, Nobelprisen i fysiologi eller medisin 1904. Kjemi: Richard Willstätter. Fysikk: William Bragg, Lawrence Bragg. Fysiologi / Medisin: Ingen pris blei utdelt. Wollastonmedaljen: E ...

                                               

Vitskap i 1913

Albert Michelson målte tidvasseffekten på den faste jorda. Henry Moseley viste at kjernens lading er grunnlaget for nummereringa av grunnstoffa og oppdagar sambandet mellom bølgjelengd og atomnummer ved å nytte brytinga til røntgenspektrumet i kr ...

                                               

Vitskap i 1912

Alfred Wegener kom med teorien om kontinentaldrifta. Kazimierz Funk identifiserte vitamina. Victor Hess oppdaga at ioniseringa av lufta aukar med høgda over havet, eit teikn på kosmisk stråling. Max von Laue meinte at røntgenstråler kan brytast i ...

                                               

Cyphochilus

Cyphochilus er ei billeslekt med uvanleg kvite kroppar som ein kan finne i søraust-Asia. Dei har skjold som er kvitare enn alt anna i naturen, sjølv mjølketenner og papir.

                                               

Georgij Malenkov

Georgij Maksimilianovitsj Malenkov var ein sovjetisk politikar. Han gjekk inn i Den raude armeen under borgarkrigen i 1919. Han melde seg så inn i kommunistpartiet i 1920, steig snøgt i gradene, og vart ein av Josef Stalins nærmaste medarbeidarar ...

                                               

Anne Husebekk

Anne Husebekk er ein norsk akademikar. Ho er professor i immunologi ved UiT Noregs arktiske universitet. 1. august 2013 vart ho også rektor ved universitetet. Husebekk tok kandidateksamen i medisin ved UiT i 1982 og doktorgraded ved same universi ...

                                               

Bjørnar Olsen

Bjørnar Julius Olsen er ein norsk arkeolog. Olsen tok magistergrad i arkeologi ved Universitetet i Tromsø i 1984. Han var så gjesteforsker ved University of Cambridge 1985-86, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø frå 1988, fekk professorko ...

                                               

Kari Melby

Kari Melby er ein norsk historikar. Ho er professor ved Institutt for tverrfaglege kulturstudium ved NTNU. Ho var prorektor for forsking og avløysar for rektor frå 1. august 2009 til åremålsstillinga hennar gjekk ut 31. juli 2017. Ho vart etterfø ...

                                               

Fonograf

Fonograf er ein maskin for spela inn, ta opp og gje att lyd. Lyden blir lagra som spor på ein sylinder. Fonografen vart oppfunnen av Thomas Edison i 1877 og vart selt kommersielt frå 1890 til 1925. Prinsippet bygger på eit apparat som registrerer ...

                                               

Nils Gustaf Dalén

Nils Gustaf Dalén var ein svensk oppfinnar. Dalén var fødd i Stenstorp i Västergötlands län. Foreldra hans ville at han skulle bli bonde, men han byrja tidleg som oppfinnar. Gustaf de Laval råda han til å skaffa seg ei god teknisk utdaning. Han b ...

                                               

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz er eit tysk føretak som produserer personbilar, bussar, lastebilar og traktorar. Mercedes-Benz er ein divisjon av konsernet Daimler AG og har opphav frå dei to tyske ingeniørane Karl Friedrich Benz og Gottlieb Daimler som uavhengig ...

                                               

Wright-brørne

Wilbur og Orville Wright var to amerikanarar som gjennomførte den første dokumenterte vellukka flyginga i eit motorfly. I byrjinga dreiv dei ein sykkelverkstad og sykkelproduksjon, før dei byrja med modellglideforsøk i åra før 1900. Det første mo ...

                                               

5. april

1932: Norsk Teknisk Museum vart opna på Bygdøy i Oslo. 1933: Den norske okkupasjonen av Eirik Raudes Land tok slutt. 1958: Under det såkalla "Påskeopprøret" i Arbeidarpartiet underteikna 45 stortingsrepresentantar ein resolusjon med krav om at No ...

                                               

Oslo Analyzer

Oslo Analyzer var ei norsk datamaskin som si tid var ei av verds største mekaniske analoge datamaskiner. Den var av typen differensiell analysator som var utvikla av Vannevar Bush ved Massachusetts Institute of Technology MIT. Den blei installert ...

                                               

Handley Page Halifax

Handley Page Halifax var eit britisk fire-motors tungt bombefly som vart nytta av mellom anna Royal Air Force under den andre verdskrigen. Flyet flaug føyrste gong 25. oktober 1939, og var i teneste under heile krigen. Det siste flyvåpenet som br ...

                                               

Johannes H. Berg jr.

Johannes Henrik Berg jr. var ein norsk science fiction- og fantasy-fandom-entusiast, foreningsgrunnleggjar, kongressorganisator, fanzine-forfattar og tolkienomsetjar. Han var spesielt ein hjørnestein for norsk science fiction- og fantasy-fandom f ...

                                               

Christopher Polhem

Christopher Polhem var ein svensk oppfinnar og industrimann. Han var verksam i den svenske gruvenæringa og stod bak ei rekkje oppfinningar og utbetringar, til dømes heisetransportsystem, gravemaskinar, gruvepumper og bruer. Christopher Polhem, so ...

                                               

Winterthur

Winterthur er ein by i Sveits i kantonen Zürich, 20 km nordaust for Zürich. Kommunen har 101 203 innbyggjarar og eit areal på 68 km². Byen er den sjette største i landet. Winterthur er ein industriby med maskinindustri, kjemisk industri, produksj ...

                                               

Rudolph Tegner

Mal:Infoboks kusntnar Rudolph Tegner var ein dansk skulptør, som i første halvpart av 1900-åra var sterkt omdiskutert og møtte stor motstand i heimlandet, men etter kvart kunne hauste heider og ros utanlands, særleg i Frankrike. Han var son av Si ...

                                               

Hornbostel-Sachs

Hornbostel-Sachs er eit system for klassifisering av musikkinstrument uttenkt av Erich Moritz von Hornbostel og Curt Sachs og fyrste gong offentleggjort i tidsskriftet Zeitschrift für Musik i 1914. Ei engelsk omsetjing blei publisert i Galpin Soc ...

                                               

Fontaine Heights

Fontaine Heights er ei rekkje fjell som strekkjer seg frå Mount Dewey til Cape Garcia på sørsida av Bigo Bay, på vestkysten av Graham Land i Antarktis. Dei vart kartlagde frå flyfoto og landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey frå 195 ...

                                               

Nordidactica - Journal of humanities and social science education

Nordidactica - Journal of humanities and social science education er eit nordisk vitskapleg tidsskrift for fagdidaktikk i fag som historie, samfunnsfag, religionsfag og geografi. Eigar og utgjevar av tidsskriftet er Karlstads Universitet, med fle ...

                                               

Ohma Electra

Ohma Electra er eit vekselstraumslokomotiv som står på campus Gløshaugen ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim. Lokomotivet tilhøyrer Sanctus Omega Broderskap. Originalt vart lokomitivet kalla nummer 3, og var eit av dei tre ...

                                               

Kalvskinnet

Kalvskinnet er ein bydel i Trondheim. Bydelen utgjer den sørvestre delen av Trondheim sentrum, eller midtbyen som han òg vert kalla. Kva namnet tyder er ikkje sikkert. I Sverres saga vert området kalla akeren. Kalvskinnet er frå historia kjend so ...

                                               

Doctor artium

Doctor artium, forkorta dr.art., er ei doktorgrad i humaniora som blei innført ved Universitetet i Bergen i 1985 og ved Universitetet i Oslo i 1991. Grada blei også tildelt ved Universitetet i Trondheim / Noregs teknisk-naturvitskaplege universit ...

                                               

Torlaug Løkensgard Hoel

Torlaug Løkensgard Hoel er ein norsk professor emeritus i skriving, pedagogikk og norsk didaktikk ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU. Ho tok cand.mag. ved Universitetet i Oslo i 1966, og vart cand.philol. ved Universitetet i 197 ...

                                               

Salvesen & Thams lokomotiv 1–3

Salvesen & Thams lokomotiv 1–3 er tre elektriske lokomotiv bygd for Chr. Salvesen & Chr. Thamss Communications Aktieselskab av British Westinghouse Electrical and Manufacturing Company i Manchester og W.G. Bagnall i Stafford til opninga av Thamsh ...

                                               

Rumpeldunk

Rumpeldunk er ein fiktiv sport spelt på sopelimar i serien om Harry Potter. Det blir spelt med tre ballar, sju spelarar og seks målstenger. Kvart lag består av to knakkarar, ein speidar, ein målvakt og tre jagarar.

                                               

Mikkel Eskil Mikkelsen

Mikkel Eskil André Mikkelsen er ein norsk samisk politikar som sit i sametingsrådet for Norske Samers Riksforbund. Medan han sit i rådet møter Anne Henriette Reinås Nilut fast på Sametinget for han. Mikkelsen er opent homofil, og vann prisen "Åre ...

                                               

Steinar Imsen

Steinar Imsen {{fødd 3. april 1944) er ein norsk historikar, og professor emeritus ved Institutt for historiske studier, NTNU. Arbeidsfeltet hans er seinmellomalderen og tidleg moderne tid. Han er spesialist på historia til norske dronningar, his ...

                                               

Maurice Auslander

Maurice Auslander var ein amerikansk matematikar og ein av dei viktigaste algebraikarane i vår tid. Frå 1957 arbeidde han som professor ved Brandeis University i USA, men var òg knytt til Universitetet i Trondheim som professor II. Han var mykje ...

                                               

Trondhjems Mekaniske Værksted

Trondhjems Mekaniske Værksted var eit skipsverft i Trondheim. Verftet vart grunnlagt i 1872 og nedlagt i 1983. Det leverte fleire skip til Hurtigruta.

                                               

Spontant symmetribrot

Spontant symmetribrot er eit fenomen i fysikken der ein symmetri hos eit system bryt grunntilstanden Dømet i figuren viser eit symmetrisk mekanisk system, der den symmetriske situasjonen ikkje har lågast energi og finn seg i labil likevekt. Eit a ...

                                               

Gerardus t Hooft

Gerardus t Hooft er ein nederlandsk fysikar og nobelprisvinnar. Han vart tildelt Nobelprisen i fysikk i 1999 for hans avgjerande bidrag innan kvantestrukturen og teorien for elektrosvak vekselverknad i fysikken. Han delte prisen med landsmannen M ...

                                               

21. november

1900: Stiftinga av Norsk Arbeidsgiverforening. 1976: Den første europeiske tretrinnsraketten blei skoten opp frå Andøya Rakettskytefelt. 1818: Avgjerda om at Horten skulle bli marineby blei gjort ved kongeleg resolusjon.

                                               

Steven Weinberg

Steven Weinberg er ein amerikansk fysikar som no er professor i fysikk og astronomi ved University of Texas i Austin. Weinberg mottok Nobelprisen i fysikk i 1979 saman med Abdus Salam og Sheldon Lee Glashow "for bidraga deira til teorien om forei ...

                                               

Elektrosvak teori

Elektrosvak vekselverknad eller elektrosvak teori er ein fysikalsk teori som sameinar elektromagnetismen med den svake kjernekrafta ei skildring. Sjølv om desse to kreftane synest svært ulike ved dei låge energiane som finst i kvardagen, så model ...

                                               

Sheldon Lee Glashow

Sheldon Lee Glashow er ein amerikansk fysikar ved Harvard University i Cambridge, Massachusetts. Glashow mottok Nobelprisen i fysikk i 1979, saman med Abdus Salam og Steven Weinberg, "for bidraget deira til teorien om foreinleg svak og elektromag ...

                                               

Vitskap i 1990

Ukjend dato - Den første biologiolympiaden vart arrangert i Olomouc i Tsjekkoslovakia.

                                               

Maria

For språka mari, sjå mariske språk Maria, Marie og Mari er norske variantar av det hebraiske kvinnenamnet מִריָם, som tyder bitter, og var svært mykje brukt i tida Jesus levde. Især var det namnet til mor hans, ofte kalla jomfru Maria, og på grun ...

                                               

Maria Karolina av Austerrike

Maria Karolina var dotter av det tysk-romerske keisarparet Frans I og Maria Teresia og syster av Marie Antoinette, som blei dronning i Frankrike. Som barn blei ho skildra som ein ivrig elev som var overtydd om at ho var utpeika til å regjera. Ho ...

                                               

Esher

Esher er ein by i Surrey i distriktet Elmbridge i søraustlege England i nærleiken elva Mole. Det er eit forstadsområde omtrent 23 km sørvest for Charing Cross. Byen voks etter at han vart stoppestad for skyssvogntrafikken på vegen mellom London o ...

                                               

Emilie

Emilia og Emilie er kvinnenamn avleidde av det latinske slektsnamnet Aemilius, som tyder rival. Namnet finst på engelsk som Emily. Amelia og Amelie og mannsnamnet Emil er nærskylde namn. Namna har vore godt brukte i Europa sidan 1700-talet. Emili ...

                                               

24. juli

1969: MT "Silja" av Oslo forliste i Middelhavet utanfor Toulon, etter å ha kollidert med eit fransk skip. 20 av dei 39 ombord i "Silja" omkom. 1911: I kring 7 000 lockout-ramma arbeidarar gjekk i demonstrasjonstog gjennom Kristiana, endå fleire d ...

                                               

Alexia av Hellas og Danmark

Alexia er prinsesse av Hellas og Danmark og det eldste barnet til kong Konstantin II av Hellas og dronning Anne-Marie. Prinsessa vart fødd på Monnar Repos, Kérkyra i Hellas, i same hus som prins Philip, hertug av Edinburgh vart fødd. Ho var fyrst ...

                                               

Bert Kinner

Winfield Bertrum "Bert" Kinnar 16. desember 1882–4. juli 1957 var ein amerikansk motor- og flykonstruktør. Kinn grunnla Kinn Airplane & Motor Corporation i Glendale, California som produserte stjernemotorar og fly.

                                               

Charlotte av Mecklenburg-Strelitz

Charlotte av Mecklenburg-Strelitz var dronning av Storbritannia, gift med Georg III. Ho var dotter av Karl Ludvig Fredrik av Mecklenburg-Strelitz og Elisabeth Albertina av Sachsen-Hildburghausen. Dronning Charlotte var kjend som ein mesen som stø ...

                                               

Kiri Te Kanawa

Kiri Te Kanawa, opphavleg Claire Mary Teresa Rawstron er ein newzealandsk operasongar som var aktiv frå 1968 til 2016. Ho var kjend som den største lyriske sopranen si samtid. Te Kanawa har vunne heider og prisar i fleire land, etter å ha sunge e ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →