★ Free online encyclopedia. Did you know? page 2

                                               

Roskilde domkyrkje

Roskilde domkyrkje, eller Roskilde Domkirke på dansk, ligg i Roskilde i Danmark. Ho er den mest sentrale kyrkja i landet fordi ho er gravkyrkja for dei danske regentane og har vore det frå 1400-talet til i dag. Kyrkja har gravene til 39 kongar og ...

                                               

Åttekantkyrkje

Åttekantkyrkje eller oktogonal kyrkje er eit kyrkjebygg der grunnplanet er rein oktogon, eller der berre sjølve skipet er ein oktogon som er kombinert med tilbygg for kor og våpenhus eller der oktogonen har armar til fire sider. Det åttekanta gru ...

                                               

Gigha

Isle of Gigha er ei øy utanfor vestkysten av Kintyre i Skottland. Øya er ein del av Argyll and Bute i Indre Hebridane og har kring 150 innbyggjarar. Dei fleste av desse talar skotsk-gælisk. Klimaet er mildt med fleire soltimar enn det som er vanl ...

                                               

Sylvia Rafael

Sylvia Rafael eller Sylvia Rafael Schjødt var ein israelsk etterretningsagent og dømd for drap i Noreg. Sylvia Rafael vart fødd i Sør-Afrika. Ho var av jødisk avstamming, og i mars 1973 reiste ho til Israel for å busetja seg der. Etter nokre veke ...

                                               

El Lisitskij

Lazer "El" Markovitsj Lisitskij var ein russisk målar, grafikkdesignar, arkitekt, typograf, fotograf og polemikar. Han var ein viktig aktør i den russiske avantgarden, ytte sitt til å utvikle suprematismen saman med Kasimir Malevitsj, og designa ...

                                               

Lån

Eit lån er ein avtale mellom to partar, kor den eine part, långjevar eller kreditor, lånar ut noko, t.d. ein sum pengar, og den andre part, låntakar eller debitor, tar på seg ei forplikting til å levere eller betale det innlånte tilbake etter ei ...

                                               

Rauma Ullvarefabrikk AS

Rauma Ullvarefabrikk er ein tekstilverksemd på Veblungsnes i Møre og Romsdal. Verksemda vart skipa i 1927, og produserer tekstiler og stoffer. I 1967 kjøpte foretaket opp Rørøs Tweed, som produserer ullpledd. Best kjent er Rauma ullvare for sitt ...

                                               

Troll forsikring

Troll Forsikring AS er eit norsk skadeforsikringsselskap som tilbyr forsikring til privatpersonar og næringsliv i Noreg. Største aksjonær er BRAS Kapital og Canica.

                                               

Gyrodata

Gyrodata Incorporated er eit amerikansk selskap med hovudkvarter i Houston i Texas. Det er regionale hovudbasar i Aberdeen i Skottland og Kuala Lumpur i Malaysia pluss kontor i mange andre land, blant anna i Noreg. Firmaet leverer tenester innanf ...

                                               

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion er eit internasjonalt systemkritisk aktivistnettverk og ei sosiopolitisk rørsle med røter i miljørørsla og den britiske greina av Occupy-rørsla. XR vart skipa i mai 2018 og praktiserer ikkje-valdeleg motstand og sivil ulynad ...

                                               

Whalsay

Whalsay er ei øy i Shetlandsøyane i Skottland. Øya ligg austom Shetland Mainland og hadde i 2001 vel 1030 innbyggjarar. Øya er frodig og relativt tett busett. Dei viktigaste næringsvegane er fiskeria og jordbruket. Viktigaste landsbyen er Symbist ...

                                               

Mikroklima

Mikroklima eller lokalklima er eit lokalt atmosfærisk område der klimaet er forskjellig frå det omliggande området. Området kan variere i storleik frå nokre få kvadratcentimeter til fleire kvadratkilometer. Dei fysiske lovene som styrer prosessan ...

                                               

Vest-Hellas

Vest-Hellas er ein av tretten periferiar i Hellas. Han omfattar dei tidlegare prefektura Akhaía, Etoloakarnanía og Ilía. Periferien ligg på begge sider av den vestlege delen av Korintbukta. Hovudstaden i Vest-Hellas er Pátra.

                                               

Barometer

Eit standard kvikksølvbarometer har ei glassøyle, som er om lag 76 cm høg, lukka i ein ende og med ein open behaldar med kvikksølv i botn. Kvikksølvet i søyla stig når lufttrykket aukar, fordi lufta vil presse kvikksølvet oppover i søyla. Det før ...

                                               

Tunisia

Tunisia kan grovt sett delast i fire naturgeografiske soner, det fjellrike området i nord, det store steppeplatået i dei sentrale delane av landet, og lenger sør, område med avløpsfrie sumpar og saltsjøar. Enno lenger mot sør strekkjer landet seg ...

                                               

Klimatologi

Meteorologi er læra om vêr og vêrsystem som varer opp til eit par veker, medan klimatologi handlar om kor ofte desse vêrsystema har oppstått i fortida og langtidsendringar av gjenommsnittlege vêrmønster. Klimatologar er dei som arbeider med klima ...

                                               

Varmsektor

Ein varmsektor er eit sektorforma område mellom ein varmfront og ein kaldfront. I spissen på varmsektoren, oftast på nordsida på den nordlege halvkula, ligg eit lågtryk eller ein okklusjon. Varmlufta vert pressa opp av kaldlufta og det vert ofte ...

                                               

Sau

Sau er ein drøvtyggar. Han er eitt av dei vanlegaste husdyra og vert avla fram for kjøt og ull. Sauen var eit av dei første dyra som vart tamde av menneske, truleg i Midtausten for om lag 10 000 år sidan. Gjennom tidene har det utvikla seg ei rek ...

                                               

Trykksystem

Eit trykksystem er eit område i jordatmosfæren der lufttrykket er lågare eller høgare enn normalt. Termodynamiske effektar i atmosfæren og havet fører til at høg- og lågtrykk kontinuerleg oppstår og døyr ut.

                                               

8. september

Marimessene, markert med ei marikrone, etter fødselsdagen til Jomfru Maria. Godt vêr på Marimessene fortalde at hausten ville bli god. Ein klippa sauane denne dagen.

                                               

Laber bris

Laber bris er kategori 4 i Beaufortskalaen og er den midtre av briskategoriane. Vindsnøggleiken er då 5.5-7.9 m / s eller 20-29 km / t. I eldre sjønemning heiter vindstyrken merseils kuling.

                                               

Alpint klima

Alpint klima eller fjellklima er klima ein har over tregrensa i fjellområde. Klimaet vert kaldare med høgda, som følgje av den adiabatiske temperaturendringa. Den tørradiabatiske temperaturendringa med høgda er om lag 10 °C per kilometer. Dermed ...

                                               

Klima i Asia

Klimaet i Asia er eit av dei mest varierete og kontrastfylte klima i verda. Asia utgjer den største landmassen i verda, og er dobbelt så stort som Nord-Amerika, fem gongar så stort som Australia eller om lag 150 gonger større enn Noreg. På den ei ...

                                               

Klima i Canada

Klimaet i Canada er ganske så variert og er ganske likt klimaet i USA, men litt tørrare og kaldare. Lågtrykk bygger seg ofte opp over dei sørlege områda, særleg i Alberta, før dei går sørover mot Dei store sjøane. Ein annan stor klimatisk faktor ...

                                               

Pære

Pære er frukta av pæretreet og er ei av dei eldste fruktene me kjenner til. Pærer vart dyrka allereie 3000 år f. Kr. Ho blei først tatt i kultur i Austen og seinare kom ho til Hellas. Frå Romerriket spreidde kunnskapane om pæreproduksjon seg med ...

                                               

Hirse

Ulike korn bli kalla hirse. Fleire typar blir dyrka i Afrika og i Asia og Europa. Alle hirsetypane er naturleg frie for gluten. Mange ulike hirseplanter finst. Dei er ikkje i slekt seg i mellom. Finn ein ei oppskrift med "hirse" kan det vere ulik ...

                                               

Storkenebbfamilien

Storkenebb- eller geraniumfamilien er ein plantefamilie i ordenen Geraniales. Han inneheld rundt 800 artar fordelt på 7 slekter. Familien har namn etter underslekta storkenebb, som igjen viser til dei storkenebbliknande fruktene plantane lager. D ...

                                               

Linser

Linser er ein eittårig planteart i erteblomfamilien som er ein utbreidd matplante. Linseplanten blir 20–40 cm høg. Han har bleikblå blomsar og lysebrune belgar med eitt eller to flate frø, linser. Det fins mange sortar med ulik farge: svarte, gul ...

                                               

Australdrakelilje

Australdrakelilje er eit tre i aspargesfamilien som kjem frå New Zealand. Det kan bli inntil 20 meter høgt. Blada er sverdforma og blir 40-90 cm lange og 3-7 cm breie. Små individ har berre ei bladkrone, men etterkvart vil det koma ut nye skot fr ...

                                               

Fikenslekta

Fikenslekta er ei planteslekt i morbærfamilien. Ho omfattar mellom anna fikentreet, som er kjend for frukta fiken og fikenblad, banyantre med kraftige luftrøter, bodhitre eller Ficus religiosa og den utbreidde potteplanten bjørkefiken. Det er run ...

                                               

Fylkesveg 47

Sjå òg Fylkesveg 47 fleirtyding Fylkesveg 47 går mellom Bjelland i Sveio og Skudeneshavn i Karmøy. Veglengda er 60.3 km, av dette 12.8 km i Hordaland og 47.5 km i Rogaland. Vegen var før 1992 ein del av den dåverande riksveg 14. frå 1. januar 201 ...

                                               

8. april

Rundt 200 døydde då det tyske troppetransportskipet "Rio de Janeiro" blei torpedert av ein ubåt utenfor Lillesand. 1940: Andre verdskrigen. Britane minela Vestfjorden i Nordland i eit forsøk på å stoppa den tyske jernmalm-trafikken frå Narvik. 19 ...

                                               

Songvår fyrstasjon

Songvår fyrstasjon er eit kystfyr i Søgne kommune i Vest-Agder. Det vart tent først gong 1. november 1888. Det første fyret var eit lite trefyr. Sjølve fyrlykta var bygd inn i det eine hjørnet av bustadhuset. Songvår fyr er ikkje, som ein kunne t ...

                                               

Fyrskip

Fyrskip er ei fyrlykt som er plassert på eit permanent oppankra fartøy. Noreg har hatt fyrskip på to stader. Sluppen "Enigheden" vart lagt ut ved Lepsøyrev nord for Ålesund i 1856. Skipet havarerte året etter. Lepsøyrev fyr vart bygd i 1879, ette ...

                                               

Snøggbåt

Ruter med snøggbåtar vert ofte kalla ekspress- eller hurtigruter. Frå den første snøggbåten HF "Vingtor" vart sett i trafikk i Noreg i 1960, er tilbodet stadig utvida og båtane har vortne meir komfortable og pålitelege. Dei har gjort passasjertra ...

                                               

Aga-lys

Aga-lys er belysning ved hjelp av acetylen, produsert av den svenske gassprodusenten AGA AB. Acetylen vert fylt på stålflasker som inneheld aceton og ein porøs masse, Aga-masse, som består av mellom anna karbon, sement, asbest og kiselgur. Føremå ...

                                               

North Ronaldsay

North Ronaldsay ligg rundt 4 km nord for den næraste naboøya, Sanday. Øya er rundt 5 km lang og har to store sandbukter, Linklet Bay på austsida og South Bay i sør. Vestsida av øya er steinete og mange skjer ligg like utanfor. Øya er låg og vindf ...

                                               

Normaltid

Normaltid er i Noreg middeltida for den meridianen som ligg 15 grader austanfor Greenwich. Norsk normaltid samsvarar med mellomeuropeisk tid og er ein time føre større tal Greenwich tid GMT, òg kalla verdstid, UT. Klokka stillast i 2007 etter nor ...

                                               

Sumburgh Head

Sumburgh Head er eit nes sør på Shetland Mainland nord i Skottland. Neset består av ei 100 meter høg klippe og på toppen står Sumburgh Head fyr. Det norrøne namnet på neset var Dunrøstar høfdi, som tyder "Torehøgda", og syner til støyen frå Sumbu ...

                                               

Tropenatt

Tropenatt, tropedag eller tropedøgn er omgrep nytta om visse temperaturtilhøve i Noreg. For at ei natt skal kunne kallast ei tropenatt kan temperaturen gjennom natta aldri ha gått under 20 ºC, medan maksimumstemperaturen i løpet av eit døgn må ha ...

                                               

Hirtshals

Hirtshals er ein by i Vendsyssel i Danmark. Han har 5857 innbyggjarar. Han var senter i Hirtshals kommune fram til den danske kommunalreforma i 2007, då Hirtshals kommune blei del av Hjørring kommune. Byen er kjend for fiske- og ferjehamna si. Ha ...

                                               

Eurovision Song Contest 1987

Eurovision Song Contest 1987 var den 32. gongen Eurovision Song Contest vart arrangert. Konkurransen vart halden i Palais du Centenaire i Brussel i Belgia. Finalen fann stad laurdag 9. mai. Irland vann konkurransen med songen "Hold me now", framf ...

                                               

Røykjelse

Røykjelse er ei blanding av harpiks, planteoljer og andre velluktande stoff frå planter og somme tider dyr som blir brend for å gje får seg ein aromatisk røyk. Ein kan brenna røykjelse direkte i form av små kjegler, som pulver i haldarar eller bå ...

                                               

Hn/Island

Island, offisielt Republikken Island, er eit øyrike i det nordlege Atlanterhavet millom Grønland og Storbritannia, nordvest fyr Færøyane. Island var norsk skattland frå 1263 til 1814, og fekk sjølvstende frå Danmark i 1944.

                                               

336

18. januar: Markus blei pave etter Sylvester. Militærsigrane til keisar Konstantin første til at mesteparten av Dakia blei gjenerobra av Romarriket. Keisar Konstantin kalla presten Arius, som var blitt forvist for vranglære, tilbake til Konstanti ...

                                               

Himmelkvelving

Himmelkvelving eller himmelkule er innan astronomi og navigasjon ei tenkt roterande sfære med ein enorm radius med sentrum i auga til observatøren eller midtpunktet i jorda eller sola. På jorda er himmelkula konsentrisk og koaksial og med jorda s ...

                                               

Wikipedia

Wikipedia er eit fritt oppslagsverk skrive på dugnad av brukarane ved hjelp av wiki-programvare. Wikipedia er styrt av Wikimedia Foundation, ein organisasjon som vert driven utan økonomisk vinning som mål. I tillegg til vanleg oppslagsverksinnhal ...

                                               

Nostradamus

Miquèl de Nòstra Dama, kjend som Nostradamus, var ein fransk apotekar kjend for ettertida for ein serie spådommar. Den best kjende boka hans, Les Propheties, kom ut i 1555 og har seinare stort sett ikkje gått ut av trykk. Ei rekkje tilhengjarar h ...

                                               

Merkedag

Merkedagar er dagar det er knytt visse merke, minne eller hendingar til. Dei kan vera knytte til historiske eller mytiske hendingar, høgtider eller anna. Ein kan markera merkedagar med samlingar, flaggheising og ulike seremoniar og ritual. Frå ga ...

                                               

Marianne von Werefkin

Marianne von Werefkin, fødd Marianna Vladimirovna Verevkina, var ein russisk-sveitsisk kunstmålar, kjend for sine ekspresjonist-verk. Marianne von Werefkin kom til verda i Tula i Russland, og voks opp som dotter av kommandanten for tsar-regimente ...

Users also searched:

home,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →