★ Free online encyclopedia. Did you know? page 212

                                               

Francey Hill

Francey Hill er ei låg, snødekt klippe kring 5.5 km sør for Mount McKenzie i Aramis Range i Prince Charles Mountains i Antarktis. Klippa vart kartlagt frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions tekne i 1960 og vart na ...

                                               

Ferrell Buttress

Ferrell Buttress er ei markant klippe, kring 900 moh, nær austenden av Cranfield Icefalls på sørsida og nær enden av Darwinbreen i Antarktis. Ho vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter kapteinløytnant W.F. Ferrell i U.S. Na ...

                                               

Red Raider Rampart

Red Raider Rampart er ei bratt is- og fjellvegg like aust for samløpet mellom Gatlinbreen og McGregorbreen i Dronning Maudfjella. Han vart namngjeven av Texas Tech Shackleton Glacier Expedition etter idrettslaget ved Texas Tech University som var ...

                                               

Jones Buttress

Jones Buttress er ei kileforma klippe som minnar om Brown Buttress. Ho ligg 3 km nord for Brown Buttress, der ho stikk ut frå austsida av Surveyors Range og ut i Dickeybreen. Ho vart namngjeven etter L. R. Jones, som overvintra ved Cape Hallett 1 ...

                                               

Coalseam Cliffs

Coalseam Cliffs er nokre klipper som utgjer nordvestdelen av Mount Faraway i Theron Mountains. Dei vart først kartlagt i 1956–57 av Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, og fekk dette namnet fordi dei fann ein kolfløs då eit fly landa der i 1957.

                                               

Lenton Bluff

Lenton Bluff er ein fjellskrent på nordsida av munningen av Jeffriesbreen i Theron Mountains i Antarktis. Han vart først kartlagt i 1956–57 av Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og kalla opp etter Ralph A. Lenton, nestleiar for den fremre gr ...

                                               

Ram Bow Bluff

Ram Bow Bluff er ein markant fjellskrent på austsida av Stephenson Bastion sør i sentrale delar av Shackleton Range. Han vart først vitja av Commonwealth Trans-Antarctic Expedition i 1957 og gjeven det skildrande namnet etter likskapen til vedder ...

                                               

Stewart Buttress

Stewart Buttress er ein fjellskrent som ligg 3.5 km sør for Maro Cliffs i Theron Mountains. Han vart først kartlagt av Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og kalla opp etter Reginald H.A. Stewart, som var meteorolog med den fremre gruppa unde ...

                                               

Eidsgavlen

Eidsgavlen er ei klippe kring 2 km sør for Eidshaugane i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og fotografert av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen i 1938–39. Han vart kartlagt frå flyfoto og landmålingar av Den sjette norske ...

                                               

Mundlauga

Mundlauga er ei gruppe 2455 meter høge fjellknausar som dannar sørenden av Fenriskjeften i Drygalskifjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Dei vart kartlagte frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Høgsenga

Høgsenga er nokre høge fjellknausar som dannar nordenden av Breplogen i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Dei vart kartlagte frå landmålingar og flyfoto av Den sjette norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Svarthausane

Svarthausane er ei gruppe fjellknanusar nedanfor Žilnajatoppen i Søre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet. Han vart oppdaga og kartlagt frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938-39. Knausane vart kartlagt på ny frå flyfoto og landmålin ...

                                               

Morris Cliff

Morris Cliff er ei bratt, austvendt klippe mellom Marble Hills og Independence Hills i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter løytnant Harold M. Morris i U.S. Navy som var pilot på ...

                                               

Skidmore Cliff

Skidmore Cliff er ei ujamn austvendt klippe, 7 km lang, ved enden av ein utstikkar som går austover frå Saratoga Table i Forrestal Range i Pensacolafjella i Antarktis. Klippa vart kartlagt av US Geological Survey USGS frå landmålingar og U.S. Nav ...

                                               

Ramsey Cliff

Ramsey Cliff er ei klippe langs Torbert Escarpment, som ligg 3.5 km nordaust for Mount Torbert i Neptune Range i Pensacolafjella. Ho vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956-66 og namngjeven av A ...

                                               

Christmas Cliffs

Christmas Cliffs er nokre sørvendte klipper med to markante klippeframspring, 3.5 km sør-søraust for Pillsbury Tower i Jones Mountains. Dei vart kartlagte av ei gruppe frå University of Minnesota, 1960–61 og dei fekk dette namnet av grupap fordi ...

                                               

Smith Cliff

Smith Cliff er ei klippe midtvegs langs den isdekte nordkysten av Tinglof Peninsula på Thurston Island. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter flysambandsmannen William F. Smith, som deltok i den austlege gruppa under ...

                                               

Miller Crag

Miller Crag er ein fjellknaus som ligg 5 km vest-sørvest for Sutley Peak heilt vest i Jones Mountains. Han vart kartlagt av ei gruppe frå University of Minnesota som vitja Jones Mountains, 1960–61. Dei namngav klippa etter Thomas P. Miller, ein g ...

                                               

Pryor Cliff

Pryor Cliff er ei markant klippe som vender nordover mot Cosgroveisen, og som ligg 9 km nordaust for Mount Nickens ved nordenden av Hudson Mountains. Ho vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-6 ...

                                               

Rhodes Bluff

Rhodes Bluff er ein berr fjellskrent 3.5 km nordvest for Mount Dolence, som dannar nordvestenden av Enterprise Hills i Heritage Range. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961-66. Han vart na ...

                                               

Long Bluff

Long Bluff er ein markant fjellskrent på vestsida av Longbreen søraust på Thurston Island. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter W.A. Long som var sjefsfarmasøyt i den austlege gruppa under U.S. Navy Operasjon Highjum ...

                                               

Horn Bluff

Horn Bluff er eit kjenneleg, klipperikt nes på nordsida av øya på vestsida av Deakin Bay i Antarktis. Neset er 325 moh og markert av søylestrukturar av doleritt som utgjer den øvre delen av klippene. Det vart oppdaga og kartlagd som ein del av fa ...

                                               

Wade Point

Wade Point er eit klipperik nes føre George VI Sound, opp til 915 m og markerer vestenden av klippa som ligg mellom Millet- og Bertrambreen på vestkysten av Palmer Land. Det vart først kartlagd i 1936 av British Graham Land Expedition under Rymil ...

                                               

Sophie Cliff

Sophie Cliff er ein kjenneleg granittvegg ved austsida av innløpet til Piccard Cove i Wilhelmina Bay, på vestkysten av Graham Land. Han vart først kartlagt og namngjeven av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache i 1898.

                                               

Porphyry Bluff

Porphyry Bluff er ein markant fjellskrent som strekkjer seg frå kysten og 3 km inn i landet, mellom Larsenfjorden og Longing Gap i Graham Land. Han vart kartlagt frå landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey og namngjeven av UK Antarct ...

                                               

Spayd Island

Spayd Island er ei isdekt øy som ligg ved søraustsida av Gillock Island aust i Amery isbrem. Høge klipper stikk opp av isen. Ho vart kartlagd i 1952 av John H. Roscoe frå flyfoto teken under U.S. Navy Operation Highjump, 1946–47, og vart namngjev ...

                                               

Zilch Cliffs

Zilch Cliffs er ei rekkje bratte klipper som markerer austenden av McDonald Heights nær kysten av Marie Byrd Land. Klippene vart fotograferte frå lufta av U.S. Antarctic Service, 1939–41 og vart kartlagte i detalj frå flyfoto tekne av U.S. Navy o ...

                                               

Frost Cliff

Frost Cliff er ei bratt, delvis isdekt klippe 3.5 km aust for Mount Steinfeld, på sørsida av skiljet mellom den øvre delen av Hullbreen og Kirkpatrickbreen i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar ...

                                               

Webster Bluff

Webster Bluff er ein isdekt fjellskrent med ein bratt nordvegg, 17 km lang, som dannar nordenden av Phillips Mountains i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959-65. Han vart ...

                                               

Jaron Cliffs

Jaron Cliffs are a line of steep, snødekt cliffs på sørsida av Mount Takahe i Marie Byrd Land i Antarktis. Dei vart kartlagte av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959–66 og ho vart namngjeven av Advisory Commi ...

                                               

Billey Bluff

Billey Bluff er ei kystklippe 7.5 km sørvest for Mount Langway vest i Ickes Mountains i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959–65 og vart namngjeven av Advisory Committ ...

                                               

Furman Bluffs

Furman Bluffs er ei rekkje bratte isskrentar som dannar søraustsida av Philbinfjorden på Martin Peninsula i Marie Byrd Land i Antarktis. Dei vart først kartlagte frå flyfoto tekne av U.S. Navy Operasjon Highjump i januar 1947 og namngjevne av Adv ...

                                               

Bird Bluff

Bird Bluff er ein fjellskrent på nordsida av Fosdick Mountains, 29 km aust for Mount Colombo i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av U.S. Antarctic Service og av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Nav ...

                                               

Coor Crags

Coor Crags er fleire fjellknausar som ligg 39 km søraust for Cox Point nord i Erickson Bluffs, nær kysten av Marie Byrd Land. Dei vart oppdaga og fotograferte frå lufta under U.S. Antarctic Service i 1939–41 og kartlagte av US Geological Survey f ...

                                               

Victor Cliff

Victor Cliff er ei bratt klippe som er 3 km lang og som dannar sørvestskuldra av Long Hills i Horlick Mountains. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy i 1958–60 og vart namngjeven av Advisor ...

                                               

Hatcher Bluffs

Hatcher Bluffs are a line of bluffs facing nordvest, located9 km sør for Metavolcanic Mountain, ved austsida av Reedybreen i Antarktis. Dei vart kartlagte av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960–64 og ho vart ...

                                               

Lowe Bluff

Lowe Bluff er ein høg, isdekt fjellskrent mellom enden av Kansasbreen og Alaska Canyon, langs Watson Escarpment. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-63. Han vart namngjeven av Advisory C ...

                                               

Price Bluff

Price Bluff er ei stor klippe 10 km nordaust for Mount Mooney, som ligg nær enden av Robisonbreen i Dronning Maudfjella i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-64. Han vart namn ...

                                               

Sandford Cliffs

Sandford Cliffs er nokre markante, hovudsakleg isfrie klipper som dannar vestsida av Peletier Plateau i Queen Elizabeth Range. Dei vart namngjevne av den sørlege gruppa frå New Zealand under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition etter N. Sandfo ...

                                               

Vance Bluff

Vance Bluff er ei lita isdekt høgd nær polarplatået, 19 km nord for Laird Plateau. Den flate toppen flyt saman med isdekket i nord og vest, men det er ein bratt fjellskrent langs sørsida. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Nam ...

                                               

Horney Bluff

Horney Bluff er ein kjenneleg, isfri fjellskrent kring 10 km lang og som strekkjer seg austover langs nordsida av Byrdbreen frå Merrickbreen mot Cape Kerr i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter kaptein Har ...

                                               

Cheney Bluff

Cheney Bluff er ein bratt fjellskrent ved sørsida av munningen av Carlyonbreen5 nautiske mil sørvest for Cape Murray. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1959–63 og vart namngjeven av Advisory Committee ...

                                               

Gerard Bluffs

Gerard Bluffs er nokre markante, isfrie fjellskrentar som markerer sørenden av Miller Range i Antarktis. Dei vart kartlagte i desember 1957 og vart namngjeven av den sørlege gruppa frå New Zealand under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition ett ...

                                               

McLaughlin Cliffs

McLaughlin Cliffs er ei bratt klippe oppom George VI Sound mellom Armstrong- og Conchiebreen, vest i Palmer Land. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter løytnant Donald J. McLaughlin i U.S. Navy Reserve, som var øvstko ...

                                               

Canopus Crags

Canopus Crags er ei gruppe fjellknausar som strekkjer seg over 5.5 km, mellom Vela Bluff og Carina Heights langs sørsida av Ryderbreen i Palmer Land. Dei vart namngjevne av UK Antarctic Place-Names Committee etter stjerna Canopus i stjernebiletet ...

                                               

Malva Bluff

Malva Bluff er ein bratt, sørvendt fjellskrent ved foten av Condor Peninsula, oppom nordvestenden av Hiltonfjorden på austsida av Palmer Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey i 1974 og namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Wrigley Bluffs

Wrigley Bluffs er nokre fjellskrentar som strekkjer seg over 7 km og som ligg 6 km nord for Mount Cross i Anderson Hills nord i Patuxent Range i Pensacolafjella. Dei vart kartlagte av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. ...

                                               

Vigen Cliffs

Vigen Cliffs er ei gruppe klipper med ei høgd opp mot kring 1750 moh aust for Gabbro Crest på Saratoga Table i Forrestal Range i Pensacolafjella i Antartctica. Dei vart namngjevne av Advisory Committee on Antarctic Names US-ACAN i 1979 etter Osca ...

                                               

Sheriff Cliffs

Sheriff Cliffs er ei gruppe klipper med ei høgd opp mot kring 1750 moh vest for Gabbro Crest på Saratoga Table i Forrestal Range i Pensacolafjella. Dei vart namngjevne av Advisory Committee on Antarctic Names i 1979 etter Steven D. Sheriff, ein g ...

                                               

Huie Cliffs

Huie Cliffs er nokre bratte klipper oppom May Valley langs nordvestkanten av Saratoga Table i Forrestal Range i Pensacolafjella i Antarktis. Dei vart namngjevne av Advisory Committee on Antarctic Names etter Carl Huie, ein teknikar i Antarktis, 1 ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →