★ Free online encyclopedia. Did you know? page 162

                                               

Mount Ancla

Mount Ancla er eit fjell, 815 moh, som er snødekt utanom ein steinrygg på sørsida, som ligg 2 nautiske mil nord for Cape Lancaster på Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Fjellet vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey i 1944 og 1955. ...

                                               

Molar Peak

Molar Peak er eit bratt fjell, 1065 moh, mellom Mount Camber og Copper Peak i Osterrieth Range på Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter ei kartlegging av Falkland Islands Depe ...

                                               

Mount Bridger

Mount Bridger er eit fjell, 2295 moh, langs sørsida av Pearl Harborbreen, 5 nautiske mil nord-nordaust for Conard Peak i Cartographers Range i Victory Mountains i Victoria Land. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå fl ...

                                               

Mount Hulth

Mount Hulth er eit fjell, 1470 moh, med stupbratte svarte klipper på søraustsida, som ligg på vestsida av Cabinetfjorden og sør for munningen av Friederichsenbreen på austkysten av Graham Land i Antarktis. I 1947 vart det kartlagd av Falkland Isl ...

                                               

Mount Medina

Mount Medina er eit kjenneleg, isdekt fjell nordaust i Hadley Upland og oppom toppen av Gibbsbreen sør i Graham Land. Fotografert av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon i november 1947. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey ...

                                               

Court Nunatak

Court Nunatak er ein nunatak 3 nautiske mil lang med ei høgd på 685 moh, som ligg like aust for munningen av Meinardusbreen på vestsida av New Bedfordfjorden, på austkysten av Palmer Land. Han vart oppdaga og fotografert frå lufta i desember 1940 ...

                                               

Mount Rennie

Mount Rennie er eit snødekt fjell, 1555 moh, som dannar den sentrale delen av ryggen som strekkjer seg sørvestover frå Mount Francais, sør på Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Det vart grovt kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey i 1944 ...

                                               

Passes Peak

Passes Peak er eit pyramideforma fjell, 535 moh, som ligg sør for Mount Carroll og 2 nautiske mil sør for botnen av Hope Bay, nordaust på Den antarktiske halvøya. Det vart først kartlagd i 1945 av Falkland Islands Dependencies Survey, og fekk det ...

                                               

Frigga Peak

Frigga Peak er eit fjell, 1570 moh, som ligg ved sørsida av Andersonbreen på austkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey og fotografert frå lufta av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon i 194 ...

                                               

Ridge Peak

Ridge Peak er eit pyramideforma fjell, 510 moh, med ein rygg som strekkjer seg austover. Det ligg 2.5 nautiske mil sørvest for Trepassey Bay mellom Cairn Hill og Lizard Hill på Tabarin Peninsula. Området vart først utforska av ei gruppe frå Den s ...

                                               

Shewry Peak

Shewry Peak er eit fjell, 1065 moh, ved enden av ein rygg som strekkjer seg nordover frå Mount William sør på Île Anvers i Antarktiske Arkipel. Det vart kartlagd frå aust av Falkland Islands Dependencies Survey i 1944, og kartlagd på ny og fotogr ...

                                               

Mount Gunter

Mount Gunter er eit kjenneleg fjell, 1970 moh, med stupbratte svarte klipper på vestsida, som ligg ved sørsida av Hariotbreen, 3 nautiske mil aust for Briggs Peak, på vestsida av Den antarktiske halvøya. Det vart først grovt kartlagd av British G ...

                                               

Victory Nunatak

Victory Nunatak er ein kjenneleg øyliknande nunatak med tre klipperik toppar, den sørlegaste og høgaste med ei høgd opp mot 360 moh. Han stig opp av isen søraust i Mobiloilfjorden 8 nautiske mil søraust for Kay Nunatak på austkysten av Den antark ...

                                               

Rullman Peak

Rullman Peak er eit fjell, 1910 moh, like sør for Grimesbreen i Anderson Massif i Heritage Range. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne i U.S. Navy frå 1961-66. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Ant ...

                                               

Neny Matterhorn

Neny Matterhorn er eit spisst, pyramideforma fjell på over 1125 moh, som ligg nordvest i Blackwall Mountains på sørsida av Nenyfjorden i Graham Land. Det vart først grovt kartlagd i 1936-37 av British Graham Land Expedition under Rymill, og kartl ...

                                               

Taylor Nunataks

Taylor Nunataks er to isolert nunatakar, 650 m og 660 moh, knytte saman av ein smal kam, som ligg søraust for Mount Quilmes på den austlege halvdelen av Joinville Island. Dei vart kartlagde av Falkland Islands Dependencies Survey i 1953 og gjeve ...

                                               

Schenck Peak

Schenck Peak er ein fjelltopp i Desko Mountains, 2 nautiske mil sørvest for Morrill Peak søraust på Rothschild Island. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter offiser James N. Schenck, i USCG, nestkommanderande på USCGC ...

                                               

Lewis Peaks

Lewis Peaks er to markante fjelltoppar, 1065 moh, som ligg 3 nautiske mil aust for Day Island og på vestsida av Arrowsmith Peninsula på vestkysten av Graham Land. Det vart først grovt kartlagd i 1909 av Den franske antarktisekspedisjonen under Ch ...

                                               

James Nunatak

James Nunatak er ein kjegleforma nunatak, 410 moh, som ligg 9 km sør for Lewis Point på austkysten av Palmer Land i Antarktis. Fjellet vart fotografert frå lufta av medlemmar frå U.S. Antarctic Service i september 1940 og vart truleg sett av lag ...

                                               

Nodule Nunatak

Nodule Nunatak er ein liten, men markant og isolert nunatak, 440 moh, som ligg 3 nautiske mil sør for Mount Tholus på den sørlege delen av Joinville Island. Han vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey i 1953-54. Det skildrande namne ...

                                               

Kershaw Peaks

Kershaw Peaks er ei gruppe på fem toppar, det høgaste på 820 moh, som ligg vest for munningen av Miethebreen på vestkysten av Graham Land. Det er med på eit argentinsk kart frå 1952. Det vart namngjeve av United Kingdom Antarctic Place-Names Comm ...

                                               

Putzke Peak

Putzke Peak er ein fjelltopp på 2325 moh. ved enden av ein utstikkar nordaust frå Mount Petras i McCuddin Mountains i Marie Byrd Land i Antarktis. Det vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto tekne av U.S. Navy, 1959-65. ...

                                               

Pinero Peak

Pinero Peak er det høgaste punktet på Pinero Island i Laubeuffjorden, vest i Graham Land. Det er kalla opp etter øya av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee i 1980.

                                               

Bates Peak

Bates Peak, kring 600 moh, er den vestlegaste toppen på Rothschild Island, som ligg vest for Fournier Ridge i Desko Mountains. Det vart namngjeve av Advisory Committee on Antarctic Names etter offiser Lawrence O. Bates i U.S. Coast Guard, nestkom ...

                                               

Mount Allan

Mount Allan er det største massivet i Traverse Mountains, isolert i nord og sør av låge pass, ved Rymill Coast i Palmer Land. Det vart namngjeve i 1977 av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter Thomas J. Allan, ein radiotelegrafist ...

                                               

Tournachon Peak

Tournachon Peak er ein fjelltopp, 860 moh, som ligg sør for Spring Point på vestkysten av Graham Land. Det vart fotografert av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition i 1956-57, og kartlagd frå desse bileta av Falkland Islands ...

                                               

Garcie Peaks

Garcie Peaks er eit gruppe tre små toppar, det høgaste på 960 moh, som ligg 5 nautiske mil søraust for Mount Leo på sørsida av Flemingbreen vest og sentralt på Den antarktiske halvøya. Dei vart kartlagde frå bakken av Falkland Islands Dependencie ...

                                               

Tuorda Peak

Tuorda Peak er ein fjelltopp, 870 moh, som ligg austover frå Ferin Head på Velingrad Peninsula, vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart fotografert av Hunting Aerosurveys Ltd. i 1956-57, og kartlagd frå desse bileta av Falkland Islands De ...

                                               

Sheppard Nunatak

Sheppard Nunatak er ein kjegleforma nunatak, 60 meter over havet, som ligg like nord for Sheppard Point, nordsida av innløpet til Hope Bay, nordaust på Den antarktiske halvøya. Området vart først utforska av ei gruppe frå Den svenske antarktiseks ...

                                               

Tower Peak

Tower Peak er ein fjelltopp, 855 moh, med bergframspring som stikk seg ut frå eit isfelt 5 nautiske mil nordvest for Longing Gap, nord i Graham Land. Ho vart først kartlagd og gjeven det skildrande namnet av Falkland Islands Dependencies Survey, ...

                                               

Cone Nunatak

Cone Nunatak er ein nunatak, 350 moh, som ser kjegleforma ut frå nrodsida, men har ein bruk klippe på sørsida, som ligg 3 nautiske mil sør-søraust for Buttress Hill på Tabarin Peninsula, heilt nordaust på Den antarktiske halvøya. Det skildrande n ...

                                               

Terminus Nunatak

Terminus Nunatak er ein kjenneleg nunatak, 670 moh, som ligg mellom Eureka- og Rileybreen and 0.5 nautiske mil innover frå George VI Sound, på vestkysten av Palmer Land. Denne nunataken vart først fotografert frå lufta den 23. november 1935 av Li ...

                                               

Index Peak

Index Peak er ein fjelltopp over 1220 moh, som ligg 12 km søraust for Cape Garcia på vestkysten av Graham Land i Antarktis. Det vart kartlagd av Falkland Islands Dependencies Survey frå flyfoto tekne av Hunting Aerosurveys Ltd i 1956–57, og det f ...

                                               

Fin Nunatak

Fin Nunatak er ein nunatak, 805 moh, midt i Caseybreen, nær austkysten av Palmer Land i Antarktis. Nunataken vart fotografert frå lufta av sir Hubert Wilkins den 20. desember 1928, og vart først kartlagd frå desse bileta av W.L.G. Joerg. Han vart ...

                                               

Liard Island

Liard Island er ei fjellendt øy som ligg nord i den sentrale delen av Hanusse Bay, utanfor vestkysten av Graham Land i Antarktis. Ho vart oppdaga og namngjeven av Den franske antarktisekspedisjonen under Charcot, 1908-10.

                                               

Vagrant Island

Vagrant Island er den nordlege av to øyar like vest for Rambler Island i Bragg Islands, som ligg i Crystal Sound kring 7.5 nautiske mil nord for Cape Rey i Graham Land. Ho vart kartlagd frå landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey. Na ...

                                               

Mill Island

Mill Island er ei isdekt øy, som ligg 40 km nord for Bunger Hills. Mill Island vart oppdaga i februar 1936 av mannskapet på RSS "William Scoresby", og kalla opp etter Hugh Robert Mill.

                                               

Rambler Island

Rambler Island er den største av Bragg Islands, som ligg i Crystal Sound kring 7.5 nautiske mil nord for Cape Rey i Graham Land. Ho vart kartlagd frå landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey. Namnet kjem av Rambler Harbor som ligg på ...

                                               

Horvath Island

Horvath Island er ei lita øy like nord for Watkins Island i Biscoe Islands i Antarktis. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken av Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition, og namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee etter St ...

                                               

Spano Island

Spano Island er ei lita klipperik øy 0.9 km nord for vestenden av Herring Island i Windmill Islands. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump og Operasjon Windmill i 1947 og 1948. Ho vart namngjeven av Advisory Com ...

                                               

Lilienthal Island

Lilienthal Island er ei av Donovan Islands, som ligg like nord for Glasgal Island i Vincennes Bay. Øya vart kartlagd frå flyfoto teken under U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946-47. Ho vart namngjeven av Carl R. Eklund etter Billie R. Lilienthal i ...

                                               

Farrington Island

Farrington Island er ei lita øy som ligg 4 nautiske mil nord-nordaust for Couling Island og 1.5 nautiske mil vest for Klakkane i William Scoresby Archipelago. Ho vart oppdaga og namngjeven av mannskapet på RSS "William Scoresby" under Discovery I ...

                                               

Couling Island

Couling Island er ei øy 1 nautisk mil lang og som ligg 1 nautisk mil nord for Islay i William Scoresby Archipelago. Ho vart oppdaga og namngjeven av mannskapet på RSS "William Scoresby" under Discovery Investigations i februar 1936.

                                               

Forrester Island

Forrester Island er ei isdekt øy som ligg 13 nautiske mil nord-nordaust for Shepard Island, utanfor Getz isbrem i Marie Byrd Land i Antarktis. Øya vart oppdaga og kartlagd frå USS "Glacier" den 5. februar 1962, og vart namngjeven av Advisory Comm ...

                                               

Wollan Island

Wollan Island er ei kuppelforma, isdekt øy med iaugefallande klipper på nordvestsida, som ligg 1 nautisk mil nord for Davidson Island i Crystal Sound. Ho vart kartlagd frå landmålingar av Falkland Islands Dependencies Survey. Ho vart namngjeven a ...

                                               

Bielecki Island

Bielecki Island er ei øy 0.5 nautiske mil nord for Trundy Island i vestleg del Joubin Islands. Ho vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Johannes N. Bielecki, ein assisterande teknikar på RV "Hero" på den første antarktisr ...

                                               

Mugge Island

Mugge Island er ei av Bennett Islands, som ligg 1.5 nautiske mil nord for vestenden av Weertman Island i Hanusse Bay. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken av Ronne antarktiske forskingsekspedisjon og Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey ...

                                               

Motherway Island

Motherway Island er ei lita klipperik øy kring 400 meter nord for Peterson Island, nær sørenden av Windmill Islands. Ho vart først kartlagd frå flyfoto teken under U.S. Navy Operasjon Highjump i februar 1947. Ho vart namngjeven av Advisory Commit ...

                                               

Lauff Island

Lauff Island er ei lita øy som ligg 2 nautiske mil nord for Cape Dart på Siple Island, utanfor Bakutis Coast på Marie Byrd Land. Ho vart oppdaga og fotografert frå lufta under U.S. Navy Operation Highjump, 1946–47, og vart namngjeven av Advisory ...

                                               

Miles Island

Miles Island er ei klipperik øy som ligg like nord for Booth Peninsula i Mariner Islands. Ho vart kartlagd frå flyfoto teken av U.S. Navy Operasjon Highjump, 1946-47, og vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter R.A. Miles, s ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →