★ Free online encyclopedia. Did you know? page 216

                                               

Mallory Point

Mallory Point er eit bratt klippenes nordover frå Blunt Cove, som stikk ut frå isklippene langs vestsida av Vincennes Bay. Det vart først kartlagd av G.D. Blodgett frå flyfoto teken under U.S. Navy Operasjon Highjump. Det vart namngjeve av Adviso ...

                                               

Tracy Point

Tracy Point er det vestlegaste punktet på Beall Island i Windmill Islands. Det vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Wright Point

Wright Point er det nordlegaste punktet på Ford Island i Windmill Islands. Det vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Charlton Island

Charlton Island er den vestlegaste av Frazier Islands, som ligg i Vincennes Bay i Antarktis. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og U.S. Navy Operasjon Windmill. Ho vart namngjeven av C.R. Eklund etter sjefselektrik ...

                                               

Powell Cove

Powell Cove er ei vik på vestsida av Clark Peninsula, mellom Whitney og Stonehocker Point. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og det vart utført landmålinga av vika i 1957 av C.R. Eklund. Ho vart namngjeven a ...

                                               

Molholm Island

Molholm Island er ei øy ved innløpet til McGrady Cove i den austlege delen av Newcomb Bay i Windmill Islands. Øya vart kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump 1946-47. Ho vart namngjeven av C.R. Eklund etter John Molholm, glasi ...

                                               

Drew Cove

Drew Cove er ei vik på vestsida av Mitchell Peninsula på Budd Coast. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter ...

                                               

Edman Island

Edman Island er ei øy nær midten av OBrien Bay i Budd Coast. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Donald H ...

                                               

Zimmerman Island

Zimmerman Island er ei hovudsakleg isfri øy 600 meter søraust for Werlein Island in Windmill Islands. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948. Ho vart namngjeven av Advisory Co ...

                                               

Nye Islands

Nye Islands er to småøyar som ligg mellom Midgley Island og Pidgeon Island i Windmill Islands. Dei to øyane vart fotograferte av U.S. Navy Operasjon Highjump og U.S. Navy Operasjon Windmill, og sjølv om dei er tydelege på bileta, vart dei ikkje t ...

                                               

Driscoll Point

Driscoll Point er eit nes på austsida av innløpet til Wise Bay, oppom Rossisen. Det vart kartlagd av US Geological Survey from tellurometermålingar og flyfoto, og vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter C.E. Driscoll, kaptei ...

                                               

Donovan Islands

Donovan Islands er ei rekkje på kring åtte øyar som ligg kring 9 km nordvest for Clark Peninsula i den austlege delen av Vincennes Bay. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946–47, Dei vart fotograferte frå l ...

                                               

Knack Point

Knack Point er eit nes ved nordenden av Long Hills i Horlick Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi av U.S. Navy, 1958-60. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Joseph V. ...

                                               

Crane Cove

Crane Cove er ei grunn vik mellom nordsida av Bailey Peninsula og ei øy utan namn lenger nord på Budd Coast. Vika har opning mot vest. Fleire låge skjer gjer at ein nesten kan gå tørrskodd frå Bailey Peninsula til øya. Desse skjera skil ho frå ei ...

                                               

Cape Laird

Cape Laird er eit nes 8 nautiske mil nordvest for Cape May, langs vestsida av Rossisen. Det vart namngjeve av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter Malcolm G. Laird, ein geolog i NZGSAE som studerte granittklippene på dette neset.

                                               

Durham Point

Durham Point er eit lite nes nord for Mount Durham ved nordvestenden av Tapley Mountains i Dronning Maudfjella i Antarktis. Neset vart vitja i desember 1934 av Byrd-ekspedisjonen under Quin Blackburn og namngjeve i samband med Mount Durham.

                                               

Cape Spirit

Cape Spirit er det austlegaste punktet på Black Island i Ross Archipelago. Det vart vitja av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition og det fekk dette namnet av dei på grunn av nesten konstant og energisk vind gjennom sundet mellom Bla ...

                                               

Isolation Point

Isolation Point er ein liten vulkansk topp som stikk gjennom isdekket ved søraustenden av White Island i Ross Archipelago i Antarktis. Det fekk dette namnet på grunn av den avsidesliggande plasseringa av New Zealand Geological Survey Antarctic Ex ...

                                               

Cape Parr

Cape Parr er eit stort, snødekt nes langs vestsida av Rossisen, kring 8 nautiske mil sør for Gentile Point. Det vart oppdaga av Discovery-ekspedisjonen under Scott, som namngav det etter admiral Alfred Arthur Chase Parr, ein av rådgjevarane til S ...

                                               

Cape Timberlake

Cape Timberlake er eit bratt nes på vestsida av munningen av Skeltonbreen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names i 1964 etter kapteinløytnant Lewis G. Timberlake i U.S. Navy som arbeidde ved McMurdo-basen, 1962.

                                               

Cape Douglas

Cape Douglas er eit isdekt nes på sørsida av innløpet til Mattersonfjorden, på vestsida av Rossisen. Det vart oppdaga av Discovery-ekspedisjonen og kalla opp etter admiral sir Archibald Lucius Douglas, Lord av Admirality, som overtydde Admiralite ...

                                               

Young Head

Young Head er eit kjenneleg nes, 350 m, på nordsida av innløpet til Beaumont Bay på vestsida av Rossisen Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Victor Young som arbeidde ved Little America V, vinteren 1956.

                                               

McCann Point

McCann Point er eit nes på austsida av munningen av Beaverbreen, der denne munnar ut i Rossisen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter K.A. McCann, kaptein på USNS "Pvt. Joseph F. Merrell" under U.S. Navy Operasjon Dee ...

                                               

Cape Goldschmidt

Cape Goldschmidt er eit lågt, isdekt nes på austenden av Nicholson Peninsula, på vestsida av Rossisen i Antarktis. Det vart namngjeve av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter Donald R. Goldschmidt, som deltok under kartlegginga ...

                                               

Cape Irwyn

Cape Irwyn er eit nes ved kanten av Rossisen som utgjer nordenden av Lillie Range ved foten av Prince Olav Mountains i Antarktis. Det vart namngjeve av sørlaget til New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter Irwyn Smith, ein radiote ...

                                               

Fishtail Point

Fishtail Point er det sørlegaste punktet på Shults Peninsula, ved austsida av munningen av Skeltonbreen i Antarktis. Det vart kartlagd og gjeven det skildrande namnet i 1957 av New Zealand sitt lag under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition.

                                               

Heroína Island

Heroína Island er ei lita øy i Antarktis, som ligg heilt nordaust i Danger Islands, aust-søraust for Joinville Island. Ho vart namngjeven av Den argentinske antarktisekspedisjonen, 1948–49, etter ekspedisjonsskipet "Heroína", namngjeven av Adviso ...

                                               

Hurleybreen

Hurleybreen er ein isbre mellom Mount Gaudry og Mount Liotard, som flyt aust og ut i Ryder Bay ved Adelaide Island i Antarktis. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1977 etter Alec J. Hurley, ein mekanikar ved British Antar ...

                                               

Jefford Point

Jefford Point er eit nes forma av ei klippe nedanfor isen 8 nautiske mil aust-nordaust for Cape Foster på sørkysten av James Ross Island i Antarktis. Neset vart først kartlagd av Den svenske antarktisekspedisjonen, 1901–04, under Otto Nordenskjöl ...

                                               

Withrowbreen

Withrowbreen er ein isbre på Edward VII Peninsula, som flyt nordvest ut i Bartlettfjorden like aust for Cape Colbeck. Han vart kartlagt frå landmålingar av US Geological Survey og flyfoto tekne av U.S. Navy. Han vart namngjeven av Advisory Commit ...

                                               

Intercurrence Island

Intercurrence Island er den største øya i Christiania Islands, som ligg 13 km aust-nordaust for Île Liège nordaustend i Antarktiske Arkipel. Opphavet til namnet er ukejnd og har vore på kart i over hundre år.

                                               

Bates Island

Bates Island er ei smal øy som er nær 3 nautiske mil lang og som ligg 3 nautiske mil aust for Jurva Point på Renaud Island i Biscoe Islands. Ho vart først kartlagd nøyaktig av argentinske styresmakter i 1957, og vart namngjeven av UK Antarctic Pl ...

                                               

Rink Point

Rink Point er eit kupert nes på nordvestkysten av James Ross Island, 2 nautiske mil aust for Carlson Island. Namnet kom av at i løpet av eit besøk av eit landmålar lag frå Falkland Islands Dependencies Survey i august 1952, var neset omgjeve at e ...

                                               

Rocca Islands

Rocca Islands er ei gruppe småøyar og skjer 3 nautiske mil aust for Avian Island, utanfor sørenden av Adelaide Island. Dei vart oppaga i 1909 av Den franske antarktisekspedisjonen og vart namngjeven av Charcot etter Monsieur Rocca, ein person dei ...

                                               

Killingbeck Island

Killingbeck Island er ei lita øy som ligg aust for Rothera Point, utanfor søraustkysten av Adelaide Island. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1964 for John B. Killingbeck i British Antarctic Survey glasiolog i ...

                                               

Smaaland Cove

Smaaland Cove er ei vik som ligg 1 nautisk mil vest for Doubtful Bay langs søraustkysten av Sør-Georgia. Namnet Doubtful Bay vart gjeven til denne via av mannskap på Discovery Investigations i 1927, med namnet Smaaland Bay for bukta som låg 1 nau ...

                                               

Parebreen

Parebreen er ein isbre 7 nautiske mil lang og 1 nautisk mil brei, som flyt aust og så nordaust til enden av Bouquet Bay i nordaustsida av Brabant Island i Antarktiske Arkipel. Han er med på eit argentinsk kart i 1953, men ikkje namngjeven. Han va ...

                                               

Knobble Head

Knobble Head er eit kjenneleg nes heilt aust på Bransfield Island i Antarctic Sound. Dette skildrande namnet vart gjeve av Falkland Islands Dependencies Survey i 1960-61.

                                               

Principal Point

Principal Point er eit kjenneleg, isdekt nes som ligg 4 nautiske mil aust for Cape Errera på søraustenden av Wiencke Island i Antarktiske Arkipel. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1903-05. Namnet vart g ...

                                               

Lobodon Island

Lobodon Island er ei øy som ligg 3.5 nautiske mil aust for Wauters Point på Two Hummock Island i Antarktiske Arkipel. Ho vart fotografert av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition i desember 1956. Ho vart namngjeven av United ...

                                               

Flank Island

Flank Island er den sørlegaste av Myriad Islands, som ligg 2 nautiske mil aust-nordaust for Snag Rocks i Wilhelm Archipelago. Ho vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå flyfoto teken av Hunting Aerosurveys Ltd i 1956–57 og frå h ...

                                               

Bowden Névé

Bowden Névé er ein firn som er kring 38 km brei og som ligg sør for Mount Miller mellom Queen Elizabeth Range og Queen Alexandra Range. Han vart observert i 1958 av New Zealand den sørlege gruppa under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og k ...

                                               

Lefevre-Utile Point

Lefevre-Utile Point er eit nes 1 nautisk mil vest for Curie Point langs nordsida av Île Doumer i Antarktiske Arkipel. Det vart oppdaga og namngjeve av Den franske antarktisekspedisjonen under Jean-Baptiste Charcot.

                                               

Walcott Neve

Walcott Neve er ein firn, kring 910 km 2, som grensar til Marshall Mountains, Lewis Cliffs og Mount Sirius. Han vart namngjeven av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter Richard Walcott, som leia g ...

                                               

Pain Neve

Pain Neve er ein firn mellom Commonwealth Range og Hughes Range som Keltiebreen flyt sørvestover frå til Beardmorebreen. Han vart namngjeven av den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter Kevin Pain, ein ...

                                               

Wisconsin Islands

Wisconsin Islands er ei gruppe små klipperike øyar som ligg 1 nautisk mil nordaust for Largo Island heilt nordaust i Duroch Islands. Ho er kalla opp etter University of Wisconsin–Madison i Wisconsin. Namnet vart gjeven av Martin Halpern, leiaren ...

                                               

Brosnahan Island

Brosnahan Island er ei øy som stig opp av vestdelen av Ross isbrem 11 nautiske mil nordaust for Cape Murray. Ho vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1959–63, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarc ...

                                               

Kizer Island

Kizer Island er ei isdekt øy som ligg 10 nautiske mil sørvest for Cronenwett Island ved vestenden av Sulzberger isbrem. Ho vart kartlagd frå landmålingar av US Geological Survey og flyfoto tekne av U.S. Navy. Ho er kalla opp etter løytnant T.L. K ...

                                               

Chandler Island

Chandler Island er den sørlegaste øya av dei isdekte White Islands, inst i Sulzberger Bay. Ho vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1959–65, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic ...

                                               

Deverall Island

Deverall Island er ei lita isdekt øy, som stig opp av Rossbarrieren like nordaust for Beaumont Bay. Ho vart namngjeven av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter William H. Deverall, ein radiooperatør på Scott Base i 1961.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →