★ Free online encyclopedia. Did you know? page 208

                                               

Takaki Promontory

Takaki Promontory er eit nes på nordaustsida av Leroux Bay, vest på Barison Peninsula på Graham Coast i Graham Land i Antarktis. Det vart oppdaga og grovt kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under Charcot. Det vart namngjeve ...

                                               

Sonia Point

Sonia Point er eit nes som ligg 10 km vest for Rahir Point på sørsida av Flandres Bay, på nordaustkysten av Kiev Peninsula i Graham Land. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1903–05, og kalla opp etter Mad ...

                                               

Fothergill Point

Fothergill Point er eit lågt klippenes, 5 nautiske mil nordaust for Cape Worsley på Nordenskjöld Coast, på austsida av Graham Land i Antarktis. Det vart namngjeve av UK Antarctic Place-Names Committee etter Ian L. Fothergill, leiar og meteorologi ...

                                               

Madell Point

Madell Point er eit nes 2 nautiske mil nordaust for Cape Rey på nordvestkysten av Pernik Peninsula, Loubet Coast i Graham Land. Det vart kartlagd frå flyfoto teken av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition. Det er kalla opp et ...

                                               

McCall Point

McCall Point er eit nes på austsida av Lallemandfjorden, 4 nautiske mil nordvest for Salmon Cove på vestkysten av Pernik Peninsula, Loubet Coast i Graham Land. Det vart kartlagd frå flyfoto teken av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey ...

                                               

Trenholm Point

Trenholm Point er eit isdekt nes 8 nautiske mil nordvest for Eldred Point på kysten av Marie Byrd Land. Det markerer nordenden av halvøya mellom Holcombbreen og El-Sayedbreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotog ...

                                               

Rydberg Peninsula

Rydberg Peninsula er ei brei, isdekt halvøy, 48 km lang, mellom Fladerer Bay og Carrollfjorden i Palmer Land. Rydberg Peninsula vart kartlagd av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1961-1966. Rydberg Pe ...

                                               

Smith Peninsula

Smith Peninsula er ei isdekt, halvøy 46 km lang og 18 km brei, som strekkjer seg austover mellom Keller- og Nantucketfjorden på austkysten av Palmer Land. Halvøya vart fotografert frå lufta i desember 1940 av medlemmar av United States Antarctic ...

                                               

Snyder Peninsula

Snyder Peninsula er ei høg, isdekt halvøy på sørsida av Lamplughfjorden som endar ved Cape Howard, på austkysten av Palmer Land. Ho vart kartlagd av United States Geological Survey i 1974. Ho vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Name ...

                                               

Cape Little

Cape Little er eit nes heilt aust på halvøya mellom Wright- og Kellerfjorden, på austkysten av Palmer Land. Det vart truleg sett frå lufta av medlemmar frå U.S. Antarctic Service som fotograferte Wright lnlet i desember 1940. Det vart fotografert ...

                                               

Uedabreen

Uedabreen er ein stor isbre som flyt austover langs sørsida av Scaife Mountains og ut i Hansenfjorden nær foten av Den antarktiske halvøya. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy frå 1961-67 og va ...

                                               

Nicholson Peninsula

Nicholson Peninsula er ei brei, isdekt halvøy kring 15 nautiske mil lang, mellom Couzens Bay og Mattersonfjorden på vestsida av Rossisen. Ho vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter kaptein M.W. Nicholson i U.S. Navy som var ...

                                               

Shults Peninsula

Shults Peninsula er ei bratt, hovudsakleg isdekt halvøy, 16 km lang og 8 km brei, ved austsida av munningen av Skeltonbreen sør for Victoria Land. Ho vart kartlagd av United States Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto. Ho vart namngj ...

                                               

Trivelpiece Island

Trivelpiece Island er ei øy i Wylie Bay, nordaust for Halfway Island. Ho er kalla opp etter Wayne Z. og Susan Green Trivelpiece, som studerte sjøfugløkologi på Den antarktiske halvøya i over tjue år.

                                               

Jøkulfallet

Jøkulfallet er ein bratt isskråning på nordsida av Jøkulkyrkja i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Han vart kartlagt frå landmålingar og flyfoto av Den sjette norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Barrébreen

Barrébreen er ein kanalisbre kring 5 nautiske mil brei and 5 nautiske mil lang, som flyt nord frå innlandsisen til kysten like aust for Cape Pepin. Han vart skissert frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i 1946–47, og vart namngjev ...

                                               

Cornwallbreen i Coats Land

Cornwallbreen er ein isbre 9 nautiske mil lang, som flyt sør frå Crossover Pass i Shackletonkjeda og flyt saman med Recoverybreen aust for Ram Bow Bluff. Han vart først kartlagt i 1957 under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, og kalla opp e ...

                                               

Jeffriesbreen

Jeffriesbreen er ein isbre mellom Lenton Bluff og Maro Cliffs, som flyt nordvestover i minst 8 nautiske mil gjennom Theron Mountains i Antarktis. Han vart først kartlagt i 1956–57 under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og kalla opp etter P ...

                                               

Hansenbreen i Ellsworth Land

Hansenbreen er ein sidebre som er 10 nautiske mil lang og som flyt nordaust frå Mount Tuck og saman med Daterbreen i Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Han vart først kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tek ...

                                               

Houghbreen

Houghbreen er ein isbre i søraustlege område av Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis, som ligg like sør for Mount Tuck og flyt aust-søraust for 10 nautiske mil mellom Guerrerobreen og Remingtonbreen. Han vart først kartlagt av US Geol ...

                                               

Grimesbreen

Grimesbreen er ein bratt isbre som stig ned frå austsida av Anderson Massif i Heritage Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–66, og vart namngjeven ...

                                               

Jaburgbreen

Jaburgbreen er ein brei isbre som drenerer vestover mellom Dufek Massif og Cordiner Peaks i Pensacolafjella i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–66, og vart namngjeven av Adv ...

                                               

Hydebreen

Hydebreen er ein kort isbre som flyt aust gjennom Edson Hills og saman med Unionbreen i Heritage Range i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–66, og vart namngjeven av Advisory ...

                                               

Sikorskibreen

Sikorskibreen er ein liten isbre i den nordaustlege delen av Noville Peninsula på Thurston Island. Han flyt nordaust til Bellingshausenhavet mellom Mount Palmer og Mount Feury. Han vart først grovt skissert frå flyfoto tekne under U.S. Navy Opera ...

                                               

Haskellbreen

Haskellbreen er ein liten isbre som stig ned frå Christoffersen Heights og flyt vest mellom Prism Ridge og Forbidden Rocks i Jones Mountains i Antarktis. Han vart kartlagt av ei gruppe frå University of Minnesota, 1960–61, og vart namngjeven av A ...

                                               

Morellibreen

Morellibreen er ein isbre vest på King Peninsula, 18 nautiske mil søraust for Cape Waite, som flyt nordaust til Abbotisen i Peacock Sound. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-66. Han var ...

                                               

Sealbreen

Sealbreen er ein liten isbre som flyt aust, like nord for Parrish Peak i Enterprise Hills i Heritage Range. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961-66. Han vart namngjeven av Advisory Commit ...

                                               

Goodellbreen

Goodellbreen er ein isbre kring 5 nautiske mil lang som flyt aust og nord frå Fletcher Peninsula ut i Williamsstraumen i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Janice G. Goodell i US Geological Survey i Wood ...

                                               

Rignotbreen

Rignotbreen er ein isbre kring 4 nautiske mil lang som drenerer nordsida av King Peninsula og flyt ut i Abbotisen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Eric J. Rignot ved Jet Propulsion Laboratory ved California Inst ...

                                               

Sessumsbreen

Sessumsbreen er ein isbre som flyt ut i botnen av Henryfjorden på nordsida av Thurston Island. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter kapteinløytnant Walter Sessums, ein helikopterpilot i den austlege gruppa under U.S. ...

                                               

Deadmondbreen

Deadmondbreen er ein isbre kring 6 nautiske mil lang, som flyt frå austsida av Evans Peninsula på Thurston Island ut i Cadwaladerfjorden. Han vart oppdaga i U.S. Navy sin ekspedisjon i Bellingshausenhavet i februar 1960, og vart namngjeven av Adv ...

                                               

Chavezbreen

Chavezbreen er ein isbre kring 10 nautiske mil lang som flyt sør frå Canisteo Peninsula ut i Cranton Bay. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Pat Chavez i US Geological Survey, medleiaren for USGS-laget som kompiler ...

                                               

Goffbreen

Goffbreen er ein brei isbre som flyt frå Parker Peak til enden av Koetherfjorden på nordsida av Thurston Island i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter løytnant Robert G. Goff, medpilot på PBM Mariner-flyet ...

                                               

Marckbreen

Marckbreen er ein isbre som flyt sørvestovar til Cadwaladerfjorden på nordsida av Thurston Island. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter flymaskinisten George H. Marck, som deltok i den austlege gruppa under U.S. Navy ...

                                               

Rexfordbreen

Rexfordbreen er ein isbre som flyt nordaust til enden av Wagonerfjorden på nordsida av Thurston Island. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter flysambandsmannen Phillip W. Rexford som flydde med PBM Mariner-flyet i lag ...

                                               

Stapletonbreen

Stapletonbreen er ein isbre kring 6 nautiske mil lang som flyt aust frå King Peninsula like nord for Morellibreen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Jo Anne Stapleton i US Geological Survey ved Reston i Virginia, ...

                                               

Velascobreen

Velascobreen er ein isbre kring 5 nautiske mil lang som flyt vestover frå Walgreen Coast mot Backer Islands. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Miguel G. Velasco, ein dataspesialet i US Geological Survey, og delar ...

                                               

Cookebreen

Cookebreen er ein isbre kring 6 nautiske mil lang som flyt nord frå nordenden av Fletcher Peninsula. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Kirsten Cooke Healey i US Geological Survey, som var spesialist på datagrafikk ...

                                               

Haysbreen

Haysbreen er ein isbre som flyt nord til enden av Spooner Bay i Enderby Land i Antarktis. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions i 1956, og vart kalla opp etter J. Hays, ein amerikansk observatør ...

                                               

Kichensidebreen

Kichensidebreen er ein isbre, 24 km lang og 8 km brei, som flyt nordaust til sørlege delen av Detnanisen på kysten av Enderby Land. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne av ANARE i 1956. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals ...

                                               

Mollebreen

Mollebreen er ein isbre, 4 nautiske mil brei, som flyt nord-nordaust til nordlege delar av Detnanisen i Enderby Land. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne under ANARE i 1956. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee e ...

                                               

Hoekbreen

Hoekbreen er ein isbre som flyt ut i Dimitrov Cove på nordvestkysten av Velingrad Peninsula på Graham Coast i Graham Land i Antarktis, sør for Islas Llanquihue. Han vart kartlagt av British Graham Land Expedition under Rymill i 1934–37, og vart n ...

                                               

Lawriebreen

Lawriebreen er ein isbre som flyt ut inst i enden av Barilari Bay mellom Mount Genecand og Mezzo Buttress, på vestkysten av Graham Land. Han vart kartlagt av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Han vart namngjeven av UK Antarcti ...

                                               

Sohmbreen

Sohmbreen er ein isbre som flyt ut i Bilgeribreen på Velingrad Peninsula på vestkysten av Graham Land. Han vart kartlagt av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1959 ett ...

                                               

Comriebreen

Comriebreen er ein isbre, 13 nautiske mil lang, som flyt vest og ut i enden av Bigo Bay på vestkysten av Graham Land. Han vart oppdaga og grovt kartlagt av Den franske antarktisekspedisjonen i 1909. Han vart kartlagt på ny i 1936 av British Graha ...

                                               

Leverbreen

Leverbreen er ein isbre, 3 km brei ved munningen og minst 11 km lang, som flyt vest-nordvest, så vest-sørvest til botnen av den nordlege armen av Beascochea Bay, på vestkysten av Graham Land. Han vart først oppdaga og grovt kartlagt i 1909 av Den ...

                                               

Somersbreen

Somersbreen er ein isbre som flyt nordvest ut i Troozbreen på Kiev Peninsula, vestkysten av Graham Land. Han vart først kartlagt av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i ...

                                               

Doylebreen

Doylebreen er ein isbre som flyt til vestkysten av Graham Land på begge sider av Prospect Point. Han vart kartlagt av British Graham Land Expedition under Rymill i 1934–37, og vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1959 etter sir ...

                                               

Forelbreen

Forelbreen er ein isbre, 1, 9 km brei og 7.5 km lang, som flyt sørvest ut i Blind Bay, på vestkysten av Graham Land i Antarktis. Han vart først grovt kartlagt i 1936 av British Graham Land Expedition under Rymill. Den nedre delen vart kartlagt i ...

                                               

Birleybreen

Birleybreen er ein isbre, som er minst 10 nautiske mil lang, og som flyt vest til austenden av Barilari Bay, på vestkysten av Graham Land. Han vart oppdaga og grovt kartlagt i 1909 av Den franske antarktisekspedisjonen under Jean-Baptiste Charcot ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →