★ Free online encyclopedia. Did you know? page 198

                                               

Turret Nunatak

Turret Nunatak er ein langstrekt nunatak, 1960 moh, som ligg vest for Cobham Range i den nedre delen av Lucybreen. Han vart kartlagd av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition og fekk dette namnet på grun ...

                                               

Correll Nunatak

Correll Nunatak er ein nunatak som ligg vest i Mertzbreen, kring 13 nautiske mil sør for Aurora Peak. Han vart oppdaga av Den australasiatiske antarktisekspedisjonen under Douglas Mawson, som namngav han etter Percy E. Correll, ein mekanikar på e ...

                                               

Sickle Nunatak

Sickle Nunatak er ein nunatak ved nordsida av innløpet til Jupiter Valley, på austsida av Morozumi Range. Han fekk dette namnet av medlemmar frå geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 1967–68, på grunn av forma si. ...

                                               

Striated Nunatak

Striated Nunatak er ein låg og rund nunatak med lagdelt gneis 6 nautiske mil aust-nordaust for Rayner Peak, på austsida av Robertbreen i Enderby Land. Han vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto tekne av ANARE, 1934–66, og fekk dette namnet for ...

                                               

Chapman Nunatak

Chapman Nunatak er ein nunatak kring 2 nautiske mil aust for Mount Hicks i Prince Charles Mountains. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions tekne i 1960, og kalla opp etter P.R. Chapman, som var ...

                                               

Roadend Nunatak

Roadend Nunatak er ein kjenneleg nunatak 4 nautiske mil vest-nordvest for Bastion Hill langs nordsida av Darwinbreen. Han fekk dette namnet av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition fordi han vart nytta som landemerke for sledar o ...

                                               

Lepley Nunatak

Lepley Nunatak er ein liten, kjenneleg og klipperik nunatak 2 nautiske mil sørvest for Dentler Island, som ligg nær midten og austenden av Abbotisen. Han vart først oppdaga den 9. februar 1961 frå helikopter av Larry K. Lepley, som var oseanograf ...

                                               

R4D Nunatak

R4D Nunatak er ein nunatak som ligg 2 nautiske mil søraust for Burkett Nunatak, ved søraustenden av Monument Nunataks. Han vart namngjeven av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 1962–63, etter flytyp ...

                                               

Webber Nunatak

Webber Nunatak er ein nunatak som ligg 6 nautiske mil vest for Mount Manthe i Hudson Mountains. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne av U.S. Navy Operasjon Highjump i 1946 og 1947, og namngjeven i 1967 av Advisory Committee on Antarctic Names ette ...

                                               

Smith Nunatak

Smith Nunatak er ein nunatak like søraust for Mount Starlight i Athos Range i Prince Charles Mountains. Nunataken er markert av ei morene som strekkjer seg 2 nautiske mil nord for seg. Han vart kartlagd frå flyfoto av ANARE i 1965. Han vart namng ...

                                               

Solo Nunatak

Solo Nunatak er ein isolert nunatak som ligg 6 nautiske mil nordvest for Intention Nunataks, ved sørvestsida av Evans Neve. Namnet syner til den isolerte plasseringa og vart gjeve av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey An ...

                                               

Rebholz Nunatak

Rebholz Nunatak er ein isolert nunatak like nord for Hudson Mountains, 8 nautiske mil nord-nordvest for Teeters Nunatak. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-66. Han vart namngjeven av Ad ...

                                               

Tyke Nunatak

Tyke Nunatak er den minste og nordlegaste av Bates Nunataks ved vestenden av Britannia Range. Det fekk dette namnet på grunn av den vesle storleiken i forhold til dei to sørlege nunatakane i gruppa.

                                               

Bosse Nunatak

Bosse Nunatak er ein liten nunatak i eit område med oppreven is, kring 20 nautiske mil vest for Mount Izabelle i Prince Charles Mountains. Han vart først oppdaga av J. Manning, ein landmålar med gruppa frå Australian National Antarctic Research E ...

                                               

Noble Nunatak

Noble Nunatak er ein isolert nunatak i nordlege delar av Horlick Mountains, som ligg 8 nautiske mil nord for Widich Nunatak langs nordsida av Shimizu Ice Stream. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. ...

                                               

Vickers Nunatak

Vickers Nunatak er ein massiv nunatak i øvre Shackletonbreen, kring 11 nautiske mil søraust for Mount Black. Han vart namngjeven av den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter E. Vickers, ein radiotelegr ...

                                               

Savage Nunatak

Savage Nunatak er ein nunatak som ligg 7 nautiske mil søraust for Hatcher Bluffs, langs austenden av den øvre Reedybreen. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-64. Han vart namngjeven av A ...

                                               

Sowle Nunatak

Sowle Nunatak er ein av Rambo Nunataks, som ligg 5.5 nautiske mil søraust for Wagner Nunatak på vestsida av Foundationstraumen i Pensacolafjella. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956-66. ...

                                               

Kaka Nunatak

Kaka Nunatak er den mest markante av Kea Nunataks, med ei høgd opp mot ca. 1400 m nær midten av gruppa. Han ligg 2 nautiske mil søraust for toppen av Mount Bird nordvest på Ross Island. Kaka Nunatak er ein av fleire stader nær Mount Bird som har ...

                                               

Oliver Nunatak

Oliver Nunatak er ein av Rambo Nunataks, som ligg 2 nautiske mil sør for Sowle Nunatak på vestsida av Foundationstraumen i Pensacolafjella. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956-66. Han va ...

                                               

Wagner Nunatak

Wagner Nunatak er ein av Rambo Nunataks, 850 moh, som ligg 9 nautiske mil sør for Blackburn Nunatak i Pensacolafjella. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956-66. Han vart namngjeven av Advi ...

                                               

Gomez Nunatak

Gomez Nunatak er ein isolert nunatak 40 nautiske mil sørvest for Mount Vang, som ragar over det indre isplatået nær foten av Den antarktiske halvøya. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1961– ...

                                               

Cabrera Nunatak

Cabrera Nunatak er ein nunatak 6.5 nautiske mil nordaust for Putzke Peak i McCuddin Mountains i Marie Byrd Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959–65, og vart namngjeven av Advisor ...

                                               

Table Nunatak

Table Nunatak er ein firkanta nunatak med flat topp, som ligg 0.5 nautiske mil aust for Cape Agassiz på austkysten av Palmer Land. Han vart truleg først sett i 1940 av medlemmar frå U.S. Antarctic Service og skildra som ei snødekt øy like aust fo ...

                                               

Taylor Nunatak

Taylor Nunatak er ein stor nunatak ved austsida av Shackletonbreen, like sør for enden av Dickbreen i Dronning Maudfjella. Han vart namngjeven av den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition etter Thomas E. Tay ...

                                               

Lawrence Nunatak

Lawrence Nunatak er ein nunatak som ligg 3 nautiske mil vest for Snake Ridge langs isskrenten sørvest frå ryggen i Patuxent Range i Pensacolafjella. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–6 ...

                                               

Krasnaya Nunatak

Krasnaya Nunatak er ein nunatak som ligg 4 nautiske mil sør for Alderdice Peak i Nye Mountains i Enderby Land. Han vart kartlagd og namngjeven "Gora Krasnaja" av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1961-62.

                                               

Robbins Nunatak

Robbins Nunatak er ein kjenneleg nunatak 8 nautiske mil nordaust for Mount Gorecki i Schmidt Hills i Neptune Range i Pensacolafjella. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956–66, og vart namn ...

                                               

Knight Nunatak

Knight Nunatak er ein einsam nunatak på kysten 4 nautiske mil sør-søraust for Cape Kinsey og 3 nautiske mil nordaust for Mount Conrad i Goodman Hills. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto, 1960-63. Knight Nunatak ...

                                               

Trubyatchinskiy Nunatak

Trubyatchinskiy Nunatak er ein nunatak som ligg 7 nautiske mil sør for Alderdice Peak i Nye Mountains i Enderby Land. Han vart namngjeven av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1961–62, etter den sovjetiske magnetikaren N.N. Trubjattsjinskij.

                                               

Litke Nunatak

Litke Nunatak er ein nunatak 10 nautiske mil aust for Perov Nunataks, som ligg ved austenden av Scott Mountains i Enderby Land. Han vart namngjeven av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1961–62, etter den sovjetiske isbrytaren "Litke".

                                               

Edwards Nunatak

Edwards Nunatak er ein nunatak med to små bergframspring, som ligg 2 nautiske mil sørvest for Mount Kizaki i Aramis Range i Prince Charles Mountains. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne av Australian National Antarctic Research Expeditions, og va ...

                                               

Dow Nunatak

Dow Nunatak er ein liten, relativt isolert nunatak 3.5 nautiske mil nordvest for Mount Sinha sørvest i McDonald Heights i Marie Byrd Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1959–65, og vart ...

                                               

Butcher Nunatak

Butcher Nunatak er ein nunatak ved sørenden av Birchall Peaks, 4 nautiske mil sørvest for Swarm Peak i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, og vart namngjeven ...

                                               

Recess Nunatak

Recess Nunatak er ein liten, men kjenneleg nunatak 1 nautisk mil vest for Mount Perkins i Fosdick Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Han vart kartlagd av U.S. Antarctic Service. Seinare vart han kartlagd av US Geological Survey frå landmå ...

                                               

Cohen Nunatak

Cohen Nunatak er ein nunatak som ligg 1 nautisk mil vest for den nedre delen av Reedybreen og 7 nautiske mil aust for Berry Peaks. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960–63, og vart nam ...

                                               

Sandilands Nunatak

Sandilands Nunatak er ein liten, einsleg nunatak kring 3 nautiske mil nord for Mount Seaton. Han ligg midt i og nær nordenden av Nemesisbreen i Prince Charles Mountains. Han vart oppdaga i desember 1956 av eit sledelag frå ANARE leia av P.W. Croh ...

                                               

Shoemake Nunatak

Shoemake Nunatak er ein nunatak like vest for Billey Bluff ved sørvestenden av Ickes Mountains ved kysten av Marie Byrd Land. Nunataken vart fotografert frå lufta av U.S. Antarctic Service, 1939–41, og vart kartlagd av US Geological Survey frå la ...

                                               

See Nunatak

See Nunatak er den nordlegaste av fjelltoppane som dannar den austlege delen av Hansenfjella. Han vart kartlagd frå flyfoto av ANARE. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee etter R. See, helikoptermekanikar for ANA ...

                                               

Mirfak Nunatak

Mirfak Nunatak er ein nunatak nær polarplatået, 10 nautiske mil sørvest for Vance Bluff. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter USNS "Mirfak", eit fraktefartøy i den amerikanske konvoien til McMurdo Sound under U.S. Na ...

                                               

Whistler Nunatak

Whistler Nunatak er ein nunatak som ligg vest for Mount Mende i Sky-Hi Nunataks i Palmer Land. Han vart namngjeven i 1987 av Advisory Committee on Antarctic Names på grunn av plystreeffekten skapt av amplitudeendringar av radiosignal i den øvre a ...

                                               

Ranney Nunatak

Ranney Nunatak er ein nunatak heilt sørvest i Gutenko Nunataks i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Han vart først kartlagd av U.S. Antarctic Service, 1939-41, vart det namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Charles R. Ranney, ein ...

                                               

Slusher Nunatak

Slusher Nunatak er ein nunatak som ligg 5 nautiske mil nord for Mount Moses i Hudson Mountains. Han vart kartlagd frå flyfoto tekne av U.S. Navy Operasjon Highjump i 1946-47. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Haro ...

                                               

Wordie Nunatak

Wordie Nunatak er ein nunatak 4 nautiske mil søraust for Mount Biscoe og 4 nautiske mil aust-nordaust for Mount Hurley. Han vart oppdaga i januar 1930 av British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition, 1929–31, under Mawson, og kall ...

                                               

Spectator Nunatak

Spectator Nunatak er ein isolert, hovudsakleg isdekt nunatak som består av hornblende, og som ligg 4 nautiske mil vest for Pomerantz Tableland i Usarp Mountains. Fjellet vart nytta som ein landmålingsstasjon av geolog-gruppa frå New Zealand Geolo ...

                                               

Lewisohn Nunatak

Lewisohn Nunatak er ein isolert nunatak 10 nautiske mil søraust for Mackay Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Han vart oppdaga og kartlagd av U.S. Antarctic Service. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Walte ...

                                               

Truman Nunatak

Truman Nunatak er ein liten, delvis snødekt nunatak 7.5 nautiske mil nord for Mount Harding i Grove Mountains. Han vart kartlagd av ANARE frå flyfoto, 1956-60. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee etter M.J. Trum ...

                                               

Robertson Nunatak

Robertson Nunatak er ein liten nunatak 20 nautiske mil nordaust for Clemence Massif på austsida av Lambertbreen. Han vart fotografert av ANARE i 1950, og vart oppdaga og kartlagd av ANARE i 1969 og 1971, og vart namngjeven av Australian Antarctic ...

                                               

McCrilliss Nunatak

McCrilliss Nunatak er ein nunatak på nordenden av Gierloff Nunataks på nordsida av Wisconsin Range i Horlick Mountains. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-64. Han vart namngjeven av Adv ...

                                               

Moyes Nunatak

Moyes Nunatak er ein nunatak 1.5 nautiske mil søraust for Mount Veynberg på vestsida av Nyebreen på Arrowsmith Peninsula i Graham Land. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter Alastair B. Moyes, ein geolog i Br ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →