★ Free online encyclopedia. Did you know? page 215

                                               

Sphinx Island

Sphinx Island er ei øy som ligg i innløpet til Barilari Bay langs vestkysten av Graham Land. Ho har ein berr, steinete topp med vertikale veggar på alle fire sidene. Ho vart oppdaga og namngjeven av British Graham Land Expedition, 1934–37, under ...

                                               

The Minnows

The Minnows er ei gruppe småøyar og skjer som ligg aust for Flounder Island i Fish Islands, utanfor vestkysten av Graham Land i Antarktis. Ho vart kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934–37. Ho fekk dette namnet av United Ki ...

                                               

Trout Island

Trout Island er ei øy like aust for Salmon Island i Fish Islands, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Ho fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee ...

                                               

Perch Island

Perch Island er ei øy som ligg like utanfor Prospect Point i Fish Islands, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Ho fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic Place-Names C ...

                                               

June Island

June Island er ei øy in the Debenham Islands som ligg like sørvest for Audrey Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Discovered and kartlagd av British Graham Land Expedition, 1934–37, under Rymill, som namngav ho etter ei dotter av Frank Deb ...

                                               

Triad Islands

Triad Islands er ei gruppe på tre småøyar som ligg 1.5 nautiske mil aust for Chavez Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart først kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Ho vart namngjeven av United Kingdom An ...

                                               

Cape Willems

Cape Willems er eit nes som utgjer nordsida av innløpet til Flandres Bay på vestkysten av Graham Land. Det vart først kartlagd av Belgica-ekspedisjonen, 1897–99, og vart namngjeve av Gerlache etter Pierre Willems.

                                               

Murray Island

Murray Island er ei øy ved sørvestsida av Hughes Bay, utanfor vestkysten av Graham Land. Øya har vore kjend for selfangarar som har operert i området sidan 1820-åra, sjølv om ho på kart vart vist som ein del av fastlandet. I 1922 passerte kvalbåt ...

                                               

Sanctuary Islands

Sanctuary Islands er ei gruppe småøyar som ligg like utanfor vestsida av Chavez Island, 0.5 nautiske mil sørvest for Link Stack, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Ho fekk ...

                                               

Langmuir Cove

Langmuir Cove er ei vik på nordenden av Arrowsmith Peninsula i Graham Land. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter Irving Langmuir, ein amerikansk fysikar som studerte snødanning. Denne artikkelen inneheld stof ...

                                               

Thomson Cove

Thomson Cove er ei vik som ligg like nord for Etiennefjorden i Flandres Bay, langs vestkysten av Graham Land. Ho vart først kartlagd og namngjeven "Baie Thomson" av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1903–05, etter Gaston-Arnold-Ma ...

                                               

Molina Point

Molina Point er det austlegaste punktet på Lemaire Island på Danco Coast i Graham Land. Det fekk namnet "Punta Molina" av Den chilenske antarktisekspedisjonen, 1950–51, truleg etter eit ekspedisjonsmedlem.

                                               

Lester Cove

Lester Cove er ei vik i den sørlegaste delen av Andvord Bay, på vestkysten av Graham Land. Ho vart kartlagd av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache, 1897-99. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1960 etter Maxime ...

                                               

Oscar Cove

Oscar Cove er ei vik like vest for Garzon Point sør i Paradise Harbor ved Danco Coast i Graham Land. Vika vart kalla Caleta Oscar av Den argentinske antarktisekspedisjonen 1949–50 etter førenamnet til nestkommanderande på ekspedisjonsskipet Chiri ...

                                               

Zapato Point

Zapato Point er eit nes 3 miles sørvest for Canon Point på vestkysten av Graham Land. Det vart oppdaga av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache, som segla mellom neset og Brooklyn Island den 7. februar 1898. Namnet finst på eit argentinsk kart frå ...

                                               

Muñoz Point

Muñoz Point er det søraustlege punktet på Lemaire Island på Danco Coast i Graham Land. Det vart først kartlagd av Belgica-ekspedisjonen, 1897-99. Det vart kalla "Punta Muñoz" av Den chilenske antarktisekspedisjonen, 1950–51, etter Roberto Labra M ...

                                               

Store Point

Store Point er det nordlegaste punktet på Neny Island, som ligg i Marguerite Bay utanfor vestkysten av Graham Land. Det vart kartlagd i 1947 av Falkland Islands Dependencies Survey, som gav det dette namnet fordi FIDS hadde eit naudmatlager på neset.

                                               

Mascias Cove

Mascias Cove er ei vik på vestkysten av Graham Land like aust for Mount Banck. Ho vart først grovt kartlagd av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache, 1897–99, og sidan av den skotske geologen David Ferguson, 1913-14. Ho er kalla opp etter løytnant ...

                                               

Rudolphy Point

Rudolphy Point er det sørvestlegaste punktet på Bryde Island på Danco Coast i Graham Land. Namnet "Punta Rudolphy" vart gjeve av Den chilenske antarktisekspedisjonen, 1950–51, etter kaptein Raul Rudolphy i Den chilenske marinen, som var kaptein p ...

                                               

Moore Point

Moore Point er eit kupert nes nedanfor ei lita topp, føre George VI Sound og på nordsida av munningen av Meiklejohnbreen, på vestkysten av Palmer Land. Det vart først kartlagd i 1936 av British Graham Land Expedition under Rymill. Det vart namngj ...

                                               

Powell Channel

Powell Channel er eit smalt sund mellom Millerand Island og Debenham Islands, utanfor vestkysten av Graham Land. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter løytnant John M. Powell i Royal Navy, som kartla sundet i ...

                                               

Thorne Point

Thorne Point er eit nes på vestsida av Langmuir Cove, heilt nordvest på Arrowsmith Peninsula i Graham Land. Det vart kartlagd i 1960 frå landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey. Det er kalla opp etter John Thorne, som var meteorolog ...

                                               

Havilland Point

Havilland Point er eit nes 2 nautiske mil aust for Cape Page på vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart fotografert av Hunting Aerosurveys Ltd i 1955–57 og kartlagd frå desse bileta av Falkland Islands Dependencies Survey. Det vart namngj ...

                                               

Pelletan Point

Pelletan Point er eit langt, smalt nes som stikk ut i Flandres Bay 4.5 km sør for Briandfjorden, på vestkysten av Graham Land. Det vart kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, som nytta namnet "Baie Pelletan" om vieken på no ...

                                               

Longridge Head

Longridge Head er eit nes ved nordsida av Whistling Bay på Arrowsmith Peninsula, ved sørenden av ein liten kystrygg som strekkjer seg 3 nautiske mil nordover langs vestkysten av Graham Land. Det vart oppdaga av medlemmar frå Den franske antarktis ...

                                               

Hooke Point

Hooke Point er eit nes nær Lallemandfjorden i Graham Land i Antarktis. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå landmålingar og flyfoto, 1946–59, og vart namngjeve av UK Antarctic Place-Names Committee etter Robert Hooke, ein ...

                                               

Sadler Point

Sadler Point er eit nes i Wilhelmina Bay, som ligg 4 km aust for Garnerin Point på vestkysten av Graham Land. Det vart kartlagd av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache, 1897-99. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee ...

                                               

Sherlac Point

Sherlac Point er eit nes ved søraustenden av Ronge Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Det vart først kartlagd og namngjeve "Cap Charles" av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache, 1897-99. For å unngå forveksling med Charles Point i Hughes ...

                                               

Fishtrap Cove

Fishtrap Cove er ei lita vik 200 meter nordvest for Boulder Point på sørvestsida av Stonington Island, like utanfor vestkysten av Graham Land i Antarktis. Ho vart først kartlagd av U.S. Antarctic Service, 1939–41, og kartlagd på ny i 1946–47 av F ...

                                               

Gull Channel

Gull Channel er eit sund mellom Dynamite Island og Stonington Island, langs vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart først kartlagd av U.S. Antarctic Service, 1939–41, og ho fekk dette namnet av dei på grunn av dei mange måsane som fanst i ...

                                               

Berthelot Islands

Berthelot Islands er ei gruppe klipperike øyar, den største er 1 nautiske mil lang og ligg 1.5 nautiske mil sørvest for Deliverance Point, utanfor vestkysten av Graham Land. Dei vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under J ...

                                               

Lippmann Islands

Lippmann Islands er ei gruppe småøyar som strekkjer seg over 2 nautiske mil, like nordvest for Lahille Island utanfor vestkysten av Graham Land. Opphavleg kartlagd som ei enkel øy av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under Charcot, og ...

                                               

Kerr Point

Kerr Point er eit nes 2 nautiske mil søraust for Georges Point, på austsida av Rongé Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Det vart kartlagd av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache, 1897-99. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Pla ...

                                               

Mumm Islands

Mumm Islands er ei gruppe småøyar og skjer som ligg 1.5 nautiske mil nordvest for Turquet Point på Booth Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart oppdaga av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under J.B. Charcot, som namngav øya.

                                               

Killermet Cove

Killermet Cove er den sørlegaste av to viker på vestsida av Bryde Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Vika er nedteikna på eit argentinsk kart frå 1950. Ho fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1960 fordi tr ...

                                               

Dismal Island

Dismal Island er ei hovudsakleg isdekt øy og den største av Faure Islands, som ligg i Marguerite Bay utanfor vestkysten av Graham Land. Faure Islands vart oppdaga og først kartlagde i 1909 av Den franske antarktisekspedisjonen under Jean-Baptiste ...

                                               

Blackface Point

Blackface Point er eit klipperik og stupbratt nes 3 nautiske mil nordvest for Cape Freeman på austkysten av Graham Land. Neset vart fotografert av U.S. Antarctic Service, 1939–41, og kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey, 1947–48. Det ...

                                               

Leonie Islands

Leonie Islands er ei gruppe småøyar som ligg i innløpet til Ryder Bay langs søraustsida av Adelaide Island. Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1908–10, oppdaga desse øyane og gav namnet Leonie til den største av dei. British Graham ...

                                               

Pythia Island

Pythia Island er ei øy 0.2 nautiske mil long, den største av ei gruppe småøyar utanfor austsida av Enterprise Island i Wilhelmina Bay, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1960 ...

                                               

Hanka Island

Hanka Island er ei lita øy som ligg nesten inst i Leith Cove i Paradise Harbor, utanfor vestkysten av Graham Land i Antarktis. Namnet vart gjeven av den skotske geologen David Ferguson, som vitja området på kvalbåten "Hanka" i 1913–14.

                                               

Flagpole Point

Flagpole Point er eit nes 0.2 nautiske mil nordvest for Fishtrap Cove, som utgjer sørsida av vestenden av Stonington Island, like utanfor vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart først kartlagd av U.S. Antarctic Service, 1939–41, som grunn ...

                                               

McConnel Islands

McConnel Islands er nokre øyar som ligg i Darbel Bay søraust for Kidd Islands, utanfor vestkysten av Graham Land i Antarktis. Ho vart fotografert av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition, 1956-57. Ho vart namngjeven av United ...

                                               

Guile Island

Guile Island er ei øy som ligg 1 nautiske mil sørvest for Duchaylard Island i Biscoe Islands i Antarktis. Ho vart kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934–37, og ho fekk dette namnet av UK Antarctic Place-Names Committee i 19 ...

                                               

Buff Island

Buff Island er ei øy som ligg 3 nautiske mil sørvest for Joubin Islands og 10.5 nautiske mil sørvest for Cape Monaco på Île Anvers, i sørvestenden av Antarktiske Arkipel. Øya vart først vist og namngjeven på eit kart frå 1936 av British Graham La ...

                                               

Cornet Island

Cornet Island er ei øy som ligg 1.5 nautiske mil nordaust for Milnes Island langs vestsida av Grandidier Channel i Biscoe Islands. Ho vart først kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934–37. Namnet vart gjeven av UK Antarctic ...

                                               

Haigh Point

Haigh Point er eit nes vest for Mount Banck, Danco Coast i Antarktis, som utgjer nordsida av innløpet til Thomas Cove. Det vart namngjeve av UK Antarctic Place-Names Committee i samband med Thomas Cove etter Dorothy Haigh, leiar for kartografiavd ...

                                               

Sepulveda Point

Sepulveda Point er det sørlege neset i Recess Cove i Charlotte Bay i Danco Coast. Neset vart kalla "Punta Sepulveda" av Den chilenske antarktisekspedisjonen, 1952, etter løytnant Hernan Sepulveda Gore på kystvaktskipet "Lientur" som arbeidde i om ...

                                               

Weertman Island

Weertman Island er den største og sørlegaste av Bennett Islands, som ligg i Hanusse Bay. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon og Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition, og vart namngjeve ...

                                               

Knuckle Reef

Knuckle Reef er eit rev utanfor Beacon Head på Horseshoe Island i Antarktis. Revet fekk namn av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1958 fordi revet ved fjøre sjø likna ein knyttneve.

                                               

Sanaviron Island

Sanaviron Island er ei øy som ligg utanfor Northeast Glacier, søraust for Audrey Island, Debenham Islands, i Marguerite Bay på Fallières Coast. Ho vart kartlagd av Den argentinske antarktisekspedisjonen, 1950–51, som to småøyar og kalla "Islotes ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →