★ Free online encyclopedia. Did you know? page 167

                                               

Fog Bay

Fog Bay er ei lita bukt like vest-nordvest for Terror Point i Windless Bight, på sørsida av Ross Island i Antarktis. Ho fekk dette namnet i juli 1911 av vinterlaget leia av Edward Adrian Wilson under Terra Nova-ekspedisjonen, på grunn av tjukk, k ...

                                               

Evans Point

Evans Point er eit isdekt nes ved Peacock Sound, som ligg 15 nautiske mil vest-nordvest for Von der Wall Point på sørsida av Thurston Island. Det vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump i desember 1946, og vart namng ...

                                               

Jones Peninsula

Jones Peninsula er ei isdekt halvøy 5 nautiske mil vest for Hughes Peninsula nordvest i Thurston Island. Ho vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Robert H. Jones, navigatør og andreflygar i Eastern Group under U.S. Navy Op ...

                                               

Petersonbreen

Petersonbreen er ein isbre som flyt vest og ut i Penney Bay ovanom Herring Island i Windmill Islands. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne under U.S. Navy OpHjp i 1946-47, og kalla opp etter Louie N. Peterson, radiotelegrafist og protokollførar un ...

                                               

Hackapike Bay

Hackapike Bay er ein ankerstad 6.5 km nordvest for Ryswyck Point, vest for False Island langs nordaustkysten av Île Anvers i Antarktiske Arkipel i Antarktis. Ho vart kartlagd og namngjeven av British Graham Land Expedition, 1934–37, under Rymill.

                                               

Shelton Head

Shelton Head er eit nes 19 km vest for Longbreen på sørkysten av Thurston Island. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960-66. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter ...

                                               

Anvil Crag

Anvil Crag er ein fjellknaus med ei høgd opp mot 300 moh kring 2 km vest-sørvest for Sphinx Hill på King George Island. Den vertikalen knausen ligg i enden av ei midtmorene. Han vart skildrande namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1 ...

                                               

Georges Point

Georges Point ved nordenden av Rongé Island, som ligg vest for Arctowski Peninsula utanfor vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart oppdaga og namngjeve av Belgica-ekspedisjonen, 1897–99, under Gerlache.

                                               

Trifid Peak

Trifid Peak er ein fjelltopp ved toppen av Shoesmithbreen vest i Horseshoe Island. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1958. Namnet er skildrande for denne tresida, Matterhorn-liknande toppen.

                                               

Index Point

Index Point er eit lågt, isdekt nes som dannar austenden av Mountaineer Range på kysten av Victoria Land i Antarktis. Neset ligg ved enden av Marinerbreen, 2.4 km vest for Emerging Island. Det fekk dette namnet i 1966 av New Zealand Antarctic Pla ...

                                               

Dyer Point

Dyer Point er eit isdekt nes like vest for Hughes Peninsula på nordkysten av Thurston Island. Det vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump i desember 1946, og vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names et ...

                                               

Franklin Point

Franklin Point er eit kjenneleg nes vest på Intercurrence Island i Antarktiske Arkipel. Det vart først grovt kartlagd og namngjeve "Cape Franklin" av Henry Foster i 1829.

                                               

Moiderbreen

Moiderbreen er ein isbre som flyt vest og ut i austsida av Dalgliesh Bay på Pourquoi Pas Island i Marguerite Bay. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1979 i samband med nærliggande Perplex Ridge. Ordet moider er eit synony ...

                                               

Rescue Point

Rescue Point er eit isdekt nes vest på Noville Peninsula på Thurston Island. Det fekk dette namnet til minne om eit Mariner-sjøfly som styrta på halvøya under U.S. Navy Operasjon Highjump og at seks overlevande vart berga nær dette neset den 12. ...

                                               

Mount Leland

Mount Leland er eit fjell 1 nautisk mil vest for Victoria Upperbreen i Victoria Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter kaptein Bainbridge B. Leland, i USCG, befalshavande på USCGC "Burton Island" i løpet av Operas ...

                                               

Neresonbreen

Neresonbreen er ein isbre som er kring 9 km lang og som drenerer nordsida av Siple Island. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Nadine A. Nereson ved University of Washington, som var glasiolog og forska i Vest-Antar ...

                                               

Eliza Cone

Eliza Cone er ei klippe med eit hol gjennom, som ligg kring 2 km vest for Cape McNab på sørenden av Buckle Island i Ballenyøyane. Ho ligg ved sidan av Scott Cone, og i lag vart dei to kalla opp etter skonnerten til John Balleny, "Eliza Scott", so ...

                                               

Fletcher Bluff

Fletcher Bluff er ei snødekt klippe, kring 800 moh, 5.5 km vest-nordvest for toppen av Mount Liotard heilt aust i Fuchs forlandsbre ved Adelaide Island. Han vart namngjeven i 1983 av UK Antarctic Place-Names Committee etter David D.W. Fletcher, e ...

                                               

Lilienthalbreen

Lilienthalbreen er ein isbre som flyt vest og ut i Cayleybreen mellom Pilcher og Baldwin Peak, på vestkysten av Graham Land. Han vart fotografert av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition i 1956–57, og kartlagt frå desse bilet ...

                                               

Schulz Point

Schulz Point er det vestlege neset på Shirley Island i Windmill Islands. Det vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names e ...

                                               

Belknap Nunatak

Belknap Nunatak er ein nunatak kring 6 nautiske mil vest-nordvest for Shelton Head, som ragar over ein isdekt utstikkar på sørkysten av Thurston Island. Han vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy ...

                                               

Hervéou Point

Hervéou Point er eit nes heilt vest på den klipperik halvøya mellom Port Charcot og Salpetriere Bay, på vestsida av Booth Island i Wilhelm Archipelago i Antarktis. Det vart først kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen, 1903–05, under Jean ...

                                               

McClintock Point

McClintock Point er eit nes ved nordsida av innløpet til Explorers Cove i New Harbour i McMurdo Sound på Scott Coast i Victoria Land. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter James B. McClintock, biologiprofessor ved Univ ...

                                               

Tribby Peak

Tribby Peak er eit fjell som ligg 3 km vest of Mount Bubier på Edwards Peninsula på Thurston Island. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter Osborne M. Tribby, underfarmasøyt i den austlege gruppa under U.S. Navy Operati ...

                                               

Ramage Point

Ramage Point er eit isdekt nes som ligg like vest for Beakleybreen på nordsida av Carney Island, langs kysten av Marie Byrd Land. Det vart kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump i januar 1947. Det vart namngjeve av Advisory Co ...

                                               

Cape Peremennyy

Cape Peremennyy er eit isnes på kysten av Antarktis 72 km vest-nordvest for Merritt Island. Det vart først kartlagd i 1955 av G.D. Blodgett frå flyfoto teken under USN Operasjon Highjump, og så fotografert av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen ...

                                               

Entrance Shoal

Entrance Shoal er ei lita grunne som er 7.9 m på det grunnaste, like vest for Entrance Island nordvest for Horseshoe Harbour i Holmevika i Mac. Robertson Land. Ho vart kartlagd i februar 1961 av dA.T. Gale, landmålar for Australian National Antar ...

                                               

Cape Wood

Cape Wood er eit nes heilt aust på Flat Island ved det vestlege innløpet til Robertson Bay i Victoria Land. Det vart oppdaga i januar 1841 av kaptein James Ross i Royal Navy, og vart namngjeve av han etter Charles Wood, førstesekretær i Admiralit ...

                                               

Snedekerbreen

Snedekerbreen er ein kanalisbre som flyt til kysten av Antarktis 17 km vest for Merritt Island. Han vart kartlagt av G.D. Blodgett frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Jones Point

Jones Point er eit nes i Wilhelmina Bay, som ligg 2 nautiske mil vest for Pelseneer Island og 6 nautiske mil søraust for Cape Anna på vestkysten av Graham Land. Det vart kartlagd av Belgica-ekspedisjonen under Gerlache, 1897-99. Det vart namngjev ...

                                               

Moran Bluff

Moran Bluff er ei bratt kystklippe like vest for Mathewson Point på nordsida av Shepard Island, langs kanten av Getzisen. Klippa vart vitja av mannskapet på USS "Glacier" den 4. februar 1962. Namnet vart gjeve av Advisory Committee on Antarctic N ...

                                               

DuBeaubreen

DuBeaubreen er ein kanalisbre som flyt til kysten av Antarktis 18 nautiske mil vest for Merritt Island. Han vart kartlagt i 1955 av G.D. Blodgett frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i 1947, og vart namngjeven av Advisory Committe ...

                                               

Hill Peaks

Hill Peaks er ei lita gruppe fjelltoppar 2 nautiske mil sørvest for Mount Dane vest på Radford Island, som ligg i Sulzbergerisen utanfor kysten av Marie Byrd Land i Antarktis. Fjella vart truleg først observert av Byrd-ekspedisjonen på ein flytur ...

                                               

The Doublets

The Doublets er klippeframspring som ligg sentralt på vestsida av David Island. Dei vart oppdaga og namngjeven av den vestlege gruppa under Den australasiatiske antarktisekspedisjonen under Douglas Mawson.

                                               

Greenshields Peak

Greenshields Peak er eit fjell mellom Leroux Bay og Bigo Bay, som ligg 1 nautisk mil vest for Magnier Peaks på vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå flyfoto tekne av Hunting Aerosurve ...

                                               

Napier ishaug

Napier ishaug er ein ishaug sørvest i Wordieisen, vest på Den antarktiske halvøya, 22 km nordvest for Mount Balfour. Han vart kartlagt av Falkland Islands Dependencies Survey i november 1958. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Commit ...

                                               

Shanty Point

Shanty Point er eit lite nes ved Darbel Bay, like vest for enden av Cardellbreen på vestkysten av Graham Land. Det vart fotografert av Hunting Aerosurveys Ltd. i 1955-57, og kartlagd frå desse bileta av Falkland Islands Dependencies Survey. Det f ...

                                               

Sölchbreen

Sölchbreen er ein isbre på Pernik Peninsula ved Loubet Coast i Graham Land, som flyt vest til Salmon Cove på austsida av Lallemandfjorden. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition, 1956-57. ...

                                               

Île des Mirages

Île des Mirages er ei klipperik øy 0.25 nautiske mil lang, som ligg 0.3 nautiske mil vest for Cape Mousse. Ho vart kartlagd i 1950 av Den franske antarktisekspedisjonen og fekk dette namnet av dei fordi ein ofte såg luftspeglingar i nærleiken av ...

                                               

Hillbreen

Hillbreen er ein brei isbre som drenerer vestlege og sentrale delar av Spaatz Island i Antarktis, ved sørsida av Ronne Entrance. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfotografi tekne av U.S. Navy i 1961–66, og vart namn ...

                                               

Tresteinane

Tresteinane er tre småøyar som ligg nær kvarandre 1 nautisk mil vest for Strandnebba heilt søraust i Lützow-Holmbukta. Ho vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto teken under Japanese Antarctic Research Expedition, 1957–62, og av dei namngjevne ...

                                               

Coker ishaug

Coker ishaug er ei lita ishaug i Wordieisen, 11 km vest-nordvest for Triune Peaks på Fallières Coast. Han vart fotografert frå lufta av Ronne Antarctic Research Expedition i 1947–48 og kartlagt av Falkland Islands Dependencies Survey i 1958. Han ...

                                               

Phantom Point

Phantom Point er eit nes i Darbel Bay, som ligg 1.5 nautiske mil vest for Shanty Point på vestkysten av Graham Land. Det vart fotografert av Hunting Aerosurveys Ltd i 1955-57, og kartlagd frå desse bileta av Falkland Islands Dependencies Survey. ...

                                               

Andersson Nunatak

Andersson Nunatak er ein nunatak 1 nautisk mil vest for Sheppard Point, som ligg oppom iskanten på nordkysten av Hope Bay, nordaust på Den antarktiske halvøya. Han vart oppdaga av gruppa til Johan Gunnar Andersson av Den svenske antarktisekspedis ...

                                               

Îlot du Marégraphe

Îlot du Marégraphe er ei lita klipperik øy 0.05 nautiske mil vest for nordenden av Île Le Mauguen i Archipel de Pointe Géologie. Ho vart kartlagd i 1951 av Den franske antarktisekspedisjonen og fekk dette namnet fordi det vart sett ut eit apparat ...

                                               

Hübl Peak

Hübl Peak er eit fjell vest for Stolze Peak på Arctowski Peninsula, på vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå flyfoto tekne av Hunting Aerosurveys Ltd i 1956–57, og vart namngjeven av ...

                                               

305. artilleribrigade

305. artilleribrigade er ein artilleribrigade i det russiske forsvaret som er underlagt 5. kombinerte armé. Han er forlagt til Ussurijsk.

                                               

Adula-Alpane

Adula-Alpane er ei 40-50 km lang fjellrekke i Sveits og Italia. Fjellrekka høyrer til Lepontin-Alpane og når opp i 3 402 meter over havet på fjelltoppen Rheinwaldhorn. Hovudretninga på Adula-Alpane er nord-sør og fjella ligg i kantonane Ticino og ...

                                               

Palübreen

Palübreen er ein 3.5 km lang isbre i Berninafjella i kantonen Graubünden i Sveits. I 1973 hadde han eit areal på 6.47 km².

                                               

Tschiervabreen

Tschiervabreen er ein 4 km lang isbre i Berninafjella i kantonen Graubünden / Grisons i Sveits. I 1973 hadde han eit areal på 6.2 km².

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →