★ Free online encyclopedia. Did you know? page 164

                                               

Hedgehog Island

Hedgehog Island er ei lita, berr granittøy eller ein staur, i Moubray Bay i Antarktis, 1 nautisk mil sør for Helm Point. Ho vart først vitja i 1957 av ei lita gruppe frå Hallett Station, og fekk dette namnet av New Zealand Geological Survey Antar ...

                                               

Breaker Island

Breaker Island er ei lita klipperik øy utanfor Antarktis som ligg like sørvest for Norsel Point, utanfor sørvestkysten av Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Ho vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey i 1955. Ho fekk dette namnet av U ...

                                               

Tonagh Island

Tonagh Island er ei flat øy med bratte sider som er 4 nautiske mil lang og 2 nautiske mil brei, og som ligg sørvest for enden av Beaver Glacier sør i Amundsen Bay. Ho vart oppdaga i oktober 1956 av eit lag frå ANARE leia av P.W. Crohn og kalla op ...

                                               

Ward Islands

Ward Islands er ei gruppe på to småøyar og skjera kring sør i Amiot Islands, utanfor sørvestdelen av Adelaide Island. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter Herbert G.V. Ward, maskinsjef på RRS "John Biscoe", 1 ...

                                               

Île au Guano

Île au Guano er ei klipperik øy 0.2 nautiske mil lang, som ligg 0.2 nautiske mil sør for Île du Chameau ved søraustenden av Curzon Islands i Antarktis. Ho vart kartlagd og namngjeven av Den franske antarktisekspedisjonen i 1951. Namnet kjem frå d ...

                                               

Bremeninsel

Bremeninsel er ei 1 km² stor øy i Melchior Islands i Sørishavet langs vestkysten av Den antarktiske halvøya. Eit 1 km langt sund Bremenkanal ligg mellom Omega Island og Bremeninsel. Sundet vart oppdaga under ein ekskursjon den 2. februar 2003 av ...

                                               

Thala Island

Thala Island er den sørlege av to små, klipperik øyar som ligg like utanfor nordvestkanten av Davis forlandsbre, langs nordkysten av Victoria Land. Ho vart namngjeven av ANARE etter M.V. "Thala Dan", eit av to ekspedisjonsskip nytta av ANARE i 19 ...

                                               

Rigsby Islands

Rigsby Islands er ei lita gruppe isdekte øyar som ligg utanfor nordaustkysten av Adelaide Island, kring 2 nautiske mil sør for Sillard Islands. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon og Falkland Islands and D ...

                                               

Islote Solitario

Islote Solitario er ei lita øy som ligg 3 nautiske mil sør for Îlots de Guébriant, utanfor sørenden av Adelaide Island i Antarktis. Namnet finst på argentinske kart frå 1957 og syner til at øya ligg for seg sjølv.

                                               

Cornish Islands

Cornish Islands er to små, snødekte øyar med ei klippe i mellom, som ligg 4 nautiske mil sør for Liard Island i Hanusse Bay i Graham Land. Dei vart kartlagde frå flyfoto tekne av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon og Falkland Islands and Depe ...

                                               

Mount Henderson på White Island

Mount Henderson er ein ås 2 nautiske mil vest-nordvest for Isolation Point sør på den sentrale delen av White Island i Ross Archipelago i Antarktis. Det vart namngjeve av geolog-gruppa frå New Zealand etter G.B. Henderson, som deltok på denne eks ...

                                               

Stroiteley Islands

Stroiteley Islands er ei rekkje på kring fire småøyar i den sørlege delen av Haswell Islands. Dei ligg frå nrod til sør nær fastlandet, 1 nautisk mil vest for Mabus Point. Dei vart kartlagded av G.D. Blodgett frå flyfoto teken av U.S. Navy Operas ...

                                               

Oyayubi-jima

Oyayubi-jima er ei smal, klipperik øy. Ho ligg like utanfor Langhovde, 2 nautiske mil sør for Langskallane, aust i Lützow-Holmbukta. Ho vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto teken under Japanese Antarctic Research Expedition, 1957-62. Namnet ...

                                               

Kellas Islands

Kellas Islands er to småøyar 0.5 nautiske mil sør for Parallactic Islands i Holmevika i Mac. Robertson Land. Ho vart kartlagd frå fylfoto teken av ANARE i 1958 og 1959. Ho vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Committee etter W ...

                                               

The Tooth

The Tooth er eit markant klippeframspring på austsida av Mount Terror på Ross Island, ei høgd på kring 1400 meter. Klippa ligg 2 km sør-søraust for Tent Peak og minnar om ei fossil haitann. Klippa vart skildrande namngjeven av geolog-gruppa frå N ...

                                               

Pugh Shoal

Pugh Shoal er ei grunne 1.5 nautiske mil sør for Main Island i Willis Islands i Sør-Georgia. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter matrosen Peter J. Pugh på HMS "Owen", som først kartla grunna i 1961.

                                               

Tyuleni Islands

Tyuleni Islands er ei gruppe på tre særs små øyar i sørlege delen av Haswell Islands, kring 1 nautisk mil utanfor fastlandet og 1.2 nautiske mil vest for Mabus Point. Øyane ligg frå aust til vest og like vest for Stroiteley Islands. Dei vart kart ...

                                               

Hoskins Peak

Hoskins Peak er eit fjell 3 nautiske mil vest for Contact Peak sør i Pourquoi Pas Island i Graham Land i Antarktis. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå landmålingar, 1956–59, og vart namngjeven av UK Antarctic Place-Name ...

                                               

Dingle Nunatak

Dingle Nunatak er ein nunatak som stikk opp av isdekket på Snow Hill Island, 2.8 km sør for Day Nunatak. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee i 1995 etter Richard Vernon Dingle, ein geolog i British Antarctic Survey som var v ...

                                               

Gagge Point

Gagge Point er det sørlege neset på Lavoisier Island i Biscoe Islands. Det vart kartlagd frå flyfoto tekne av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition, og vart namngjeve av UK Antarctic Place-Names Committee etter Adolph P. Gagg ...

                                               

Suspiros Bay

Suspiros Bay er ei lita bukt ved vestenden av Joinville Island like sør for Madder Cliffs. Namnet vart foreslått av kaptein Emilio L. Diaz, offsier i den Argentinsk antarktisstyrken. Toponymet syner til vanskane dei møtte kring bukta. Denne artik ...

                                               

Snow Nunataks

Snow Nunataks er ei rekkje på fire godt fråskilde nunatakar på kysten av Palmer Land. Fjella ligg sør for Case Island og strekkjer seg 35 km frå aust til vest. Nunatakane vart oppdaga av U.S. Antarctic Service og kalla opp etter Ashley C. Snow, f ...

                                               

Consul Reef

Consul Reef er ei rekkje skjer og grunner sør for Îles Dion, utanfor sørenden av Adelaide Island. Det fekk dette namnet av UK Antarctic Place-Names Committee i 1963.

                                               

Wilson Stream

Wilson Stream er ei elv av smeltevatn som flyt frå den isfri nedre vestsida av Mount Bird, til sør for Alexander Hill og over bratte kystklipper og ut i Wohlschlag Bay på Ross Island. Ho vart kartlagt av geolog-gruppa frå New Zealand Geological S ...

                                               

Craftbreen

Craftbreen er ein dalbre kring 5 nautiske mil lang og som ligg vest for Hendersin Knob på Thurston Island og flyt sør to Abbotisen i Peacock Sound. Han vart først skissert frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i desember 1946, og v ...

                                               

Cape McNab

Cape McNab er eit nes heilt sør på Buckle Island i Ballenyøyane. Det er kalla opp etter John McNab, som var førstestyrmann på skonnerten Eliza Scott og som skisserte Ballenyøyane då dei vart oppdaga av John Balleny i 1839.

                                               

Kannheiserbreen

Kannheiserbreen er ein isbre kring 4 nautiske mil lang og som ligg 12 nautiske mil aust-søraust for Cape Flying Fish på Thurston Island og flyt sør ut i Abbotisen. Han vart først skissert frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i des ...

                                               

Holgate Shoal

Holgate Shoal er eit område med grunner som ligg aust for Ramp Rocks og kring 1.5 nautiske mil nordvest for Main Island i Willis Islands i Sør-Georgia. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee etter matrosen Ralph A. Holgate på H ...

                                               

Mount Metcalfe

Mount Metcalfe er eit fjell ved sørsida av neset McMorrinbreen, 1.5 nautiske mil sør for Mount Wilcox i Graham Land. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter Robert J. Metcalfe som var landmålar i British Antarct ...

                                               

Newport Point

Newport Point er det sørlege neset til Horseshoe Bay vest på Ross Island. Det vart namngjeve av New Zealand Geographic Board etter Terry Newport, ein snikkar for det newzealandske antarktiske forskingsprogrammet, som omkom i ein helikopterstyrt i ...

                                               

Owen Shoals

Owen Shoals er nokre grunner 2.5 nautiske mil nordvest for Bird Island i Sør-Georgia. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter HMS "Owen", som vart nytta under kartlegginga i 1960-61.

                                               

Square Bay

Square Bay er ei bukt på vestkysten av Graham Land mellom Nicholl Head og Camp Point. Det meste av innløpet til bukta er okkupert av Horseshoe Island, som gjer at det er vanskeleg nå det sørlege sundet som opnar ut mot Marguerite Bay og eit smala ...

                                               

Elliott Ridge

Elliott Ridge er ein krokforma rygg, 8 nautiske mil lang som strekkjer seg vestover frå Wiens Peak sør i Neptune Range i Pensacolafjella i Antarktis. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy i 1956– ...

                                               

Skinnerbreen

Skinnerbreen er ein isbre på vestkanten av Palmer Land, som flyt sør-sørvest mellom Mount Dixey og Mount Flower og ut i George VI Sound like aust for Carse Point. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee etter Alexander C. Skinne ...

                                               

Mount Hawthorne

Mount Hawthorne er eit markant fjell i Walker Mountains, som ligg like sør for basen av Noville Peninsula på Thurston Island i Antarktis. Det vart oppdaga av kontreadmiral Richard E. Byrd og medlemmar av U.S. Antarctic Service på ein flytur frå " ...

                                               

Mount Bubier

Mount Bubier er eit fjell som er synleg frå skyten, 4 nautiske mil sør for nordenden av Edwards Peninsula på Thurston Island. Det vart først skissert frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i desember 1946, og vart namngjeven av Advi ...

                                               

Butler Peaks

Butler Peaks er eit gruppe fjelltoppar ved sørenden av Batterbee Mountains, kring 4 nautiske mil sør for Mount Bagshawe mellom Armstrongbreen og Conchiebreen. Fjella vart namngjeve av UK Antarctic Place-Names Committee etter Peter F. Butler, ein ...

                                               

Tortula Cove

Tortula Cove er ei vik like sør for Maineset, på austsida av Maiviken i Cumberland Bay i Sør-Georgia. Ho vart grovt kartlagd av Den svenske antarktisekspedisjonen, 1901–04, under Nordenskjold. Ho vart kartlagd på ny i 1929 av mannskap på Discover ...

                                               

Isbrechtbreen

Isbrechtbreen er ein liten isbre som flyt sør frå Thurston Island i Antarktis mellom Coxbreen og Halebreen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter JoAnn Isbrecht frå US Geological Survey i Flaggstaff i Arizona og var s ...

                                               

Tent Nunatak

Tent Nunatak er ein kjenneleg pyramideforma nunatak heilt sør i Whirlwindfjorden på austkysten av Graham Land. Han vart oppdaga og fotografert frå lufta av U.S. Antarctic Service i 1940 og vart skildra som eit teltforma fjell. Han vart kartlagd a ...

                                               

Jennerbreen

Jennerbreen er ein isbre 3 nautiske mil lang som flyt sørvest frå Solvay Mountains og inn i austarmen av Duperré Bay i den sørlege delen av Brabant Island i Antarktiske Arkipel i Antarktis. Han er med på eit argentinsk kart i 1953, men ikkje namn ...

                                               

Bellisimebreen

Bellisimebreen er ein isbre kring 4 nautiske mil lang som flyt sør frå Thurston Island aust for Myersbreen. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Lynda B. Bellisime i US Geological Survey som del av USGS-laget som kom ...

                                               

Steershead Crevasses

Steershead Crevasses er eit stort omroåde med bresprekkar som ligg 110 km sør for Roosevelt Island aust i Rossisen. Konturen av bresprekkane minnar om eit svært ror. Dette er eit unikt landemerke når ein flyg ei direktelinje mellom McMurdo-basen ...

                                               

Poa Cove

Poa Cove er ei lita vik 0.8 nautiske mil sørvest for Maineset i sørausthjørnet av Maiviken i Cumberland Bay i Sør-Georgia. Ho vart grovt kartlagd av Den svenske antarktisekspedisjonen, 1901–04, under Nordenskjold. Ho vart kartlagd på ny i 1929 av ...

                                               

Tufft Nunatak

Tufft Nunatak er ein liten nunatak 3 nautiske mil sørvest for Mount Bradley og 4.6 km sør for Senokos Nunatak på Trinityhalvøya i Graham Land i Antarktis. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter Ronald W. Tufft ...

                                               

Shumskiy Cove

Shumskiy Cove er ei vik sør i Hanusse Bay på nordvestsida av Arrowsmith Peninsula i Graham Land. Ho vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå landmålingar og flyfoto, 1956-59. Ho vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-N ...

                                               

Simpson Nunatak

Simpson Nunatak er ein nunatak, 1165 moh, som ligg 2.5 nautiske mil nordvest for Mount Roberts sør i Aitkenheadbreen på Trinityhalvøya i Antarktis. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter Hugh W. Simpson frå Fa ...

                                               

Miller ishaug

Miller ishaug er ein ishaug som er nesten 3.5 km lang og 2 km brei ved isfronten til Wordieisen, 16 nautiske mil vest-nordvest for Triune Peaks, sør i Marguerite Bay. Han vart kartlagt av Falkland Islands Dependencies Survey, 1948–49 og fotografe ...

                                               

Wilkinsonbreen

Wilkinsonbreen er ein isbre på sørsida av Protector Heights på Pernik Peninsula ved Loubet Coast i Graham Land, som flyt vestover og ut i Lallemandfjorden til sør for Holdfast Point. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne av Falkland Islands and Dep ...

                                               

Earnshawbreen

Earnshawbreen er ein isbre som er 10 nautiske mil lang og flyt nordover, aust for Norwood Scarp og ut i Maitlandbreen til sør for Werner Peak aust på Den antarktiske halvøya. Breen vart fotografert frå lufta av U.S. Antarctic Service den 28. sept ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →