★ Free online encyclopedia. Did you know? page 27

                                               

Lübeck

Lübeck er ein hamneby ved Austersjøen nord i Tyskland ved elva Trave og den nest største byen i delstaten Schleswig-Holstein med om lag 215 000 innbyggjarar. Han var i fleire hundreår "hovudstad" i Hansaen og på grunn av dei gotiske mursteinshusa ...

                                               

Nesbø på Fitjar

Nesbø er ein gard i Fitjar kommune. Han ligg på eit nes på nordaustsida av Storavatnet. I aust ligg garden Vik, i sør og vest ligg Storavatnet og i nord ligg Rimbareid.

                                               

Vik i Austevoll

Garden har fått namn etter den djupe, lune vika han ligg ved, nord for Vestre Vinnesvågen. Sidan namnet er i ubunden form, tyder det på at garden er særs gammal, noko funn i området òg tyder på. Her er funne spydspissar og økser frå både steinald ...

                                               

Fylkesveg 280

Sjå òg Fylkesveg 280 fleirtyding Fylkesveg 280 går mellom Hamremoen i Krødsherad og Vikersund i Modum. Veglengda er 28.7 km. Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

                                               

WarioWare: Touched!

WarioWare: Touched! er ei samling av minispel for Nintendo DS, utvikla og utgjeve av Nintendo. Det var gjeve ut i Japan desember 2004, i Nord-Amerika februar 2005 og i Europa mars same året. Touched! er det fjerde spelet i WarioWare-serien.

                                               

Sysselmann

Ein sysselmann eller syslemann var kongens fremste ombodsmann i syslet som frå andre halvdel av 1100-talet var dei administrasjonseiningar Noreg blei oppdelt i. Sysselmannen sytte for at kongen sine inntekter kom inn, både skatter og bøter. Han h ...

                                               

Dilettant

Dilettant, nyta, eigentleg ein som nyt) er opphavleg ei italiensk nemning på ein aristokrat som engasjerer seg i vitskap, kunst, kultur, litteratur og andre interesser som tidtrøyte. Omgrepet kan samanliknast med amatør, det viser til ein person ...

                                               

Hall in Tirol

Hall in Tirol er ein kommune i distriktet Innsbruck Land i forbundslandet Tirol i Austerrike. Kommunen er 5.54 km² vid og har i kring 13 700 ibuarar. Byen Hall ligg i Inndalen om lag 10 km aust om Innsbruck, på nordbreidda av elva Inn, 574 meter ...

                                               

Bruce Dickinson

Paul Bruce Dickinson er ein engelsk songar, låtskrivar, flygar, forfattar og kringkastar. Han er mest kjend som songar i heavy metal-bandet Iron Maiden og er kjend for den opera-aktige stemma si, som har stor vokalrekkjevidd, og for den energiske ...

                                               

Salvator Rosa

Salvator Rosa var ein italiensk målar, poet og gravør under barokken. Han arbeidde i Napoli, Roma og Firenze. Rosa var fødd i Aranella ved Napoli. Han studerte fyrst hos morbroren Domenico Antonio Greco og sidan hos svogeren Francesco Fracanzano. ...

                                               

Francesco Primaticcio

Francesco Primaticcio var ein italiensk målar, skulptør og arkitekt som arbeidde i Frankrike. Arbeida hans vert rekna til stilretninga manierismen. Primaticcio var frå Bologna. Han var fyrst lærling hos Innocenzo da Imola. Deretter gjekk han i læ ...

                                               

Breathe

Ein reprise av songen kjem etter "Time" på albumet. Han er på same spor som "Time", og vert derfor ofte oversett som ein del av plata. Reprisen er meir eller mindre identisk til første versjonen, men med eit tredje vers. I tillegg er han ikkje li ...

                                               

Charles Hermite

Charles Hermite var ein fransk matematikar. Familien til Hermite stamma frå Marseille og Santo Domingo. Slik tilfellet ofte har vore med store matematikarar, viste det seg tidleg at Hermite hadde ein uvanleg matematisk dugleik. Allereie medan han ...

                                               

Nils Tveit

Nils Ananiasson Tveit var ein norsk gardbrukar, politikar og lokalhistorikar frå Os i Hordaland. Han var ordførar i Os frå 1916 til 1940 og på ny i 1945. I perioden 1945-49 var han stortingsrepresentant for Hordaland og partiet Venstre. Tveit var ...

                                               

Sabotasje

Sabotasje er ei handling som har til føremål å svekkje eller øydeleggje ei verksemd eller struktur - til dømes militær infrastruktur. Dei som driv med slikt, er sabotørar. Somme tider vil sabotøren dølja handlinga på grunn av konsekvensane dersom ...

                                               

15. desember

1898: Det norske Stortinget vedtek for tredje gong lova om eit norsk flagg utan unionsmerke. 1923: DS "Runa" av Kristiania forliste sør for Kapp Hatteras. 23 av 28 ombord omkom. 1946: Det norske Rikspolitiet blei nedlagt, men fungerte i ein avvik ...

                                               

Haldde

Haldde er ein fjelltopp i Alta kommune, Finnmark, 1149 moh. Toppen ragar høgast av alle fjella rundt Altafjorden. Namnet er samisk og tyder "det heilage fjellet".

                                               

Handelsflåte

Handelsflåte er samlenemninga for alle handelsskipa som høyrar til i eit land, det vil seie laste- og passasjerskip og -båtar av alle storleikar som vert nytta til transport av varer og personar. Fartøya skal akterut føre landets handelsflagg, so ...

                                               

Carl Georg Starbäck

Carl Georg Starbäck var ein svensk historikar og forfattar. Han var fødd i Falun og døydde i Uppsala. Starbäck gav ut både historiske fagbøker og historiske romanar. Han dyrka den historiske romanen etter mønster av den skotske forfattaren Walter ...

                                               

Henrik Kalteisen

Henrik Kalteisen var ein tysk teolog som var erkebisp i Nidaros frå 1452 til 1458. Han møtte mostand frå kong Kristian I og kongskandidaten Marcellus, og fekk inga lang effektiv styringstid.

                                               

1040

Dynnasteinen på Hadeland blei laga. Vanse kirke blei bygd.

                                               

1034

For fyrste gong vart væringane nordbuarar i keisaren si teneste nemnt i bysantinske kjelder. 11. april: Den bysantinske keisarinna Zoe gifta seg på nytt og gjorde den nye maken Mikael IV til keisar. Duncan I av Skottland etterfylgde farfaren Malc ...

                                               

Ruotsi

Ruotsi er på finsk språk namnet på Sverige. Det ordet finsk lånte frå svensk, rōþs- ei form av verbet for å ro. Namnet vart lånt inn i finsk og andre austersøfinske språk av dei svenske vikingane, som rodde på elver i det seinare Russland. Då fes ...

                                               

Leigesoldat

Ein leigesoldat er ein soldat som gjer teneste for militærapparat i andre land enn sitt eige for pengar. Leigesoldatar er som regel ikkje rekna som stridande og har ikkje rett til å bli tekne som krigsfangar etter internasjonal folkerett. Ifølgje ...

                                               

Jaroslav I av Kiev

Jaroslav I, kalla Jaroslav den kloke var storfyrste av Kievriket frå 1019 til 1054. Han var son av Vladimir I og Rogneda av Polotsk. Etter at faren døydde i 1015 kjempa Jaroslav lenge mot brør sine om trona, og søkte støtte i Sverige. Med hjelp f ...

                                               

Staraja Russa

Staraja Russa er den tredje største byen i Novgorod oblast i Russland med om lag 35 000 innbyggjarar. Han ligg ved innsjøen Ilmen og elva Polist, rundt 100 km sør for Novgorod. Som med store delar av Russland, så har òg Staraja Russa hatt nedgang ...

                                               

Pireusløva

Pireusløva er ein av fire løvestatuar i Arsenale di Venezia. Statuen stod opphavleg i Pireus, hamnebyen til Athen, og vart teken til Venezia av doge Francesco Morosini i 1687 etter ei plyndring under den store tyrkiske krigen då venezianarane kri ...

                                               

Den normanniske erobringa av England

Den normanniske erobringa av England byrja i 1066 då kongedømet England vart invadert av hæren til Vilhelm Bastarden, hertug av Normandie, sidan kalla Vilhelm Erobraren. Vilhelm sigra i slaget ved Hastings, og dette resulterte i etableringa av no ...

                                               

Brugata i Oslo

Brugata er ei gate i Oslo som går frå Storgata til Vaterlands bru. Brugata ligg på grensa mellom bydelane Grünerløkka og Sentrum. Nummer 1–19 høyrer med til bydel Grünerløkka, nummer 6–24 høyrer med til Sentrum. Brugata passerer Lilletorget, der ...

                                               

Daud postkasse

Daud postkasse er eit uttrykk fra spionasjeverda om ein stad nytta til løynleg overlevering av meldingar eller gjenstandar mellom to personar, utan at det er naudsynt for dei å møtast. Oftast vert eit teikn plassert ein annan stad som signal om a ...

                                               

Damask

Damask er fint mønstra stoff av silke, ull, bomull eller lin. Damask er som regel einsfarga vev, der mønsteret kjem fram ved matte og blanke flater. Dersom stoffet blir snudd vil mønsteret koma fram motsett. Damask har derfor inga eigenleg fram- ...

                                               

17. mai

Den heilage Restituta av Kartago. Den heilage Madron. Den heilage Paschalis Baylón.

                                               

1824

1824 var eit skotår som byrja på ein torsdag i den gregorianske kalenderen og eit skotår som byrja på ein tysdag i den julianske kalenderen.

                                               

5. oktober

1919: Eit klart fleirtal av veljarane i Noreg røysta ja til å forby framstilling, innførsel og omsetning av brennevin og sterkvin. Forbodet stod ved lag i vel sju år. 1925: Grønlandssaka tok til då Noreg melde frå til England at ein ikkje ville g ...

                                               

Minneapolis

Minneapolis er ein by i den amerikanske delstaten Minnesota. Byen hadde 382 578 innbyggjarar i 2010 og er den største byen i Minnesota. Minneapolis ligg i det søraustlege hjørnet av Minnesota, langs elva Missisippi. Byen har namnet sitt frå india ...

                                               

Bjørk

Bjørk er ei planteslekt i bjørkefamilien. Slekta har om lag 60 artar. Nokre av desse er vanlege lauvtre i Noreg, der ein finn artar som dvergbjørk, dunbjørk og hengebjørk.

                                               

16. desember

1916: Regjeringa vedtek totalforbod mot sal eller skjenking av brennevin. 1892: Åtte personar omkom då ein storfæring frå Stadsnes i Sula forliser ved Slinningen i Borgund, to sysken vart berga. 1992: Dagens versjon av det norske riksvåpenet blei ...

                                               

5. juni

1965: Dei fyrste Festspillene i Nord-Norge vart opna i Harstad.

                                               

9. juli

1891: Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning vart stifta i Kristiania. 1911: 13 menneske omkom då ein elvebåt i Saltdal kantra på veg til konfirmasjons-gudsteneste i kyrkja.

                                               

6. november

1979: Fem pasientarr omkom i ein brann på Gullhella sjukeheim i Asker. 1938: 29 menneske omkom i ein brann i Hegdehaugenveien i Oslo, då eit fotofirma feira 40-årsfest i fotoatelieret.

                                               

Norheimsund kyrkje

Norheimsund kyrkje er ei arbeidskyrkje i Norheimsund i Kvam herad i Vestland fylke. Arkitekt for bygget, som er i mur og tre og har kring 700 sitjeplassar, var Peder A. Ristesund. Kyrkja vart vigsla 4. juni 1989 av biskop Per Lønning etter at gru ...

                                               

Nedstrand kyrkje

Nedstrand kyrkje er ei langkyrkje frå 1868 i Tysvær kommune i Rogaland fylke. Kyrkja er basert på arkitekt Linstow sine standardteikningar for ein normalplan for kyrkjebygg frå 1829. Kyrkja har mange av grunntrekka frå Linstow, men arkitekt Conra ...

                                               

St. Olafs kyrkje

St. Olafs Church, på norsk kalla St. Olafs kyrkje og Engelskkyrkja, er ei kyrkje i stavkyrkjestil frå 1897 i Balestrand i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane. Kyrkja høyrer til Church of England og det vert halde gudstenester etter anglikansk l ...

                                               

Østre Porsgrunn kyrkje

Østre Porsgrunn kyrkje er ei kyrkje i Porsgrunn kommune i Vestfold og Telemark. Kyrkja erstatta ei kyrkje frå 1760 som vart tend på og brann ned til grunnen natt til 11. april 2011.

                                               

Vail

Vail er ein by i Eagle County i delstaten Colorado i USA. Byen har vel 4 500 innbyggjarar og ligg 2 445 meter over havet. Vail er ein av dei største vintersportsstadene i verda. Det finst om lag 25 kvadratkilometer med skiterreng og fallhøgda er ...

                                               

Club Brugge

Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging, vanlegvis kalla Club Brugge er ein fotballklubb i Brugge i Belgia. Klubben vart skipa i 1891 og har sidan 1959 årleg spela i belgisk toppdivisjon. To gongar har klubben kvalifisert seg til finalen i dei ...

                                               

Göran Claeson

Rolf Göran Claeson er ein svensk tidlegare skeiseløpar frå Stockholm. Han vart både verds- og europameister i firkamp sesongen 1973, og europameister 1974. Claeson slo gjennom i 1969-sesongen med andreplass i firkamp-VM og tredjeplass i EM, den s ...

                                               

Juhani Kärkinen

Juhani Tapio Antero Kärkinen var ein finsk skihoppar frå Kotka. Han vann gullmedaljen i det spesielle hopprennet under VM 1958 i Lahti, hans "heimebane" ettersom han tevla for Lahden Hiihtoseura. Skihopparen Kalevi Kärkinen var ein eldre bror som ...

                                               

Jonny Nilsson

Jonny Nilsson er ein svensk tidlegare skeiseløpar frå Filipstad i Värmland. Han vart verdsmeister 1963 og vann gullmedaljen på 10 000 m under Vinter-OL 1964. Nilsson overraska dei norske favorittane og vann meistertittelen då skeise-VM 1963 fann ...

                                               

Montagu Island

Montagu Island er den største av Sør-Sandwichøyane og ligg i Weddellhavet utanfor kysten av Antarktis. Ho er ein del av dei britiske Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyane og har ein aktiv vulkan. Ho ligg 60 km nordaust for Bristol Island og 62 km sør ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →