★ Free online encyclopedia. Did you know? page 214

                                               

Vkhodnoy Island

Vkhodnoy Island er ei lita øy i Haswell Islands, som ligg 1 km sørvest for Tokarev Island og 1.4 nautiske mil nordvest for Mabus Point. Ho vart kartlagd av G.D. Blodgett frå flyfoto teken under U.S. Navy Operasjon Highjump. Ho vart fotografert av ...

                                               

Finger Point i Victoria Land

Finger Point er eit smalt, klipperikt nes på austenden av The Flatiron i Granite Harbour i Victoria Land. Det vart kartlagd og namngjeve under Terra Nova-ekspedisjonen, under Robert Falcon Scott.

                                               

Gibson Spur

Gibson Spur er ein høg fjellknaus like vest for munningen av Webb-breen i Victoria Land. Det vart namngjeve av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition etter G.W. Gibson, ein av geologane i gruppa.

                                               

Willisbreen

Willisbreen er ein dalbre i St. Johns Range i Victoria Land, som flyt nordaust frå Schist Peak langs vestsida av Mount Harker til Debenhambreen. Han vart kartlagt av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition, 1959–60, og vart namngje ...

                                               

Walcott Bay

Walcott Bay er ei bukt på kysten av Victoria Land mellom Walcottbreen og Heald Island. Ho vart namngjeven under Terra Nova-ekspedisjonen i samband med Walcottbreen. Denne artikkelen inneheld stoff som er offentleg eige frå United States Geologica ...

                                               

Cape Archer

Cape Archer er eit nes på nordsida av innløpet til Granite Harbour på kysten av Victoria Land. Det vart namngjeve av Northern Party under Terra Nova-ekspedisjonen etter W.W. Archer, som var stuert på ekspedisjonen.

                                               

Cape Bernacchi

Cape Bernacchi er eit nes mellom Bernacchi Bay og New Harbour på kysten av Victoria Land. Det vart oppdaga av Discovery-ekspedisjonen, 1901–04, under Scott, og vart namngjeve av han etter Louis C. Bernacchi, fysikar på ekspedisjonen.

                                               

Reeves Neve

Reeves Névé er ein omfattande firn som ligg vestover frå Eisenhower Range i Victoria Land. Reevesbreen, som drenerer søraustover til kysten, har kjelda si få denne firnen. Han vart namngjeven av New Zealand Antarctic Place-Names Committee i samba ...

                                               

Cape Anne

Cape Anne er eit nes som markerer søraustenden av Coulman Island i Rosshavet nær kysten av Victoria Land. Det vart oppdaga i januar 1841 av sir James Clark Ross og vart namngjeve av han etter kona si.

                                               

Second Facet

Second Facet er ein bratt, isfri fjellskrent som ligg like vest for First Facet, og i lag dannar dei to nordveggen av Debenhambreen i Victoria Land. Han vart kartlagt og skildrande namngjeven under Terra Nova-ekspedisjonen under Scott, 1910-13.

                                               

Aikenbreen

Aikenbreen er ein liten isbre mellom Von Guerardbreen og Walesbreen på nordsida av Kukri Hills i Victoria Land. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i samband med plasseringa nær Aiken Creek, som flyt nord frå denne breen ...

                                               

Cape Sibbald

Cape Sibbald er eit klippenes sørvest for Lady Newnes Bay på kysten av Victoria Land. Det markerer sørvestenden av Mountaineer Range ved enden av Aviatorbreen. Det vart oppdaga i februar 1841 av sir James Clark Ross og vart namngjeve av han etter ...

                                               

Loftusbreen

Loftusbreen er ein dalbre mellom Mount Weyant og Mount McLennan, som flyt nord og saman med Newallbreen i Victoria Land. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i 1964 etter sjefsjournalist Leo G. Loftus i U.S. Navy som var f ...

                                               

Overflowbreen

Overflowbreen er ein bratt sidebre som flyt ut i Ferrarbreen frå sør, like aust for Briggs Hill i Victoria Land. Han fekk det skidlrande namnet av den vestlege gruppa, leia av Taylor, under Terra Nova-ekspedisjonen i 1910-13.

                                               

Upper Jawbreen

Upper Jawbreen er ein isbre i Victoria Land i Antarktis. I lag med Lower Jawbreen liknar dei på eit kart ein gapande munn, ein ide som vert forsterka av Shark Fin i nærleiken.

                                               

Homerun Range

Homerun Range er ei fjellkjede som strekkjer seg 45 km nordvestover, aust for Everett Range ved toppen av Ebbe- og Tuckerbreen i Victoria Land i Antarktis. Namnet kjem frå "Homerun Bluff", eit namn gjeve av den sørlege gruppa til NZFMCAE, 1962-63 ...

                                               

Point Retreat

Denne artikkelen inneheld stoff som er offentleg eige frå United States Geological Survey-artikkelen "Point Retreat" innhald frå Geographic Names Information System.

                                               

Snowy Point

Snowy Point er eit slakt nes på nordsida av vestsida av Browning Pass i Deep Freeze Range i Victoria Land. Det vart først utforska og gjeven det skildrande namnet av Northern Party under Terra Nova-ekspedisjonen, 1910-13.

                                               

Cape Wheatstone

Cape Wheatstone er eit bratt nes på sørenden av Hallett Peninsula og nord for innløpet til Tuckerfjorden i Victoria Land. Det vart oppdaga i januar 1841 av sir James Clark Ross som namngav det etter sir Charles Wheatstone, ein engelsk fysikar og ...

                                               

Suterbreen

Suterbreen er ein kort isbre i Mountaineer Range i Victoria Land, som flyt søraust og ut i Lady Newnes Bay like sør for Spatulate Ridge. Han vart namngjeven av New Zealand Antarctic Place-Names Committee i 1966 etter Douglas Suter, ein seniorfors ...

                                               

Midwaybreen

Midwaybreen er ein sidebre som flyt sør langs vestsida av Evans Ridge og ut i Pearl Harborbreen i Victory Mountains i Victoria Land. Ved toppen delar han eit snødekt skard med Jutlandbreen som flyt nord. Han vart namngjeven av den sørlege gruppa ...

                                               

Scrivenerbreen

Scrivenerbreen er ein liten sidebre som flyt søraust til nordsida av Mackaybreen, like vest for Mount Allan Thomson i Victoria Land. Han vart kartlagt og namngjeven under Terra Nova-ekspedisjonen i 1910-13.

                                               

Telemeterbreen

Telemeterbreen er ein liten isbre som ligg 1.5 km sørvest for Firemanbreen vest i Quartermain Mountains i Victoria Land i Antarktis. Namnet er eit av fleire i området som er knytt til landmåling gjeve i 1993 av New Zealand Geographic Board. Eit t ...

                                               

First Facet

First Facet er ein bratt, isfri fjellskrent som ligg like aust for Second Facet, og dannar ein del av nordveggen av Debenhambreen i Victoria Land i Antarktis. Han vart kartlagt og namngjeve under Terra Nova-ekspedisjonen, under Robert Falcon Scott.

                                               

Cape Johnson

Cape Johnson er eit isdekt nes nord i Wood Bay ved austsida av enden av Tinkerbreen, på kysten av Victoria Land i Antarktis. Det vart oppdaga i 1841 av kaptein James Clark Ross, Royal Navy som namngav det etter kaptein Edward John Johnson.

                                               

Gauntlet Ridge

Gauntlet Ridge er ei hovudsakleg isdekt halvøy med flat topp mellom Nascentbreen og Ridgewaybreen der desse endar i Lady Newnes Bay i Victoria Land i Antarktis. Namnet vart gjeve av New Zealand Antarctic Place-Names Committee i 1966.

                                               

Rester Peak

Rester Peak er eit fjell i Victoria Land i Antarktis. Det er kalla opp etter A. Carl Reste ein astrofysikar ved astrofysikkinstituttet ved University of Florida. Han var ansvarleg for instrumenta på ein stor astrofysisk observasjonsballong som va ...

                                               

Mollweidebreen

Mollweidebreen er ein bratt isbre som ligg 2 km sør for Mount Kowalczyk, og som heller ned vestover frå Hobbs Ridge og ut i Bluebreen i Victoria Land. Namnet er eit av fleire i området tilknytt landmåling gjeve i 1993 av New Zealand Geographic Bo ...

                                               

Ridgewaybreen

Ridgewaybreen er ein kort isbre aust i Mountaineer Range, som flyt søraust mellom Spatulate Ridge og Gauntlet Ridge og ut i Lady Newnes Bay i Victoria Land. Han vart namngjeven av New Zealand Antarctic Place-Names Committee i 1966 etter Norman Ri ...

                                               

Woodberrybreen

Woodberrybreen er ein liten sidebre som flyt sør mellom Evans Heights og Mount Fearon til nordsida av Davidbreen i Victoria Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956-62. Han vart namngje ...

                                               

Recoilbreen

Recoilbreen er ein sidebre som stig ned frå Deep Freeze Range, sør for Mount Pollock, til Campbellbreen i Victoria Land. Han vart namngjeven av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 1962–63, fordi dei ...

                                               

Purgatory Peak

Purgatory Peak er ein fjelltopp på 2 nautiske mil sørvest for Pond Peak i Saint Johns Range i Victoria Land. Det fekk dette namnet av den nordlege landmålingsgruppa frå New Zealand under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, 1956–58, på grunn ...

                                               

Rotundabreen

Rotundabreen er ein sidebre som flyt nord mellom Ugolini Peak og La Count Mountain til øvre Ferrarbreen i Victoria Land. Namnet Rotundabreen vart nytta om denne breen i rapporten "Tephra in Glacier Ice" av J.R. Keys, P.W. Anderton og P.R. Kyle et ...

                                               

Montecchibreen

Montecchibreen er ein sidebre som drenerer aust frå Bertalan Peak og ut i Tuckerbreen like nord for Mount Hazlett i Victory Mountains i Victoria Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960 ...

                                               

Cape Day

Cape Day er eit nes på kysten av Victoria Land 11 nautiske mil aust for Mount Gauss. Det vart først kartlagd av Nimrod-ekspedisjonen, 1907–09, som namngav dette neset etter Bernard C. Day, ein elektrikar og maskinist på ekspedisjonen.

                                               

Arrowhead Range

Arrowhead Range er ei fjellkjede like nord for Cosmonautbreen og vest for Aviatorbreen i Southern Cross Mountains i Victoria Land. Ho vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–64. Namnet vart n ...

                                               

Cape Geology

Cape Geology er eit lågt, grusdekt nes på vestsida av Botany Bay, sør i Granite Harbour i Victoria Land i Antarktis. Det vart kartlagd og namngjeve av Western Geological Party under Terra Nova-ekspedisjonen, som sette opp basen sin her.

                                               

Sprocketbreen

Sprocketbreen er ein isbre som er 5 km lang og som flyt nord frå Skew Peak langs Mackaybreen ved Chain Moraines i Victoria Land. Namnet sprocket, som tyder "kjedehjul" på ein sykkel, vart gjeve etter at fleire stadnamn i området fekk namn etter e ...

                                               

Whiplashbreen

Whiplashbreen er ein sidebre som flyt nordvestover frå Cartographers Range til den nedre delen av Pearl Harborbreen der han svingar austover, i Victory Mountains i Victoria Land. Han vart namngjeven av det nordlege laget til New Zealand Federated ...

                                               

Profile Bluff

Profile Bluff er ei markant klippe i Antarktis på 2070 moh. Ho ligg halvvegs mellom Mount Weller og Horizon Bluff på vestsida av Beacon Valley, i Quartermain Mountains i Victoria Land. Namnet er eit av fleire i området knytt til landmåling og var ...

                                               

Irvingbreen

Irvingbreen er ein isbre som flyt nordvest mellom Coombs Hills og Wyandot Ridge og ut i Odellbreen i Convoy Range i Victoria Land i Antarktis. Han vart namngjeven i samband med nærliggande Wyandot Ridge etter kaptein R.K. Irving i U.S. Navy som v ...

                                               

Shepard Cliff

Shepard Cliff er ei isolert klippe, 6 km lang, ved nordaustenden av Reeves Neve i Victoria Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy i 1956-62. Han vart namngjeven av Advisory Committee on ...

                                               

Lewandowski Point

Lewandowski Point er eit kupert, delvis isfritt nes på kysten av Victoria Land, på sørsida av munningen av Clarkebreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto frå U.S. Navy, 1957-62. Det vart namngjeve av Advisory C ...

                                               

Harpbreen

Harpbreen er ein sidebre som flyt sør frå breskardet vest for Harp Hill og ut i Commonwealthbreen i Taylor Valley i Victoria Land i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i 1997, i samband med Harp Hill.

                                               

Kitticarrarabreen

Kitticarrarabreen er ein kort, bratt isbre 2 km sør for Howardbreen i Kukri Hills, som flyt aust-søraust og ut i Ferrarbreen i Victoria Land. Han vart namngjeven av den vestlege gruppa, leia av Taylor, under Terra Nova-ekspedisjonen i 1910-13. Na ...

                                               

Summersbreen

Summersbreen er ein sidebre som drenerer området vest for Latino Peak og flyt sør og ut i Pearl Harborbreen i Victory Mountains i Victoria Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-64. H ...

                                               

Couloir Cliffs

Couloir Cliffs er nokre granittklipper, 5.5 km lang eog frå 30 til 60 m høge, ved austsida av Avalanche Bay i Granite Harbour i Victoria Land. Dei vart namngjevne av geologgruppa frå Granite Harbor, leia av Thomas Griffith Taylor, under Terra Nov ...

                                               

Foolsmatebreen

Foolsmatebreen er ein liten sidebre med mange store bresprekker som flyt nordaust og ut i Priestleybreen, 20 km vest for Shafer Peak i Victoria Land i Antarktis. Namnet vart nytta av den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand i 1962–63.

                                               

Manhaulbreen

Manhaulbreen er ein isbre som flyt frå austsida av Mount Humphrey Lloyd og ut i Edistofjorden like sør for Luther Peak i Victoria Land i Antarktis. Han fekk dette namnet av geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 195 ...

                                               

Whewellbreen

Whewellbreen er ein smal, bratt isbre som drenerer austsida av Mount Whewell og flyt saman med den nedre delen av Honeycombbreen i Admiralty Mountains i Victoria Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →