★ Free online encyclopedia. Did you know? page 17

                                               

Israelske busetjingar

Israelske busetjingar er samfunn busett av israelarar på området som vart okkupert av Israel under seksdagarskrigen i 1967, og som ikkje er godkjent av internasjonal rett. Slike busetjingar finst per i dag på Vestbreidda, som er delvis under isra ...

                                               

Chile

Chile, offisielt Republikken Chile, er eit land på vestkysten av Sør-Amerika som grensar til Peru, Bolivia og Argentina. Chile dekkjer ei lang, smal kyststripe mellom Andesfjella i aust og Stillehavet i vest. Det grensar til Peru i nord, Bolivia ...

                                               

Pull Up Some Dust and Sit Down

Pull Up Some Dust and Sit Down er det trettande studioalbumet til den amerikanske musikaren Ry Cooder, utgjeve 30. august 2011 på Nonesuch Records. Etter albumet I, Flathead i 2007, tok låtskrivinga til Cooder ei meir politisk retning, inspirert ...

                                               

Vitskap i 1935

Charles Richter utarbeidde richterskalaen for å samanlikne styrken av jordskjelv.

                                               

Westminster

Westminster er eit område i det sentrale London i England. Det utgjer kjernen i bydelen City of Westminster, og omfattar stader som Westminsterpalasset det britiske parlamentet er samla, Westminster Abbey og Westminsterkatedralen. University of W ...

                                               

Léon Blum

Léon Blum var ein fransk sosialistisk politikar. Han var statsminister tre gonger: Frå 1936 til 1937, i ein månad i 1938, og frå desember 1946 til januar 1947. Blum var fødd i ein jødisk middelklassefamilie i Paris. Han studerte både litteratur o ...

                                               

Romano Prodi

Romano Prodi er ein italiensk politikar, som leidde koalisjonen av sentrum-venstreparti som fekk fleirtal ved parlamentsvalet i Italia i april 2006. Han etterfylgde med det Silvio Berlusconi som statsminister 17. mai same år. Han er utdanna juris ...

                                               

Leopold I av Det tysk-romerske riket

Leopold I var ein tysk-romersk keisar. Han var son av Ferdinand III og av den habsburgske slekta. Han vart konge av Ungarn 1655, 1656 av Böhmen og då faren døydde i 1657 herskar over dei austerrikske arvelanda. Leopold vart 1658 i Frankfurt krona ...

                                               

Det italienske sosialistpartiet

Det italienske sosialistpartiet Partito Socialista Italiano blei danna i Genova i 1892. Første leiaren var Filippo Turati. Fleirtalet i partiet var anti-militaristar, noko som kom tydeleg til syne under krigen mot Libya i 1911 og da første verdsk ...

                                               

La Sinistra – LArcobaleno

Venstresida – Regnbogen, er ein venstreorientert føderasjon av politiske parti i Italia, som vart offisielt lansert i desember 2007. Målet til samanslutninga er å sameine dei italienske venstrepartia ei einskapleg blokk, tilsvarande som sentrum-v ...

                                               

Det britiske arbeidarpartiet

Etter Blair tok over leiarskapen i partiet, var det første han gjorde å fjerne den sosialistiske formålsparagrafen til partiet, paragraf 4 i partilovene om felleseige av produksjonsmidla. Denne og andre endringar i politikken til partiet i markna ...

                                               

Fredrik Reinfeldt

John Fredrik Reinfeldt er ein svensk politikar og leiar for det liberal-konservative Moderata samlingspartiet sidan 2003. Etter at høgresida og Allians för Sverige fekk fleirtal i riksdagsvalet 2006, var han statsminister i Sverige frå 6. oktober ...

                                               

David Cameron

David William Donald Cameron er tidlegare statsminister i Storbritannia og partileiar for Det konservative partiet i Storbritannia. Han vart statsminister 11. mai 2010 og gjekk av etter folkerøystinga om EU-medlemskap den 13. juli 2016. I parlame ...

                                               

Partido Socialista de Chile

Det chilenske sosialistpartiet PS blei danna i 1933. Det var frå starten eit ganske samansett parti, både sosialt og politisk. Hovudskilnaden i høve til kommunistane var at PS insisterte på å vere heilt uavhengig av Sovjetunionen. Partiet sitt sy ...

                                               

Partido dos Trabalhadores

Arbeidarpartiet er eit politisk parti på venstresida i Brasil. Det blei skipa av ei gruppe intellektuelle og arbeidarar i São Paulo i 1980. Blant grunnleggjarane var Luiz Inacio Lula da Silva, som er noverande president i Brasil. Partisymbolet er ...

                                               

Tabaré Vázquez

Tabaré Ramón Vázquez Rosas var ein uruguayansk politikar og var president i Uruguay frå 1. mars 2005 til 1. mars 2010. Tabaré Vázquez vart fødd i Montevideo. Han fullførte medisinsk utdanning som onkolog i 1972. Frå 1990 til 1995 var han ordførar ...

                                               

Venstresosialist

Nemninga venstresosialist blir bruka om sosialistar som meiner leiinga i dei etablerte sosialdemokratiske partia har gått bort frå ein sosialistisk politikk. Det finst venstresosialistar som ein opposisjon innanfor slike sosialdemokratiske parti, ...

                                               

Bharatiya Janata-partiet

Bharatiya Janata-partiet er eit politisk parti i India. Det blei stifta i 1980 og blei i løpet av 1990-åra blitt det andre store nasjonale partiet i indisk politikk, ved sidan av Kongresspartiet. Partiet er knytt til høgresida og hindutva, "hindu ...

                                               

Esko Aho

Esko Aho er ein finsk politikar for partiet Centern i Finland. Han var statsminister i Finland frå 1991 til 1995. Aho var i åra 1983–2003 medlem av den finske Riksdagen. I åra frå 1991 til 1995 var han statsminister i Finland. I 2000 stilte han t ...

                                               

Whigpartiet

Whig er saman med toryane rekna som eit av dei to første politiske partia i Storbritannia frå seint på 1600-talet til midten av 1800-talet, men det er meir presist å skildre dei to som lause politiske grupperingar eller tendensar. Whig-rørsla had ...

                                               

Det polske sosialistpartiet PPS

Det polske sosialistpartiet var eit dei viktigaste venstrepartia i Polen frå skipinga i 1887 til den kommunistiske maktovertakinga i 1948. I 1948 vart PPS ramma av kløyving, da kommunistane bruka "salamitaktikk" mot all opposisjon. Ein fraksjon ø ...

                                               

Moderata samlingspartiet

Moderata samlingspartiet, moderaterna, er eit svensk politisk parti, som vart grunnlagt i 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet. Partiet står for liberalkonservatisme og ligg tradisjonelt til høgre i svensk politikk. Partiet er det nest stø ...

                                               

Sheikh Hasina

Sheikh Hazina Wazed er ein bangladeshisk politikar som har vore statsminister i landet frå 1996 til 2001 og frå 2009. Ho har vore leiaren av partiet Awami League sidan 1981. Sheikh Hasina Wazed er dotter til Muijibur Rahman, den første presidente ...

                                               

Mari Kiviniemi

Mari Johanna Kiviniemi er ein tidlegare finsk politikar for Centern. Ho var finsk statsminister 2010–2011 og partileiar for Centern 2010–2012. I 2014 vart Kiviniemi visegeneralsekretær i OECD.

                                               

Jaraslaw Ramantsjuk

Jaraslaw Tsjeslavavitsj Ramantsjuk er ein kviterussisk politikar og økonom, og nestleiar i Det sameinte borgarpartiet. Han var kandidat ved presidentvalet i Kviterussland i 2010, og kom på tredjeplass ifølgje dei offisielle valresultata. Ramantsj ...

                                               

Kim Dae-jung

Kim Dae-jung var ein sør-koreansk politikar som sat som president i Sør-Korea frå 1998 til 2003. I 2000 mottok han Nobels fredspris for arbeidet sitt andsynes Nord-Korea. Han vart fengsla fleire gongar grunna arbeidet sitt i den demokratiske oppo ...

                                               

Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono er ein indonesisk general og politikar som var president i Indonesia frå 20. oktober 2004 til 20. oktober 2014. Han vann presidentvalet i september 2004 med 60.9 % av røystene i andre runde, over den sitjande presidenten ...

                                               

Jean-Max Bellerive

Jean-Max Bellerive er ein haitisk politikar som var statsminister i Haiti frå 2009 til 2011. Den haitiske presidenten, René Préval, nominerte etter ordre frå senatet Bellerive til å erstatte tidlegare statsminister Michèle Pierre-Louis 30. oktobe ...

                                               

René Préval

René Garcia Préval var ein haitisk politikar og agronom som var president i Haiti i to periodar, frå 7. februar 1996 til 7. februar 2001 og frå 14. mai 2006 til 14. mai 2011. Dessutan var han statsminister i landet frå februar til oktober 1991. P ...

                                               

Prosper Avril

Prosper Avril er ein tidlegare president i Haiti som har vore ein av dei mest innflytnadsrike personane i den haitiske politikken dei siste tretti åra. Avril var leiaren for ein militærjunta som tok makta 17. september 1988, og sat med henne fram ...

                                               

Jean-Jacques Dessalines

Jean-Jacques Dessalines var leiaren for den haitiske revolusjonen og utnemnde seinare seg sjølv til keisar av Haiti under namnet Jacques I. Dessalines freista å oppretthalde drifta på sukkerplantasjane som var viktige for den haitiske økonomien u ...

                                               

Haitisk historie

Haitisk historie har vore prega av ustabilt styresett og fattigdom. Haiti var opphavleg ein fransk koloni, men var mellom dei fyrste landa som erklærte seg sjølvstendig – etter eit slaveopprør i kjølvatnet av den franske revolusjonen – i 1804. La ...

                                               

Jacques-Édouard Alexis

Jacques-Édouard Alexis er ein haitisk politikar. Han var statsminister i Haiti frå 1999 til 2001, og frå 2006 til 2008, då han vart avsett grunna opprør. Han er utdanna som landbruksingeniør, og har hatt ei rekkje jobbar på ulike universitet. Han ...

                                               

Den franske og indianske krigen

Den franske og indianske krigen, òg kalla Erobringskrigen eller omtalt som ein del av den større konflikten Sjuårskrigen, vart utkjempa i Nord-Amerika mellom 1754 og 1763. Namnet "Den franske og indianske krigen" syner til dei to hovudfiendane ti ...

                                               

Det irske opprøret i 1798

Det irske opprøret i 1798 var ein oppreist mot den britiske styresmakta i Irland som varte i fleire månader, før han vart stogga med vald av styresmaktene. Det var United Irishmen, ei republikansk gruppe som var oppglødde over ideane frå den fran ...

                                               

Eisaku Satō

Eisaku Sato voks opp i prefekturet Yamaguchi, heilt sør på øya Honshu i Japan. Han studerte ved Universitetet i Tokyo, og vart etter kvart politikar for det liberale partiet i Japan. Han heldt så fram i det liberaldemokratiske partiet etter at de ...

                                               

Deng Xiaoping

Deng Xiaoping vart var ein kinesisk kommunistisk politikar frå landsbyen Paifang i Guangan i austre Sichuan. Han var Kina sin de facto leiar frå 1978, to år etter Mao Zedong var død, til sin eigen død i 1997. Han blir sedd på som det post-maoisti ...

                                               

Det franske austindiske kompaniet

Det franske austindiske kompaniet var eit handelsselskap grunnlagd i 1664 for å konkurrere mot Dei britiske og nederlanske austindiske kompania. Det vart planlagt av Jean Baptiste Colbert og oppretta med løyve frå kong Ludvig XIV for å gjere hand ...

                                               

Valdtekt

Valdtekt eller voldtekt er ei form for seksuelt overgrep som går ut på å tvinga nokon til å ha kjønnsleg omgang. Mange typar valdtek blir rekna som brotsverk i ulike kulturar, men kva som er definert som valdtekt kan variera. Det finst ingen inte ...

                                               

200

200 var eit skotår som byrja på ein tysdag i den julianske kalenderen. I samtida i Romarriket var det kjend som året då Severus og Victorinus var konsular.

                                               

Ainoar

Ainoar er eit urfolk som stammar frå nordlege delar av Japan og område rundt. Dei har tradisjonelt halde til på Hokkaido, nordlege Honshu og dei russiske områda Kurilane, Sakhalin og Kamtsjatka. Det opphavlege språket deira er aino, eit isolert s ...

                                               

1942

1. februar: Statsakta på Akershus, Vidkun Quisling fekk tittel av ministerpresident. 30. april: Telavåg vart jamna med jorda i ein tysk hemnaksjon. 12. oktober: Josef Terboven kunngjorde forordning, dødsstraff vart innførd for ymse handlingar. 26 ...

                                               

1945

8. februar: Statspolitisjef Karl A. Marthinsen vart skoten av norske motstandsfolk. 8. mai: Dei tyske styrkane i Noreg la ned våpna. 8. mai 1945 har sidan vorte feira som frigjeringsdagen. 23. juni: Den norske dagsavisa Verdens Gang kom ut med si ...

                                               

1895

Kina overgav øya Taiwan til Japan. 28. desember: Verdas fyrste framvising av film fann stad i Paris. Det blei gjort eit mislukka forsøk på statskupp i Transvaal i dagens Sør-Afrika.

                                               

1904

1904 var eit skotår som byrja på ein fredag i den gregorianske kalenderen og eit skotår som byrja på ein torsdag i den julianske kalenderen.

                                               

Politiken

Dagbladet Politiken er ei dansk avis som kjem ut dagleg i København. Utgjevar er JP / Politikens Hus, ein fusjon frå 1. januar 2003 av selskapa Politikens Hus og dagsavisa Morgenavisen Jyllands-Posten. Politiken har hovudkontor i Politikens Hus p ...

                                               

1950

1950 var eit normalår som byrja på ein sundag i den gregorianske kalenderen. Den tysk-franske kol- og stålunionen vert stifta. 1. desember: Folketeljing: Noreg hadde 3.278.546 innbyggjarar.

                                               

1845

1845 var eit normalår som byrja på ein onsdag i den gregorianske kalenderen og eit normalår som byrja på ein måndag i den julianske kalenderen.

                                               

1879

Opninga av Dalslandsbanen mellom Halden og Sunnanå.

                                               

1965

13. september: Stortingsvalet gav borgarleg fleirtal. 5. juni: Dei første nordnorske festspela opna i Harstad. 3. august: Eit måleri av Kjartan Slettemark med brodd mot den amerikanske krigføringa i Vietnam blei angripen av ein mann med øks i Osl ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →