★ Free online encyclopedia. Did you know? page 235

                                               

Meisterligaen 2011

Meisterligaen 2011 var den 19. årgangen av den viktigaste turneringa for europeiske fotballklubbar, UEFA Champions League. Den spanske klubben FC Barcelona vann turneringa den 28. mai 2011 på Wembley stadion i London med siger 3-1 over engelske M ...

                                               

The Twilight Zone av Rush

"The Twilight Zone" er den tredje songen på Rush-albumet 2112. Han vart gjeven ut i 1976. Som med dei fleste songane til Rush er teksten skriven av Neil Peart. Han er basert på to episodar av The Twilight Zone: "Will the Real Martian Please Stand ...

                                               

Glykolipid

                                               

Terminaltraktor

Terminaltraktor er eit spesialkjøretøy som vert nytta for å flytta fly på flyplassar. Opphavleg nytta ein industriversjonar av landbrukstraktorar for å flytta fly, noko som framleis vert gjort visse stader, men i dag er det vanlegare å nytta spes ...

                                               

Maskinkode

Maskinkode eller maskinspråk er språket som ei datamaskin sjølv kan skjøna, og er sekvensar av nullar og einarar. Det er vanskeleg for det jamne mennesket å tolka maskinkode, noko som var inspirasjon til utviklinga av programmeringsspråk.

                                               

Flux

Flux er ei programvara som gjerer det mogleg å oppretta og visa 3D-objekt. Flux finst som programtillegg til nettlasarane Internet Explorer og fungerer òg som sjølvstendig program.

                                               

Tredelinga av ein vinkel

Tredelinga av ein vinkel er eit av dei klassiske greske konstruksjonsproblema, som går ut på at ein skal dele ein gjeven vinkel i tre like store delar ved hjelp av passar og linjal. Dette kan ein gjere for nokre spesielle vinklar, som til dømes 4 ...

                                               

Cellular

Cellular kan visa til: U.S. Cellular Arena, eit fleirbruksanlegg arena i Milwaukee i Wisconsin. Cellular Jail, også kjend som Kālā pānī. Filmen Cellular, film frå 2004. U.S. Cellular Field, eit baseball-stadion i Chicago.

                                               

Brave

Brave kan vise til: Nettlesaren Brave, ein nettlesar basert på Chromium. Brave av Marillion, eit album av den engelske rockegruppa Marillion. Filmen Brave, ein amerikansk dataanimert langfilm frå 2012.

                                               

Rodeo

Rodeo er ein idrett der deltakarane handterer utamde dyr, som kvegokser og hestar. Innanfor rodeosporten eksisterer fleire ulike sportsformer, som til dømes okseriding, hesteriding og lassokasting.

                                               

When Joanna Loved Me

"When Joanna Loved Me" er ein song frå 1964. Teksten vart skriven av Robert Wells og musikken av Jack Segal. Songen vart gjort populær av Tony Bennett, men andre versjonar er spelt inn av artistar som Frank Sinatra, Paul Desmond og Scott Walker p ...

                                               

Triton

                                               

Ganymedes

                                               

Deimos

                                               

Foibe

                                               

Telesto

                                               

Prometheus (fleirtyding)

                                               

Steatitt

                                               

Dwt

                                               

Tan

Tan har fleire tydingar: Gammal japansk arealeining. Han er lik 0.1 cho = 10 se = 300 bu = 992 m². Den kinesiske oldtidsstaten staten Tan. Kaninrasen Tan, ein kaninrase som stammar frå England. Symbol for den trigonometriske funksjonen tangens.

                                               

Cotangens

Cotangens er ein trigonometrisk funksjon. Cotangens til ein vinkel i ein rettvinkla trekant er definert som forholdet mellom den hosliggande kateten til vinkelen og den motståande kateten. Det er òg definert som det inverse talet til tangens av v ...

                                               

Atmosfærisk emisjon

Atmosfærisk emisjon er eit samleomgrep for forskjellige typar utsending av lys i den øvre atmosfæren. Dette omfattar polarlys og natthimmellys.

                                               

Popoloddities

"The Art of Living" Live. "Let the Music Turn you on" Demo. "Black Tulip" Demo. "Jingle, Jangle" Demo. "The Art of Living". "All We Have Is the Past" Live. "Sweet Louise" Demo. "The Jester" Live. "No No" Demo. "Political Man" Demo. "Fly High". "A ...

                                               

Kjertel

Ein kjertel er eit organ som produserer emne som vert utsondra i lekamen. Det kan til dømes vere hormon som vert spreidde i små mengder i heile organismen. Andre kjertlar skil til dømes ut enzym som bryt ned maten i meltingskanalen.

                                               

Demetylase

Demetylasar er enzym som fjernar metylgrupper frå andre biomolekyl. Demetylasar verkar mellom anna på histon, og er gjennom dette med på å regulera gen i organismar. I samband med dette er dei vortne knytte til sjukdomar hjå menneske, mellom anna ...

                                               

Automated Fingerprint Identification System

Automated Fingerprint Identification System er eit system for automatisk attkjenning av fingeravtrykk, avtrykket vert sjekka mot ein database med kjende avtrykk for å forsøke å identifikasjon eigaren til avtrykket. Dette vert ofte gjort i samband ...

                                               

Spelekonsoll

Ein spelekonsoll er ei interaktiv underhaldningsdatamaskin. Omgrepet vert også brukt til å skilje ei maskin konstruert for videospel og ein Personleg datamaskin, som har mange andre funksjonar i tillegg.

                                               

X.21

X.21 er ein internasjonal standard for grensesnitt mellom terminalutstyr og nettavslutningsutstyr i eit linjesvitsja system. Systemet vart innført i 1970-åra.

                                               

Mount Cabeza

Mount Cabeza er eit fjell ved søraustsida av Parebreen, 1 nautisk mil sørvest for Hales Peak, nordaust på Brabant Island i Antarktiske Arkipel. Namnet "Monte Cabeza" vart nytta på eit argentinsk kart frå 1957.

                                               

Ionepumpe

Ei ionepumpe er ei høgvakuumpumpe der ein oppnår pumpeeffekten ved at dei gjenverande gassmolekylane som vert ionisert, blir trekt mot utløpet av systemet ved hjelp av elektriske krefter og så blir fjerna ved mekanisk pumping eller blir adsorbert ...

                                               

Ebony Wall

Ebony Wall er ein mørk, nesten loddrett fjellvegg i Antarktis, som stig kring 400 moh opp frå toppen av Pettusbreen. Veggen er kring 2 nautiske mil lang og dannar ein del av vestsida av Detroit Plateau nær foten av Trinityhalvøya. Det vart kartla ...

                                               

Bald Head

Bald Head er eit bert, isfritt nes 8 nautiske mil sørvest for View Point på sørsida av Trinityhalvøya. Det vart truleg først sett i 1902–03 av laget til J. Gunnar Andersson under Den svenske antarktisekspedisjonen leia av Otto Nordenskjöld. Falkl ...

                                               

Humann Point

Humann Point er eit nes som utgjer nordsida av innløpet til Duperré Bay på vestsida av Brabant Island i Antarktiske Arkipel i Antarktis. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, og vart namngjeve av Jean-Baptiste Ch ...

                                               

Mount Fitzsimmons

Mount Fitzsimmons er eit fjell som ligg mellom Mount Jackling og Mount Shideler nord i Rockefeller Mountains på Edward VII Peninsula i Antarktis. Det vart oppdaga den 27. januar 1929, av medlemmar på Byrd-ekspedisjonen under ei rekognosering av o ...

                                               

Arenabreen

Arenabreen er ein isbre i Antarktis som er 3 nautiske mil lang. Breen flyt nordaust frå Mount Taylor ut i Hope Bay 2 nautiske mil sørvest for Sheppard Point, ved enden av Trinityhalvøya. Han vart kartlagt i 1948 og 1955 av Falkland Islands Depend ...

                                               

Gauthier Point

Gauthier Point er eit nes heilt nord på Île Doumer i Antarktiske Arkipel. Det vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under Jean-Baptiste Charcot, som namngav det etter François Gauthier, som bygde ekspedisjonsskipet "Françai ...

                                               

Perrier Bay

Perrier Bay er ei bukt på nordvestkysten av Île Anvers mellom Giard Point og Quinton Point i Antarktiske Arkipel. Ho vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, og vart namngjeven av Charcot etter Edmond Perrier, som var ein fran ...

                                               

Cape Green

Cape Green er eit lågt, isdekt nes som søraust på Tabarin Peninsula på Den antarktiske halvøya. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey i 1946 og kalla opp etter Michael C. Green, ein geolog i FIDS som mista livet då hytta ved b ...

                                               

Svelleleire

Svelleleire er leire som kan absorbere store mengder vatn og samstundes utvidar seg i volum. Dette er tilfelle for leirar som inneheld montmorillonitt. Fjell som fører slepper med slik leire kan by på store problem ved veg- og tunnelarbeid.

                                               

Krateret Hadley

Hadley er eit 120 kilometer breitt nedslagskrater på Mars. Det inneheld sjølv fleire nedslagskrater, og det djupaste punktet i eit av desse når 2600 meter under yta kring Hadley. Krateret er namnsett etter den britiske sakføraren og meteorologen ...

                                               

Sinclair ZX80

Det var ZX80 som starta heimedatamaskin-eventyret i England. Då Sinclair lanserte denne maskina i 1980, var det den minste og billigaste ein kunne få tak i. Den vart seld i 70 000 eksemplar og fanst både som sjølvbyggjarsett og ferdigbygd. ZX80 h ...

                                               

Vladimirskij Lager

Vladimirskij Lager er ein garnison i Pskov oblast, nær Strugi Krasnyje. Han husar mellom anna delar av 25. motoriserte infanteribrigade. Vladimirskij Lager har ein jernbanestasjon som ligg på Petersburg–Warszawa-banen.

                                               

Napoleonskake

Napoleonskake er eit bakverk laga av to lag butterdeig med eit høgt lag vanilje- og romkrem i mellom. Det er melisglasur på toppen. Kaka er oppkalla etter den italienske byen Napoli, og ikkje, som mange trur, etter den tidlegare franske keisar Na ...

                                               

Nyrekapsel

Nyrekapselen er eit lag med fibrøst bindevev, tekt med eit tjukt lag perirenalt feittvev, nyrefeitt, som omgjev nyra. Kapselen vernar nyra ei viss grad mot traume og skade.

                                               

Fleirlaga sylinderepitel

Fleirlaga sylinderepitel er ein sjeldsynt type epitel samansett av sylindriske celler innretta i fleire lag. Vevet finst i delar av svelget, tåreapparatet, anus, livmora hjå kvinner, urinrøyret og sædleiarane hjå menn, og i den bulbare delen av k ...

                                               

Cape Bayle

Cape Bayle er eit nes på Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Det vart kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under Charcot og kalla opp etter viseadmiral Charles-Jesse Bayle i Den franske marinen.

                                               

Quinton Point

Quinton Point er eit nes ved nordsida av innløpet til Perrier Bay på nordvestkysten av Île Anvers i Antarktiske Arkipel i Antarktis. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, og vart namngjeve av Charcot etter Rene Q ...

                                               

Access Point

Access Point er eit kupert nes like søraust for Biscoe Point og 3 km nordvest for Cape Lancaster på sørsida av Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen under Jean-Baptiste Charcot, 1903–05. D ...

                                               

Ureasyklus

Ureasyklusen er ein biokjemisk reaksjonssyklys som gjer om ammoniakk, eit giftig stoff, til urea hjå ureoteliske dyr. Reaksjonane går føre seg i levra, og er delt mellom cytosol og mitokondria. Hjå menneske er ureasyklusen den einaste måten ammon ...

                                               

Nervevev

Nervevev består av nerveceller som kan danne og leie elektriske signal, og av støtteceller. Nerveceller sender informasjon mellom cellene i kroppen og deltar i samordninga og kontrollen av funksjonane til cellene.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →