★ Free online encyclopedia. Did you know? page 116

                                               

Skarshaugane

Skarshaugane er ei gruppe fjelltoppar med mellom andre Skarshovden, som strekkjer seg 5 km sørover frå Hovdeskar i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Dei vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938–39, vart det kartlag ...

                                               

Skeidsnutane

Skeidsnutane er ei gruppe fjelltoppar som strekkjer seg kring 6 nautiske mil sørover frå Skarshaugane i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd av Noreg ...

                                               

Skeidskneet

Skeidskneet er eit fjell, 2600 moh, som ragar over austsida av neset Humboldtsøkket ved sørvestenden av Petermannkjedene i Wohlthatmassivet i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det va ...

                                               

Kvamsgavlen

Kvamsgavlen er ein gavlliknande klippe som vender austover ved sørausthjørnet av Storkvammen, på austsida av Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938-39 og vart kartlagt og na ...

                                               

Sandhøkalvane

Sandhøkalvane er ei gruppe nunatakar som ligg 4 nautiske mil nordaust for Sandhø, som ligg mellom Conradfjella og Dallmannfjellet i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938-39. Han vart kartla ...

                                               

Smørstabben

Smørstabben er ein isolert nunatak som ligg 10 nautiske mil vest for Hjørnehorna av Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Han vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen i 1938-39. Han vart kartlagd av Noreg frå flyfoto og land ...

                                               

Sverreborga

Sverreborga er eit lite fjell 0.5 nautiske mil utanfor nordenden av Pettersenegga i Conradfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og fotografert av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd av Noreg frå flyfoto og landmål ...

                                               

1940-åra

                                               

Kvarnbergsvattnet

Kvarnbergsvattnet er ein innsjø i Strömsund kommun i Jämtland i Sverige. Innsjøen ligg mellom grensa mot Noreg og Gäddede. Han har eit overflateareal på 57-68 km², ligg 303-313 meter over havet, og er ein del av Ströms Vattudal. Langs breidda av ...

                                               

Hankasalmi

Hankasalmi er ein finsk kommune i landskapet Mellersta Finland. Kommunen har cirka 5 500 innbyggjarar og eit areal på 687.76 km², av dei er 115.85 km² vatn. Hankasalmi er ein finskspråkleg kommune som grensar til kommunane Kangasniemi, Konnevesi, ...

                                               

Trippelvaksine

Trippelvaksine eller DPT-vaksine er ein vaksine mot sjukdomane kikhoste, difteri og stivkrampe, i vaksineprogrammet frå 1952. Etter gjeldande vaksinasjonsprogram for Noreg frå 1. juli 1983 vert vaksinen gjeven til born som er 3, 4, 5 og 17 månade ...

                                               

Sandnesstaven

Sandnesstaven er ein fjelltopp, 2030 moh, ved nordenden av Conradfjella i Orvinfjella i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd av Noreg frå flyfoto og landmålingar av den norske antarktisekspedisjonen, 1956–60, og namngjeve av dei.

                                               

Sandneskalven

Sandneskalven er ein isolert nunatak som ligg 6 nautiske mil aust for Sandneset i Conradfjella i Dronning Maud Land. Han vart kartlagd av Noreg frå flyfoto og landmålingar av den norske antarktisekspedisjonen i 1956–60, og namngjeven av dei.

                                               

Maksimumstemperatur

Maksimumstemperatur er den høgaste temperaturen i løpet av eit visst tidsrom, til dømes eit døgn. Det kan målast ved hjelp av eit maksimumstermometer eller eit ekstremtermometer.

                                               

Q-Park

Q-Park er eit nederlandsk selskap skipa i 1998 som driv parkeringsanlegg. Q-Park Norge er ein underavdeling av selskapet, og eit av dei største parkeringsselskapa i Noreg. Det har kjøpt parkeringsselskapa Carpark, Center Park og P-Compagniet.

                                               

Smøla Vindpark

Smøla Vindpark, på Smøla er ein av dei største vindparkane i Noreg. Anlegget vart bygd i to etappar. Den fyrste etappen vart opna i september 2002 og den andre i september 2005. Det er til saman 68 propellar og det vert kvart år teke ut 459 GWh.

                                               

Disney Channel Skandinavia

Disney Channel Skandinavia er ein fjernsynskanal for born, kringkastet i Noreg, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen.

                                               

Beidellitt

Beidellitt er eit leirmineral, ein aluminiumrik montmorillonitt. I Noreg er det funne i området Lyngdal–Lista og på Karmøy. Mineralet er kalla opp etter staden Beidell i USA.

                                               

Språkåret 2013

                                               

Bestmann

Bestmann er eit gammalt, norsk maritimt uttrykk. Det vert ofte brukt om ein erfaren sjømann, eller nestkommanderande på ein båt. Bestmann er ofte sett på som den næraste rådgjevaren til skipperen. Ombord i seglskipa budde bestmann saman med skipp ...

                                               

Torvhund

Torvhund, eller torvmosehund, av og til òg kalla torvspitz, var ein prehistorisk tamhund som av type var særs like dagens nordlege spisshundtypar og pariahhundar. Han er no utdøydd. Det er gjort arkeologiske funn av torvhundar over store delar av ...

                                               

Manning Nunataks

Manning Nunataks er ei gruppe nunatakar på austsida av den sørlege delen av Ameryisen, kring 20 nautiske mil nord-nordaust for Pickering Nunatak. Han vart fotografert frå lufta av ANARE i 1957. Han vart namngjeven av Australian Antarctic Names an ...

                                               

Vestre Petermannkjeda

Vestre Petermannkjeda er ei av Petermannkjedene i Antarktis og strekkjer seg 30 km frå nord til sør, frå Hansenhovden til Aurdalen i Wohlthatfjella i Dronning Maud Land. Dei vart oppdaga og kartlagde frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjone ...

                                               

Mirabito Range

Mirabito Range er ei smal fjellkjede mellom den øvre delen av Lilliebreen og Greenwellbreen nord i Victoria Land i Antarktis. Ho er 64 km lang og 6 km brei, Fjellkjeda er ein del av Concord Mountains. Fjellkjeda vart kartlagd av USGS frå landmåli ...

                                               

Mont Pierre

Mont Pierre er eit massiv som ligg like nord for Monts Goossens i Dronning Fabiolafjella. Det vart oppdaga 7. oktober 1960 av Belgica-ekspedisjonen, under Guido Derom, som namngav det etter Michel Pierre, ein flymekanikar som var med på flyet som ...

                                               

Zimmermannfjellet

Zimmermannfjellet er ein fjelltopp som ligg 6 km nord for Ritschertind i Gruberfjella, sentralt i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen, leia av kaptein Alfred Ritscher, og kalla opp etter underdirektøren ...

                                               

Nordvestøya

Nordvestøya er ei lita, fråskild fjellkjede som minnar om ei øy heilt nord i Humboldtfjella i Wohlthatmassivet i Dronning Maud Land. Dei vart oppdaga av Den tyske antarktisekspedisjonen under Ritscher, 1938–39, og namngjeve Nordwestliche Insel.

                                               

Kinntanna

Kinntanna er ein spiss fjelltopp, 2725 moh, kring 1 nautisk mil nord for Holtanna aust i Fenriskjeften i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

Slettefjellet

Slettefjellet er ein fjelltopp 1 nautisk mil nord for Gessnertind i Mühlig-Hofmannfjella i Dronning Maud Land. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av den norske antarktisekspedisjonen.

                                               

El Pulgar

El Pulgar er ein stupbratt granittmonolitt på 1660 moh som ligg 5.5 km nord for Berg Peak nord i Morozumi Range i Antarktis. Klippa vart klatra av fire medlemmar av geolog-gruppa frå New Zealand i 1967–68, som gav han namnet. "El pulgar" er spans ...

                                               

Boss Peak

Boss Peak er eit isolert, svart fjell, 2170 moh, ved austsida av enden av Jutlandbreen, 8 nautiske mil nord-nordaust for Thomson Peak, nordvest i Victory Mountains i Victoria Land. Det vart namngjeve av den nordlege gruppa frå New Zealand Geologi ...

                                               

Eidshaugane

Eidshaugane er ei gruppe fjelltoppar 1 nautisk mil nord for Eidsgavlen i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Dei vart oppdaga og fotografert av Den tredje tyske antarktisekspedisjonen, 1938–39. Dei vart kartlagde frå flyfoto og landmålingar av D ...

                                               

Zenithbreen

Zenithbreen er ein isbre som ligg 1.5 km vest for Johnstonebreen og flyt sør frå sørenden av Lanterman Range i Bowers Mountains. Han fekk dette namnet av geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition nord i Victoria Land i ...

                                               

Pressure Bay

Pressure Bay er ein arm av Robertson Bay som ligg mellom Cape Wood og Birthday Point langs nordkysten av Victoria Land. Ho vart kartlagd og namngjeven i 1911 av Northern Party, leia av Campbell, under Terra Nova-ekspedisjonen, 1910-13. Nord-laget ...

                                               

Cape Oakeley

Cape Oakeley er eit bratt nes på nordaustsida av Quam Heights. Det dannar sørsida av innløpet til Smithfjorden nord i Victoria Land. Det vart oppdaga i 1841 av kaptein James Ross i Royal Navy, som namngav det etter Henry Oakeley, førstestyrmann p ...

                                               

Sledgers Icefall

Sledgers Icefall er eit isfall med store bresprekker midtvegs opp Sledgersbreen i Bowers Mountains. Plasseringa ligg like nord for tuppen av Reilly Ridge. Han vart namngjeven av geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition ...

                                               

Johnstonebreen

Johnstonebreen er ein liten isbre som ligg kring 2 km aust for Zenithbreen, og som flyt frå sørenden av Lanterman Range i Bowers Mountains i Antarktis. Han vart namngjeven av geolog-gruppa frå New Zealand nord i Victoria Land i 1967–68 etter Ian ...

                                               

Normanbreen

Normanbreen er ein isbre, 9 km lang, som flyt sørvest frå Palmer Land og ut i George VI Sound like nord for Bushell Bluff. Han vart namngjeven av UK Antarctic Place-Names Committee etter Shaun M. Norman, stasjonssjef for British Antarctic Survey ...

                                               

Pyxis Ridge

Pyxis Ridge er ein liten rygg av nunatakar skilde av pass, 5 nautiske mil nord-nordvest for Mount Cadbury og inn i sørsida av Ryderbreen i Palmer Land. Han vart namngjeven av United Kingdom Antarctic Place-Names Committee etter stjernebiletet Pyx ...

                                               

Mount Meredith

Mount Meredith er eit ganske massivt fjell med flat topp som ligg 10 nautiske mil nord for Fisher Massif i Prince Charles Mountains. Det vart fotografert av ANARE i 1956 og 1957. Det vart namngjeve av Australian Antarctic Names and Medals Committ ...

                                               

Mount Cox

Mount Cox er eit fjell på 1960 moh nord i den sentrale delen av Emlen Peaks, 5 nautiske mil nord for Killer Nunatak. Det vart kartlagd av US Geological Survey frå landmålingar og frå flyfoto tekne av U.S. Navy, 1960–63, og vart namngjeve av Advis ...

                                               

Holtanna

Holtanna er eit fjell, 2650 meter over havet, med ein liten dalbre på austsida, 1 nautisk mil nord for Mundlauga i den austlege delen av Fenriskjeften i Dronning Maud Land i Antarktis. Det vart kartlagd frå landmålingar og flyfoto av Den sjette n ...

                                               

Smithsonbreen

Smithsonbreen er ein sidebre i Bowers Mountains. Han drenerer fjellsidan nær Mount Verhage og flyt nord langs vestsida av Posey Range og ut i Gravesonbreen ved Mount Draeger. Han vart kartlagt av US Geological Survey frå landmålingar og flyfoto t ...

                                               

Seal Point i Victoria Land

Seal Point er eit bratt nes 3.5 nautiske mil sør for Ridley Beach på vestsida av Adare Peninsula nord i Victoria Land. Det vart kartlagd og namngjeve i 1911 av Northern Party, leia av Campbell, under Terra Nova-ekspedisjonen, 1910-13.

                                               

Chmyznikovnuten

Chmyznikovnuten er eit fjell, 2800 moh, nord i Skeidsnutane i Betechtinkjeda i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd frå flyfoto og landmåling ...

                                               

Vysockijfjellet

Vysockijfjellet er ein fjelltopp, 2035 moh, nord i Gorkijryggen, oppom Grautfatmorena i Humboldtfjella i Dronning Maud Land. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd frå flyfoto og l ...

                                               

Krakken i Wohlthatmassivet

Krakken er eit fjell 1 nautisk mil nord for Sandseten og like nordvest for Gneistoppen i Vestre Petermannkjeda i Wohlthatmassivet. Det vart oppdaga og kartlagd frå flyfoto av Den tyske antarktisekspedisjonen, 1938-39. Det vart kartlagd på ny frå ...

                                               

Eroica Peninsula

Eroica Peninsula er ei isdekt halvøy som ligg nord for Beethoven Peninsula og Mendelssohnfjorden vest i Aleksanderøya i Antarktis. Enden av halvøya er Kosar Point, heilt vest på halvøya. Ho vart kartlagd frå trimetrogonfotografi teken under Ronne ...

                                               

Veterokhamaren

Veterokhamaren er ei markant klippe like nord for Spraglegga i Payerfjella i Dronning Maud Land. Ho vart kartlagt frå flyfoto og landmålingar av den norske antarktisekspedisjonen i 1956–60. og seinare kartlagt på ny av Den sovjetiske antarktiseks ...

                                               

Rawlebreen

Rawlebreen er ein sidebre i Concord Mountains, som flyt nordvest mellom Leitch Massif og King Range og ut i Blackbreen. Han vart namngjeven av den nordlege geolog-gruppa frå New Zealand Geological Survey Antarctic Expedition, 1963–64, etter Russe ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →