★ Free online encyclopedia. Did you know? page 163

                                               

Jona Island

Jona Island er ein av dei mindre av øyane i Bennett Islands, som ligg i Hanusse Bay 3 nautiske mil nord for austenden av Weertman Island. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon og Falkland Islands and Depende ...

                                               

Znamenskiy Island

Znamenskiy Island er ei høg, nesten rund, isdekt øy som ligg i Rennick Bay like nord for enden av Rennickbreen. Ho vart kartlagd av Den sovjetiske antarktisekspedisjonen i 1958 og kalla opp etter den sovjetiske hydrografen K.I. Znamenskij.

                                               

Kidson Island

Kidson Island er ei øy som ligg 24 km nord-nordaust for Byrd Head. Ho vart oppdaga i februar 1931 av British Australian New Zealand Antarctic Research Expedition under Mawson, og vart namngjeven av han etter Edward Kidson.

                                               

Sterna Island

Sterna Island er ei lita øy som ligg 0.7 nautiske mil nord for Darboux Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart først kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Ho fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic Pla ...

                                               

Hippo Island

Hippo Island er ei bratt, klipperik øy, som stigg opp av Shackleton isbrem i Antarktis 1.5 nautiske mil nord for Delay Point. Ho vart oppdaga av den vestlege arbeidsgruppa i Den australasiatiske antarktisekspedisjonen under Mawson, 1911–14, som n ...

                                               

Hahn Island

Hahn Island er ei øy som ligg 7 nautiske mil nord for Mount Discovery, på austsida av Koettlitzbreen i Antarktis. Ho vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names i ...

                                               

Tot Island

Tot Island er ei lita øy som ligg like nord for nordaustenden av Lahille Island, utanfor vestkysten av Graham Land. Ho vart først kartlagd av British Graham Land Expedition under Rymill, 1934-37. Ho fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic P ...

                                               

Nolan Island

Nolan Island er ei isdekt øy som ligg 2 nautiske mil nord for Court Ridge i Sulzberger isbrem, langs kysten av Marie Byrd Land. Ho vart oppdaga og kartlagd av U.S. Antarctic Service, 1939-41, og namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names ...

                                               

Outer Lee Island

Outer Lee Island er ei lita øy 1.5 nautiske mil nord-nordvest for Bellingshausen Point, som ligg i den ytre delen av Bay of Isles i Sør-Georgia. Denne øya vart kartlagd i 1912-13 av Robert Cushman Murphy, ein amerikansk naturalist ombord på brigg ...

                                               

Locator Island

Locator Island er den høgaste av Roca Islands, som ligg 0.2 nautiske mil nord for den største øya i gruppa i Wilhelm Archipelago. Ho vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå flyfoto teken av Hunting Aerosurveys Ltd. i 1956-57 og ...

                                               

Emerging Island

Emerging Island er ei isdekt øy som ligg 1.5 nautiske mil aust for Index Point i Victoria Land, i den nordlege delen av Lady Newnes Bay. Øya stikk berre så vidt over isen ved enden av Marinerbreen. Ho vart namngjeven i 1966 av New Zealand Antarct ...

                                               

Burton Island-breen

Burton Island-breen er ein kanalisbre, kring 17 km brei og 13 km lang, som flyt nord frå innlandsisen til Posadowsky Bay like vest for Cape Torson. Han vart kartlagt frå flyfoto tekne under U.S. Navy Operasjon Highjump i 1946–47, og vart namngjev ...

                                               

Tonkin Island

Tonkin Island er ei smal, isdekt øy som ligg 11 nautiske mil søraust for Choyce Point på Bowman Coast i Larsen isbrem. Øya er merkt med isfrie fjelltoppar i kvar ende. Øya vart oppdaga og fotografert frå lufta av U.S. Antarctic Service i 1940. Ho ...

                                               

Nella Island

Nella Island er den nordlege av to små, klipperik øyar som ligg like utanfor nordvestkanten av Davis forlandsbre, utanfor nordkysten av Victoria Land. Ho vart namngjeven av ANARE etter M.V. "Nella Dan", eit av to ekspedisjonsskip nytta av ANARE i ...

                                               

Wideopen Islands

Wideopen Islands er ei gruppe øyar og skjer som ligg 7 nautiske mil nord for Boreal Point på Joinville Island. Ho vart grovt kartlagd frå avstand av Falkland Islands Dependencies Survey i 1953-54. Ho fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic ...

                                               

Puffball Islands

Puffball Islands er ei spreidd gruppe av små, låge og stort sett isdekte øyar og skjer som strekkjer seg kring 10 nautiske mil frå nordaust til sørvest, som ligg sør i Marguerite Bay utanfor vestkysten av Den antarktiske halvøya. Midten av gruppa ...

                                               

Shaw Islands

Shaw Islands er ei gruppe på fire øyar som ligg 3 km nord for sentrale delar av McKinnon Island, utanfor kysten av Enderby Land. Dei vart kartlagde av ANARE frå flyfoto teken i 1956. Ho vart namngjeven av Australian Antarctic Names and Medals Com ...

                                               

Île Lagrange

Île Lagrange er ei lita klipperik øy 0.4 nautiske mil nordaust for Newton Island og 1.5 nautiske mil nord for Cape Mousse ved Adelie Coast. Ho vart kartlagd i 1951 av Den franske antarktisekspedisjonen og kalla opp etter Joseph Lagrange, ein fran ...

                                               

Mendori-jima

Mendori-jima er den nordlegaste ei gruppe på tre småøyar som ligg 0.5 nautiske mil nordvest for sundet mellom Ongul og Aust-Ongul. Ho vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto teken under Japanese Antarctic Research Expedition, 1957-62. Namnet "M ...

                                               

Ondori-jima

Ondori-jima er ei lita øy som ligg 1 nautisk mil nord for Ongul og 0.8 nautiske mil vest for Nesøya i den nordaustlege delen av Lützow-Holmbukta. Ho vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto teken under Japanese Antarctic Research Expedition, 195 ...

                                               

Endresen Islands

Endresen Islands er ei gruppe småøyar, den høgaste opp mot 60 moh, som ligg like nord for Hobbs Islands. Dei vart oppdaga og namngjevne av mannskapet på RSS "William Scoresby" under Discovery Investigations i februar 1936.

                                               

Kukeri Nunataks

Kukeri Nunataks er nokre fjelltoppar på 320 moh midt i Huronbreen på Livingston Island. Det ligg nord i forberga av Tangra Mountains, 200 m frå kvarandre. Dei er kalla opp etter det bulgarske makeritualet Kukeri. Den største toppen ligg 3.76 km a ...

                                               

McMahon Islands

McMahon Islands er to små, klipperik øyar, 800 m nord for Thala Hills i Enderby Land. Øyane, som er kring 60 moh, er skilde av eit smalt sund. Dei vart kartlagde frå flyfoto teken under Australian National Antarctic Research Expeditions i 1956 og ...

                                               

Rhyolite Islands

Rhyolite Islands er ei gruppe øyar og skjer som strekkjer seg 4 nautiske mil frå aust til vest, og som ligg like utanfor Rymill Coast i Palmer Land like nord for Eureka Glacier, i George VI Sound. Dei vart kartlagde i 1948 av Falkland Islands Dep ...

                                               

Stark Point

Stark Point er eit kupert nes på austsida av Croft Bay, nord på James Ross Island. Det er danna av nesten vertikale klipper som stig 285 meter opp frå havet. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey i august 1953. Det skildrande ...

                                               

Mount Heine

Mount Heine er ein ås, 760 moh, nord på White Island i Ross Archipelago i Antarktis. Det vart namngjeve av geolog-gruppa frå New Zealand etter A.J. Heine, leiaren for gruppa som vitja White Island. Heine, som gjekk opp på toppen av åsen, var fire ...

                                               

Île du Retour

Île du Retour er ei klipperik øy 0.7 nautiske mil lang, og den største øya i Curzon Islands, som ligg 0.1 nautiske mil nord for Cape Decouverte. Ho vart kartlagd i 1951 av Den franske antarktisekspedisjonen og fekk dette namnet til minne om at fr ...

                                               

Saxum Nunatak

Saxum Nunatak er ein isolert nunatak, 430 moh, som ligg 6 nautiske mil nord for Mount Tholus på nordsida av Joinville Island. Han er kuppelforma when frå sør, men har ein kjenneleg fjellvegg på nordsida. Han vart kartlagd av Falkland Islands Depe ...

                                               

Rodman Passage

Rodman Passage er eit sund mellom sørenden av Renaud Island og Rabot Island i Biscoe Islands. Det vart kartlagd av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1908-10. Det vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i ...

                                               

Sally Cove

Sally Cove er ei vik på nordvestkysten av Horseshoe Island, utanfor Graham Land. Ho fekk dette namnet av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee fordi vika vart nytta av alle hundesledeturar som forlet øya frå den nærliggande Falkland Isla ...

                                               

Thomson Head

Thomson Head er eit bratt klippenes på 915 moh ved austsida av Bourgeoisfjorden, mellom Perutz- og Baderbreen, heilt nord på German Peninsula på Fallières Coast på vestsida av Graham Land i Antarktis. Det vart først kartlagd i 1936 av British Gra ...

                                               

Worth Reef

Worth Reef er ei rekkje skjer nord i Henkes Islands, utanfor sørenden av Adelaide Island. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter David A. Worth, som deltok under sjømålingane til Royal Navy av området i 1963.

                                               

Takahe Nunatak

Takahe Nunatak er den nordlege av to liknande nunatakar som ligg 600 meter frå kvarandre og 3.3 nautiske mil nord-nordaust for Mount Bird nordvest på Ross Island. Han har ei høgd på ca. 1100 m og som Kakapo Nunatak er han ein av fleire i nærleike ...

                                               

Coleybreen

Coleybreen er ein isbre som er 5 nautiske mil lang, på austsida av James Ross Island. Han flyt ut i Erebus and Terror Gulf like nord for Cape Gage. Han vart kartlagt av Falkland Islands Dependencies Survey i 1945 og 1953, og vart namngjeven av UK ...

                                               

Sparkes Bay

Sparkes Bay er ei bukt mellom Mitchell Peninsula i nord og Robinson Ridge og Odbert Island i sør i Windmill Islands. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948. Ho vart namngjeven ...

                                               

Molholm Shoal

Molholm Shoal er ei grunne kring 0.1 nautiske mil vest for Molholm Island i Windmill Islands. Djupna er mindre enn 11 m og strekkjer seg 0.2 nautiske mil frå nord til sør. Ho vart oppdaga og klartlagd i februar 1957 av eit lag frå USS "Glacier". ...

                                               

Landauer Point

Landauer Point er eit nes på austkysten av Adelaide Island, på vestsida av det nordlege innløpet til Tickle Channel i Graham Land. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå flyfoto teken under Ronne antarktiske forskingseksped ...

                                               

Mount Machatschek

Mount Machatschek er eit markant, hovudsakleg snødekt fjell nord på Adelaide Island, kring 14 nautiske mil sørvest for Mount Velain. Det vart kartlagd frå flyfoto tekne av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon og Falkland Islands and Dependencie ...

                                               

Cape Menzel

Cape Menzel er eit høgt nes heilt nord på den elles isdekte Lofgren Peninsula i den nordaustlege delen av Thurston Island. Det vart oppdaga frå helikopter frå USS Burton Island og av mannskapet på U.S. Navy Bellingshausen Sea Expedition i februar ...

                                               

Mudge Passage

Mudge Passage er eit sund som går frå aust til vest frå nærleiken av Prospect Point på Graham Coast, mellom Beer Island og Dodman Island i nord og Saffery Islands og Trump Islands i sør, til området i nærleiken av Extension Reef. Sundet vart segl ...

                                               

Barlas Channel

Barlas Channel er eit sund, 8 nautiske mil langt og 2 nautiske mil breitt i den nordlege delen av Laubeuffjorden, og strekkjer seg sørvest frå The Gullet mellom Day Island og Adelaide Island. Det vart først grovt kartlagd i 1936 av British Graham ...

                                               

Kienle Nunataks

Kienle Nunataks er tre nunatakar på rekkje nord for Mount Terror nordaust på Ross Island. Nunatakane strekkjer seg 1 nautisk mil aust-vest og har ei høgd på kring 1700 moh. Den sentrale nunatak ligg 2.5 nautiske mil nord-nordaust for toppen Mount ...

                                               

Mills Cliff

Mills Cliff er ei isolert klippe nord i sentrale delen av Lofgren Peninsula på Thurston Island. Han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter flymaskinist William H. Mills, som deltok i den austlege gruppa under U.S. Navy Ope ...

                                               

Pakaru Icefalls

Pakaru Icefalls er ei gruppe isfall mellom Cape Evans og Turks Head på sørvestkysten av Ross Island. Isfallet består av særs uregelmessige og oppbroten is nord for Turks Head Ridge med is som flyt ned til Erebus Bay. Det skildrande namnet kjem fr ...

                                               

Île Double

Île Double er to små klipperike øyar som ligg like aust for tuppen av Zelee Glacier Tongue og 0.4 nautiske mil nord-nordvest for Île Triple. Dei vart fotograferte frå lufta av U.S. Navy Operation Highjump, 1946–47, og vart kartlagde og namngjevne ...

                                               

Swash Reef

Swash Reef er eit rev i innløpet til Bigourdanfjorden, like nord for Pourquoi Pas Island, i Graham Land. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå landmålingar og flyfoto, 1956–59, og fekk dette namnet fordi sjøen plaskar krin ...

                                               

Islay i Antarktis

Islay er ei øy 2 nautiske mil lang og som ligg 1.5 nautiske mil nord for Bertha Island i William Scoresby Archipelago. Ho vart oppdaga i februar 1936 av mannskapet på RSS "William Scoresby" under Discovery Investigations, som truleg kalla ho opp ...

                                               

Varcoe Headland

Varcoe Headland er eit lågt nes med ei høgd på 34 meter heilt nord på Horseshoe Bay vest i Ross Island. Det vart namngjeve av New Zealand Geographic Board etter Garth Edwin Varcoe, som arbeidde i det newzealandske antarktisforskinga over 15 år fr ...

                                               

Eyrie Bay

Eyrie Bay er ei bukt som ligg nord for Jade Point på Trinityhalvøya i Antarktis. Ho fekk dette namnet av UK Antarctic Place-Names Committee som tyder ørnereir på engelsk fordi ho ligg nær Eagle Island.

                                               

LeFeuvre Scarp

LeFeuvre Scarp er ei ujamn, klippeliknande høgd som ligg 20 km vest for Cape Reichelderfer på austsida av Palmer Land. Ho markerer nordsida av skiljet mellom Binghambreen og ein mindre isbre utan namn like nord for. Klippa vart fotografert frå lu ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →