★ Free online encyclopedia. Did you know? page 40

                                               

Den arabiske verda

Den arabiske verda er eit område som strekkjer seg frå Oman i aust til Mauritania i vest som famnar om 22 land med ein samla befolkning på over 330 millionar. Med unntak av Saudi-Arabia var den arabiske verda under vestleg kolonistyre fram til ko ...

                                               

Verdas høgaste bygningar

Verdas høgaste bygningar er ofte kalla skyskraparar. Denne lista er laga på grunnlag av ei måling av avstanden mellom bakkenivå og "høgaste arkitektoniske element". Dette inneber at spir, statuar eller andre element integrerte i arkitekturen vert ...

                                               

Super Mario Land

Super Mario Land er eit plattformspel utvikla og utgjeve av Nintendo som ein lanseringstittel til den handhaldne spelekonsollen Game Boy. Det er det første plattformsspelet med Mario som vart gjeve ut på ein handhalden konsoll. I spelet styrer ei ...

                                               

21. mai

1932: Det norske radiumhospital i Oslo vart opna. 1924: Norges Automobilforbund vart stifta.

                                               

Nasjonaldag

Ein nasjonaldag er ein særskild dag som vert feira av eit folk kvart år, og er gjerne meint å styrka dei nasjonale kjenslene til folkegruppa eller staten dei er del av. Kvart land i verda har éin nasjonaldag, somme har fleire. Som regel blir dage ...

                                               

Brasil

Brasil er ein republikk og den største staten i Sør-Amerika både i flatevidd, folketal og bruttonasjonalprodukt. Det er det einaste amerikanske landet der portugisisk er offisielt språk, og det største lusofone landet i verda. Brasil er kjend for ...

                                               

Costa Rica

Costa Rica er ein republikk i Mellom-Amerika. Landet grensar til Nicaragua i nord og Panama i sør. Landet har kystline mot Atlanterhavet i aust og Stillehavet i vest. Hovudstaden er San José, som ligg midt i landet. Costa Rica har i overkant av 4 ...

                                               

CPI

Corruption Perceptions Index er ei årleg måling som Transparency International har gjort sidan 1995, og som rangerer landa i verda etter "i kva grad korrupsjon er oppfatta å eksistere blant offentlege tenestemenn og politikarar". Organisasjonen d ...

                                               

Det ville vesten

Det ville vesten var ein periode mellom 1848 og 1890 i erobringa av det vestlege Nord-Amerika. Uttrykket er blitt kjent gjennom mange romanar, teikneseriar og filmar som er bygd over episodar frå denne tida. Det heile byrja i 1848 etter eit stort ...

                                               

Vest

Sjå elles klesplagget vest Vest er ei av dei fire himmelretningane, kompassretningane eller verdshjørna og kan forkortast med bokstaven V. Ho er motsett av aust og har rette vinklar til nord og sør. Ordet vest er i slekt med det latinske ordet ve ...

                                               

Vest-Virginia

Vest-Virginia er ein delstat i USA. Hovudstaden er Charleston. Staten er den vestre delen av den opphavlege staten Virginia, men då Sørstatane reiv seg laus frå USA under den amerikanske borgarkrigen nekta fylka som no utgjer Vest-Virginia å gjer ...

                                               

4 Vesta

4 Vesta er den nest mest massive lekamen i asteroidebeltet etter Ceres, med ein snittdiameter på omtrent 530 km, og utgjer sannsynlegvis 9 % av all masse i asteroidebeltet. Nokre forskarar meiner Vesta bør reknast som ein førplanet heller enn ein ...

                                               

Persia

Persia er eit vestleg namn på Persarriket, og var namnet på landet Iran fram til 1935. Innbyggjarane har sjølve alltid nytta namnet Iran Ayran. Persia har vore nytta i vesten, og truleg skuldast dette antikke greske skrifter. Truleg kjem namnet a ...

                                               

University of Chicago

University of Chicago er eit privat forskingsbasert universitet i Chicago i Illinois. Lærestaden har òg campusar i London, Paris og Singapore. Universitetet var i 2008 på åttande plass globalt på Times si liste over dei beste universiteta i verda.

                                               

Siouxfolk

Siouxfolk er ei større gruppe nordamerikanske urfolk. Dei tala opphavleg ulike språk kalla siouxspråk, men talar no gjerne engelsk eller fransk. Siouxfolk er knytt til dei store slettene i USA og Canada, no omfatta av Nord- og Sør-Dakota, Nebrask ...

                                               

Pedro Américo

Pedro Américo de Figueiredo e Melo var ein brasiliansk kunstnar, forfattar, akademikar og politikar. Han er best kjend for måleria sine i akademisk stil, ofte med nasjonalt tilsnitt, som Batalha de Avaí, Fala do Trono, Independência ou Morte! og ...

                                               

Dhofar guvernement

Dhofar guvernement er det største av elleve guvernement i sultanatet Oman etter areal. Det ligg sør i Oman, aust for Jemen. Regionen er heller fjellendt og dekkjer eit område på 99 300 km². Ved folketeljinga i 2010 hadde det rundt 250 000 innbygg ...

                                               

Bamiyan-provinsen

Bamiyan-provinsen er ein av 34 provinsar i Afghanistan. Han ligg i det sentrale afghanske høglandet, i Hindu Kush-fjella. Administrasjonssenteret i provinsen heiter også Bamiyan. Provinsen ligg i Hazarajat-regionen, hovudområdet til hazarafolket ...

                                               

Trans-ny-guineaspråk

Trans-ny-guinea-språk er ei gruppe av språk som blir snakka på Ny-Guinea, dei små Sunda-øyene og Molukkane. Ein del forskarar meiner dei dannar ein språkfamilie. Inndelinga av familien er svært usikker, i og med at Ny-Guinea og dei kringliggande ...

                                               

Marib

Marib eller Marib er ein by og administrasjonssenter i Marib guvernement i Jemen. Han var hovudstaden i det sabaeiske kongedømet, som somme forskarar meiner er Sjeba som er nemnt i Bibelen. Han ligg kring 120 kilometer aust for hovudstaden i Jeme ...

                                               

Dataverse

Dataverse er ein nettapplikasjon for deling, arkivering, sitering, utforsking og analysering av forskingsdata. Forskarar, forfattarar, utgjevarar, databidragsytarar og tilknytte institusjonar blir krediterte gjennom sitering med ein persistent id ...

                                               

Deir Istiya

Deir Istiya er ein palestinsk by med 3 106 innbyggjarar i Salfit guvernement nord på Vestbreidda, 15 km sørvest for Nablus og 7 km aust for Salfit. Det utbygde området dekkjer 74 mål, og det bur kring 30 familiar i den gamle delen av byen.

                                               

Periodesystemet

Periodesystemet, som også blir kalla det periodiske systemet eller periodetabellen, er ein tabell over dei kjemiske grunnstoffa ein kjenner til. I dette systemet organiserer ein grunnstoffa etter atomnummer slik at hydrogen, som har nummer 1, kje ...

                                               

Khalil Gibran

Khalil Gibran var ein libanesisk forfattar som emigrerte til USA og var ein sentral person i Majhar-gruppa som bestod av arabiske forfattarar busett i Amerika. Gibran var ein av dei tidlegaste arabiske forfattarane som braut med den tradisjonelle ...

                                               

Jens Ferdinand Willumsen

Jens Ferdinand Willumsen eller J.F. Willumsen var ein dansk kunstnar som hovudsakleg arbeidde som målar, men meistra dei fleste kunstartane og arbeida dessutan som bilethoggar, grafikar, keramikar, arkitekt og fotograf. Han var ein av pionerane b ...

                                               

Sassari

Sassari er ein by i Italia. Han er hovudstad i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Med om lag 130 000 innbyggjarar er han den nest største byen på Sardinia etter Cagliari. Sassari er òg ein av dei eldste byane på øya og har kanskje den flottas ...

                                               

Prosjekt Runeberg

Prosjekt Runeberg vart starta i desember 1992 av Lars Aronsson. Prosjektet er eit ope og idealistisk initiativ for å skapa og samla frie, elektroniske utgåver av klassisk nordisk litteratur og kunst. Prosjektet har fått namnet sitt etter Finland ...

                                               

Kuzma Petrov-Vodkin

Kuzma Sergejevitsj Petrov-Vodkin var ein russisk-sovjetisk målar, grafikar, kunstteoretikar, forfattar og pedagog.

                                               

Neger

Neger er eit ord som kan visa til folk med mørk hudfarge, i dag hovudsakleg om folk med noko eller fullstendig opphav i folkesetnaden i Afrika sør for Sahara, til dømes folkegrupper frå Karibia eller Sør-Amerika eller afroamerikanarar i USA. Omgr ...

                                               

Periodesystemet i stor utgåve

Periodesystemet, som også blir kalla det periodiske systemet eller periodetabellen, er ein tabell over dei kjemiske grunnstoffa ein kjenner til. I dette systemet organiserer ein grunnstoffa etter atomnummer slik at hydrogen, som har nummer 1, kje ...

                                               

STRIPS

I kunstig intelligens er STRIPS eit automatisk planleggingssystem, utvikla av Richard Fikes og Nils Nilsson i 1971. Namnet står for, og vert nytta båe om planleggingssystemet og om det formelle språket som vert nytta i det. Ved automatisk planleg ...

                                               

Pavel Filonov

Pavel Nikolajevitsj Filonov, var ein russisk kunstmålar, kunstteoretikar og poet. Størstedelen av Filonov sine verk vart tatt vare på av søstera hans, Jevdokija N. Glebova. Ho lagra måleria i Det russiske museet sine arkiv og med tida donerte ho ...

                                               

Maroonar

Maroonar er folkegrupper danna av rømde slavar og etterkomarane deira i Amerika, særleg i Surinam, Fransk Guyana og Jamaica, som skipa frie samfunn i urørte delar av landa. Slavane hadde som regel vestafrikansk opphav, og dei slo seg gjerne saman ...

                                               

Köln

Köln er ein by i Tyskland ved Rhinen si vestlege breidd i delstaten Nordrhein-Westfalen. Byen er den fjerde største i Tyskland med tett opp til 1 million innbyggjarar, men ligg i Rhin-Ruhr-området, eit av dei største storbyområda i Europa med mei ...

                                               

Michelle Bachelet

Verónica Michelle Bachelet Jeria er ein chilensk sosialistisk politikar og tidlegare president i Chile. Ho er den første kvinna som er blitt vald til denne stillinga. Bachelet er medlem av partiet Partido Socialista de Chile. Ved presidentvalet i ...

                                               

Christa Wolf

Christa Wolf var ein tysk forfattar. Christa Ihlenfeld vart fødd i Landsberg an der Warthe i Tyskland, som i dag ligg i Polen. Ho og familien hennar måtte flykte til Mecklenburg i 1945. Christa Ihlenfeld byrja å arbeide som skrivehjelp i ein småb ...

                                               

Gudrun Ensslin

Gudrun Ensslin, frå Bartholomä, Baden-Württemberg, Tyskland, i Stuttgart, Baden-Württemberg, var venstreekstremistisk terrorist, og vert rekna som ei av dei som grunnla Rote Armee Fraktion, også kjend som Baader Meinhof-gruppa.

                                               

Ulrike Meinhof

Ulrike Meinhof var ein tysk journalist og venstreekstremistisk terrorist. Meinhof vert rekna som ei av dei som grunnla Rote Armee Fraktion, også kjend som Baader-Meinhof-gruppa.

                                               

Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann var ein av dei viktigaste tyskspråklege lyrikarane og prosaforfattarane på 1900-talet. Ho skreiv i blant under pseudonymet "Ruth Keller".

                                               

Rasmus Rask

Rasmus Christian Rask var ein dansk språkvitar. Han skreiv fleire grammatikkar og forska på komparativ fonologi og morfologi. Rask arbeidde for ei uttalenær rettskriving. Rask var fødd i Brandekilde på Fyn. Han vart student ved universitetet i Kø ...

                                               

Otto Bauer

Otto Bauer var ein austerriksk politikar og sosialistisk teoretikar. Han er ein av dei viktigaste sosialistiske tenkjarane og politikarane etter Karl Marx. Han var ein framtredende personlegdom i det sosialdemokratiske arbeiderpartiet i fleire ti ...

                                               

Det vietnamesiske flagget

Det vietnamesiske nasjonalflagg, òg kalla "Det raude flagget med den gule stjerna", er som kallenamnet seier raudt med ei gul stjerne i midten. Flagget vart teke i bruk i Nord-Vietnam 30. november 1955. Det vart seinare nasjonalflagget til Vietna ...

                                               

THRAK

Dette albumet vart spelt inn i det "doble trio" -formatet til King Crimson. Bandet hadde to gitaristar, to bassistar og to trommeslagarar, og opningssporet byrjar med alle seks i sentrum av miksen. Etter kvart som sporet held fram vert dei splitt ...

                                               

Karl VIII av Frankrike

Karl VIII var konge av Frankrike frå 1483 til han døydde. Han vart fødd i Ambroise som son av kong Ludvig XI og etterfylgde faren den 30. august 1483. Han vart gift med Anna av Bretagne i 1491. Hans krigføring i Italia for å underlegge seg fyrste ...

                                               

Tid

Tid er den fjerde dimensjonen og intervallet mellom to hendingar. Ein kan seie at ei hending skjer etter ei anna hending. Vidare kan ein måle kor mykje det er mellom to hendingar. Svaret på kor mykje er mengda med tid mellom dei to hendingane. Ei ...

                                               

Hypatia av Alexandria

Hypatia av Alexandria var ein populær hellenistisk kvinneleg filosof, matematikar og lærar som levde i Alexandria i Egypt, og som bidrog mykje til det intellektuelle fellesskapet i byen. Fleire verk blir tilskrivne henne av seinare kjelder, desse ...

                                               

New School for Social Research

The New School for Social Research var eit universitet i New York, grunnlagt i 1919 av ei gruppe intellektuelle pasifistar. Somme av desse hadde undervist ved Columbia University, men fekk ikkje halde fram der på grunn av pasifismen sin. Det er 2 ...

                                               

Ivan Kramskoj

Ivan Nikolajevitsj Kramskoj var ein russisk kunstmålar og kunstkritikar. Han var initiativtakar til kunstnarforeininga Peredvizjnikij som vart grunnlagd i 1870. Kramskoj var av småborgarleg bakgrunn, fødd i Ostrogozjsk. Frå 1857 studerte han ved ...

                                               

Fascisme

Fascismen er ei politisk retning og rørsle som først voks fram i Italia rett etter første verdskrigen, under leiing av Benito Mussolini. Det oppstod fascistiske rørsler i mange land. Ein av dei mest kjende variantane er Hitler-fascismen, eller na ...

                                               

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson var ein US-amerikansk forfattar og filosof frå Boston i Massachusetts. Emerson var av presteslekt og avla teologisk eksamen ved Harvard-universitetet i 1826. Åra 1829-32 var han prest i den lokale Unitarian Church, men sa opp ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →