★ Free online encyclopedia. Did you know? page 203

                                               

Haskell Ridge

Haskell Ridge er ein klipperik rygg 2 nautiske mil vest for Colosseum Ridge i Darwin Mountains i Antarktis. Han vart kartlagt av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition og kalla opp etter T.R. Haskell, eit ekspedisjonsmedlem.

                                               

Hershey Ridge

Hershey Ridge er ein låg, isdekt rygg som strekkjer seg frå nordvest til søraust i kring 30 nautiske mil mellom McKinley Peak og Haines Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart oppdaga i 1934 av Byrd-ekspedisjonen, og kalla ...

                                               

Frazier Ridge

Frazier Ridge er ein kvass rygg på vestsida av Websterbreen som strekkjer seg nord frå Founders Escarpment til Minnesotabreen i Heritage Range i Antarktis. Han vart namngjeven av geolog-gruppa frå University of Minnesota i 1963–64, etter sersjant ...

                                               

Fishhook Ridge

Fishhook Ridge er ein rygg med ei høgd opp mot kring 100 moh. på austsida av Sobral Peninsula i Nordenskjöld Coast i Antarktis. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1990 etter forma sett i planet.

                                               

Gale Ridge

Gale Ridge er ein rygg, 12 nautiske mil lang som strekkjer seg nordvestover frå Mount Dover i Neptune Range i Pensacolafjella i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–66, og vart ...

                                               

Forbes Ridge

Forbes Ridge er ein rygg kring 7 nautiske mil lang i Britannia Range i Antarktis som strekkjer seg nord frå Mount McClintock langs austsida av Hintonbreen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert B. Forbes frå Un ...

                                               

Frustration Ridge

Frustration Ridge er ein rygg i nordenden av Cobham Range i Churchill Mountains i Antarktis. Han fekk dette namnet av geologgruppa som vitja Holyoake, Cobham, og Queen Elizabeth Range frå New Zealand. Namnet kom av at sjølv om han nedanfrå såg ut ...

                                               

Johnson Spur

Johnson Spur er ein klipperik utstikkar som ligg 9 km sør-søraust for Taylor Spur og 14 km nord-nordvest for Long Peak, på austsida av Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Han dannar søraustenden av Doyran Heights og ligg oppom Rutfo ...

                                               

Faulkender Ridge

Faulkender Ridge er ein isdekt rygg kring 12 nautiske mil lang, vest for Horrallbreen nordvest i Kohler Range i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959–65, og va ...

                                               

Edward Ridge

Edward Ridge er ein slak, snødekt rygg som ligg 13 nautiske mil nordvest for Rayner Peak i Enderby Land i Antarktis. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions i 1959, og vart namngjeven av Australia ...

                                               

Harvey Ridge

Harvey Ridge er ein rygg frå nord til sør, som ligg 2 nautiske mil aust for Husky Massif i Aramis Range i Prince Charles Mountains i Antarktis. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions, og vart nam ...

                                               

Icenhower Ridge

Icenhower Ridge er ein brei, hovudsakleg isdekt rygg med ei høgd på over 1600 moh mellom Yanceybreen og Sennetbreen i Britannia Range i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i samband med Byrdbreen og Sennetbreen ...

                                               

Farrington Ridge

Farrington Ridge er ein isolert rygg, 1.5 nautiske mil lang, med fleire bergframspring langs toppen, 2 nautiske mil nord-nordvest for Forbidden Rocks i Jones Mountains i Antarktis. Han vart kartlagt av gruppa frå University of Minnesota som vitja ...

                                               

Harriss Ridge

Harriss Ridge er ein rygg som går aust-vest med to små uteliggarar på vestenden, 2 nautiske mil nordaust for Mount Dovers i Athos Range i Prince Charles Mountains i Antarktis. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic R ...

                                               

Ferri Ridge

Ferri Ridge er ein slak rygg i Antarktis, som utgjer vestveggen av Simmonsbreen. Han endar i Mount Isherwood ved nordsida av Kohler Range i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy ...

                                               

Gurney Point

Gurney Point er eit lite klipperikt nes i George VI Sound, opp til 610 moh heilt vest på ein rygg mellom Bertrambreen og Ryderbreen på vestkysten av Palmer Land i Antarktis. Neset vart først oppdaga og fotografert frå lufta den 23. november 1935 ...

                                               

Hermes Point

Hermes Point er eit nes på enden av ryggen frå Mountaineer Range, som ligg ved samløpet mellom Icebreakerbreen og Fitzgeraldbreen langs kysten av Victoria Land i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tek ...

                                               

Thorp Ridges

Thorp Ridges er tre nesten parallelle ryggar som ligg 18 nautiske mil vest for Store Hånakken i Enderby Land. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av ANARE i 1956. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee etter A. Tho ...

                                               

Paschalbreen

Paschalbreen er ein isbre som er kring 37 km lang og 7 km brei, og som flyt nordvest mellom to ryggar, og endar ved Mount McCoy og Lewis Bluff. Den nedre enden av denne breen flyt saman med Whitebreen og den større Landbreen nær Mount McCoy før d ...

                                               

Red Ridge

Red Ridge er ein rygg like vest for Robsonbreen i Gonville and Caius Range i Victoria Land. Det skildrande namnet vart gjeven av Frank Debenham under Terra Nova-ekspedisjonen då han kartla ryggen i 1912.

                                               

Keyser Ridge

Keyser Ridge er ein snødekt rygg, som går frå nordaust til sørvest i 11 nautiske mil, 26 nautiske mil sør-søraust for Mount Bayliss i Prince Charles Mountains i Mac. Robertson Land. Han vart kartlagt frå flyfoto av ANARE i 1957 og 1960. Han vart ...

                                               

Hobbs Ridge

Hobbs Ridge er ein markant bogeforma fjellkam som går rundt Hobbsbreen i nord og nordvest og dannar eit skilje mot den lågare delen av Bluebreen på Scott Coast i Victoria Land i Antarktis. Han vart namngjeven i samband med Hobbsbreen.

                                               

Bailey Ridge

Bailey Ridge er ein sagtakka rygg 4 nautiske mil lang, som ligg mellom Mount Blades og Fleming Peaks i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Han vart oppdaga på flyturar på Byrd-ekspedisjonen i 1934, og vart namngjeven av U.S. Antarctic Service etter Cl ...

                                               

Lackey Ridge

Lackey Ridge er ein rygg som strekkjer seg aust-vest, 4 nautiske mil lang, som dannar vestenden av Buckeye Table i Ohio Range i Horlick Mountains. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Larry L. Lackey, ein geolog med ...

                                               

Wild Spur

Wild Spur er ein utstikkar som strekkjer seg frå Pulfrich Peak til vestsida av Arctowski Peninsula, på vestkysten av Graham Land i Antarktis. Han vart vist på argentinske kart frå 1957. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names ...

                                               

Milan Ridge

Milan Ridge er ein stort sett isfri rygg, 5 nautiske mil lang, på grensa til vestsida av Ascentbreen i Miller Range. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Frederick M. Milan, ein fysiolog ved Little America V i 1957.

                                               

Dunbar Ridge

Dunbar Ridge er ein smal rygg, 10 nautiske mil lang, som skil den øvre delen av Balishbreen og Schneiderbreen i Heritage Range. Han vart namngjeven av geolog-gruppa frå University of Minnesota i 1963–64, etter William Dunbar, som var vedlikehalds ...

                                               

Tarakanov Ridge

Tarakanov Ridge er ein markant rygg frå Cobham Range, mellom Graybreen og Prince Philip-breen. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1960-62. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names et ...

                                               

Drury Ridge

Drury Ridge er ein hovudsakleg snødekt rygg, 9 nautiske mil lang som strekkjer seg vestover frå Nelson Peak i Neptune Range i Pensacolafjella. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–66, og ...

                                               

Killer Ridge

Killer Ridge er ein mørk fjellkam som stig over 1000 meter mellom Crispbreen og Millerbreen i Gonville and Caius Range i Victoria Land i Antarktis. Han vart kartlagd av British Antarctic Expedition, 1910–13, og kalla opp etter spekkhoggarar, som ...

                                               

Devils Ridge

Devils Ridge er ein bratt, sigdforma rygg som strekkjer seg frå sørenden av The Flatiron og utgjer nordveggen av New Glacier, like vest for Granite Harbour i Victoria Land. Han vart kartlagd og namngjeven av Terra Nova-ekspedisjonen 1910-1913, un ...

                                               

Stout Spur

Stout Spur er ein knivliknande utstikkar i Queen Elizabeth Land i Antarktis som stig ned frå nordkanten av Mackin Table, 3 nautiske mil aust for Mount Campleman i Patuxent Range i Pensacolafjella. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå lan ...

                                               

Dusky Ledge

Dusky Ledge er eit område med fjellframspring som ligg kring 1100 moh og som dannar den nordlege delen av Dusky Ridge i Britannia Range i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i samband med Dusky Ridge.

                                               

Donald Ridge

Donald Ridge er ein smal rygg som strekkjer seg sør frå Mount Capley i Pioneer Heights i Heritage Range. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–66, og vart namngjeven av Advisory Committee ...

                                               

Manfull Ridge

Manfull Ridge er ein brei, snødekt rygg som går slakt ned frå nordsida av Kohler Range kring 5 nautiske mil vest for Morrison Bluff i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959 ...

                                               

Baker Ridge

Baker Ridge er ein rygg som strekkjer seg vestover i 5 nautiske mil frå den nordlege delen av Washington Escarpment i Neptune Range i Pensacolafjella. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i ...

                                               

Lind Ridge

Lind Ridge er ein rygg som dannar sørveggen av Colemanbreen i Ames Range i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959-65. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic ...

                                               

Seely Ridge

Seely Ridge er ein rygg, 10 km lang, med ei høgd opp mot 1240 m ved sørenden, som strekkjer seg nordaust frå West Prongs mot Heiser Ridge i Neptune Range i Pensacolafjella. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i 1995 etter ...

                                               

Simpson Ridge

Simpson Ridge er ein isolert, kvass, sagtakka rygg som ligg 1 nautisk mil sør for Tvitoppen i Framnesfjella i Mac. Robertson Land. Han vart kartlagt frå ANARE 1954-62. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee etter C ...

                                               

Horton Ledge

Horton Ledge er ei flat fjellhylle oppom sørvestenden av Pecora Escarpment, ved sørvestenden av Pensacolafjella i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–66, og vart namngjeven av ...

                                               

McDonald Ridge

McDonald Ridge er ein nesten heilt isdekt rygg mellom Johnston and Douglas Peak, kring 22 nautiske mil søraust for Mount Biscoe i Enderby Land. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av ANARE i 1956. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names ...

                                               

Shapley Ridge

Shapley Ridge er ein markant rygg oppom Reedybreen som strekkjer seg aust frå Cleveland Mesa og markerer austenden av Watson Escarpment. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-64. Han vart ...

                                               

McLean Ridge

McLean Ridge er ein liten, delvis isdekt rygg kring 3 nautiske mil søraust for Mount Butterworth i Aramis Range i Prince Charles Mountains. Han vart kartlagt frå flyfoto av ANARE tekne i 1956 og 1960. Han vart namngjeven av Australian Antarctic N ...

                                               

Goodall Ridge

Goodall Ridge er ein delvis snødekt steinrygg kring 6 nautiske mil vest-sørvest for Taylor Platform i Prince Charles Mountains i Antarktis. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions tekne i 1956 og ...

                                               

Bird Ridge

Bird Ridge er ein delvis isdekt rygg 7 nautiske mil lang, som ligg 6 nautiske mil nordvest for Storegutt, vestover of Edward VIII Bay. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions i 1956, og kalla opp ...

                                               

Ronald Ridge

Ronald Ridge er ein smal rygg, 5 nautiske mil lang, 1 nautisk mil vest for Donald Ridge, som han liknar på, i Pioneer Heights i Heritage Range. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961-66. Ha ...

                                               

Williamson Ridge

Williamson Ridge er ein låg, snødekt rygg, 10 nautiske mil lang og 2 to,5 nautiske mil brei, som dannar ei vestleg forlenging av Toney Mountain i Marie Byrd Land. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. ...

                                               

Mount Perseverance

Mount Perseverance er eit høgt fjell nær sørenden av ryggen frå Mount Whitcombe, oppom den nedre Bensonbreen i Victoria Land. Det fekk dette namnet fordi det var den siste stasjonen til den nordlege landmålingsgruppa frå New Zealand under Commonw ...

                                               

Head Peak

Head Peak er eit fjell 3.5 nautiske mil aust for Le Couteur Peak, som ligg på ein framskytande rygg frå Millen Range i firnområdet til Pearl Harborbreen. Det fekk dette namnet av den sørlege gruppa frå New Zealand Federated Mountain Clubs Antarct ...

                                               

Charlesworth Cliffs

Charlesworth Cliffs er ei rekkje bratte klipper nær nordenden av den sentrale ryggen i Herbert Mountains i Shackleton Range. Dei vart fotograferte frå lufta av U.S. Navy i 1967, og kartlagt frå bakken av British Antarctic Survey, 1968–71. Sidan f ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →