★ Free online encyclopedia. Did you know? page 47

                                               

Süleyman Demirel

Sami Süleyman Gündogdu Demirel var ein tyrkisk politikar, fødd i provinsen Isparta. Mellom 1965 og 1993 var han statsminister i Tyrkia i fem periodar. Frå 1993 til 2000 var han president av Tyrkia. Demirel var utdanna bygningsingeniør og arbeidde ...

                                               

Eesti Keskerakond

Eesti Keskerakond er eit sosialliberalt sentrumsparti i Estland. Etter at det slo seg saman med Det estiske pensjonistpartiet den 20. august 2005 har det nest flest medlemer av dei estiske politiske partia. Ved parlamentsvalet i 2007 fekk det 26. ...

                                               

Wolfgang Schüssel

Wolfgang Schüssel, er ein austerriksk politikar frå Wien. Han var kanslar i Austerrike frå 4. februar 2000 til 11. januar 2007. Schüssel leiar det konservative Österreichische Volkspartei. Etter at ÖVP vart det tredje største partiet med 26.9 % a ...

                                               

Ehud Olmert

Ehud Olmert var statsminister i Israel frå 11. april 2006 til 31. mars 2009. Frå 4. januar 2006 hadde han vore fungerande statsminister, etter at Ariel Sharon hadde fått eit hjerneslag. Olmert tok òg over som leiar for partiet Kadima, som Sharon ...

                                               

Utanriksminister

Utanriksminister er den ei regjering som har ansvar for utanrikspolitikk. Ein utanriksminister er gjerne sjef for eit utanriksdepartement. Utanriksministeren blir i offisielle samanhengar tiltala som Eksellense. I Storbritannia har utanriksminist ...

                                               

Juha Sipilä

Juha Petri Sipilä er ein finsk politikar og næringslivsleiar, fødd i Veteli i Mellersta Österbotten. Han var frå 29. mai 2015 til 6. juni 2019 statsminister i Finland. Sipilä vart vald inn i Riksdagen for Centern i 2011, og tok over som partileia ...

                                               

Den greske borgarkrigen

Den greske borgarkrigen vart i hovudsak utkjempa mellom 1946 og 1949, og var det første dømet på kommunistopprør etter den andre verdskrigen. Sigeren til dei greske antikommunistiske styrkane førte til Hellas sitt medlemskap i NATO og var med på ...

                                               

Vojislav Koštunica

Vojislav Koštunica, fødd 24. mars 1944 i Beograd, er ein serbisk politikar, og var statsminister i Serbia frå 3. mars 2004 til 2. juli 2008. Han var den siste presidenten i Jugoslavia frå oktober 2000 til februar 2003 då Jugoslavia vart erstatta ...

                                               

Nevlunghavn

Nevlunghamn, også skrive Nevlunghavn, ligg på Skagerrakskysten sørvest i Larvik kommune i Vestfold og Telemark. Nevlunghamn – eller Havna, som staden heiter på folkemunne – ligg ytst på "neset" på Vestfold-sida av Langesundsfjorden, som den ytste ...

                                               

Protestsong

Ein protestsong er ein høvessong som er knytt til ei rørsle for samfunnsendringar. Det kan vere folkeviser, klassiske songar eller kommersiell musikk generelt. Av samfunnsrørsler som har mange protestsongar knytte til seg finn ein slavefrigjering ...

                                               

Howard Zinn

Howard Zinn var ein US-amerikansk historikar og statsvitar. Han har sidan 1960-talet vore ein markant forkjempar for borgerrettar og mot krig. I sitt virke er han inspirert av både marxisme, anarkisme, sosialisme og sosialdemokrati. Hans mest kje ...

                                               

Joseph Caillaux

Joseph-Marie-Auguste Caillaux var ein framståande sosialradikal politikar i den tredje franske republikken. Han var Président du Conseil i 1911-1912 og finansminister i fleire periodar. Han blei seinare dømd for landsforræderi for å ha ivra for å ...

                                               

Respect - The Unity Coalition

Respect - The Unity Coalition er eit britisk sosialistisk parti skipa 25. januar 2004 i London. Namnet står for Respect, Equality, Socialism, Peace, Environmentalism, Community and Trade unionism. Det blir oftast berre kalla Respect eller Respect ...

                                               

Julius Martov

Julius O. Tsederbaum var ein russisk politikar og revolusjonær som blei leiar for mensjevikane i Russland tidleg på 1900-talet. Martov kom tidleg med i det illegale arbeidet mot tsarismen, som medlem i det russiske sosialdemokratiske partiet RSDR ...

                                               

Martti Miettunen

Martti Juhani Miettunen var ein finsk byråkrat og politikar frå Simo i Lappland, medlem av Centerpartiet. Han var Finlands statsminister i to periodar, 14. juli 1961 til 13. april 1962 og på ny frå 30. november 1975 til 15. mai 1977. Gjennom 1950 ...

                                               

Manmohan Singh

Manmohan Singh er ein indisk politikar, og statsminister i India sidan 22. mai 2004. Han er medlem av Den indiske nasjonale kongressen, og er den første sikhen som vart statsminister i India. Singh vart fødd i landsbyen Gah i Punjab, som no er ei ...

                                               

Ratnasiri Wickremanayake

Ratnasiri Wickremanayake er ein srilankisk politikar og tidlegare statsminister på Sri Lanka. Wickremanayake studerte juss i London, men tok ikkje eksamen. Istaden vart han blanda inn i studentpolitikk, og vart vald leiaren åt Ceylon Studentforbu ...

                                               

Apartheid

Apartheid er eit ord som kjem frå afrikaans og tyder "åtskiljing". Det vert fyrst og fremst nytta om den politikken som vart ført av det kvite mindretalsstyret i Sør-Afrika frå 1948 til 1990, men ordet vert òg nytta om liknande system av lovregul ...

                                               

New Democratic Party

New Democratic Party NDP er eit politisk parti i Canada med sosialdemokratiske og demokratisk-sosialistiske tendensar. Den demokratisk-sosialistiske venstresida i partiet er organisert i NDP Socialist Caucus. NDP blei danna i 1961 av Cooperative ...

                                               

Sambandsflokkurin

Sambandflokkurin er eit borgarleg politisk parti på Færøyane. Partiet forsvarar i første rekkje at Færøyenes skal halde fram i lag med Danmark. Partiet reknar seg sjølv som borgarleg og liberalt, og framhevar Færøyenes kristne kulturarv. Partiet ...

                                               

Tempo

Tempo er òg eit motorsykkelmerke. Sjå Tempo motorsyklar. Tempo er i musikalsk terminologi eit uttrykk for snøggleiken til ein takt eller ein rytme. Sjølve ordet tempo er italiensk for tid. Tempoet i eit musikkstykke vert markert i starten av styk ...

                                               

S-type-asteroide

S-typeasteroidar har ein silikatrik samansetnad, difor S -en i namnet. Omtrent 17 % av asteroidane er av denne sorten, som er den nest mest vanlege asteroidesorten, berre C-typen er meir vanleg.

                                               

Save Me av Fleetwood Mac

"Save Me" er ein song av det britisk-amerikanske bandet Fleetwood Mac frå albumet Behind the Mask frå 1990. Songen vart gjeven ut som singel og vart den siste songen deira som nådde topp 40 i USA, der han nådde ein 33. plass. "Save Me" oppnådde m ...

                                               

Barack Obama

Barack Hussein Obama II var den 44. presidenten i USA og vart innsett den 20. januar 2009. Han er den første afro-amerikanaren som har fått embetet, og var tidlegare den femte i senatet i USA. Barack Obama var presidentkandidat for det demokratis ...

                                               

Some Kind of Bliss

"Some Kind of Bliss" er ein song framført av den australske songaren Kylie Minogue. Songen vart skrive av Minogue, James Dean Bradfield og Sean Moore, for det sjette studioalbumet til Minogue Impossible Princess. Songen vart utgjeve som den først ...

                                               

K-type-asteroide

K-type-asteroidar er heller sjeldne asteroidar med eit moderat-raudleg spektrum ved kortare bølgjelengder enn 0.75 μm og med ei blåleg trend ved lengre bølgjelengder. Dei har ein låg albedo. Spektra deira liknar på det til CV- og CO-meteorittane. ...

                                               

Konstruktivisme

Konstruktivisme er eit omgrep med fleire tydingar: Læringsteorien konstruktivisme. Innan pedagogikk er konstruktivisme ein læringsteori som hevdar at kunnskap ikkje overførast uendra frå lærar til elev, men at læring er ein aktiv prosess der kunn ...

                                               

Max Adler

Max Adler var ein austerriksk politikar og filosof. Adler var professor i filosofi og ein leiande personlegdom innan austromarxismen. Han var aktiv i det sosialdemokratiske partiet i Austerrike, SDAP, der han stod på venstre fløy. Han var blant d ...

                                               

Francis Bacon

Francis Bacon var ein britisk statsmann, jurist, tenkjar og forfattar. Bacon tente som kronjurist og rikskanslar i England. Den politiske karrieren hans fekk ein brå slutt i 1621, som følgje av skuldingar om korrupsjon. Bacon blei slått til ridda ...

                                               

Ahimsa

Ahimsa er eit religiøst konsept som forfektar ikkje-vald og respekt for alt liv. Ahimsa kjem av sanskrit, unngå skade. Det er nært knytt til vegetarianisme innan austlege religionar og til moderne bruk av ikkje-vald som politisk pressmiddel. Omgr ...

                                               

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas er ein tysk filosof og sosiolog. Studiane hans har i særleg grad dreia seg om framveksten av det offentlege rommet med det politiske feltet, og om vilkåra for fornuft, kommunikasjon og kunnskap. I arbeidet sitt har han vore inspir ...

                                               

Isaac Deutscher

Isaac Deutscher var ein polsk-britisk journalist, historikar og politisk aktivist. Han var kjent som ein innsiktsfull kommentator til sovjetisk politikk og samfunnstilhøve.

                                               

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel var ein tysk filosof. Hans livsverk bestod i utviklinga av eit vidsveimt, filosofisk system, av han sjølv beskrive som ein absolutt idealisme. Han sette dessutan dialektikken i system og føreslo den som ei drivande k ...

                                               

Aten

Aten, eller Athen, gresk Athína, er hovudstaden i Hellas, og ligg sørvest i landet. Byen er den største i Hellas med om lag 2 650 000 innbyggjarar i byområdet, medan storbyområdet har rundt 3 100 000 innbyggjarar. Folketalet har vakse kraftig i d ...

                                               

Tyger av Tangerine Dream

Tyger er det 30. albumet og det 17. studioalbumet til den tyske electronicagruppa Tangerine Dream. Tre av spora har tekst henta frå diktet "The Tyger", "London" og "Smile" av William Blake. Sporet "London" har òg linjer frå "A Little Girl Lost", ...

                                               

Giovanni Gentile

Giovanni Gentile var ein italiensk filosof og politikar. Gentile vert i det offentlege medvitet framfor alt i Italia sedd på som det intellektuelle utstillingsvindauget til fascismen. Han var utdanningsminister i den første regjeringa til Benito ...

                                               

Gunnar Fredriksson

Gunnar Fredriksson er ein svensk forfattar og journalist. Fredriksson vart fil.lic. i teoretisk filosofi ved Lunds universitet i 1961. Han var sjefredaktør for Stockholms-Tidningen 1965-66 og for Aftonbladet 1966-80. Han heldt i mange år seinare ...

                                               

Ulysses

Ulysses er ei bok av den irske forfattaren James Joyce, utgjeven i 1922. Boka føregår i Dublin i løpet av eit døgn, 16. juni 1904. Denne datoen er seinare blitt markert som Bloomsday.

                                               

Aléxis Tsípras

Aléxis Tsípras er ein gresk politikar og statsminister i Hellas frå 2015 til 2019. Han er leiar for det politiske partiet SYRIZA. Tsípras er fødd i Aten, vart utdanna i 2000 som sivilingeniør på det nasjonale polytekniske universitetet i denne by ...

                                               

PASOK

Panellínio Sosialistikó Kínima, den panhellenske sosialistrørsla, er eit sosialdemokratisk parti i Hellas. Partiet vart skipa i 1974, på grunnlag av ei eksilgruppe danna i 1968 av Andreas Papandreou, og vann parlamentsvalet i 1981. Det vann òg i ...

                                               

Grøn

Grøn er ein farge med bølgjelengde på om lag 490 til 570 nanometer. Han er særs vanleg i naturen fordi klorofyllet i plantare er grønt. Namnet til fargen sjølv har samband med naturen. Ordet grøn kjem endeleg frå den urgermanske rota *grô- "veksa ...

                                               

Predasjon

Predasjon er ein biologisk interaksjon kor ein organisme tek til seg føde frå ein annan levande organisme. Predatorar drep ofte byttet før eller i løpet av prosessen, men dette er ikkje alltid tilfelle. Den andre hovudforma for næringsinntak hjå ...

                                               

Encyclopedia of Earth

Encyclopedia of Earth, EoE, er eit elektronisk oppslagsverk om jorda, naturmiljøet og samvirket med samfunnet. Oppslagsverket er skildra som ei fri og søkbar samling av artiklar som er skrivne av fagfolk, lærarar og andre utdanna og godkjente eks ...

                                               

La Gomera

La Gomera er ei av Kanariøyane i Spania utanfor kysten av Afrika i Atlanterhavet. Øya ligg vest for Tenerife. Ut i frå areal er ho den nest minste av dei sju hovudøyane i gruppa.

                                               

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Riksministeriet for folkeopplysing og propaganda, var eit ministerium (departement i Nazi-Tyskland i tida frå 1933 til 1945. Joseph Goebbels var leiar for ministeriet. Ministeriet nytta særleg ...

                                               

Brian McGee

Brian McGee er ein skotsk trommeslagar som spelte i forskjellige band som Simple Minds og Endgames. Broren hans Owen, har under sitt eige namn, Owen Paul, hatt ein hitsingel med ein versjon av Marshall Crenshaw-songen Youre My Favorite Waste of T ...

                                               

Informasjonskrigføring

Informasjonskrigføring er eit konsept der stridsideen er styring av massemedia og sambandsteknologi for å nytta seg av overlegne føremuner på dette feltet. Elementa i denne forma for krigføring inkluderer alle disiplinar innan etterretning, sprei ...

                                               

Derek Forbes

Derek Forbes er ein skotsk bassist, vokalist og stundom gitarist. Han var medlem av det skotske bandet Simple Minds frå 1978 og fram til like etter hitten deira "Dont You" i 1985. Han var først medlem av det skotske pønkebandet Subs, før han erst ...

                                               

Boeing B-17 Flying Fortress

Boeing B-17 Flying Fortress var eit amerikansk fire motors bombefly utvikla og produsert av flyprodusenten Boeing før og under den andre verdskrigen. Bombeflyet vart nytta av det amerikanske luftforsvaret og det britiske Royal Air Force. Flyet va ...

                                               

Filmen Olympia

Olympia er ein tysk dokumentarfilm frå 1938 regissert av Leni Riefenstahl. Filmen dokumenterer dei olympiske sommarleikane som vart haldne i Berlin i 1936. Dette var den første dokumentarfilmen om dei olympiske leikane. Mange av dei opptaksteknik ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →