★ Free online encyclopedia. Did you know? page 19

                                               

Children of the Revolution

"Children of the Revolution" er ein song av T. Rex, skriven av Marc Bolan. Han nådde andreplassen i Storbritannia i september 1972. Songen var den første etter fire singlar på rad som ikkje nådde førsteplassen i heimlandet.

                                               

Kallocain

Kallocain. Roman fra år 2000 er ein roman frå 1940 av Karin Boye. Kallocain er namnet på eit sanningsserum som er sentralt for handlinga. Romanen er inspirert av Franz Kafka sin roman Slottet og forfattaren si oppleving av nazismen og kommunismen ...

                                               

Mellomkrigstida

Mellomkrigstida er i den vestlege verda ei nemning på perioden mellom slutten av første verdskrigen i 1918 og byrjinga av andre verdskrigen i 1939, meir spesifikt mellom den 11. november 1918 og 1. september 1939. Perioden var markert av uro i st ...

                                               

Otto av Habsburg

Otto av Habsburg var ein austerriksk-ungarsk politikar, forfattar og tidlegare kronprins av Austerrike-Ungarn. Habsburg arbeidde for eit sameint Europa og var mot både nazismen og sovjetisk kommunisme. Mot slutten av livet var han både tysk, aust ...

                                               

Den dominikanske republikken

Den dominikanske republikken er eit land som opptek dei austlege to tredjedelane av øya Hispaniola i Karibia. I vest har landet grense til Haiti. Etter Cuba er Den dominikanske republikken er det nest største landet i Karibia, både i folketal og ...

                                               

Den romerske republikken

Den romerske republikken er ei nemning på styresettet i det området byen Roma herska over frå 510 fvt. til omdanninga til det romerske keisarriket. Sjølve omgjeringa frå republikk til keisarrike var ein lang prosess, men det er ofte sett i samanh ...

                                               

Republikken Altaj

Altaj er ein republikk i Russland og eit av føderasjonssubjekta i den russiske føderasjonen. Hovudstaden er Gorno-Altajsk, arealet er 92 600 km² og innbyggjartalet 206 200. Dagestan grensar til Kasakhstan, Kina og Mongolia i sør. Fram til 1992 he ...

                                               

Tsjuvasjia

Tsjuvasjia er ein republikk i Russland og heimlandet til det tsjuvasjiske folket. Det er eit av føderasjonssubjekta i den russiske føderasjonen. Hovudstaden er Tsjeboksary, ein by ved Volga med om lag ein halv million innbyggjarar.

                                               

Den tredje franske republikken

Den tredje republikken i Frankrike varte frå 1870 / 75 til 10. juli 1940 og er ei nemning på det franske styresettet og i vidare tyding tidsrommet i fransk historie mellom det andre franske keisardømet og Den fjerde republikken. Det var eit repub ...

                                               

Tyva

Tyva eller Tuva er ein republikk i Russland og eit av føderasjonssubjekta i den russiske føderasjonen. Hovudstaden er Kyzyl, arealet er 168 600 km² og innbyggjartalet 307 900. Republikken grensar til Mongolia i sør. Fram til 1944 var han ein sjøl ...

                                               

Dagestan

Dagestan er ein republikk i Russland og eit av føderasjonssubjekta i den russiske føderasjonen. Hovudstaden er Makhatsjkala, arealet er 50 300 km² og innbyggjartalet 2 977 400. Dagestan ligg ved kysten av Kaspihavet, og grensar til Aserbajdsjan o ...

                                               

Basjkortostan

Basjkortostan, tidlegare òg Basjkiria, er ein republikk i Russland og eit av føderasjonssubjekta i den russiske føderasjonen. Hovudstaden er Ufa, arealet er 142 947 km² og innbyggjartalet 4 072 100.

                                               

Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia

Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia var den jugoslaviske staten som eksisterte frå slutten av den andre verdskrigen til 1990-talet då han fall saman under Jugoslavia-krigane. Det var ein sosialistisk stat. 31. januar 1946 vart den n ...

                                               

Det dominikanske kvinnelandslaget i handball

Den dominikanske republikken sitt kvinnelandslag i handball er det kvinnelege landslaget i handball for Den dominikanske republikken. Det representerer landet i internasjonale handballturneringar, og vert regulert av Federación Dominicana de Balo ...

                                               

Alfred Radcliffe-Brown

Alfred Reginald Radcliffe-Brown var ein britisk sosialantropolog, verksam ved universiteta i Cape Town, Sydney, Oxford og Chicago.

                                               

Ingjerd

Ingjerd er eit norsk kvinnenamn avleidd frå det norrøne Ingigerðr, som er danna av orda ingwia, vigd til Ing, og gerðr, inngjerding, vern. Nærskylde former er Ingegerd, Ingegjerd og Inger. Ingjerd har namnedag den 26. februar. Namnet har vore bru ...

                                               

Tracy Chapman

Tracy Chapman er ein amerikansk songar og låtskrivar, best kjent for singlane "Fast Car", "Talkin Bout a Revolution", "Baby Can I Hold You" og "Give Me One Reason". Ho har vunne fleire Grammyprisar.

                                               

Tone Bleie

Tone Bleie er ein norsk samfunnsforskar og professor ved Senter for fredsstudium Universitetet i Tromsø. Ho er dr. philos. i sosialantropologi frå Universitetet i Bergen. Ho har jobba som forskar, rådgjevar og bistandsadministrator ved Chr. Miche ...

                                               

Ryggsekkturisme

Ryggsekkturisme som er lett å bera over lange avstandar eller lengre tidsperiodar, nytte offentleg transport og haiking, billeg losji som ungdomsherberge og vandrarheim, går gjerne over lengre tid enn konvensjonelle ferieturar, og omfattar gjerne ...

                                               

Amitav Ghosh

Amitav Ghosh er ein bengalsk forfattar frå India. Ghosh skriv romanar på engelsk, og er ein viktig person innan den såkalla boomen til anglo-indisk litteratur som tok til på 1990-talet. Ghosh er fødd i Calcutta i India, og voks opp der og i Bangl ...

                                               

Thomas

Thomas eller Tomas er et mannsnamn av arameisk opphav. Namnet תום eller Tôm tyder tvilling og var vanleg over store delar av Midtausten på den tida Jesus levde. Derfor var det ikkje uventa at ein av læresveinane hans skulle ha dette namnet, og at ...

                                               

Max Gluckman

Max Gluckman var ein britisk sosialantropolog, fødd i Johannesburg i Sør-Afrika av russisk-jødiske foreldre. Han er særleg kjend for arbeida sine om konfliktteori, og fyrst og fremst hovudverket Customs and Conflict in Africa.

                                               

John Arundel Barnes

John Arundel Barnes var ein australsk og britisk sosialantropolog. Han var frå 1969 professor i sosiologi ved Universitetet i Cambridge. Han hadde tidlegare hatt universitetsstillingar i sosialantropologi i Sydney og Canberra i Australia, og hadd ...

                                               

Dødsfall i 2018

19. – Anne-Tove Vestfossen, norsk biletkunstnar 71. 16. – Jørgen Dobloug, norsk kunstnar 72. 9. – Odvar Nordli, norsk politikar AP statsminister 1976–1981 90. 16. – Pål Spilling, norsk fysikar og informatikar 83. 22. – Ursula K. Le Guin, amerikan ...

                                               

Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten

Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten, BWV 207, er ein kantate komponert av Johann Sebastian Bach. Han vart komponert i Leipzig i 1726 til ære for Gottlieb Kotte, då han vart professor i romersk rett ved Universitetet i Leipzig. Teksten er ...

                                               

Mer hahn en neue Oberkeet

Mer hahn en neue Oberkeet, BWV 212, òg kalla Bondekantaten er ein kantate komponert av Johann Sebastian Bach. Han vart komponert i Leipzig i 1742 som ein burlesk kantate bondekantete til ære for Carl Heinrich von Dieskau frå Klein-Zschocher. Teks ...

                                               

23. mars

Romarane feira siste dagen av quinquatria til ære for Minerva og tubilustrium til ære for guden Mars. Lieldienas, gammal latvisk vårjamdøgnfeiring.

                                               

Bowers Mountains

Bowers Mountains er ei fjellgruppe i Antarktis, kring 145 km lang og 56 km brei, som grensar til kysten i nord og til Rennick-, Canham-, Black- og Lilliebreen. Sjøsida av fjellgruppa vart oppdaga i februar 1911 frå "Terra Nova", under løytnant Ha ...

                                               

Ramadan

Ramadan er den niande og heilagaste månaden i det muslimske året. Denne månaden er prega av bøn og avhald til ære for Gud. Denne månadslange fasten er rekna som ein av søylene i islam.

                                               

15. mai

1821: Stortinget vedtok form og farge på det norske flagget.

                                               

Taldom

Taldom er ein by i Moskva oblast i Russland med om lag 13 000 innbyggjarar. Han ligg rundt 110 km nord for Moskva. Busetnaden vart grunnlagd i 1677. I 1918 fekk staden bystatus og vart den første byen som vart omdøypt til Leninsk til ære for den ...

                                               

Romarriket

Romarriket er ei nemning på det romerske imperiet som heilskap. Romarriket kan delast inn i tid etter styresett, i den romerske keisartida, tida etter år 31 fvt som avløyste den romerske republikken. I Romarriket var byen Roma hovudstad og sentru ...

                                               

Grevskap i England

Grevskapa i England er område nytta som administrative, geografiske og politiske einingar. Heile England er delt inn i 48 seremonielle grevskap, som òg vert kalla geografiske grevskap. Mange av desse grevskapa har opphav langt tilbake i historia, ...

                                               

Vjatsjeslav Molotov

Vjatsjeslav Mikhajlovitsj Molotov var ein sovjetisk politikar og diplomat. Han var den einaste av dei framståande bolsjevikane som overlevde Josef Stalin sine utreinskingar på 1930-talet. Han var utanriksminister for Sovjetunionen frå 1939 til 19 ...

                                               

George W. Bush

George Walker Bush var presidenten i USA frå 2001 til 2009. Han var tidlegare guvernør i Texas, og er son av tidlegare president George Bush. Bush vart fødd i Connecticut, men voks opp i Texas. Han vart etter eit særs jamt val utpeika som preside ...

                                               

Polsk-litauisk union

Polsk-litauisk union eller Polen-Litauen ei nemning på ulike samband mellom kongedømet Polen og Storfyrstedømet Litauen. Kva landområde sambandet omfatta skifta mykje opp gjennom tidene. Sambandet omfatta til tider Polen av i dag, Litauen, Latvia ...

                                               

Santeri Alkio

Santeri Alkio, opphavleg døypt Aleksander Filander, var ein finsk forfattar og politikar. ´ Etter storstreiken i 1905 vart han ein framtredande skikkelse i finsk politikk, og var ein av grunnleggjarane til agrarforbundet. Mellom 1906 og 1929 tene ...

                                               

Fastlands-Kina

Fastlands-Kina er eit ofte nytta omgrep om dei områda som vert kontrollert av Folkerepublikken Kina, utan dei administrative regionane Hong-Kong og Macao, og vidare til forskjell frå den delen av Kina som vert kontrollert av Republikken Kina. Års ...

                                               

Eduard Bernstein

Eduard Bernstein var den første og er kanskje den mest kjende av dei store "revisjonistane" i den sosialistiske rørsla. Bernstein var fødd i Tyskland i 185", var av jødisk ætt, og aktiv i det tyske sosialdemokratiske partiet både i eksil og i hei ...

                                               

Auckland City

Auckland City er eit tidlegare administrative område innan Auckland. Territoriet dekkjer eidet som bind saman Nordøya på New Zealand med ei stor halvøy som stikk nord i Stillehavet. Somme øyar i Haurakibukta går òg inn i byen. Styret for regionen ...

                                               

Canada

Canada er eit vidstrekt land lengst nord i Nord-Amerika. Det er det andre største og eit av dei nordlegaste landa i verda. Canada utgjer størstedelen av det nordamerikanske kontinentet og grensar til berre eitt anna land, USA i sør og i vest, til ...

                                               

Skópelos

Skópelos er ei øy vest i Egearhavet i Hellas. Øya er ein del av Dei nordlege Sporadane, og ligg like aust for det greske fastlandet, nordaust for øya Évvia. Skópelos er ein eigen kommune som tidlegare høyrde til Magnisía prefektur, men frå 2011 i ...

                                               

Kurmanbek Bakijev

Kurmanbek Salijevitsj Bakijev er ein kirgisisk politikar som var president i Kirgisistan frå 24. mars 2005 til april 2010. Bakijev vart fødd i landsbyen Masadan i Zjalal-Abad oblast. I 1972 vart han ferdig utdanna elektroingeniør frå universitete ...

                                               

Bill Clinton

William Jefferson Clinton, oftast berre kalla Bill Clinton, er ein politikar i USA. Han var president i USA frå 1993 til 2001, som nummer 42 i rekkja over presidentar. Regjeringstida til Clinton var prega av gode økonomiske tider med ein samanhen ...

                                               

Druzjkivka

Druzjkivka er ein by in Donetsk oblast i Ukraina. Han har kring 65 000 innbyggjarar og dekkjer eit område på 46 km². Druzjkivka ligg der elvane Kryvoj Torets og Kazennyj Torets renn saman, 80 km nordaust for Donetsk. Historiske kjelder viser at b ...

                                               

Slantsy

Slantsy er ein by i Leningrad oblast i Russland med om lag 35 000 innbyggjarar. Han ligg langs elva Pljussa, nær grensa til Estland, 192 km vest for Sankt Petersburg. Byen vart offisielt grunnlagd i 1934 og han fekk bystatus i 1949. Namnet på bye ...

                                               

Netivot

Netivot er ein by i Det sørlege distriktet i Israel mellom Beersheba og Gaza. Mot slutten av 2009 hadde Netivot eit folketal på 26 700.

                                               

Barnsley

Barnsley er ein by i South Yorkshire i England. Han ligg ved elva Dearne omkring 20 kilometer nord for Sheffield, og er administrasjonsby for distriktet Barnsley. Byen ligg mellom kryss 36 og 37 på motorvegen M1. Namnet Barnsley kjem frå angelsak ...

                                               

Det seriøse partiet McGillicuddy

Det seriøse partiet McGillicuddy var eit lettsindig parti på New Zealand. Hovudsakane til partiet var: Knusing av parlamentsbygninga. Heving av aldersgrensa i skulen til 65. "Det store spranget tilbake", gå tilbake til ein mellomaldersk levestil. ...

                                               

Burnley

Burnley er ein by i Lancashire i England. Han er administrasjonssenter for distriktet Burnley. Byen voks opp omkring industriverksemd på 1800-talet. Det var særleg tekstilindustri som var viktig, og då denne møtte nedgangstider førte det til høg ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →