★ Free online encyclopedia. Did you know? page 189

                                               

The Boil

The Boil er ei markant snødekt høgd med bergutspring på nordaustsida av Reeves Neve i Victoria Land. Ho stig til over 2300 moh og ligg 4 nautiske mil aust for Shepard Cliff. Det skildrande namnet vart tilsynelatande nytta av den sørlege gruppa fr ...

                                               

New Year Peak

New Year Peak er eit stort fjell på nordvestsida av Toboggan Gap i Millen Range i Victory Mountains i Victoria Land. Namnet vart foreslått av Bradley Field, ein geolog i New Zealand Geological Survey. Feltgruppa hans slo leir nedanfor topppen av ...

                                               

Mount Palombo

Mount Palombo er eit fjell i Mackay Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av U.S. Antarctic Service og av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Anta ...

                                               

Mount Allsup

Mount Allsup er eit fjell, 2580 moh, som heilt sørvest i Canopy Cliffs, ved sørenden av Queen Elizabeth Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Clifford C. Allsup, ein flymaskinist i U.S. Navy, som vart skadd unde ...

                                               

Mount Fridovich

Mount Fridovich er eit lite fjell, 440 moh, som ligg ved nordsida av enden av Leverettbreen og markerar den vestlege grensa til Harold Byrd Mountains. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter løytnant Bernard Fridovich i ...

                                               

Mount Ash

Mount Ash er eit fjell, 2025 moh, i Darwin Mountains, oppom nordsida av Hathertonbreen 11 nautiske mil vest-sørvest for Junction Spur. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1959-63. Det vart namngjeve av A ...

                                               

Dot Peak

Dot Peak er eit lita høgd, 1450 moh, og det høgaste punktet på Cooper Nunatak, ved austsida av Brown Hills. Det vart kartlagd av Victoria University of Wellington Antarctic Expedition i 1962–63 og fekk dette namnet på grunn av storleiken. Dot er ...

                                               

Matador Mountain

Matador Mountain er eit markant, isfritt fjell, 1950 moh, som ligg ved sørsida av munningen av Gallupbreen der denne møter Shackletonbreen. Matador Mountain vart namngjeven av F. Alton Wade, leiaren for Texas Tech Shackleton Glacier Expedition. N ...

                                               

Mount Rubin de la Borbolla

Mount Rubin de la Borbolla er eit isdekt fjell i heilt søraust i McDonald Heights, oppom Johnsonbreen frå vest i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1959-65. Det vart namngjev ...

                                               

Mount Shattuck

Mount Shattuck er eit fjell, 1430 moh, som ligg ved sørenden av Independence Hills, kring 5 km nordvest for Redpath Peaks i Heritage Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter flymaskinist Wayne M. Shattuck i U.S. Na ...

                                               

Mount Doumani

Mount Doumani er eit markant fjell, 3240 moh, som ligg mellom Johnsbreen og Kansasbreen ved nordsida av Watson Escarpment. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–63, og vart namngjeven av Ad ...

                                               

Mount Boyd

Mount Boyd er eit pyramideforma fjell, 2960 moh, som ligg 3 nautiske mil vest for Mount Bennett i Bush Mountains. Det vart oppdaga og fotografert av U.S. Antarctic Service, 1939–41, vart det kartlagd av A.P. Crary, leiaren for den amerikanske gru ...

                                               

Mount Noville

Mount Noville er eit fjell, 2410 moh, som ligg mellom Van Reeth- og Robisonbreen og 4 nautiske mil aust for Mount Bowlin i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga av den geologiske gruppa under Quin Blackburn på Byrd-ekspedisjonen, 1933–35, og vart ...

                                               

Mount Rigby

Mount Rigby er eit fjell, 950 moh, som ligg 2 nautiske mil nordvest for Mount Hastings, like vest for munningen av Scottbreen i Karo Hills. Det vart oppdaga og grovt kartlagd på Byrd-ekspedisjonen, 1928-30. Det vart namngjeve av Advisory Committe ...

                                               

Lishness Peak

Lishness Peak er eit fjell nær sørenden av Sentinel Range i Ellsworth Mountains, ved austsida av Nimitzbreen, 1 nautisk mil søraust for Wilson Peak. Det vart først kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå ...

                                               

Seay Peak

Seay Peak er eit spisst, isfritt fjell på 1805 moh og den nordaustlegaste toppen i Finger Ridges i Cook Mountains. Det vart kartlagd av United States Geological Survey frå tellurometermålingar og flyfoto, 1959-63. Det vart namngjeve av Advisory C ...

                                               

Mount Brennan

Mount Brennan er eit kuppelforma fjell, 2540 moh, som er den nordlegaste markante fjelltoppen i Hughes Range, som ligg 7 nautiske mil nordaust for Mount Cartwright. Det vart oppdaga og fotografert av U.S. Antarctic Service på flytur C 29. februar ...

                                               

Razumovskijtoppen

Razumovskijtoppen er eit høgt fjell, 2285 moh, sør i Deildegasten i Austre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd frå flyfoto og landmålingar av ...

                                               

Spheroid Hill

Spheroid Hill er eit stort sett isfritt fjell 1 nautisk mil aust for Ellipsoid Hill, på nordsida av Bluebreen i Victoria Land. Namnet er eit av fleire i området tilknytt landmåling gjeve i 1993 av New Zealand Geographic Board. Det vart kalla opp ...

                                               

Mount Mace

Mount Mace er eit fjell på 1960 moh, i All-Blacks Nunataks, vest for Churchill Mountains. Det vart namngjeve etter Chris Mace, leiar for Antarctic New Zealand Board frå det vart oppretta i 1996 til april 2003.

                                               

Mount Ashworth

Mount Ashworth er eit fjell 4 nautiske mil aust-nordaust for Mount Ford i Bowers Mountains. Det vart namngjeve av ANARE etter skvadronleiar N. Ashworth i RAAF, som var øvstkommanderande på flyturar under ANARE, 1962, leia av Phillip Law, som utfo ...

                                               

Mount Weller

Mount Weller er eit fjell, 1080 moh, som ligg vest for Austerbreen og 2 nautiske mil aust for Reference Peak i Enderby Land. Det vart kartlagd frå flyfoto tekne av ANARE i 1956 og vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee ...

                                               

Maagoe Peak

Maagoe Peak er eit fjell ved nordenden av Gifford Peaks i Heritage Range i Ellsworth Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961-66. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antar ...

                                               

Mount Dawson-Lambton

Mount Dawson-Lambton er eit fjell, 2295 moh, som ligg 3 nautiske mil sørvest for toppen av Mount Speyer i Worcester Range. Det vart oppdaga av Discovery-ekspedisjonen og kalla opp etter Dawson-Lambton, som støtta på ekspedisjonen.

                                               

May Peak

May Peak er eit pyramideforma fjell på over 2200 m på vestsida av Reedybreen, som ligg 1 nautisk mil vest for Stich Peak i Quartz Hills i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1 ...

                                               

Mount Dover

Mount Dover er eit fjell, 1645 moh, på søraustenden av Gale Ridge der ryggen grensar opp til Washington Escarpment i Neptune Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy, 1956–66 ...

                                               

Brounovkollen

Brounovkollen er eit fjell, 2370 moh, som står 1.5 nautiske mil sør for Kibalcictoppen i Payerfjella i Dronning Maud Land. Det vart først kartlagd frå flyfoto av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen, 1938–39. Det vart kartlagd frå flyfoto og f ...

                                               

Mount Bolt

Mount Bolt er eit fjell som ligg på nordsida av Ebbebreen og 5 nautiske mil nordvest for Peterson Bluff i Anare Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Ad ...

                                               

Mount Lozen

Mount Lozen er eit fjell ved nordvestsida av toppen av Toccibreen i Admiralty Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Name ...

                                               

Luna 9-haugen

Luna 9-haugen er eit fjell, 1880 moh, på austenden av Eidshaugane i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd frå flyfoto og landmålingar av den n ...

                                               

Mount Wyatt

Mount Wyatt er eit markant fjell med flat topp, 2930 moh, som ligg 3 nautiske mil vest for Mount Verlautz i Rawson Mountains i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga i desember 1934 av eit geologisk lag under Byrd-ekspedisjonen leia av Quin Blackb ...

                                               

Serba Peak

Serba Peak er eit markant fjell som ligg oppom ryggen langs nordsida av Fergussonbreen i Wilson Hills. Det vart kartlagd av United States Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Advisory Co ...

                                               

Mount Cyril

Mount Cyril er eit isdekt fjell, 1190 moh, som ligg 2 nautiske mil sør for Celebration Pass i Commonwealth Range. Det vart oppdaga og namngjeve av Nimrod-ekspedisjonen,1907–09, under Shackleton, og kalla opp etter Cyril Longhurst, sekretær for Di ...

                                               

Woodall Peak

Woodall Peak er eit lita fjell, 720 moh, nær sørenden av Rossbarrieren, kring halvvegs mellom munningen av Good- og Ramseybreen. Det vart oppdaga og fotografert av U.S. Antarctic Service på Flight C den 29. februar-1. mars 1940, og vart namngjeve ...

                                               

Mount Nickerson

Mount Nickerson er eit breitt fjell, 1480 moh, som ligg mellom Lennox-King- og Beaverbreen, 4 nautiske mil sørvest for Yeates Bluff i Queen Alexandra Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter offiser N.E. Nickerson ...

                                               

Smolenskajatoppen

Smolenskajatoppen er eit lite fjell, 2890 moh, som ligg 2.5 nautiske mil aust-søraust for Neustruevfjellet i Søre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart k ...

                                               

Mount Stent

Mount Stent er eit fjell på 2010 moh heilt sør i Wallabies Nunataks, vest for Churchill Mountains. Det vart namngjeve etter N. E. Stent, eit medlem av gruppa som overvintra ved Cape Hallett i 1961, og arbeidde som teknikar på det geomagnetiske pr ...

                                               

Mount Meister

Mount Meister er eit fjell, 2520 moh, på vestsida av Priestleybreen, som ragar over nordenden av Nash Ridge i Eisenhower Range i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1955-63. Det ...

                                               

Lausflæet

Lausflæet er eit fjell på 2130 moh. som ragar over vestveggen av Grautskåla i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd frå flyfoto og landmålinga ...

                                               

Mount Moffat

Mount Moffat er eit fjell, 1250 moh, som står 4 nautiske mil nordaust for Mount Ege i Neptune Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1956-66. Det vart namngjeve av Advi ...

                                               

Timber Peak

Timber Peak is er eit høgt fjell som ligg oppom Priestleybreen på sørsida. Fjellet ligg 2 nautiske mil vest-nordvest for toppen av Mount New Zealand i Eisenhower Range i Victoria Land. Den sørlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey A ...

                                               

Mount Bensley

Mount Bensley er eit fjell, 1920 moh, som ligg 8.5 nautiske mil sør-sørvest for Mount Starlight i Prince Charles Mountains i Mac. Robertson Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto tekne av ANARE, 1955-65. Det vart namngjeve av Austral ...

                                               

Mount Dolber

Mount Dolber er eit markant fjell, 865 moh, med ein stor snøfri topp, mellom Mount Rea og Mount Cooper i Sarnoff Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av U.S. Antarctic Service og av US Geological Survey frå landmålingar og ...

                                               

Shoulder Mountain

Shoulder Mountain er eit markant, trekantforma fjell på over 1 000 moh, på nordsida av den nedre Frybreen og like sør for Mount Creak i Victoria Land. Det vart kartlagd og gjeven det skildrande namnet av den nordlege landmålingsgruppa frå New Zea ...

                                               

Mount Casey

Mount Casey er eit fjell, 2100 moh, ved nordsida av toppen av Oakleybreen,5 nautiske mil aust-nordaust for Mount Monteagle i Mountaineer Range i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S ...

                                               

Mount Wallace

Mount Wallace er eit fjell i Tapley Mountains, 1490 moh, som ligg ved sørsida av munningen av Roebreen ved samløpet til Scottbreen i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 19 ...

                                               

Mount Wyman

Mount Wyman er eit fjell, 2665 moh, ved enden av eit utspring som går vestover frå Sandford Cliffs i Queen Elizabeth Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Carl O. Wyman, ein forskar på ionosfæren ved Little Amer ...

                                               

Mount Mankinen

Mount Mankinen er eit fjell som ligg 2 nautiske mil nordaust for Mount Adamson i Deep Freeze Range i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. Det vart namngjeve av Advisory ...

                                               

Mount Kaschak

Mount Kaschak er eit fjell, 1580 moh, som står 4 nautiske mil vest for Gambacorta Peak sør i Neptune Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd frå landmålingar av US Geological Survey og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1956-66. Det vart namngjeve ...

                                               

Pallid Peak

Pallid Peak er eit lite fjell langs vestsida av Koscobreen, 7 nautiske mil sørvest for McGinnis Peak i Dronning Maudfjella. Det skildrande namnet vart foreslått av Edmund Stump i geolog-gruppa frå Ohio State University som kartla dette fjellet de ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →