★ Free online encyclopedia. Did you know? page 194

                                               

McCollum Peak

McCollum Peak er ein fjelltopp, 735 moh, som ligg sør for Beascochea Bay 2 nautiske mil søraust for Mount Waugh, på vestkysten av Graham Land. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1908-10. Det vart namngjev ...

                                               

Sjøhausen

Sjøhausen er ein fjelltopp som ligg på austsida av Øvresjøen i Gruberfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og gjeven det skildrande namnet Seekopf av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938–39, under Ritscher.

                                               

Projection Peak

Projection Peak er ein fjelltopp som ligg oppom toppen av Garwoodbreen heilt sørvest på Hobbs Ridge i Victoria Land. Det vart namngjeve av New Zealand Geographic Board i 1993 i samband med fleire brear på denne ryggen som er kalla opp etter forsk ...

                                               

Sechrist Peak

Sechrist Peak er ein fjelltopp sørvest i Mount Murphy-massivet i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1959-66. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter ...

                                               

Doumani Peak

Doumani Peak er ein mindre fjelltopp, 2675 moh sør i side av Mount Sidley i Executive Committee Range i Marie Byrd Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter George A. Doumani, ein seismolog ved Byrd-stasjonen, som de ...

                                               

Olds Peak

Olds Peak er ein fjelltopp som ligg 6 nautiske mil nordaust for Mount Kenney sør i Longhorn Spurs i Dronning Maudfjella. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter offiser Corwin A. Olds i U.S. Navy som deltok i Antarctic S ...

                                               

Boudette Peaks

Boudette Peaks er to fjelltoppar på 2810 moh og 2815 moh, som ligg 1 nautisk mil vest-sørvest for Lavris Peak nord i Mount Hartigan i Executive Committee Range i Marie Byrd Land. Dei vart kartlagde av US Geological Survey frå landmålingar og frå ...

                                               

Capling Peak

Capling Peak er ein fjelltopp, 2730 moh, på nordsida av Crollbreen,5 nautiske mil søraust for Bramble Peak i Victory Mountains i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–64, ...

                                               

Carnell Peak

Carnell Peak er ein fjelltopp, 1730 moh, i Watlack Hills, som ligg 2.5 nautiske mil frå søraustenden av gruppa, i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne i U.S. Navy, 1 ...

                                               

Partridge Nunatak

Partridge Nunatak er den vestlegaste av tre nunatakar som ligg sør for Ickes Mountains i Marie Byrd Land. Nunataken ligg langs nordsida av Whitebreen, kring 5 nautiske mil vest for Bailey Nunatak. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå lan ...

                                               

Keyser Nunatak

Keyser Nunatak er ein stor nunatak ved nordsida av enden av Reynoldsbreen i Haines Mountains i Marie Byrd Land. Han vart kartlagd av U.S. Antarctic Service og av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy. Han vart namngj ...

                                               

Skeidshornet

Skeidshornet er ein fjelltopp, 2725 moh, som ligg 5 nautiske mil vest-sørvest for Valichanovtoppen i Pieckryggen av Petermannkjedene i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det ...

                                               

Rakekniven

Rakekniven er ein fjelltopp, 2365 moh, ved nordenden av Trollslottet i Filchnerfjella i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og namngjeve av dei.

                                               

Misery Peak

Misery Peak er ein fjelltopp heilt vest i Roberts Massif nytta som landmålingsstasjon. Det fekk dette namnet av den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition for å skildre dei mange jammerlege timane dei var på ...

                                               

Mount Mathew

Mount Mathew er ein fjelltopp, 2030 moh, som ligg ved austsida av Starshotbreen, 2 nautiske mil nord for Mount Hotine i Surveyors Range. Det vart namngjeve av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition for Felton Mathew, den første landmå ...

                                               

Racine Nunatak

Racine Nunatak er ein nunatak, 960 moh, 3 nautiske mil vest for den nedre delen av Reedybreen og 7 nautiske mil aust-søraust for Berry Peaks. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-63. Han ...

                                               

Guardian Nunatak

Guardian Nunatak er ein nunatak, 210 meter over havet, på ein isdekte utstikkar som stig ned frå Mount Robert Scott aust-nordaustover mot vestkanten av Hoodbreen, nær samløpet med Rossbarrieren. Han "vaktar" innløpet til breen og fekk derfor dett ...

                                               

Pratts Peak

Pratts Peak er eit fjell i Antarktis, 6 nautiske mil aust for Mount Provender vest i Shackletonkjeda. Det vart først kartlagd i 1957 av CTAE og det vart fotografert i 1967 av U.S. Navy. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names C ...

                                               

Bertrab Nunatak

Bertrab Nunatak er ein nunatak som ligg langs sørsida av Lerchenfeldbreen og kring 5 nautiske mil vest-sørvest for Littlewood Nunataks. Han vart oppdaga av Den andre tyske antarktisekspedisjonen, 1911–12, under Wilhelm Filchner, som namngav fjell ...

                                               

Nupsskarvet

Nupsskarvet er eit breitt fjell ved nordsida av Halisrimen i Holtedahlfjella i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og namngjeve Nupsskarvet.

                                               

Stauren

Stauren er eit fjell på Staumeset i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og namngjeve av dei.

                                               

Kvævenutane

Kvævenutane er ei lita gruppe fjell med Kibalcictoppen og Brounovkollen, 3 km sørvest for Kvævefjellet i Payerfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd på ...

                                               

Torgnyskjeret

Torgnyskjeret er eit bert fjell 2 nautiske mil vest for Fenriskjeften i Drygalskifjella i Dronning Maud Land. Det vart fotografert frå lufta av Den tyske antarktisekspedisjonen. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarkti ...

                                               

Svarthorna

Svarthorna er ei rekkje på fem eller fleire toppar langs ein boga kam som dannar sørenden av Midtre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga av Den tyske antarktisekspedisjonen under Ritscher, 1938–39, som gav det ...

                                               

Liebknechtfjella

Liebknechtfjella er ei fjellkjede i Dronning Maud Land i Antarktis. Ho er 16 km lang og utgjer den sørvestlege armen av Humboldtfjella. Dei vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Fjella vart kartlagde f ...

                                               

Preuschoffryggen

Preuschoffryggen er ei fjellkjede like vest for Langfloget i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Namnet Preuschoffrücken vart nytta om det generelle området av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen, leia av kaptein Alfred Ritscher, etter ...

                                               

Malyutki Nunataks

Malyutki Nunataks er ei gruppe nunatakar som strekkjer seg 4 nautiske mil frå nord til sør, ved søraustenden i Orvinfjella, kring 13 nautiske mil vest-nordvest for Skeidsberget i Dronning Maud Land. Fjellet vart kartlagd av Norsk Polarinstitutt f ...

                                               

Mount Tenney

Mount Tenney er eit fjell som ligg vest for Latady Mountains, 9 nautiske mil nordvest for Mount Hyatt, ved starten på Den antarktiske halvøya. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1961-67. Det ...

                                               

Jøkulhest

Jøkulhest er den høgaste isdekte toppen i Jøkulkyrkja i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land i Antarktis. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av Den sjette norske antarktisekspedisjonen og namngjeve av dei.

                                               

Sandseten

Sandseten er eit heller flatt fjell 1 nautisk mil sør for Krakken og like sørvest for Gneistoppen i Vestre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd ...

                                               

Storkvarvsteinen

Storkvarvsteinen er eit isolert fjell 8 nautiske mil nordaust for Storkvarvet og hovudgruppa i Mühlig-Hofmannfjella. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen og namngjeve av dei.

                                               

Valichanovtoppen

Valichanovtoppen er eit fjell standing 1 nautisk mil nordvest for Miražtoppen i Søre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd frå flyfoto og landmå ...

                                               

Gråkammen

Gråkammen er ein fjellkam mellom Gråhorna og Aurdalen i Vestre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet i Antarktis. Fjella Tambovskajatoppen og Solovevtoppen ligg langs kammen. Han vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tredje tyske antarktisekspe ...

                                               

Pirrit Hills

Pirrit Hills er ei isolert gruppe fjelltoppar og nunatakar som strekkjer seg over kring 7 nautiske mil, sør i Ellsworth Mountains, mellom Heritage Range og Nash Hills. Fjella vart plassert på kartet av den amerikanske gruppa som kryssa Ellsworth ...

                                               

Mount Goodman

Mount Goodman er eit fjell i Behrendt Mountains i Ellsworth Land i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961–67, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter A ...

                                               

Minaret Peak

Minaret Peak er eit særeige fjell i nordvestenden av Marble Hills i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Det vart namngjeve av University of Minnesota Ellsworth Mountains Party i 1962–63 fordi toppen likna ein minaret.

                                               

Mount Hirman

Mount Hirman er eit markant fjell i sørenden av Behrendt Mountains i Ellsworth Land i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961–67, og vart namngjeven av Advisory Committee on Anta ...

                                               

Mount Eissinger

Mount Eissinger er eit stort, ryggliknande fjell ved nordsida av Rileybreen på vestsida av Palmer Land. Fjellet har ein snødekte opp, ei bratt nordside og ein imponerande, rektangulær støttepillarliknande klippe som stig nesten vertikalt 500 mete ...

                                               

Mount Huffman

Mount Huffman er eit markant fjell 4 nautiske mil nordaust for Mount Abrams i Behrendt Mountains i Ellsworth Land i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961–67, og vart namngjeven ...

                                               

Mount Glowa

Mount Glowa er eit markant fjell 8 nautiske mil vest for Mount Hirman i Behrendt Mountains i Ellsworth Land i Antarktis. Det vart oppdaga og fotografert frå lufta av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon i 1947–48 under Finn Rønne. Det vart namn ...

                                               

Henkle Peak

Henkle Peak er eit fjell kring 5 nautiske mil nord for Mount Rex i Palmer Land i Antarktis. Det ligg blant ei gruppe nunatakar som vart oppdaga og fotografert av Lincoln Ellsworth den 23. november 1935. Fjellet vart kartlagd av US Geological Surv ...

                                               

Bradley Nunatak

Bradley Nunatak er ein markant nunatak som ligg 10 nautiske mil sørvest for Mount Tidd i Pirrit Hills. Fjellet vart plassert på kartet av den amerikanske gruppa som kryssa Ellsworth Land frå Byrd-stasjonen den 7. desember 1958, og kalla opp etter ...

                                               

Mount Hoffman

Mount Hoffman er eit markant fjell 1.5 nautiske mil sør-sørvest for Mount Tidd sør i Pirrit Hills i Antarktis. Fjellet vart plassert på kartet av U.S. Ellsworth–Byrd Traverse Party den 7. desember 1958 og vart kalla opp etter Daniel Hoffman, ein ...

                                               

Mount Malone

Mount Malone er eit fjell som ligg 8 nautiske mil aust for Mount Barden i nordlege delar av Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Det vart først kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy i 1957 til ...

                                               

Dickey Peak

Dickey Peak er eit fjell nordvest i Flowers Hills i Sentinel Range i Ellsworth Mountains. Det vart først kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy, 1957–59, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarcti ...

                                               

Mount Southern

Mount Southern er eit lite fjell eller nunatak, 1.5 nautiske mil nordaust for Mount Harry og 14 nautiske mil søraust for FitzGerald Bluffs i Palmer Land. Det vart oppdaga og fotografert av Lincoln Ellsworth den 23. november 1935. Det vart kartlag ...

                                               

Mount Morris i Antarktis

Mount Morris er eit bratt, skarpt fjell kring 1 nautisk mil sør for Mount Ostenso, langs hovudkammen av Sentinel Range i Ellsworth Mountains. Det vart først kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1957-5 ...

                                               

Founders Peaks

Founders Peaks er ei gruppe skarpe fjelltoppar og ryggar like aust for Founders Escarpment mellom Minnesotabreen og Gowanbreen i Heritage Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Fjellet vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og f ...

                                               

Mount Goodwin

Mount Goodwin er eit fjell og den nest høgaste toppen i Pirrit Hills i Antarktis. Det vart plassert på kartet av U.S. Ellsworth–Byrd Traverse Party den 10. desember 1958 og vart kalla opp etter Robert J. Goodwin, ein glasiolog med denne gruppa.

                                               

Mount Liptak

Mount Liptak er eit fjell over 3 000 m med to toppar, 7 nautiske mil søraust for Mount Craddock i Sentinel Range i Ellsworth Mountains i Antarktis. Det ligg oppom Bolgradbreen i vest og Kornickerbreen i aust. Ho vart først kartlagd av US Geologic ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →