★ Free online encyclopedia. Did you know? page 46

                                               

Det britiske parlamentet

Det britiske parlamentet er den høgaste lovgjevande styresmakta i Storbritannia og dei britiske oversjøiske territoria. Det har tre komponentar: Den britiske monarken, Overhuset og Underhuset. Berre den siste komponenten er demokratisk valt, men ...

                                               

Katarina II av Russland

Katarina II av Russland russisk namn Екатерина II Алексеевна: Yekaterína II Alekséyevna, var regjerande tsarina av Russland. Ho er vanlegvis kjend som Katarina den store. Katarina regjerte over Russland frå 28. juni 1762 til ho døydde i 1796. Ho ...

                                               

Argentina

Argentina er eit land i Sør-Amerika som ligg mellom Andesfjella i vest og Atlanterhavet i sør og aust. Det grensar til Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay og Uruguay. Namnet Argentina kjem frå det latinske ordet for sølv, argentum. Landet fekk namne ...

                                               

Brasiliansk kommune

Ein kommune i Brasil vert kalla município og er den minste politiske administrative eininga i Brasil. Han er lagt under dei føderale einingane. Han har berre to autoritetar, den utøvande og den lovgjevande. Generelt sett er ein kommune sett saman ...

                                               

Seanad Éireann

Seanad Éireann eller Det irske senatet er overhuset i Oireachtas, den lovgjevande forsamlinga i Republikken Irland. Som underhuset, Dáil Éireann, held det til i Leinster House i Dublin. Det moderne senatet blei oppretta gjennom den irske grunnlov ...

                                               

Sejmen

Sejmen er underhuset i det polske parlamentet. Før 1900-talet var Sejmen omgrepet som dekte alle tre kamra i parlamentet, både underhuset, overhuset og kongen. Sidan Den andre polske republikken 1918-1939 har Sejmen vore namnet på underhuset, med ...

                                               

Langfredagsavtala

Langfredagsavtala var ei prinsippavtale om fredsprosessen i Nord-Irland mellom den britiske og den irske regjeringa. Ho blei signert 10. april 1998, og blei støtta av dei fleste politiske partia i Nord-Irland. Avtalen blei stadfesta gjennom skild ...

                                               

KGB

KGB, frå russisk Komitet gosudarstvennoj besopasnosti, "Komiteen for statleg sikkerheit") var etterretningstenesta og sikkerheitspolitiet i Sovjetunionen. KGB blei namnet etter Berija sitt fall i 1953. KGB blei lagt ned i 1991. KGB blei i Russlan ...

                                               

Járos

Járos eller Joúra, òg skrive Gyaros, er ei øy i Hellas som høyrer til Kykladane i Egearhavet. Øya er ikkje busett og har eit areal på 23 km². Øya er ein del av kommunen Sýros-Ermoúpoli, som høyrer til periferieininga Sýros i periferien Dei sørleg ...

                                               

Sue Monk Kidd

Sue Monk Kidd er ein amerikansk forfattar som er best kjend for romanen The Secret Life of Bees som ho gav ut i 2002.

                                               

Sakharovprisen

Sakharovprisen for tankefridom er ei internasjonal utmerking. Ho vert delt ut kvar 10. desember av Europaparlamentet til personar eller organisasjonar som kjempar for menneskerettar. Prisen er oppkalla etter den russiske dissidenten, menneskerett ...

                                               

Liu Xiaobo

Liu Xiaobo var ein kinesisk litteraturvitar og regimekritikar fødd i Changchun i Jilin-provinsen i Folkerepublikken Kina. Han blei tildelt Nobels fredspris i 2010 "for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina".

                                               

Musa Kusa

Musa Kusa er ein libysk politikar og diplomat som var utanriksminister 2009-2011. Kussa tenestegjorde 1980 som Libysk ambassadør i London, og han var etterretningssjef i Libya mellom 1994 og 2009. I mars 2009 etterfølgde han Abdel Rahman Shalgham ...

                                               

Cubakrisa

Cubakrisa var ein spent konfrontasjon mellom Sovjetsamveldet og USA, i løpet av den kalde krigen. Bakgrunnen var Sovjet si plassering av atomrakettar på Cuba. Den mest intense tida byrja den 16. oktober 1962, då president John F. Kennedy fekk sjå ...

                                               

Judas Priest

Judas Priest er eit engelsk heavy metal-band skipa i Birmingham i England i 1969. Bandet har seld over 45 millionar album så langt. MTV rangerte dei som det nest største metal-bandet gjennom tidene. Trass i nyskapande musikk på siste halvdel av 1 ...

                                               

Bratislava

Bratislava er hovudstaden og den største byen i Slovakia. Her er det om lag 430 000 innbyggjarar. Byen ligg heilt sørvest i landet, rett ved grensa til Austerrike og Ungarn. Byen er delt i to av Donau. Bratislava og Wien er dei to hovudstadane i ...

                                               

Parlamentarisk leiar

Ein parlamentarisk leiar er den valde leiaren for stortingsrepresentantane som høyrer til same politiske parti, og som har danna ei partigruppe, ei stortingsgruppe på Stortinget. Parlamentarisk leiar blir vanlegvis vald etter eit stortingsval, nå ...

                                               

John A. Macdonald

John Alexander Macdonald var den første statsministeren i Canada, og den dominerande skikkelsen i danninga av den canadiske konføderasjonen. Macdonald er den personen som har vore nest lengst som statsminister i Canada, og den einaste som har lei ...

                                               

Mark Rutte

Mark Rutte er ein nederlandsk politikar frå Haag, som har vore statsminister i Nederland sidan 14. oktober 2010. Han har elles vore leiar i det liberalistiske høgrepartiet Volkspartij voor Vrijheid en Democratie sidan 29. mai 2006. Rutte entra po ...

                                               

Aimo Kaarlo Cajander

Aimo Kaarlo Cajander var ein finsk forstmann, botanikar og statsmann, fødd i Nystad. Mellom 1922 og 1939 leia han tre finske regjeringar, mellom anna regjeringa som styrte Finland til utbrotet av Vinterkrigen.

                                               

Thorbjörn Fälldin

Nils Olof Thorbjörn Fälldin var ein svensk politikar som var statsminister frå 1979 til 1982. Han representerte Centerpartiet i Sverige). Fälldin var riksdagsrepresentant 1958-64 og 1967-85, partileiar for Centerpartiet 1971-85, statsminister 197 ...

                                               

Andrew Fisher

Andrew Fisher, også kjend som Andy Fisher, var ein britisk-australsk arbeidarpartipolitikar som var statsminister i Australia ved tre ulike høve frå 1908 til 1915. Fisher tente òg som australsk høgkommisær i Storbritannia. Fisher hadde sin første ...

                                               

Alexander Stubb

Cai-Göran Alexander Stubb er ein finsk liberalkonservativ politikar. Han var leiar for Samlingspartiet 2014–2016 og finsk statsminister ei fempartiregjering 2014–2015. Før den politiske karrieren sin var Stubb høgtståande EU-tenestemann. Han var ...

                                               

Eminense

Eminense, frå latin eminentia, "framifrå", jfr. eminent, er ein protokollær tittel, ei tiltaleform, for somme høge geistlege, særleg kardinalar, i Den katolske kyrkja. Tittelen kjem opphavleg frå det bysantinske hoffet, der det blei brukt som til ...

                                               

Eminens

Eminens og eminentia i anatomi skildrar eit framspring, og kan vise til ulike strukturar: Eminentia parietalis tuber parietale i issebeinet i hovudskallen. Tuberculum sinuale i kloakkane hjå foster. Eminentia frontalis tuber frontale i pannebeine ...

                                               

Atto Melani

Melani var fødd i Pistoia i Toscana som den tredje av sju søner av ein klokkeringar. Som ung blei han kastrert for å kunne bli kastratsongar. Det same skjedde med tre av brørne og to av syskenbarna hans. Brørne Alessandro Melani og Jacopo Melani ...

                                               

Stieg Larsson

Unngå forveksling med den svenske forfattaren og dramatikaren Stig Håkan Larsson f 1955. Stieg Larsson, døypenamn Karl Stig-Erland Larsson, var ein svensk forfattar, journalist og redaktør frå Skelleftehamn i Västerbottens län.

                                               

Sommar-OL 1936

Sommar-OL 1936 vart halde i Berlin, Tyskland. Tyskland vart klart beste nasjon. Noreg tok ein gull ved Willy Røgeberg, men den norske prestasjonen som best vert huska, er nok tredjeplassen i fotball ved det legendariske "Bronselaget". Tildelinga ...

                                               

Folkpartiet liberalerna

Folkpartiet liberalerna, er eit politisk parti i Sverige. Det vart grunnlagt si noverande form i 1934, med røter i Frisinnade landsföreningen som vart grunnlagd i 1902. Partiet definerer liberalismen, og særleg sosialliberalismen som sin ideologi ...

                                               

Miljöpartiet de Gröna

Miljöpartiet de Gröna er eit politisk parti i Sverige, skipa i 1981. Partiet tek utgangspunkt i grøn ideologi og er nært knytt til miljørørsla. Partiet vart skipa i kjølvatnet av Folkerøystinga om atomkraft i Sverige i 1980. Fordi partiet har sam ...

                                               

Voss Folkehøgskule

Voss Folkehøgskule på Voss er ein frilynt folkehøgskule som har vore i drift sidan 1895. Skulen ligg på garden Seim like vest for Vossavangen, og har seks linjer: Idrett & Friluftsliv. Frisport ekstrem. Musikk. Data. Film. Fitness. Skulen tek mot ...

                                               

Avhoppar

Avhoppar er ein person som forlét eit visst land eller ei gruppe, ofte knytt til ein viss ideologi. Omgrepet var særleg mykje nytta under den kalde krigen, til dømes om nokre av dei som emigrerte frå Sovjetunionen eller Austblokka. Dette galdt sæ ...

                                               

Falangistpartiet

Falange Española de las J.O.N.S. var namnet på den opphavlege fascistrørsla i Spania. Ho vart skipa i 1933 av José Antonio Primo de Rivera, son av General Miguel Primo de Rivera, som styrte Spania på diktatorisk vis under kong Alfons XIII i 1920- ...

                                               

Steinar Stjernø

Steinar Stjernø er professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han vart magister i offentleg administrasjon og organisasjonskunnskap, Universitetet i Bergen. Stjernø har hatt ei rekke stillingar innanfor forskin ...

                                               

Perestrojka

Perestrojka er det russiske ordet for dei økonomiske reformene som vart innførte i juni 1987 av leiaren i Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov. Ordet vert ofte omsett til norsk som omstrukturering, og viser til Gorbatsjov sine planar om å omstruktur ...

                                               

Reichskulturkammer

Reichskulturkammer var ein institusjon som vart skipa 22. september 1933 i samsvar med eit regjeringsvedtak i medhald av lov under det nazististke riksstyret i Tyskland, og på oppdrag frå riksministaren for ålmenn opplysing og propaganda, Joseph ...

                                               

Investiturstriden

Investiturstriden var den viktigaste konflikta mellom kyrkje og stat i mellomalderens Europa. På 1000- og 1100-talet utfordra ei rekkje pavar den kontrollen som europeiske monarki hadde over innsetjinga av personar i kyrkjelege embete, til dømes ...

                                               

Wormskonkordatet

Wormskonkordatet, òg kalla Pactum Calixtinum av historikarar, var eit konkordat mellom pave Callistus II og den tysk-romerske keisaren Henrik V den 23. september 1122 ved byen Worms. Det avslutta den første perioden med strid mellom kongemakta og ...

                                               

Anjou

Anjou er eit tidlegare fylke, eit hertugdøme, og ein provins sentrert rundt byen Angers i den nedre Loire-dalen i det vestlege Frankrike. Det tilsvarar stort sett dagens departement Maine-et-Loire.

                                               

Edward Smith-Stanley, 14. jarl av Derby

Edward Geoffrey Smith-Stanley, 14. jarl av Derby var ein britisk konservativ politikar. Han var britisk statsminister i tre korte periodar som til saman talde tre år og 280 dagar. Smith-Stanley er derimot den lengst sitjande partileiaren av det k ...

                                               

Geoffrey de Havilland

Geoffrey de Havilland var ein britisk flypioner og flykonstruktør. Mosquitoen hans har vorte sett som det mest allsidige krigsflyet som nokon gong er bygd, og Comet var det første passasjerflyet med jetmotor som vart sett i produksjon. Han var sj ...

                                               

Kabinett (fleirtyding)

Kabinett er opphavleg ei diminutivform av ordet kabin, som skriv seg tilbake til eit gamalfransk ord cabine og til det latinske ordet cabina. Kabinett har fleire tydingar: Kabinett som regjering – ei regjering, eller dei mest sentrale regjeringsm ...

                                               

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet er eit ministerium under Sveriges regjering som har ansvaret for i samband med andre land, mellom desse tryggleikspolitikl, internasjonalt utviklingsarbeid, handelspolitikk, internasjonal rettshjelp og konsulære spørsmål, fol ...

                                               

Arthur Henderson

Arthur Henderson var ein britisk politikar for det britiske arbeidarpartiet og vinnar av Nobels fredspris i 1934.

                                               

Torypartiet

Torypartiet er eit tidlegare politisk parti i Storbritannia. Det oppstod i samband med stridane mellom stuartane og parlamentet på Dei britiske øyane. Stridsspørsmål var makta til kongen i tilhøve til parlamentet, og dessutan religionen til konge ...

                                               

Filippo Turati

Han var fødd i Canzo, i provinsen Como. Han studerte juss ved universitetet i Bologna, og tok del ei kunstnarrørsle som poet. Hans Inno dei Lavoratori Arbeidarhymne vart då ho vart ton-sett den mest populære songen i den gryande arbeidarrørsla. T ...

                                               

Jens Spahn

Jens Georg Spahn er ein tysk politikar. Sidan 2002 er han medlem av Forbundsdagen og sat frå 2005 til 2009 i helsekomitéen i det tyske parlamentet. I tillegg jobba han frå 2006 til 2010 for eit lobby-selskap innan helse- og legemiddelsektoren. Me ...

                                               

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen er ein dansk politikar frå Socialdemokratiet som er statsminister i Danmark frå 2019. Frederiksen kjem frå Ålborg og er utdanna innan administrasjon samfunnsfag ved universitetet i heimbyen. I tillegg har ho ei masterutdanning i ...

                                               

Diskusjonen rundt global oppvarming

Diskusjonen rundt global oppvarming er prega av det nokre meiner er mistydingar eller medviten desinformasjon. I den følgjande oversikta blir nokre vanlege innvendingar mot teorien om at klimagassar er årsak til global oppvarming imøtegåtte med a ...

                                               

Benito Mussolini

Benito Amilcare Andrea Mussolini var ein italiensk diktator, kalla Il Duce, leiar i landet frå 1922 til 1943. Han er kjend som "far til fascismen" og styrte landet med bruk av vald, propaganda og total kontroll av media.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →