★ Free online encyclopedia. Did you know? page 33

                                               

Rovaniemi

Rovaniemi er ein by som er administrasjonssenter og handelssenter i Lapplands län nord i Finland. Byen ligg nær polarsirkelen, mellom fjella Ounasvaara og Korkalovaara, der elvane Kemijoki og Ounasjoki møtest. Byen og den omkringliggjande kommune ...

                                               

Dance Tonight av The BlackSheeps

"Dance Tonight" er ein song av The BlackSheeps. Han fekk andreplassen i Melodi Grand Prix 2011. Teksten er skriven på norsk, engelsk og nordsamisk. Songen er skriven av Agnete Kristin Johnsen og Emelie Nilsen frå gruppa The BlackSheeps, som framf ...

                                               

Č

Č og č er ein bokstav brukt i ulike språk, vanlegvis for å representere lyden ustemt postalveolat affrikat. Unikode-kodepunkta er høvesvis U+010C og U+010D for Č og č.

                                               

Baikačearru

Baikačearru er eit fjell i Berlevåg kommune i Finnmark. Det ligg nord for Gulgofjorden, og har ei høgd på 430 meter over havet. Toppen av fjellet er eit breitt platå med særs lite vegetasjon.

                                               

Ródos

Ródos eller Rhodos er ei øy i Hellas og den største av Dodekanesane i Egearhavet både når det gjeld areal og folketal. Ródos var hovudstad i den tidlegare prefekturet Dodekanesane. Frå 2011 høyrer øya administrativt til under periferieininga Ródo ...

                                               

Klement

Klement og Clement er mannsnamn. Andre former er Klemet, Clemens. Klement har norsk namnedag den 23. november. Namnet er og nytta som etternamn. Namnet kjem frå det latinske ordet clemens som tyder mild, og er nemnd i Bibelen. Fleire pavar og hel ...

                                               

Brăila

Brăila er ein by i Muntenia, aust i Romania. Han er ein hamneby ved Donau og hovudstad i Brăila fylke. Byen har om lag 220 000 innbyggjarar og er den tiande største byen i landet. Han ligg like i nærleiken av Galaţi og dei dannar i lag eit storby ...

                                               

Craiova

Craiova er den sjette største byen i Romania og hovudstaden i Dolj fylke. Han ligg nær austbreidda av elva Jiu sentralt i Oltenia. Han har lenge vore eit politisk senter og ligg om lag halvvegs mellom Dei sørlege Karpatane i nord og Donau i sør. ...

                                               

Bucureşti

Bucureşti er hovudstaden i Romania, samt det økonomiske og industrielle sentrumet i landet. Byen ligg søraust i landet ved elva Dâmboviţa. Sjølve Bucureşti by har om lag 1.9 millionar innbyggjarar, medrekna storbyområdet om lag 2.6 millionar. Det ...

                                               

Alexela Sløvåg AS

Alexela Sløvåg AS er eit dotterselskap av Alexela Norge Holding, som igjen er eit dotterselskap av Alexela Logistics AS, som er basert i Estland. Alexela Sløvåg ligg i Sløvåg i Gulen kommune.

                                               

Trident Juncture 2018

Trident Juncture 18, forkorta TRJE18, var ei NATO-leia militærøving som blei arrangert i Noreg i oktober og november 2018. Det var den største NATO-øvinga i Noreg sidan 1980-åra og samla rundt 50 000 deltakarar frå 31 nasjonar. Cirka 150 luftfart ...

                                               

Varmluftsballong

Ein varmluftballong er eit luftfartøy som flyg ved at varm luft vert blese inn i ein ballong som er open i nedre enden, der ein gassbrennar varmer opp lufta. Dette gjev oppdrift fordi varm luft er lettare enn kald luft.

                                               

Fallskjermhopping

Typisk møtest opplærde fallskjermhopparar på eit hoppfelt for å organisera hopping. Ein kvalifisert person er ansvarleg for hoppinga, denne personen kallast Hoppleiar HL. Han vel ein person til å ha ansvaret for organiseringa på bakken, sørgja fo ...

                                               

Terroråtaka 11. september 2001

Terroråtaka 11. september 2001 var ei rad sjølvmordsåtak mot mål på austkysten av USA som al-Qaida tok på seg skulda for. Fire passasjerfly vart kapra av sjølvmordsaksjonistar, der to av flya vart styrta mot kvart sitt tårn i Verdshandelssenteret ...

                                               

Ambulanse

Ein ambulanse er eit transportmiddel som utfører ambulansetenester. Ambulanse var tidlegare eit reint transportmiddel rekna på å flytta sjuke eller skadde personar med behov for båretransport til sjukehus. I dag er ein vanleg ambulanse den forlen ...

                                               

Militært forsvar

Forsvar er i militær samanheng ei av dei tre hovudstridsformene, der dei andre er åtak og opphaldande strid. Forsvaret kan òg vera ei nemning på heile militæret og eventuelt sivilforsvaret i eit land. Ein bruker forsvarsstrid når ein vil stoppa f ...

                                               

Regionar i England

Ein region i England er det høgaste nivået for dei lokale styresmaktene. Landet er delt inn ni regionar, kvar med eit regjeringskontor og nokre fastsette institusjonar. Stor-London er eit særtilfelle, då byen har ein borgarmeister og vert styrt a ...

                                               

Armsjön

Armsjön er ein innsjø på grensa mellom landskapa Medelpad og Hälsingland i Sverige, ca. 20 km sør for Sundsvall, og i nærleiken av Bottenhavet. Vassflata ligg, ved normal vasstand, 64 meter over havet, og har eit overflateareal, målt saman med Sk ...

                                               

Det russiske kriseministeriet

Det russiske kriseministeriet, omsett Den russiske føderasjonen sitt ministerium for sivilforsvar, naudsituasjoner og eliminering av fylgjer av naturkatastrofar) er eit føderalt organ i Russland.

                                               

Ganddal

Ganddal er ein bydel i Sandnes kommune. Ganddal ligg mellom Sandnes sentrum og Jæren, og har namnet sitt frå Gandsfjorden, som igjen har namnet sitt frå norrønt Gandr = stokk, eller stav. Dalen er mellom Stokkalandsfjellet i sør, Lundehaugen i no ...

                                               

Lærdalsbrannen

Lærdalsbrannen var ein bybrann på Lærdalsøyri i Lærdal i Vestland 18. og 19. januar 2014, då 60 bygningar vart skadd og 42 totalskadd. Mellom dei som vart totalskadd, var fire verneverdige, og eitt av dei fire var freda. Lærdalsbrannen er den stø ...

                                               

Austamerikansk tuja

Austamerikansk tuja eller vanleg tuja er eit mellomstort eviggrønt tre med ei slank og kjegleaktig vekstform. Stomnen er rak og gjennomgåande til toppen. Hovudgreinene er vassrette og litt hengande. Borken er først lysegrøn, så vert han raudbrun, ...

                                               

Apertur (fleirtyding)

Aperturen i eit optisk system er ei opning som styrar kor mykje ljos som kjem inn. Apertur av latin apertura, "opning" eller "åtgang" kan òg visa til:

                                               

Monreale

Monreale er ein by og ein kommune i provinsen Palermo i regionen Sicilia i Italia. Kommunen har 39 000 ibuarar og dekker ei flatevidd på 529 km². Byen ligg 310 meter over havet, på ein åskam ved fjellet Monte Caputo med utsikt over den fruktbare ...

                                               

Svartbjørk

Svartbjørk er ei bjørk som er naturleg viltveksande aust i USA, frå New Hampshire vest til sørlege delar av Minnesota og sør til nordlege Florida og Aust-Texas. Ho er vanleg på flaumbankar og sumper. Svartbjørka er eit løvfellande tre som blir 25 ...

                                               

Tujaslekta

Tujaslekta er ei av fire delgrupper av nåletre i sypressfamilien. Av tujatrea er det tre artar som kjem frå Asia og to som er frå Nord-Amerika. Tujablada er eviggrøne og skalaktige, unnateke små frøplantar, der dei har nåleaktige blad. Skala er l ...

                                               

Cyathea dealbata

Cyathea dealbata er ei middelstor trebregne som er stadeigen på New Zealand. Bregna er nasjonalplanten til New Zealand. Cyathea dealbata kan heita silver-fern sølvbregne eller silver tree fern sølvtrebregne på engelsk og kaponga eller ponga på maori.

                                               

Podocarpus totara

Podocarpus totara, maori tōtara, er ei art av podokarptre som er endemisk til New Zealand. Treet veks over heile Nordøya og i noraustlege delar av Sørøya, i lågland, fjell og i lågareliggjande subalpine skogar opp til 600 moh. Det er vanleg å tre ...

                                               

Joni Mitchell

Joni Mitchell, CC eller Roberta Joan Anderson er ein kanadisk musikar, låtskrivar og målar. Mitchell starta å synge på små nattklubbar i Vest-Canada der ho voks opp, og spelte så på gata i Toronto. På midten av 1960-talet reiste ho til New York C ...

                                               

Sita

Sita er ei hindugudinne, gift med Rama, og rekna som ein inkarnasjon av Laksjmi ettersom Rama er rekna som ein avatar av Visjnu. Sita er også kjend under fleire andre namn, som Djanaki, Maithili og Vaidehi, og namneformer, som Sidai og Shinta. Ho ...

                                               

Meteorologisk stasjon

Det er ulike typar meteorologiske stasjonar: nedbørstasjonar, vêrstasjonar, klimastasjonar, maritime stasjonar, aeronautiske meteorolgiske stasjonar og radiosonde stasjonar. Nedbørstasjonar måler nedbør vurderer nedbørtype og utbreiing av snødekk ...

                                               

Den store hungersnauda i 1315-1317

Den store hungersnauda i 1315-1317 var den første av ei rekkje store kriser som råka Europa på 1300-talet. Hungersnauda medverka, saman med andre kriser, til at millionar av menneske døydde og markerer slutten på ein periode som hadde vore prega ...

                                               

News of the World av Queen

News of the World er det sjette studioalbumet til det britiske rockebandet Queen, gjeve ut i 1977. Det inneheld hitsongane "We Will Rock You", "We Are the Champions" og "Spread Your Wings". Det selde til 4x platina i USA, og gjorde det godt verda ...

                                               

Humler

Humler er ei insektgruppe innan ordenen årevenger. Gruppa høyrer til biene, og er plassert i familien Apidae, humler og bier, saman med mellom anna honningbier. Humler har tjukk og brei, vanlegvis tett hårdekt kropp, vengene verkar små i forhold ...

                                               

Eininga mål

Frå gammalt av var eit mål ei kvart tønne land, det vil seie det landområdet ein kunne så til med ein kvartel såkorn. Kor stort landområde dette tilvarte, varierte over landet, frå 500 til 2000 kvadratmeter. Ved lov av 6. juni 1816 vart det fasts ...

                                               

Pund

Dette er ein artikkel for masseeininga pund. Pund kan også vere ein eining for pengar, sjå til dømes Britisk pund eller Isle of Man-pund Nemninga pund er òg brukt om bismarpund Eit pund er ei eining for mål av masse som har gått ut av bruk i Nore ...

                                               

Grann

Eit grann, av norrønt grand, truleg opphavleg noko knust, jamfør engelsk to grind, å knuse, er ei uttrykk for ei svært lita mengd. Ordet var i eldre tid den minste masseeininga. Eit grann tilsvarte i Noreg 3.8 milligram. 16 grann var 1 æs. 16 æs ...

                                               

Eininga fot

Fot er ei tradisjonell eining for lengdemål eller avstand. Ho tek utgangspunkt i lengda av ein gjennomsnittleg fotsole på ein vaksen mann, og finst i mange lengder på rundt 30 cm. Fot er ikkje ei SI-eining. Lengda på fot-mål har variert mellom ei ...

                                               

Ole Christensen Rømer

Ole Olaus Christensen Rømer var ein dansk astronom, fysikar og teknikar. Rømer reiste i 1671 til Paris der han var ti år som medlem av Akademiet og astronom ved Paris-observatoriet. Han påviste i 1676 at lyset har ein endeleg snøggleik. I 1676 va ...

                                               

Famn

Famn er ei gammal eining for lengd eller eit mål for ved. Med ein famn forstår vi i dag til vanleg ei lengd på om lag 1.88 meter eller ein vedstabel på 2.4 lauskubikkmeter.

                                               

Aksellast

Aksellast er massen som kviler på kvar aksling på eit køyretøy. Denne massen er avgrensa for å unngå skade på vegbanen. Eigentleg er skaden på vegen proporsjonal med marktrykket, men ettersom gravitasjonen er tilnærma konstant på jordoverflata er ...

                                               

Norsk Sjømålmissil (NSM)

Norsk Sjømålmissil er eit norskprodusert sjømålsmissil og kryssarmissil produsert av Kongsberg Defence System sitt. NSM vart starta opp som utviklingsprosjekt for Sjøforsvaret, med føremål å utvikla ein mellomdistanse-kryssarmissil for maritime m ...

                                               

Johann Wilhelm Schirmer

Johann Wilhelm Schirmer var ein tysk landskapsmålar og grafikar frå Jülich. I Noreg er han kjend som ein av dei førande for dei såkalla düsseldorfarane, fleire norske målarar gjekk i lære hos han.

                                               

Toppserien

Toppserien er den øvste norske divisjonen i fotball for kvinner. Namnet "Toppserien" vart teke i bruk offisielt føre 2000-sesongen. Frå serien fekk offisiell status i 1987 til 1995 heitte han "1. divisjon fotball for kvinner" frå 1995 til 1999 "E ...

                                               

Færøysk ytre språkhistorie

Færøysk ytre språkhistorie er framstillinga av dei samfunnsmessige vilkåra til færøysk. Den færøyske språkhistoria er prega av at eit øysamfunn med norrøn busetnad og at språket kom inn under, og framleis er underlagt dansk styre, samstundes som ...

                                               

Stridsvogn

Stridsvogner, òg kalla tanks, er beltedrivne militære kampkøyretøy utstyrt med kanon for nedkjemping av pansra køyretøy. Kanonen er vanlegvis montert i eit dreibart tårn, som regel saman med ein eller fleire mitraljøser til bruk mot infanteri, fl ...

                                               

Konge

Konge er i dag den vanlegaste tittelen til den mannlege regjerande herskaren i monarki av ein viss storleik. Den motsvarande kvinnelege tittelen er dronning. I tidlegare tider var kongen ein vald leiar for ei viss folkegruppe, i dag er kongen sta ...

                                               

Adalstein av England

Adalstein av England var konge av England i tidsrommet frå 924 til 939. Adalstein var fødd om lag 895 i Wessex i England. Han var son til kong Edvard den eldre King Edward the Elder, som i sin tur son av kong Alfred den store av Wessex. Mor til A ...

                                               

8. mars

1871: 33 mann frå fem båtlag bleiv på fiskefelta i ein storm på romsdalskysten. 1969: Sju menneske omkom i eit snøras i Skårdalen ved Oppdal. 1678: Freden i Roskilde mellom Danmark-Noreg og Sverige blei inngått. Den dansk-norske kongen, Frederik ...

                                               

Karl XII av Sverige

Karl XII, latin Carolus Rex, var svensk konge frå 1697 til 1718. Han vart skoten ved Fredriksten festning i Fredrikshald. Han leidde Sverige gjennom ei rad erobringskrigar. Saman med Gustaf II Adolf er han den mest kjende svenske krigarkongen. I ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →