★ Free online encyclopedia. Did you know? page 34

                                               

1766

1766 var eit normalår som byrja på ein onsdag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein sundag i den julianske kalenderen.

                                               

Motto

Motto, parole, slagord, slogan eller valspråk er ein kort setning eller eit fyndord som har ei viss tyding for ein person, ei slekt eller ei større eining, som ein institusjon eller ein stat. Slike ord kan til dømes uttrykka kva beraren set høgas ...

                                               

1648

1648 var eit skotår som byrja på ein onsdag i den gregorianske kalenderen og eit skttår som byrja på ein laurdag i den julianske kalenderen.

                                               

5. februar

1906: Noregs Mållag vart skipa. 1705: 14 menneske omkom då storgarden Borg ved Sarpsborg forsvann i eit ras. 1818: Kong Karl III Johan vart konge av Noreg og Sverige.

                                               

Norske sosialministrar

Norske sosialministrar er ei oversikt over statsråder i det tidlegare Sosialdepartementet, som var namnet på eit departement i åra 1913–1993 og 2002–2004. Opptakta til departementet var Departementet for sociale saker, handel, industri og fiskeri ...

                                               

Påtalemakta

Påtalemakta er etter norske reglar den offentleg instansen som leiar etterforskinga av lovbrot, avgjer om saka skal fremjast for domstolane som straffesak, det vil seie avgjer om det skal reisast tiltale mot den som politiet har peika ut som stra ...

                                               

30. oktober

1536: Reformasjonen innført i Noreg. 1904: Opninga av første faste kinoen i Noreg, Kinematograftheatret "Tolveren" i Stortingsgaten 12 i Kristiania. 2006: Sjøsettinga av KNM "Storm" P961, det første seriefartøyet i den nye Skjold-klassen MTBar, s ...

                                               

Dommarfullmektig

I Noreg er ein dommarfullmektig ein mellombels tilsett dommar ved ein tingrett. Stillinga er i prinsippet ei nybyrjarstilling som skal gje røynsle og lærdom, og tilsettingstida er difor som hovudregel avgrensa til to år og skjer på andre vilkår o ...

                                               

Æreslegionen

Æreslegionen er ein fransk fortenesteorden skipa av førstekonsul Napoleon i Den franske republikken 19. mai 1802. Tanken var å skape ein æresbevisning som skulle erstatte dei kongelege ordenane og æresbevisingane. Desse vart etter revolusjonen op ...

                                               

25. september

1940: Josef Terboven utnemnde sine kommissariske statsrådar. 1972: Folkeavstemninga om norsk EF-medlemsskap gav 53.5 % nei og 46.5 % ja. 1909: Åtte mann omkom då dampskipet Gere av Bergen forliste utanfor kysten av delstaten Virginia i USA.

                                               

Anders Fredrik Skjöldebrand

Anders Fredrik Skjöldebrand var ein svensk greve, general, statsråd, medlem av Svenska akademien og En af rikets herrar. Skjöldebrand er særleg kjend for arbeidet med forhandlingane ved freden i Fredrikshamn som avslutta finskekrigen mellom Sveri ...

                                               

Ludvig

Ludvig er eit mannsnamn av germansk opphav. Det har norsk og dansk namnedag den 25. august og svensk den 2. oktober. Andre skrivemåtar er Ludwig, Ludvik og Ludwik.

                                               

Atrechtunionen

Atrechtunionen var ein union mellom Dei sørlege Nederlanda, grevskapet Hainaut, Artois, Lille, Douai og Orchies som vart underskrive 6. januar 1579. I denne unionen erklærte dei lojalitet til den spanske kongen Filip II og Don Juan de Austria som ...

                                               

Svein

Svein, Sven, Svend og Sveine er norrønne mannsnamn som tyder gut. Ordet har også artane svenn og sveinn, men er då ikkje nytta som namn, men som nemning på ein arbeidar som har greidd ei sveineprøve. Deter 27 437 som heiter Svein i Noreg og 4 241 ...

                                               

Prestegard

Prestegard er eit gardsbruk som er knytt til eit presteembete, ofte eit sokneprestembete, og ligg gjerne i nærleiken soknekyrkja. Mange av prestegardane skriv seg frå mellomalderen og var opphavleg benefisert gods, altså jordeigedom som låg til e ...

                                               

Namnet Kristen

Kristen eller Christen er norske former av namnet Kristian, frå latinsk christianus, som tyder kristen. I Noreg er namnet eit mannsnamn, i engelsktalande land kan namnet òg verte bruka som kvinnenamn. I Noreg har Kristen namnedag 14. mai.

                                               

Namnet Laurentia

Laurentia er ei eit kvinnenamn av latinsk opphav, og tyder frå Laurentum. I Noreg har namnet hatt ulike former, men det er vanlegast i korforma Laura. I folketeljinga frå 1801 var 68 personar listeførte med namnet i formene Laucretia, Laurencia, ...

                                               

Namnet Liv

Sjå liv for andre tydingar. Liv er eit kvinnenamn av norrønt opphav som opphavleg tyder vern. I nyare tid blir namnet ofte forstått som liv og blir sett på som ei norsk form av Eva. I Noreg var det mest populært på byrjinga av 1940-talet då det i ...

                                               

Namnet Ada

Sjå og andre tydingar av ordet Ada Ada er eit kvinnenamn som kan ha ulike opphav. Det kan vera ei kortform av tyske namn som byrjar på Adel-, særleg Adelheid. Det kan då tyda edel eller adeleg. Namnet kan òg vera ein skrivemåte for hebraisk adá, ...

                                               

Namnet Israel

Israel er eit mannsnamn av hebraisk opphav som skal tyde Guds kjempe eller Gud kjempar. Namnet har aldri vore mykje bruka i Noreg, og har dei siste åra gått mest heilt ut av bruk: I 1801 var det etter folketeljinga 104 som oppgav dette namnet. I ...

                                               

Namnet Hauk

Hauk er eit norsk mannsnamn av norrønt opphav som tyder hauk, frå norrønt haukr. Namnet er utbreidd på Island som Haukur. Hauk har namnedag den 17. november. Det er 169 menn som har Hauk som første eller einaste førenamn i Noreg SSB 2008. I 2004 ...

                                               

Namnet Fred

Fred er eit engelsk førenamn eller kortnamn med fleire moglege opphav. Det kan vera ei kortform av mannsnamna Fredrik eller Alfred, eller av kvinnenamn som Alfreda, Frederica eller Winifred. Det kan dermed knytast til tydinga fred. Freddy og Fred ...

                                               

Namnet Arna

Sjå òg Arna i Bergen Arna er eit personnamn med opphav i det norrøne ordet ari eller det gammalhøgtyske aro, som begge tyder ørn. Det er helst brukt som kvinnenamn, men også ein del som mannsnamn. Namnet finst også som Árna, Ärna og Erna. Det er ...

                                               

Helga

Sjå òg helg og studentfestivalen Helga Helga er eit kvinnenamn med same opphav som mannsnamnet Helge. Dette er avleidd av det norrøne namnet Helgi, som har samanheng med ordet heilagr, heilag, som i før-kristen tid hadde tydinga heldig eller sunn ...

                                               

Norsk Sjakkblad

Norsk Sjakkblad er eit norsk sjakktidsskrift og er no medlemsbladet til Norges Sjakkforbund. Det kjem no ut med vanlegvis 6 nummer i året. Bladet kom ut allereie i 1906-1909, med til saman 30 nummer, men gjekk deretter inn. Etter at Norges Sjakkf ...

                                               

Norsk fotball 1938

Fjell, Holmestrand, Nordlandet, Sandefjord, Skeid, Skiens Grane, Skreia, Strømsgodset, Tistedalen, Verdal, Voss, Ålgård

                                               

Norske handelsministrar

Norske handelsministrar er ei oversikt over statsrådar med ansvar for handel og tilgrensande saksområde, i tida 1947 til 1996. Ved kgl.res. 5. desember 1947 blei eit nytt Handelsdepartement oppretta, og det tidlegare Departementet for handel, sjø ...

                                               

Norsk fotball 2006

26. mai: Faren for fotballstreik i Tippeligaen og Adeccoligaen var stor, særleg på grunn av usemje om forsikringar, men i dei siste timane før fristen vart NISO og Norsk Toppfotball samde om ein avtale som gjorde at 10. serierunde ikkje vart utse ...

                                               

2007

1. september: Høgskolen i Agder vart universitet. 800-årsjubileum for Vår Frue Kirke i Trondheim. 10. september: Kommune- og fylkestingsval. Det digitale bekenettet for fjernsyn vart sett i drift. 100 år sidan komponisten Edvard Grieg døde.

                                               

Pedro II av Brasil

Pedro II av Brasil eller Dom Pedro II do Brasil var den andre og siste keisaren av Brasil. Han blei keisar berre fem år gammal, i 1831, etter at faren Pedro I abdiserte og forlét landet. Fram til 1841 blei landet styrt av fleire regentar på hans ...

                                               

11. juli

1919: Stortinget vedtok å lovfeste åtte timars arbeidsdag. 1972: 17 menneske omkom då eit militært Twin Otter-fly kolliderte med fjellet Tussen på Grytøya i Troms. 1883: Ein smalspora jarnveg vart opna mellom Bergen og Voss. 21 år seinare vart ha ...

                                               

6. august

1814: Riksakta mellom Noreg og Sverige vart inngått. 1788: Den dansk-norske regenten, kronprins Fredrik, reiste frå Kristiansand og Noreg etter sitt einaste besøk i landet. 1930: Sunnmørsskuta "Brattvaag" fann på Kvitøya leivningane etter Salomon ...

                                               

4. august

1946: Ivar Aasen-museet på garden Åsen i Hovdebygda i Ørsta vart opna.

                                               

Franske monarkar

Monarkar av Frankrike er eit oversyn over franske kongar og keisarar sidan Hugo Capet. Det oppstod eit rike styrt av éin herskar i Gallia då Vestromarriket byrja å falla saman på 400-talet. Dei saliske frankarane blei den leiande stammen i område ...

                                               

2. januar

1913: I Kristiansand hadde Det Norske Teatret si aller fyrste framsyning. 1920: 26 gruvearbeidarar omkom i ein gruvebrann ved Longyearbyen.

                                               

Gustav IV Adolf av Sverige

Gustav IV Adolf, var konge av Sverige frå 1792 til han abdiserte i 1809. Til 1. november 1796 styrte ei formyndarregjering under leiing av hertug Karl, den seinare kong Karl XIII av Sverige. Gustav IV Adolf var son av Gustav III og Sofia Magdalen ...

                                               

1786

1786 var eit normalår som byrja på ein sundag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein torsdag i den julianske kalenderen.

                                               

Ved

Ved er den harde delen av trevekstar som kan brukast til trevyrke og brensel. Det er som ofte dette siste me viser til når me snakkar om ved. Brennverdien til veden varierer med fuktprosent og eigenvekt. Det er vanleg å bruka tre som ikkje passar ...

                                               

Agenda 21

Agenda 21 er ein handlingsplan utvikla under SN-konferansen i Rio de Janeiro, 14. juni 1992. Planen utgjer 40 kapittel som femner ulike emne som jorderosjon, avskoging, forørkning, klimaproblem, miljøgifter, marine ressursar, fattigdom, forbruksm ...

                                               

Loch Rannoch

Loch Rannoch er ein stor innsjø i Perth and Kinross i Skottland. Innsjøen er 15 km lang frå vest til aust med ei gjennomsnittlege breidde på om lag 1 km. River Tummel spring ut frå austenden. Tay Forest Park ligg langs sørsida av innsjøen. Den vi ...

                                               

Sjtip

Sjtip er ein by og ein kommune i regionen Aust i Nord-Makedonia, den største byen i den austlege delen av Nord-Makedonia. Kommunen har eit areal på 583.24 km 2 og hadde 47 796 innbyggjarar ved folketeljinga i 2002, medan sjølve byen hadde 43 652 ...

                                               

Lárnaka

Lárnaka er ein by på Kypros og ein kommune i distriktet Lárnaka på Kypros. Lárnaka har den nest største hamna på øya og er ein viktig turistby. Nord for byen ligg øya sitt oljeraffineri, medan Lárnaka internasjonale flyplass ligg sør for byen. By ...

                                               

Palmeolje

Palmeolje er ein type vegetabilsk olje vunne ut frå frukta til visse palmar, særleg oljepalme, men også Elaeis oleifera og Attalea maripa. Ho blir brukt som næringsmiddel, til reingjeringsprodukt og kosmetikk og kan også brukast til å laga biodie ...

                                               

Marina Silva

Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima er ein brasiliansk miljøvernforkjempar og politikar. Ho er kjend for sitt vellukka arbeid med å redusere avskoging av Amazonas.

                                               

St. Helena

St. Helena er eit britisk oversjøisk territorium i Atlanterhavet. Øya er frå 2009 ein del av eininga St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha. Hovudstaden er Jamestown. I underkant av 3000 menneske bur på øya St. Helena.

                                               

Makaronesia

Makaronesia er eit moderne samleomgrep for fleire øygrupper i Nord-Atlanteren nær Europa og Nord-Afrika. Dei høyrer til tre land, Portugal, Spania og Kapp Verde. Namnet kjem frå det greske ordet for "Dei heldige øyane", eit uttrykk som dei greske ...

                                               

Bergtrupial

Dette er ein relativt stor trupial, kroppslengd ca. 29 centimeter inkludert ein lang hale. Hannfuglar er litt større enn hofuglar. Fjørdrakta er heilsvart med blåglans, men dei har ein lite synleg kastanjefarga flekk i "armhola". Nebbet er konisk ...

                                               

Brunbrystgauk

Brunbrystgauken er ein fugl i gaukefamilien som er stadeigen for øya Hispaniola. Han har ei lengd på rundt 45–50 cm, bøygd nebb, mørkeraudt strupe- og brystparti, svart hale og fjør som er kvite ytst. Brunbrystgauken ser ut til å føretrekkje eit ...

                                               

Amerikaskjeggfuglfamilien

Amerikaskjeggfuglfamilien er ein biologisk familie Capitonidae, i ordenen Piciformes, som lever i fuktige skogar i Sentral-Amerika og Sør-Amerika. Som andre skjeggfuglar er dei er tett nærskyle til tukanar. Amerikaskjeggfuglar er for det meste tr ...

                                               

Offentleggjeringa av Darwin sin evolusjonsteori

Charles Darwin og Alfred Russel Wallace var saman om å publisere ein ny evolusjonsteori i 1858, ein teori som Darwin utgreia i meir detalj i boka On the Origin of Species året etter. I motsetnad til Lamarck, la Darwin framlegg om felles avstammin ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →