★ Free online encyclopedia. Did you know? page 199

                                               

Brough Nunatak

Brough Nunatak er ein nunatak nordvest i Evans forlandsbre, 4 nautiske mil vest-sørvest for Boney Point i Victoria Land. USS "Brough" dreiv ein maritim vêrstasjon ved 60°S 170°E for flytrafikken mellom New Zealand og Antarktis under Operasjon Dee ...

                                               

Janke Nunatak

Janke Nunatak er ein isolert nunatak, 4 nautiske mil nordaust for Carlson Peak vest i Hauberg Mountains i Palmer Land i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–67, og vart namngje ...

                                               

Elmers Nunatak

Elmers Nunatak er ein markant nunatak, 5 nautiske mil søraust for Mount Hawkes i Neptune Range i Pensacolafjella i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–66, og vart namngjeven a ...

                                               

Ely Nunatak

Ely Nunatak er ein liten, mørk nunatak 4 nautiske mil nord for Mount Izabelle i Prince Charles Mountains i Antarktis. Plasseringa av nunataken vart fastslått av i 1971 og han vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee ette ...

                                               

Ferrell Nunatak

Ferrell Nunatak er ein nunatak som stikk opp av isflata på Iroquois Plateau, 5 nautiske mil nordaust for Elmers Nunatak i Pensacolafjella i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956 ...

                                               

Grayson Nunatak

Grayson Nunatak er ein nunatak som ligg 3 nautiske mil vest for Crummey Nunatak i Antarktis. Han er den nordvestlegaste av Gutenko Nunataks i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Nunataken vart oppdaga og først kartlagd av U.S. Antarctic Service i 1939 ...

                                               

Farquharson Nunatak

Farquharson Nunatak er ein nunatak 1.3 nautiske mil nordvest for Mount Lombard på Sobral Peninsula på Nordenskjöld Coast i Antarktis. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee etter Geoffrey W. Farquharson, ein geolog i British An ...

                                               

Eaton Nunatak

Eaton Nunatak er ein markant nunatak i søraustenden av Merrick Mountains i Palmer Land i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–67, og vart namngjeven av Advisory Committee o ...

                                               

Helfert Nunatak

Helfert Nunatak er ein markant nunatak som ligg 5 nautiske mil vest for Mount Sharp i Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Han vart oppdaga og vitja av gruppa som kryssa Marie Byrd Land i 1957–58, under C.R. Bentley, og kalla opp ett ...

                                               

Gratton Nunatak

Gratton Nunatak er ein naken nunatak som ligg ved sørsida av munningen av McCarthybreen i Antarktis, der denne møter Reedybreen. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960–64, og vart namngjeve ...

                                               

Seay Nunatak

Seay Nunatak er ein nunatak som ligg 3 nautiske mil sør for Hill Nunatak ved søraustenden av Neptune Range i Pensacolafjella i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956-66. Han vart ...

                                               

High Nunatak

High Nunatak er ein isolert nunatak 4 nautiske mil aust for Liberty Hills i Heritage Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Elmer High, sjef for helikoptermannskapet i 62. Trans ...

                                               

Koehler Nunatak

Koehler Nunatak er ein isolert nunatak kring 20 nautiske mil aust-søraust for Mount Manthe, ved søraustenden av Hudson Mountains i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-66. Nuna ...

                                               

Hedin Nunatak

Hedin Nunatak er ein kjenneleg nunatak med ein flat topp dekt av is og md bratte sider, som ligg 9 nautiske mil vest-nordvest for toppen av Mount Murphy på Walgreen Coast i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart først grovt kartlagd frå flyfoto te ...

                                               

Ellyard Nunatak

Ellyard Nunatak er ein nunatak på nordsida av Scyllabreen, kring 7 nautiske mil sør-søraust for Mount Bechervaise i Prince Charles Mountains i Antarktis. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions i ...

                                               

Harter Nunatak

Harter Nunatak er ein liten, relativt isolert nunatak som ligg 4 nautiske mil nordaust for Mount Tidd ved nordaustsida av Pirrit Hills i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy i 19 ...

                                               

Inman Nunatak

Inman Nunatak er ein nunatak som ligg 10 km aust for Mount Manthe i søraustlege delar av Hudson Mountains i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960–66, og vart namngjeven av Advis ...

                                               

Baker Nunatak

Baker Nunatak er ein nunatak som ligg 1 nautisk mil nordvest for Mount Brecher nord i Wisconsin Range i Horlick Mountains i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959–60, og vart ...

                                               

Gibbon Nunatak

Gibbon Nunatak er ein isolert nunatak på nordsida av Wisconsin Range i Antarktis, som ligg 8 nautiske mil nord for Lentz Buttress på vestsida av Davisvillebreen. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. ...

                                               

Starr Nunatak

Starr Nunatak er ein kjenneleg nunatak på nordsida av munningen av Harbordbreen, på kysten av Victoria Land i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1957-62. Han vart namngjeven av Ad ...

                                               

Galkin Nunatak

Galkin Nunatak er ein isolert nunatak kring 5 nautiske mil nordvest for Mount Coman, som ragar over det indre isplatået nær foten av Palmer Land i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy ...

                                               

Heuser Nunatak

Heuser Nunatak er ein liten nunatak som ligg 3 nautiske mil sør for Mount Phelan og markerer sørenden av Emlen Peaks i Usarp Mountains i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959–64 ...

                                               

Haigh Nunatak

Haigh Nunatak er ein låg fjelltopp 12 nautiske mil nordaust for Pickering Nunatak på austsida av munningen av Lambertbreen i Antarktis. Han vart fotografert frå Australian National Antarctic Research Expeditions-flyet i 1957, og vart vitja av ei ...

                                               

Gallen Nunatak

Gallen Nunatak er ein nunatak på sørsida av Balchunas Pass, 1.5 nautiske mil nordvest for Putzke Peak i McCuddin Mountains i Marie Byrd Land i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1 ...

                                               

Filson Nunatak

Filson Nunatak er ein liten nunatak 6 nautiske mil aust for Trost Peak i austlege delen i Framnesfjella i Mac. Robertson Land i Antarktis. Han vart fotografert av Australian National Antarctic Research Expeditions i 1958 og sett av eit lag frå AN ...

                                               

Fusco Nunatak

Fusco Nunatak er den vestlegaste av Wilson Nunataks, like vest for Herculesfjorden, ved søraustenden i Heritage Range i Antarktis. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter flyelektrikaren Thomas A. Fusco i U.S. Navy som ...

                                               

Haupt Nunatak

Haupt Nunatak er ein liten nunatak, 5 nautiske mil sør for Alexander Nunataks, ved austsida av den nedre delen av Vanderfordbreen i Antarktis. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i 1946–47, og vart namngjeven av ...

                                               

Higgins Nunatak

Higgins Nunatak er den største av Samuel Nunataks, som ligg nær sørenden av denne gruppa i Heritage Range i Antarktis. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–66, og vart namngjeven av Advis ...

                                               

Gould Nunataks

Gould Nunataks er ei lita gruppe nunatakar kring 18 nautiske mil søraust for Mount Biscoe i Enderby Land i Antarktis. Dei vart oppdaga i januar 1930 av British Australian and New Zealand Antarctic Research Expedition under Mawson, som namngav dei ...

                                               

Marshall Nunatak

Marshall Nunatak er ein noko isolert nunatak, 23 nautiske mil aust-søraust for FitzGerald Bluffs i Ellsworth Land. Han ligg 9 nautiske mil aust for Schwartz Peak og er den austlegaste ei rekkje små toppar som ligg søraust for FitzGerald Bluffs. H ...

                                               

Wilhoite Nunataks

Wilhoite Nunataks er ei gruppe mørke nunatakar nær polarplatået, kring 12 nautiske mil sørvest for All-Blacks Nunataks. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter den amerikanske havstasjonen som støtta flya mellom New Zea ...

                                               

Frontier Nunataks

Frontier Nunataks er ei gruppe små, isolerte nunatakar som ligg kring 20 nautiske mil vest for Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Nunatakane vart vitja av geolog Thomas Bastien frå geolog-gruppa frå University of Minnesota i 1963–6 ...

                                               

Fletcher Nunataks

Fletcher Nunataks er to nunatakar som ligg 2.2 nautiske mil sørvest for Barker Nunatak i Grossman Nunataks i Antarktis. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå flyfotografi teken av U.S. Navy 1965–68 og Landsat-bilete frå 1973–74, og han v ...

                                               

Tollefson Nunatak

Tollefson Nunatak er ein nunatak som ligg 5 nautiske mil vest for Olander Nunatak, og er ein av fleire spreidde og noko isolerte nunatakar som ligg 40 nautiske mil nord for Merrick Mountains i Palmer Land. Han vart kartlagd av US Geological Surve ...

                                               

Staack Nunatak

Staack Nunatak er ein nunatak som ligg 1 nautisk mil vest for Horner Nunatak, er ein av fleire spreidde og noko isolerte nunatakar som ligg 40 nautiske mil nord for Merrick Mountains i Palmer Land. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå l ...

                                               

Hutchins Nunataks

Hutchins Nunataks er ei gruppe nunatakar med ei høgd opp mot kring 1200 moh, 12 nautiske mil nord-nordaust for Mount Leek i Hauberg Mountains sør i Palmer Land i Antarktis. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotogra ...

                                               

Olander Nunatak

Olander Nunatak er ein av fleire spreidde nunatakar som stikk opp av isen aust i Palmer Land, 5 nautiske mil aust for Tollefson Nunatak og 27 nautiske mil nord-nordvest for Sky-Hi Nunataks. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmåling ...

                                               

Hamarskaftet

Hamarskaftet er ei rekkje nunatakar som strekkjer seg over 5 nautiske mil og som ligg 2 nautiske mil nordvest for Svarthamaren i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Dei vart kartlagde frå landmålingar og flyfoto av Den sjette n ...

                                               

Gromov Nunataks

Gromov Nunataks er ei gruppe nunatakar som ligg 7 nautiske mil aust-søraust for Mount Henry i Scott Mountains i Enderby Land i Antarktis. Dei vart namngjevne av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1961–62 etter M.M. Gromov, ein sovjetisk pilot.

                                               

Cheeks Nunatak

Cheeks Nunatak er den største and sørlegaste av tre nunatakar som ligg 12 nautiske mil nordvest for Merrick Mountains i Palmer Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–67, og vart n ...

                                               

Wignall Nunataks

Wignall Nunataks er to snødekte nunatakar som ligg 2 nautiske mil nordvest for Mount Starlight i Athos Range i Prince Charles Mountains i Antarktis. Dei vart kartlagde frå landmålingar og flyfoto tekne av ANARE, 1955-65. Dei fekk namn av Australi ...

                                               

June Nunatak

June Nunatak er den sentrale av tre nunatakar i midten av den øvre Liv-breen, som ligg kring 4 nautiske mil søraust for Mount Wells i Dronning Maudfjella. Han vart namngjeven av den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarcti ...

                                               

Herring Nunataks

Herring Nunataks er to markante nunatakar som ligg 3 nautiske mil nordvest for Mount Lechner vest i Forrestal Range i Pensacolafjella i Antarktis. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–66 ...

                                               

Jago Nunataks

Jago Nunataks er ei gruppe nunatakar med ei høgd opp mot 2300 moh, kring 4.5 km aust for sørenden av Neall Massif i Concord Mountains i Antarktis. Dei vart namngjevne av New Zealand Antarctic Place-Names Committee i 1983 etter J.B. Jago, ein geol ...

                                               

Harvey Nunataks

Harvey Nunataks er fire nunatakar som ligg 4 nautiske mil vest for Mount Ryder i austlege delen av Tula Mountains i Enderby Land i Antarktis. Dei vart kartlagde frå flyfoto tekne under Australian National Antarctic Research Expeditions i 1956 og ...

                                               

Hall Nunataks

Hall Nunataks er ei gruppe fire nunatakar kring 6 nautiske mil aust-søraust for Mount Bunt i Aramis Range i Prince Charles Mountains i Antarktis. Dei vart kartlagd frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions tekne i 19 ...

                                               

Ferguson Nunataks

Ferguson Nunataks er ei gruppe nunatakar som ligg mellom toppen av Meinardusbreen og Swannbreen i Palmer Land i Antarktis. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–67, og han vart namngjeven ...

                                               

Horne Nunataks

Horne Nunataks er ei gruppe seks nunatakar som ligg relativt isolert, på nordsida av Goodenoughbreen, kring 7 nautiske mil innover frå vestkysten av Palmer Land i Antarktis. Dei vart namngjevne av UK Antarctic Place-Names Committee etter Ralph R. ...

                                               

Henry Nunataks

Henry Nunataks er ei gruppe nunatakar som ligg 6 nautiske mil vest for Merrick Mountains i Palmer Land i Antarktis. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961–67, og vart namngjevne av Advisor ...

                                               

Wilkins Nunatak

Wilkins Nunatak er den nordaustlegaste av tre nunatakar. Dei ligg 6 nautiske mil sørvest for Ickes Mountains på kysten av Marie Byrd Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959-65. Han var ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →