★ Free online encyclopedia. Did you know? page 188

                                               

Mont de Maere

Mont de Maere er eit fjell, 2300 moh, på vestsida av Norsk Polarinstituttbreen like sørvest for Mont Bastin i Belgicafjella. Det vart oppdaga av Belgica-ekspedisjonen, 1957–58, under G. de Gerlache, som namngav det etter Xavier de Maere dAertrijc ...

                                               

Mount Astor

Mount Astor er eit markant fjell, 3710 moh, som ligg 3 km nord for Mount Bowser i Hays Mountains i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga av kontreadmiral Richard Evelyn Byrd på ein flytur under Byrd-ekspedisjonen i november 1929 til Sørpolen, og ...

                                               

Morris Peak

Morris Peak er eit markant fjell heilt nordvest i Duncan Mountains, ved austsida av munningen av Liv-breen der denne møter Rossbarrieren. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter kapteinløytnant H.C. Morris i U.S. Navy so ...

                                               

Mount Nichols

Mount Nichols er eit fjell, 670 moh, sentralt i Harold Byrd Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter William L. ...

                                               

Mount Ropar

Mount Ropar er eit fjell, 2420 moh, heilt aust i Canopy Cliffs i Queen Elizabeth Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Nicholas J. Ropar jr. som var metorolog i Weather Central ved Little America V, 1958.

                                               

Mount Picciotto

Mount Picciotto er eit markant, hovudsakleg isfritt fjell, 2560 moh, som ragar over Painted Cliffs på Prince Andrew Plateau i Queen Elizabeth Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Edgard E. Picciotto, som var gl ...

                                               

Mount Stahlman

Mount Stahlman er eit fjell over 1 000 moh, som ligg ved austsida av Scottbreen mellom Mount Wallace og Mount Hamilton, at vestenden av Tapley Mountains i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga i desember 1929 av eit geologisk lag under Byrd-ekspe ...

                                               

Mont Vanderheyden

Mont Vanderheyden er eit 2120 meter høgt fjell som ligg 1.5 nautiske mil nordaust for Mont Bastin på nordsida av Belgicafjella. Det vart oppdaga av Belgica-ekspedisjonen, 1957–58, under G. de Gerlache. Han namngav det etter Henri Vanderheyden, ei ...

                                               

Tate Peak

Tate Peak er eit spisst fjell, 1885 moh, som ligg 2 nautiske mil aust for Escalade Peak ved sørsida av Skelton Neve. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names i 1964 etter løytnant T.N. Tate i U.S. Navy ved McMurdo-basen, 1963.

                                               

Mount Levick

Mount Levick er eit markant fjell, 2390 moh, som ligg på nordvestsida av Tourmaline Plateau i Deep Freeze Range i Victoria Land. Det vart først kartlagd av den nordlege gruppa av Terra Nova-ekspedisjonen, 1910–13, og kalla opp etter G. Murray Lev ...

                                               

Hutto Peak

Hutto Peak er ein skarp fjelltopp, 1620 meter over havet, som står like nedanfor Founders Escarpment på ryggen mellom dei øvre delane av Gowanbreen og Splettstoesserbreen i Heritage Range i Antarktis. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå ...

                                               

Mount Barden

Mount Barden er eit fjell, 2910 moh, som står 2.5 nautiske mil nordvest for Mount Sharp nord i Sentinel Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Virgil W. Barden, ein ionosfærisk fysikar og medlem av laget som over ...

                                               

Mount Pearson

Mount Pearson er eit markant, snødekt fjell som ligg på vestsida av munningen av Lensenbreen der sistnemnde møter Pearl Harborbreen i Victory Mountains i Victoria Land. Det vart namngjeve av det nordlege laget til New Zealand Federated Mountain C ...

                                               

Mutel Peak

Mutel Peak er eit fjell 2 nautiske mil sørvest for Mount Iphigene i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Det var tfotografert og grovt kartlagd av Byrd-ekspedisjonen, 1928–30, og U.S. Antarctic Service, 1939-41. Fjellet vart kartlagd på ny av US Geolog ...

                                               

Bastionen i Dronning Maud Land

Bastionen er eit markant fjell som ligg 2 nautiske mil vest for Mentzelfjellet i Gruberfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kalla Bastei av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938–39, under Ritscher.

                                               

Mount Barr Smith

Mount Barr Smith er eit slåande fjell, 1310 moh, og det nordlegaste av ei rekkje toppar langs vestsida av Denmanbreen. Det vart oppdaga i desember 1912 av medlemmar av den vestlege gruppa frå Den australasiatiske antarktisekspedisjonen under Maws ...

                                               

Cranfield Peak

Cranfield Peak er eit fjell, 2850 moh, som ligg 6 nautiske mil sør for Mount Weeks i Queen Elizabeth Range. Det vart først kalla "Sentinel Peak" av den sørlege landmålingsgruppa frå New Zealand under Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, som v ...

                                               

Windscoop Nunataks

Windscoop Nunataks er ei gruppe fire gavl-forma nunatakar med ei høgd opp mot kring 400 moh mellom Porphyry Bluff og Tower Peak på Nordenskjöld Coast i Graham Land. Det fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter geo ...

                                               

Mount Macey

Mount Macey er eit isolert fjell 1960 moh, kring 15 nautiske mil søraust for Stinear Nunataks i Mac. Robertson Land. Det vart oppdaga i 1954 av eit lag frå ANARE leia av R.G. Dovers, og kalla opp etter L.E. Macey, teknisk inspektør ved Mawson-sta ...

                                               

Pond Peak

Pond Peak er eit kjenneleg isfritt fjell, 1430 moh, ved sørsida av munningen av Baldwin Valley i Saint Johns Range i Victoria Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names i 1964 etter James D. Pond i U.S. Navy som var ansvarl ...

                                               

Mount McKercher

Mount McKercher er eit fjell, 2230 moh, som ligg ved austsida av Scottbreen, like nord for munningen av Griffithbreen i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga i desember 1934 av eit geologisk lag under Byrd-ekspedisjonen leia av Quin Blackburn, og ...

                                               

Mount Turnbull

Mount Turnbull er eit delvis snødekt fjell, 1980 moh, som ligg 12 nautiske mil sørvest for Mount Starlight nordvest i Prince Charles Mountains i Mac. Robertson Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto tekne av ANARE, 1955-65. Det vart ...

                                               

Mount Saltonstall

Mount Saltonstall er eit fjell, 2975 moh, som ligg 1 nautisk mil sør for Mount Innes-Taylor ved sørsida av Poulterbreen i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga i desember 1934 av eit geologisk lag under Byrd-ekspedisjonen leia av Quin Blackburn, ...

                                               

Mount Osborne

Mount Osborne er eit fjell på sørvestsida av Thomasbreen, 5 nautiske mil aust for Mount Craddock i Sentinel Range i Ellsworth Mountains. Det vart først kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1957-59. De ...

                                               

Mount Stephens

Mount Stephens er eit markant fjell, 2065 moh, som ragar over vestenden av Saratoga Table i Forrestal Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1956-66. Det vart namngjeve ...

                                               

Mount ONeil

Mount ONeil er eit fjell, 2090 moh, like nordaust for Mount Ratliff ved nordsida av Kansasbreen. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarc ...

                                               

Somers Nunatak

Somers Nunatak er ein nunatak med ei høgd opp mot kring 600 moh ved vestkanten av Reidbreen på Arrowsmith Peninsula ved Loubet Coast. Etter geologisk arbeid i området av British Antarctic Survey, 1980–81, vart det namngjeven av United Kingdom Ant ...

                                               

Mount Tararua

Mount Tararua er eit markant fjell, 2550 moh, som ragar over sørvestdelen av Monteath Hills i Victory Mountains i Victoria Land. Det vart klatra 3. januar 1963 av den sørlege gruppa frå New Zealand Federated Mountain Clubs Antarctic Expedition, 1 ...

                                               

Nilsen Peak

Nilsen Peak er eit markant fjell ved nordenden av Waldron Spurs, på austsida av munningen av Shackletonbreen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter W.B. Nilsen, kaptein på USNS "Chattahoochee" under Operasjon Deep Free ...

                                               

Mount Viets

Mount Viets er eit spisst, pyramideforma fjell på over 3600 moh, 3.5 km nord of Mount Giovinetto på hovudryggen til Sentinel Range i Ellsworth Mountains. Det vart oppdaga av Marie Byrd Land Traverse party i 1957–58 under C.R. Bentley. Det vart ka ...

                                               

Andreevfjellet

Andreevfjellet er eit fjell, 2320 moh, som står like sørvest for Dallmannfjellet der det dannar ein del av sørvestveggen av Brattebotnen i Orvinfjella i Dronning Maud Land. Det vart truleg oppdaga av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det ...

                                               

Mount Whiteside

Mount Whiteside er eit lågt, pyramideforma fjell, 190 moh, som ragar heilt aust på Foldøya. Det vart oppdaga og namngjeven av mannskap på RRS "William Scoresby" under Discovery Investigations i februar 1936.

                                               

Pastor Peak

Pastor Peak er ein fjelltopp med ei høgd opp mot 2 000 moh langs nordveggen av Coloradobreen, halvvegs mellom Teller Peak og Eblen Hills på ryggen som stig ned frå Michigan Plateau. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og fl ...

                                               

Šatskijtoppen

Šatskijtoppen er eit fjell, 2705 moh, i Dekefjellrantane i Weyprechtfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen, leia av kaptein Alfred Ritscher. Han vart kartlagd frå flyfoto o ...

                                               

Mount Ruth

Mount Ruth er eit ryggforma fjell, 2170 moh, som ligg 3 nautiske mil vest for Mount Gardiner, på søraustsida av den nedre Bartlettbreen i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga i desember 1934 av eit geologisk lag under Byrd-ekspedisjonen leia av ...

                                               

Mount Simmons

Mount Simmons er eit fjell, 1590 moh, heilt nord i Independence Hills i Heritage Range. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter flyelektrikar Richard S. Simmons i U.S. Navy, som omkom i ein flystyrt på Rossisen den 2. fe ...

                                               

Mount Bennett

Mount Bennett er eit markant fjell kring 3 nautiske mil aust for Mount Boyd, som ragar over den vestlege delen av Anderson Heights i Dronning Maudfjella. Det vart oppdaga av U.S. Antarctic Service, og kartlagd av den amerikanske kryssinga av Ross ...

                                               

Mount Macklin

Mount Macklin er eit hovudsakleg snødekt fjell med eksponerte fjelltoppar 2005 moh like aust for Mount Shaw i Anare Nunataks i Mac. Robertson Land. Det vart først vitja i november 1955 av eit lag frå ANARE leia av J.M. Bechervaise. Det vart namng ...

                                               

Mount Bellows

Mount Bellows er eit fjell, 2390 moh, 3 nautiske mil vest for Layman Peak ved austsida av Ramseybreen. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Frederick A. Bellows i U.S. Navy som var sambandsmann ved McMurdo-basen, 1964.

                                               

Mount Walcott

Mount Walcott er eit stort sett isfritt fjell som ligg 4.5 km aust for Mount Powell aust i Thiel Mountains. Namnet vart foreslått av Peter Bermel og Arthur Ford, som i lag leia gruppa frå United States Geological Survey som kartla Thiel Mountains ...

                                               

Stich Peak

Stich Peak er eit fjell, 2305 moh, på vestsida av Reedybreen, som ligg mellom May Peak og Chapin Peak i Quartz Hills. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64. Det vart namngjeve av Advisor ...

                                               

Mount Ruegg

Mount Ruegg er eit fjell ved skiljet mellom DeAngelobreen og Moubraybreen i Admiralty Mountains i Victoria Land. Det vart namngjeve av New Zealand Antarctic Place-Names Committee etter kaptein H. Ruegg, skipsrådgjevar for det newzealandske sjøfar ...

                                               

Mount Troubridge

Mount Troubridge er eit fjell over 1 000 moh, som ragar over austenden av Hedgpeth Heights i Anare Mountains. Det vart oppdaga og grovt kartlagd i januar 1841 av kaptein James Clark Ross i Royal Navy, som namngav det etter kontreadmiral Sir Edwar ...

                                               

Mount Sweatt

Mount Sweatt er eit fjell, 2540 moh, som ligg 6.5 nautiske mil nordaust for Mount Soyat på ryggen mellom Hueneme- og Norfolkbreen i Wisconsin Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-64 ...

                                               

Mount Treadwell

Mount Treadwell er eit fjell ved søraustenden av Swanson Mountains i Ford Ranges i Marie Byrd Land. Det vart kartlagd av U.S. Antarctic Service og av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy. Det vart namngjeve i 1969 b ...

                                               

Mount Malville

Mount Malville er eit fjell, 1030 moh, som står 5 nautiske mil sørvest for Ackerman Nunatak nord i Forrestal Range i Pensacolafjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1956-66. Det vart na ...

                                               

Olliver Peak

Olliver Peak er eit fjell langs kanten av Rossbarrieren. Det ligg ved austsida av munningen av Barrettbreen og er den nordvestlegaste toppen i Gabbro Hills. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter offiser George R. Olliv ...

                                               

Mount Manke

Mount Manke er eit fjell, 900 moh, heilt aust i Harold Byrd Mountains. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-63. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert M. ...

                                               

Mount Canopus

Mount Canopus er eit markant isfritt fjell, 1710 moh, som ragar over vestkanten av Nash Range, 4.5 nautiske mil aust for Centaur Bluff. Det vart namngjeve av geolog-gruppa frå New Zealand etter den lyse stjerna Canopus, som vart nytta som fiksstj ...

                                               

Mount Dietz

Mount Dietz er eit fjell, 2250 moh, like nord for samløpet mellom Souchezbreen og Bartlettbreen der det markerer den sørlege grensa av Hays Mountains i Dronning Maudfjella. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tek ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →