★ Free online encyclopedia. Did you know? page 221

                                               

Monflier Point

Monflier Point er eit nes heilt sørvest på Rabot Island i Biscoe Islands. Det vart først kartlagd og namngjeve av Den franske antarktisekspedisjonen, 1908–10. under Charcot.

                                               

Flatcap Point

Flatcap Point er det nordlegaste av to relativt låge og flate klipper på austsida av nordarmen av Rohss Bay på James Ross Island. Det vart kartlagd frå landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey, det skildrande namnet vart gjeve av UK A ...

                                               

Taitbreen

Taitbreen er ein isbre kring 4 nautiske mil lang på sørvestkysten av James Ross Island, som flyt sørvest ut i Carlsson Bay. Han vart truleg oppdaga av dr. Otto Nordenskjöld i 1903. Han vart kartlagt av Falkland Islands Dependencies Survey i 1945. ...

                                               

Cape Neumayer

Cape Neumayer er eit nes på Trinity Island i Antarktiske Arkipel. Det vart kartlagd og namngjeve av Den svenske antarktisekspedisjonen under Nordenskjöld, 1901–04, etter Georg B. von Neumayer, ein kjend tysk geofysikar. I nyare år har namnet Cape ...

                                               

Micou Point

Micou Point er eit nes 7 nautiske mil nordaust for Cape Royds på vestsida av Ross Island. Neset utgjer nordenden av Maumee Bight i Wohlschlag Bay. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names i 1993 etter flymannskap i U.S. Navy Be ...

                                               

Cape Mascart

Cape Mascart er det nordlegaste neset på Adelaide Island. Det vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under Charcot, og vart namngjeve av han etter Eleuthere Mascart, ein fransk fysikar og direktør i Bureau Central Meteorolog ...

                                               

Flagstaff Point

Flaggstaff Point er eit nes som utgjer sørenden av Cape Royds på vestsida av Ross Island. Det vart kartlagd og namngjeve av Nimrod-ekspedisjonen,1907–09, under Ernest Shackleton, som oppretta vinterkvarteret sitt her og reiste eit flagg nær neset.

                                               

Maumee Bight

Maumee Bight er ei bukt mellom Rocky Point og Micou Point på vestsida av Ross Island. Vika er 11 km lang og utgjer sørdelen av Wohlschlag Bay. I samband med at namn på denne øya er kalla op etter ekspedisjonsfartøy, er bukta kalla opp etter USNS ...

                                               

Milburn Bay

Milburn Bay er ei bukt på nordvestsida av Trinity Island i Antarktiske Arkipel. Ho er med på eit argentinsk kart frå 1952. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1960 etter M.R. Milburn, flyleiar i Falkland Islands ...

                                               

Slomanbreen

Slomanbreen er ein isbre som flyt mellom Mount Liotard og Mount Ditte til søraustkysten av Adelaide Island. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1963 etter William O. Sloman", som var personalsjef i British Antarctic Survey ...

                                               

Lapidary Point

Lapidary Point er det sørvestlege neset ved innløpet til Rocky Cove i Maxwell Bay på King George Island. Det vart namngjeve "Mys Kamennyy" av G.E. Grikurov og M.M. Poljakov i 1968, etter Den sovjetiske antarktisekspedisjonen si kartlegging i områ ...

                                               

Harrison Bluff

Harrison Bluff er ei nes av bleikfarga trakytt som utgjer sjøenden av Trachyte Hill og sørenden av McDonald Beach på vestsida av Mount Bird på Ross Island i Antarktis. Mange sørjoar hekkar i klippene på neset. Ein landmålarstasjon markert av ein ...

                                               

Inesonbreen

Inesonbreen er ein isbre som flyt nordvest og ut i Gin Cove på James Ross Island i Antarktis. Etter geologisk arbeid av British Antarctic Survey, 1981–83 vart han namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee etter Jonathan R. Ineson, ein geol ...

                                               

Vee Cliffs

Vee Cliffs er nokre bratte, hovudsakleg isdekte klipper, 7 km lange, mellom Aurora- og Terrorbreen på sørkysten av Ross Island. Namnet syner til to markante V-forma klipper som stikk ut frå klippeveggen. Namnet vart først nytta av dr. Edward A. W ...

                                               

Cox Reef

Cox Reef er ei gruppe skjer nordvest for Box Reef utanfor sørenden av Adelaide Island. Det vart namngjeve av UK Antarctic Place-Names Committee i 1963 etter matrosen Edward F. Cox som deltok i sjømålinga til Royal Navy under kartlegginga av områd ...

                                               

Exotic Point

Exotic Point er eit nes på sørvestsida av Fildes Peninsula på King George Island, som utgjer sørsida av innløpet til Geographers Cove. Det godkjende namnet er ei omsetjing av det russiske "Mys Ekzotitsjeskij" gjeve av geologar under Den sovjetisk ...

                                               

Whisky Bay

Whisky Bay er ei bukt mellom Rink Point og Stoneley Point på nordvestsida av James Ross Island. Bukta vart nesten heilt sikkert oppdaga av Otto Nordenskjöld med Den svenske antarktisekspedisjonen i 1903 som grovt kartla området og synte små viker ...

                                               

Weaver Peninsula

Weaver Peninsula er ei lita halvøy mellom Collins Harbor og Marian Cove i Maxwell Bay på King George Island, som endar i North Spit. Ho vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1977 etter Stephen D. Weaver som var geolog ...

                                               

Ackley Point

Ackley Point er eit isdekt nes 1.5 km søraust for Cone Hill på austsida av Hut Point Peninsula på Ross Island. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names i 2000 etter Stephen F. Ackley, ein spesialist på havis som arbeidde i McMu ...

                                               

San Carlos Point

San Carlos Point er eit nes på sørvestsida av Brandy Bay på James Ross Island. Ei tilfluktshytte kalla "Refugio San Carlos" vart sett opp på dette neset av Den argentinske antarktisekspedisjonen i 1959. Etter geologisk arbeid i området av British ...

                                               

Keys Point

Keys Point er eit nes som stikk ut frå McDonald Beach, 1 nautisk mil nordvest for Inclusion Hill nordvest på Ross Island. Etter tilråding frå P.R. Kyle vart det namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter John R. Keys ein geokjemikar ...

                                               

Hortonbreen

Hortonbreen er ein isbre ved austsida av Mount Barre og Mount Gaudry, som flyt søraust frå Adelaide Island ut i Ryder Bay i Antarktis. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1977 etter Colin P. Horton, ein byggarbeidar for Br ...

                                               

Rocky Cove

Rocky Cove er ei vik mellom Lapidary Point og Suffield Point i Maxwell Bay på King George Island. Etter landmålingar under Den sovjetiske antarktisekspedisjonen frå 1968 vart vika kalla "Bukhta Kamenistaya". Det godkjende namnet er ei omsetjing a ...

                                               

Donnachie Cliff

Donnachie Cliff er ei klippe på Ulu Peninsula på James Ross Island, med ei høgd opp mot kring 500 m nordaust for Back Mesa. Etter geologisk arbeid av British Antarctic Survey i 1985–86, vart det namngjeve av UK Antarctic Place-Names Committee ett ...

                                               

Duperré Bay

Duperré Bay er ei bukt som ligg like nordaust for Hulot Peninsula heilt sørvest på Brabant Island i Antarktiske Arkipel. Ho vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under Jean-Baptiste Charcot, som namngav ho etter viseadmiral ...

                                               

Monzonitt

Monzonitt er ein djupbergart som har omtrent like store mengder alkalifeltspat og plagioklas. Han inneheld også noko kvarts eller eventuelt nefelin, og mørke mineral som pyroksen, amfibol og glimmer. Monzonitt har namn etter fjellmassivet Monzoni ...

                                               

St. Paulus

                                               

Wylie Bay

Wylie Bay er ei bukt som ligg mellom Cape Monaco og Norsel Point på sørvestkysten av Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Ho vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1903-05. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antar ...

                                               

Elenore

                                               

OSS

                                               

Aspøya

                                               

25. april-brua

Brua opna i 1966 og vart då kalla Salazar-brua Ponte Salazar etter António de Oliveira Salazar. Etter Nellikrevolusjonen i 1974 fekk brua det nye namnet 25. april-brua etter revolusjonsdagen. Vegane E1 og E90 går over brua.

                                               

Hostalric

                                               

Sinclair ZX Spectrum

Sinclair ZX Spectrum var ein heimedatamaskin utvikla i Storbritannia i 1982 av Sinclair Research. Maskinen er basert på Zilog Z80 prosessoren med ein klokkefrekvens på 3.5 MHz. ZX Spectrum kom anten med 16 eller 48 kB minne.

                                               

Jethou

Jethou er ei lita øy i Kanaløyane i Storbritannia. Ho er i privat leige og ikkje fritt tilgjengeleg for publikum. Øya ligg like sør for Herm og er om lag 0.2 km² stor.

                                               

Cindy Incidentally

"Cindy Incidentally" er ein song og singel av den britiske rockegruppa Faces, skriven av Rod Stewart, Ronnie Wood og Ian McLagan. Innspelinga vart produsert av Glyn Johns. Singelen vart gjeven ut i Storbritannia i 1973 på Warner Bros. Records. Si ...

                                               

Step into Christmas

"Step into Christmas" er ein julesong av Elton John, skriven av Elton John med tekst av Bernie Taupin. Han kom ut i 1973 som singel med "Ho! Ho! Ho!" som B-side. Singelen nådde 23. plass i Storbritannia. Songen vart i 1995 gjeven ut som bonusspor ...

                                               

Schwarzhorn (fleirtyding)

Schwarzhorn er namn fleire fjell i Sveits. Schwarzhorn i Binntal. Schwarzhorn i Grindelwald. Schwarzhorn i Leukerbad. Schwarzhorn i Vals. Schwarzhorn i Mattertal. Schwarzhorn, i Albulafjella.

                                               

Hotell Drott i Karlstad

Det er fleire Hotel Drott i Sverige, sjå Hotell Drott fleirtyding Hotel Drott er eit hotell i Karlstad i Värmland i Sverige. Det opna i 1909 og ligg like ved jernbanestasjonen. I dag er hotellet ein del av hotellkjeda Clarion.

                                               

"Celebrity Reflection"

"Celebrity Reflection" er eit cruiseskip som er under bygging ved Meyer Werft GmbH i Tyskland. Etter leveringa i november 2012 vil skipet vere ått av Celebrity Cruises.

                                               

Meisterligaen 2003

Meisterligaen 2003 var den 11. årgangen av den viktigaste turneringa for europeiske fotballklubbar, UEFA Champions League. Den italienske klubben AC Milan vann turneringa den 28. mai 2003 på Old Trafford i Manchester då laget, etter 120 mållause ...

                                               

291. artilleribrigade

291. artilleribrigade er ein artilleribrigade i det russiske forsvaret som er underlagt 58. kombinerte armé i Søre militærdistrikt. Han er forlagt til Troitskaja i Ingusjetia.

                                               

János Kádár

János Kádár, eller János Csermanek, var leiaren i Ungarn frå 1956 til 1988. Han var to gonger statsminister i Ungarn, frå 1956 til 1958 og frå 1961 til 1965.

                                               

Commodore Plus/4

Commodore Plus / 4 var ein heimedatamaskin som vart laga av det amerikanske dataføretaket Commodore. Namnet relaterte til dei fire applikasjonane som var innebygd i ROM-minnet. Datamaskina hadde noko suksess in Aust-Europa, men var lite populær i ...

                                               

Molkino

                                               

London Borough of Waltham Forest

Waltham Forest er ein bydel i den nordlege delen av det ytre London. Den blei oppretta i 1965 ved at krinsane Chingford, Leyton og Walthamstow i Essex blei slått saman og overført til Stor-London. Distriktet er eitt av fem i London som vil vere v ...

                                               

Krona

                                               

Helmvind

Helmvind er ein vind i Cumbria i England, ein nordaustleg vind som bles ned sørvestsida av Cross Fell. Det er den einaste vinden med eige namn på Dei britiske øyane. Vinden kan ha namn etter "hjelmen", som er ei pileussky som oppstår over Cross F ...

                                               

Cor

                                               

London Borough of Hounslow

Hounslow er ein bydel i den vestlege delen av ytre London. Den blei oppretta i 1965 ved at distrikta Brentford and Chiswick, Feltham og Heston and Isleworth i Middlesex blei slått saman.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →