★ Free online encyclopedia. Did you know? page 193

                                               

Mount Pivot

Mount Pivot er eit kjenneleg fjell, 1095 moh, med bratte veggar på vestsida, mellom Mount Haslop og Turnpike Bluff vest i Shackletonkjeda. Det vart først kartlagd i 1957 av Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og fekk dette namnet fordi dette ...

                                               

Polaris Peak

Polaris Peak er eit avrunda fjell som ligg 4 nautiske mil sørvest for Mount Roth i Gabbro Hills i Dronning Maudfjella. Det fekk dette namnet av den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition fordi dei køyrde ein ...

                                               

Mount Brabec

Mount Brabec er eit fjell, 2460 moh, som ragar over austveggen av Aviatorbreen 10 nautiske mil nord for Mount Monteagle i Mountaineer Range i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. N ...

                                               

Krokberget

Krokberget er eit fjell, 1690 moh, som står 3 nautiske mil sørvest for Forposten i Lomonosovfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og grovt kartlagd frå flyfoto av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen, 1938–39. Det vart kartlagd frå fly ...

                                               

Mount Peary

Mount Peary er eit kjenneleg massiv, 1900 moh, med ein flat, snødekt topp som strekkjer seg over fleire kilometer. Fjellet ligg 7 nautiske mil aust-nordaust for Cape Tuxen og dominerer området mellom Wiggins- og Busseybreen på Kiev Peninsula i Gr ...

                                               

The Tusk

The Tusk er eit spisst fjell av kvit marmor, kring 460 meter over havet, aust i Mayer Crags. Det ligg 1.5 nautiske mil sør for Mount Henson på vestsida av enden av Liv-breen. Det skildrande namnet vart gjeve den sørlege geolog-gruppa frå New Zeal ...

                                               

Red Buttress Peak

Red Buttress Peak er eit fjell, 1060 moh, som ragar over dei bratte klippene mellom den nedre delen av Benson- og Huntbreen i Victoria Land. Austveggen er ein stor vegg av raud granitt. Det vart kartlagd og gjeven det skildrande namnet av den nor ...

                                               

Douglas Peaks

Douglas Peaks er ei gruppe fjelltoppar som ligg sør for Plummerbreen heilt søraust i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Dei vart namngjevne av University of Minnesota Ellsworth Mountains Party, 1962–63. etter kapteinløytnant John Douglas i U.S ...

                                               

Thoreson Peak

Thoreson Peak er ein eit av dei høgaste fjella i skråningane på sørsida av New Harbour på Scott Coast i Victoria Land. Fjellet ligg 3.2 nautiske mil vest-sørvest for Stewart Peak. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter ...

                                               

Magnier Peaks

Magnier Peaks er to fjelltoppar, den høgaste på 1345 moh, som ragar over halvøya mellom Leroux Bay og Bigo Bay på vestkysten av Graham Land. Fjella vart oppdaga og namngjevne av Den franske antarktisekspedisjonen, 1908–10. under Charcot.

                                               

Mount Weston

Mount Weston er det høgaste fjellet i Haskard Highlands, vest i Shackletonkjeda. Det vart først kartlagd i 1957 av Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og kalla opp etter Peter D. Weston, ein flymekanikar i RAF under Commonwealth Trans-Antarct ...

                                               

Storebusen

Storebusen er eit delvis snødekt fjell, 1995 moh, som ligg 1 nautisk mil sør for Veslebusen ved sørenden av the Lomonosovfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og først kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det ...

                                               

Mount LeMasurier

Mount LeMasurier er eit isfritt kystfjell på meir enn 800 moh mellom Mount Vance og Mount Langway, sentralt i Ickes Mountains i Marie Byrd Land. Fjellet vart oppdaga og fotografert frå lufta under U.S. Antarctic Service USAS, 1939-41, vart det na ...

                                               

Celestial Peak

Celestial Peak er eit granitt fjell, 1280 moh, 8 nautiske mil nord for Mount Blowaway i Wilson Hills. Det vart først kartlagd av den vestlege landmålingsgruppa frå US Geological Survey, 1962–63, og vart namngjeven av den nordlege gruppa frå New Z ...

                                               

Lyttelton Peak

Lyttelton Peak er det høgaste fjellet, 2335 moh, i Cobham Range. Det vart kartlagd av New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition og gjeven dette slektsnamnet etter tidlegare generalguvernør på New Zealand, Lord Cobham.

                                               

Schist Peak

Schist Peak er ein fjelltopp, 1650 moh, som ragar over skiljet mellom Willerbreen og Packardbreen i Saint Johns Range i Victoria Land. Det vart namngjeve av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition etter bergarten fjellet består av.

                                               

Mount Pechell

Mount Pechell er ein fjelltopp som ligg oppom vestenden av Hedgpeth Heights i Anare Mountains. Det vart oppdaga og grovt kartlagd i januar 1841 av kaptein James Ross i Royal Navy, som namngav dette fjellet etter kaptein sir Samuel J. Brooke Peche ...

                                               

Mount Abbs

Mount Abbs er det mest markante fjellet sentralt i Aramis Range i Prince Charles Mountains, like vest for Thomson Massif. Det vart oppdaga den sørlege gruppa til ANARE leia av W.G. Bewsher i desember 1956. Det vart namngjeve av ANCA etter Gordon ...

                                               

Coloured Peak

Coloured Peak er ein fjelltopp, 660 moh, nær toppen av Rossbarrieren på kystsida av Dronning Maudfjella, kring 2 nautiske mil søraust for OBrien Peak. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1 ...

                                               

Mount Shadbolt

Mount Shadbolt er det høgaste fjellet nord i Convoy Range i Victoria Land, som ligg ved nordsida av toppen av Towle Valley. Det vart namngjeve av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition 1976-77, leia av Christopher J. Burgess, ette ...

                                               

Mount Rigel

Mount Rigel er det høgaste fjellet i Orion Massif ved Rymill Coast i Palmer Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå flyfotografi teken av U.S. Navy 1966-69. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1976 e ...

                                               

Blizzard Heights

Blizzard Heights er ei høg, langstrekt og flatt område i Marshall Mountains, som ligg 2 nautiske mil nordvest for Blizzard Peak. Mellom Blizzard Peak og Blizzard Heights ligg eit breitt, snødekt skard. Høgdene strekkjer seg over 2 nautiske mil og ...

                                               

Morriss Peak

Morriss Peak er ein fjelltopp ved sørvestenden av Wiener Peaks i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Fjellet vart kartlagd av U.S. Antarctic Service, 1939–41, leia av Byrd, og av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 195 ...

                                               

Mount Burrows

Mount Burrows er ein fjelltopp, 2260 moh, som ligg 5 nautiske mil vest-sørvest for Mount Queensland i Deep Freeze Range i Victoria Land. Fjellet tårnar høgt over den låge austsida av Priestleybreen. Det vart namngjeve av New Zealand Antarctic Pla ...

                                               

Mount Toth

Mount Toth er det austlegaste fjellet, 2410 moh, på ein liten isdekt rygg 5 nautiske mil aust for Mount Kendrick i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. Det vart na ...

                                               

Pervomajskajaberget

Pervomajskajaberget er ein fjelltopp, 2795 moh, som ligg 1 nautisk mil nordaust for Skarshovden sentralt i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartla ...

                                               

Operose Peak

Operose Peak er ein fjelltopp oppom Onnum Valley sørvest for Derrick Peak i Britannia Range. Dei bratte, nedre sidene av fjellet består av Beacon-sandstein, toppen består av tjukk doleritt. Det latinske namnet tyder strevsam og syner til dei brat ...

                                               

Solitary Peak

Solitary Peak er ein fjelltopp som ligg 4.5 nautiske mil søraust for Mount Rabot i Queen Elizabeth Range. Ein viktig geologisk del av fjellet vart undersøkt av ei geolog-gruppe frå Ohio State University, 1967–68, som foreslo namnet fordi det låg ...

                                               

Pegmatite Peak

Pegmatite Peak er ein fjelltopp langs vestsida av Koerwitzbreen, kring halvvegs mellom hovudtoppane Medina Peaks og Mount Salisbury i Dronning Maudfjella. Det vart først kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. N ...

                                               

Tailend Nunatak

Tailend Nunatak er ein nunatak, 535 moh, ved nordenden av Theron Mountains. Han vart først kartlagd i 1956-57 under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition og fekk dette namnet fordi han var det siste fjellet dei nådde i Theron Mountains sett frå ...

                                               

Outrider Nunatak

Outrider Nunatak er ein markant nunatak nord i den sentrale delen av Arkhangelskiy Nunataks. Fjellet vart fotografert frå lufta of U.S. Navy Operasjon Highjump den 4. januar 1947. Toppen av nunataken vart kryssa av medlemmar frå US Geological Sur ...

                                               

Mount McCarthy i Victoria Land

Mount McCarthy er ein fjelltopp, 2865 moh, som ligg 1 nautisk mil nordvest for Schofield Peak i Barker Range i Victoria Land. Det vart namngjeve av New Zealand Federated Mountain Clubs Antarctic Expedition, 1962–63, etter Mortimer McCarthy, eit m ...

                                               

Mentzelfjellet

Mentzelfjellet er ein fjelltopp som ligg 6 nautiske mil aust for Zimmermannfjellet i Gruberfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga av Den tyske antarktisekspedisjonen under Ritscher, 1938–39, og kalla opp etter direktøren i Deutsche Forschu ...

                                               

Miller Peak i Explorers Range

Miller Peak er ein fjelltopp som ligg 2 nautiske mil sør for Mount Ford i Explorers Range i Bowers Mountains. Dei vart utforska av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand, 1963–64, og kalla opp etter J.H. "Bob" Miller, som var sjefslandmålar i ...

                                               

Mount Dolence

Mount Dolence er eit kjenneleg fjelltopp med ein høg tind, 1950 moh, som ligg nordvest i Enterprise Hills mellom Edson Hills oppom den øvre delen av Unionbreen i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Det vart namngjeve av University of Minnesota ...

                                               

Mount Sirius

Mount Sirius er ein fjelltopp, 2300 moh, som ragar over ein kjend, kileforma, isfri utstikkar mellom Walcott Neve og Bowden Neve, 35 nautiske mil nord for Bauhs Nunatak. Det vart namngjeve av geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarc ...

                                               

Mount Pool

Mount Pool er ein fjelltopp, 2090 moh, som ligg på nordvestsida av Metavolcanic Mountain, ved austsida av Reedybreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. Det vart namngjeve av Advisor ...

                                               

Schoeck Peak

Schoeck Peak er ein fjelltopp, 1810 moh, som står like ved toppen av Hendersonbreen i Enterprise Hills i Heritage Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961-66. Det vart namngjeve av Ad ...

                                               

Nelson Peak

Nelson Peak er ein fjelltopp, 1605 moh, som står ved austenden av Drury Ridge og Brown Ridge der dei to ryggane grensar til Washington Escarpment i Neptune Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og fly ...

                                               

Mendenhall Peak

Mendenhall Peak er ein fjelltopp 0.5 nautiske mil vest for Mount Wrather aust i Thiel Mountains. Namnet vart foreslått av Peter Bermel og Arthur Ford, begge leiarar for gruppa frå US Geological Survey som kartla Thiel Mountains i 1960-61. Det var ...

                                               

Moody Peak

Moody Peak er ein fjelltopp over 1800 moh, som ligg heilt nord i Boomerang Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names i 1964 etter Junior L. Moody, båtsmann i U.S. Navy som var ansvarleg for lossing av fly ved McMurdo-base ...

                                               

Severcevtoppen

Severcevtoppen er ein fjelltopp, 2540 moh, som ligg 2 nautiske mil nordaust for Pinegintoppen i Søre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd frå f ...

                                               

Teller Peak

Teller Peak er ein fjelltopp, 3550 moh, ved nordaustenden av Michigan Plateau og Watson Escarpment i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Adv ...

                                               

Bingham Peak

Bingham Peak er ein skarp fjelltopp, 1540 moh, som ligg 2.5 nautiske mil søraust for Springer Peak i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne i U.S. Navy, 1961–66, og va ...

                                               

Markinsenis Peak

Markinsenis Peak er ein fjelltopp på sørsida av McCannbreen ved samløpet mellom denne og Lilliebreen i Bowers Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. Det vart namngjeve av Advi ...

                                               

Mount Fiedler

Mount Fiedler er eit av Bender Mountains, 1140 moh, som ligg mellom kanten av Rossisen og Watson Escarpment. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Leonard G. Fiedler, ein elektrikar ved Byrd-stasjonen vintrane 1960 og ...

                                               

Patterson Peak

Patterson Peak er ein fjelltopp, 1610 moh, som ligg ved sørenden av Medina Peaks, 4 nautiske mil nordvest for Anderson Ridge i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. ...

                                               

Sorensen Peak

Sorensen Peak er ein fjelltopp som ligg mellom foten av Lyttelton Range og Church Ridge i Admiralty Mountains. Det ligg oppom skiljet mellom Dennistoun- og Leanderbreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne ...

                                               

Layman Peak

Layman Peak er ein fjelltopp, 2560 moh, som ligg 3 nautiske mil aust for Mount Bellows og 4 nautisk mil nord for McIntyre Promontory i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga og fotografert av U.S. Antarctic Service på Flight C den 29. februar-1. m ...

                                               

Teeters Nunatak

Teeters Nunatak er ein nunatak som ligg 5 nautiske mil nord for Hodgson Nunatak i Hudson Mountains. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1960-66. Han vart namngjeven av Advisory Committee on A ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →