★ Free online encyclopedia. Did you know? page 191

                                               

Mount Belolikov

Mount Belolikov er eit fjell langs vestveggen of Gannutzbreen, kring 8 nautiske mil vest-nordvest for Mount Bruce i Bowers Mountains. Det vart fotografert frå lufta av U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946-47. Det vart kartlagd av Den sovjetiske ant ...

                                               

Robinson Peak

Robinson Peak er eit spisst fjell på ryggen aust for Rennellbreen, som står 7 nautiske mil sør for Mount Virginia i Heritage Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy, 1961–66, og vart namngjev ...

                                               

Mount Gillmor

Mount Gillmor er eit stort sett isfritt fjell ved sørsida av toppen av Svendsenbreen i Usarp Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey USGS frå landmålingar og flyfotografi i U.S. Navy, 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee ...

                                               

Mount Borcik

Mount Borcik er eit markant fjell, 2780 moh, som ligg 4.5 nautiske mil nord-nordvest for Mount Dietz sør i Hays Mountains i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–64 ...

                                               

Mount Vito

Mount Vito er eit bert fjell, 1810 moh, vest i Wisconsin Range, som ligg 2 nautiske mil nordaust for Mount Frontz langs austsida av Reedybreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. Det ...

                                               

Mount Brocklehurst

Mount Brocklehurst er eit kuppelforma fjell, med ein topp på 1310 moh, som ligg nord for Mawsonbreen og 6 nautiske mil vest for Mount Murray i Victoria Land. Det vart først kartlagd av Nimrod-ekspedisjonen,1907–09, som namngav det etter sir Phili ...

                                               

Mount Stroschein

Mount Stroschein er eit fjell, 1020 moh, som står 2 nautiske mil sørvest for Weber Ridge i Anderson Hills nord i Patuxent Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1956-66 ...

                                               

Mount Nervo

Mount Nervo er eit fjell, 1070 moh, som står 3 nautiske mil nord for Mount Coulter i Schmidt Hills i Neptune Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1956-66. Det vart na ...

                                               

Mount Matz

Mount Matz er eit fjell, 1300 moh, på vestsida av enden av Andertonbreen, som ligg på enden av ein rygg sør for Eisenhower Range til Reevesbreen i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. ...

                                               

Scarab Peak

Scarab Peak er eit markant fjell, 3160 moh, 2 nautiske mil nordaust for Mount Frustum søraust på Tobin Mesa i Mesa Range i Victoria Land. Det vart namngjeve av den nordlege geologiske gruppa frå New Zealand, 1962–63, fordi det likna ein tordivel.

                                               

Mount Reinhardt

Mount Reinhardt er eit fjell på 1020 moh, med ein utstikkar nordaustover. Det ligg ved den nordvestre delen av Goodbreen der denne møter Rossbarrieren. Det vart oppdaga av U.S. Antarctic Service på Flight C 29. februar-1. mars 1940, og vart namng ...

                                               

Escalade Peak

Escalade Peak er eit markant fjell, 2035 moh, kring 8 nautiske mil aust for sørenden av Boomerang Range i Victoria Land. Det fekk dette namnet av gruppa frå New Zealand under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition fordi den vertikale stiginga og ...

                                               

Cressey Peak

Cressey Peak er eit fjell, 870 moh, 7 nautiske mil aust for Harold Byrd Mountains mellom søraustkanten av Rossisen og Watson Escarpment. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–63, og var ...

                                               

Lindsay Peak

Lindsay Peak er eit basaltisk fjell, 3210 moh, som ligg 4 nautiske mil vest-nordvest for Blizzard Peak i Marshall Mountains. Det vart namngjeve av gruppa frå Ohio State University til Queen Alexandra Range etter John Lindsay, ein geolog i gruppa.

                                               

Mount Tegge

Mount Tegge er eit isolert fjell som ligg ved munningen av Embreebreen, på austsida av Sentinel Range i Ellsworth Mountains. Det vart først kartlagd av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto teken av U.S. Navy i 1957-59. Det ...

                                               

Mount Kostka

Mount Kostka er eit fjell på vestsida av Zykovbreen, 3 nautiske mil søraust for Saddle Peak i Anare Mountains. Det vart fotografert frå lufta av U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946-47. Det vart kartlagd av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1 ...

                                               

Mount Dalmeny

Mount Dalmeny er eit fjell 1610 moh, 6 nautiske mil aust-søraust for Drabek Peak og 3 nautiske mil vest for Redmond Bluff i Anare Mountains i Victoria Land. Det vart oppdaga i 1841 av kaptein James Clark Ross i Royal Navy, som namngav det etter A ...

                                               

Mount Ege

Mount Ege er eit fjell, 1350 moh, mellom Berquist Ridge og Drury Ridge i Neptune Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne i U.S. Navy, 1956–66, og vart namngjeven av Advisory Committ ...

                                               

Mount Wanous

Mount Wanous er eit markant, bert, kjegleforma fjell, 1660 moh, som står 4.5 nautiske mil aust for Pierce Peak ved nordaustkanten av Mackin Table i Patuxent Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og fl ...

                                               

Mount Bergin

Mount Bergin er eit fjell, 700 moh, som står 4 nautiske mil vest for Mount Maslen i Raggatt Mountains i Enderby Land. Det vart kartlagd frå flyfoto tekne av ANARE i 1956. Det vart namngjeve av Australian Antarctic Names and Medals Committee etter ...

                                               

Mount Wise

Mount Wise er eit nakent fjell og det høgaste punktet på Brown Peninsula. Det vart namngjeve av A.J. Heine frå McMurdo Ice Shelf Project, 1962-63, etter K.C. Wise frå New Zealand, som utforska halvøya og som var medlem av geolog-gruppa frå New Ze ...

                                               

Sickle Mountain

Sickle Mountain er eit fjell, 1250 moh, som ligg på sørsida av Clarkebreen og 22 km aust for Cape Berteaux, på vestkysten av Graham Land. Det fekk dette namnet av Finn Rønne frå U.S. Antarctic Service, 1939–41, på grunn av den merkelege forma som ...

                                               

Mount Pollock

Mount Pollock er eit symmetrisk fjell som stig over den midtre delen av Recoilbreen like sør for Archambault Ridge i Deep Freeze Range i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av US Navy, 1960-6 ...

                                               

Kampekalven

Kampekalven Mountain er eit fjell, 2200 moh, i Filchnerfjella i Dronning Maud Land. Det vart fotografert frå lufta av Den tyske antarktisekspedisjonen. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Sternberg Peak

Sternberg Peak er eit fjell som ligg 2.7 nautiske mil nordaust for Rand Peak i Nebraska Peaks i Britannia Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter B. Sternberg, eit medlem av den geofysiske gruppa under Rossbarrier ...

                                               

Baillieu Peak

Baillieu Peak er eit fjell, 1380 moh, som stig over isdekket 46 km sør for Cape Bruce og 10 nautiske mil vest-sørvest for Pearce Peak. Det vart oppdaga i februar 1931 av British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition under Mawson, o ...

                                               

Mount Ballou

Mount Ballou er eit fjell med ein tind på toppen som dannar sørenden av Pain Mesa og nordsida av innløpet til Pinnacle Gap i Mesa Range i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 196 ...

                                               

Mount Cecily

Mount Cecily er eit markant fjell, 2870 moh, som ligg 2.5 nautiske mil nordvest for Mount Raymond i Grosvenor Mountains. Det vart oppdaga av Nimrod-ekspedisjonen,1907–09, og kalla opp etter dottera til Shackleton. Plasseringa samsvarar med det ka ...

                                               

Tempest Peak

Tempest Peak er eit spisst isdekt fjell som ligg 3 nautiske mil nord-nordaust for Storm Peak i Marshall Mountains i Queen Alexandra Range. Det fekk dette namnet av geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition på grunn av d ...

                                               

Mount Skidmore

Mount Skidmore er eit fjell på austsida av munningen av Strattonbreen i Shackletonkjeda. Det vart først kartlagd i 1957 av CTAE, og det vart fotografert i 1967 av U.S. Navy. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee ett ...

                                               

Mount McCarthy i Prince Charles Mountains

Mount McCarthy er det austlegaste fjellet av Porthos Range i Prince Charles Mountains. Det vart først vitja den sørlege gruppa til ANARE leia av W.G. Bewsher i desember 1956. Det vart namngjeve av Australian Antarctic Names and Medals Committee e ...

                                               

Mount Crowder

Mount Crowder er eit markant fjell, 2485 moh, 6 nautiske mil nordaust for Mount Tararua i Monteath Hills i Victory Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–64, og vart namngjeve ...

                                               

Mount Ekblaw

Mount Ekblaw er eit fjell, 1235 moh, som ligg 3 nautiske mil aust for Mount Van Valkenburg i austlege delen i Clark Mountains i Marie Byrd Land. Det vart oppdaga på flyturar frå West Base frå U.S. Antarctic Service i 1940 og kalla opp etter W.E. ...

                                               

Mount Blowaway

Mount Blowaway er eit fjell av gneis med store fjellframspring, 12 nautiske mil vest-nordvest for Governor Mountain i Wilson Hills. Det fekk dette namnet av den nordlege gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 1963–64, ford ...

                                               

Mills Peak

Mills Peak er eit spisst fjell i Deep Freeze Range, 1420 moh, som ligg langs vestsida av Campbellbreen mellom Mount Queensland og enden av Batesbreen i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av ...

                                               

Mount Cantello

Mount Cantello er eit fjell, 1820 moh, på nordsida av Crawfordbreen, 4 nautiske mil nordvest for Mount Keith i Bowers Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–65, og vart namngj ...

                                               

Mount Phelan

Mount Phelan er eit stort sett isfritt fjell som ligg 5 nautiske mil søraust for Killer Nunatak i den sørlege delen av Emlen Peaks i Usarp Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-6 ...

                                               

Walgreen Peak

Walgreen Peak er eit markant fjell som dannar nordvestenden av Sarnoff Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av U.S. Antarctic Service leia av kontreadmiral Richard E. Byrd. Det er kalla opp etter Charles R. Walgreen jr., n ...

                                               

Mount Dalton

Mount Dalton er eit fjell 1175 moh, på austsida av Matusevichbreen, 6 nautiske mil søraust for Thompson Peak, nordvest i Wilson Hills. Det vart skissert og fotografert av Phillip Law den 20. februar 1959, i løpet av Australian National Antarctic ...

                                               

Klevetind

Klevetind er eit fjell, 2910 moh, like sør for Klevekampen i Filchnerfjella i Dronning Maud Land. Det vart fotografert frå lufta av Den tyske antarktisekspedisjonen. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjon ...

                                               

Mount Faget

Mount Faget er eit fjell, 3360 moh, 4 nautiske mil nordvest for Mount Adam i Admiralty Mountains i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–63, og vart namngjeve av Advisory Com ...

                                               

Luther Peak

Luther Peak er eit fjell, 820 moh, som ligg 11 nautiske mil søraust for Mount Peacock i Admiralty Mountains og oppom Edisto lnlet nord i Victoria Land. Det vart kartlagd frå radarskjermbilete teken i mars 1956 av medlemmar av U.S. Navy Operasjon ...

                                               

Mount Zeigler

Mount Zeigler er eit fjell 5 km nord-nordaust for Mount Swartley i Allegheny Mountains i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av U.S. Antarctic Service og av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy. Det vart namngjeve av ...

                                               

Mount Bowser

Mount Bowser er eit markant fjell, 3655 moh, som ligg 2 nautiske mil sør for Mount Astor ved nordenden av Fram Mesa i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–64, og v ...

                                               

Mount Christchurch

Mount Christchurch er eit fjell, 1355 moh, som ligg 7 nautiske mil sørvest for Cape Lyttelton på sørsida av Shackletonfjorden. Det vart oppdaga av Discovery-ekspedisjonen, og kalla opp etter byen Christchurch på New Zealand, som gav mykje støtte ...

                                               

MacPherson Peak

MacPherson Peak er eit markant fjell ved nordvestenden av Pomerantz Tableland i Usarp Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-62. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarc ...

                                               

Mount Mogensen

Mount Mogensen er eit snødekt fjell, 2790 moh, som står 5 nautiske mil nordaust for Mount Ulmer i nordlege delar av Sentinel Range. Det vart oppdaga av Lincoln Ellsworth på den transantarktiske flyturen hans den 23. november 1935. Det vart namngj ...

                                               

Mount Kyle

Mount Kyle er eit fjell midtvegs langs ryggen på nordsida av Demingbreen i Admiralty Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarct ...

                                               

Mount Keinath

Mount Keinath er eit fjell, 1090 moh, som ligg ved austsida av enden av Boomerangbreen i Deep Freeze Range i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1955-63. Det vart namngjeve av A ...

                                               

Mount McGee

Mount McGee er eit fjell, 1410 moh, som ligg på ein rygg ved nordsida av Clausnitzerbreen i Random Hills i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1955-63. Det vart namngjeve av Adv ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →